Dokumentace

Nabíjení přebytků

Pomocí aplikace cFos Charging Manager a solárního systému můžete zajistit, aby se vaše vozidlo (téměř (*)) nabíjelo pouze tehdy, když je k dispozici přebytek solární energie. Přebytek = výroba minus spotřeba domácnosti.

Poznámka: Aby byla pravidla nabíjení dodržena, musí být aktivní řízení zátěže, tj. režim musí být nastaven na "distribuci zátěže", nikoli na "pozorování".

Pro tento účel můžete nastavit pravidlo nabíjení typu "Solar". Jako režim zvolte "Solární přebytek". Jako "Start current limit" vyberte přebytkový proud, který má solární systém generovat a od kterého se má toto pravidlo použít.

Screenshot cFos Charging Manager Dokumentace - Nabíjení přebytků

Pravidlo: Solární, limit startovacího proudu: 6,5 A(6500 mA), "solární přebytek", aktivuje se přebytečné nabíjení s dostupným přebytkem z přívodu 6,5 A.

Kromě toho můžete zadat dobu podbíjení, tj. počet sekund, po které může být aktuální limit po aktivaci pravidla přebytku podbit, než se nabíjení zastaví. Tímto způsobem nedojde k přerušení nabíjení v případě krátkodobého poklesu výkonu, např. v důsledku průchodu mraků.

Přebytek solární energie můžete odečíst nastavením virtuálního měřiče "Přebytek (VM)" ve Správci nabíjení. Dále můžete nastavit virtuální měřič "Grid Demand (VM)", který ukazuje, kolik elektřiny se aktuálně odebírá ze sítě.

Tip: Pokud váš fotovoltaický systém v zimě nebo v přechodném období již nevyrábí minimální výkon potřebný pro nabíjení, můžete jako limit startovacího proudu zadat hodnotu nižší než 6000 mA. V tomto případě se nabíjení provádí pomocí přebytků solární energie a částečného využití sítě.

Tip: Chcete-li zajistit, aby se vůz nabíjel i druhý den ráno, můžete kromě pravidla pro přebytek zadat i pravidlo pro čas: Čas, Start: 21:00, Konec 6:00, Aktuální 6000. Tj. pokud v noci vůz ještě potřebuje elektřinu, aby byl plně nabitý, můžete nabíjet buď ze sítě, nebo z úložiště.

Přebytečná elektřina je elektřina, která by se dodávala do sítě. Aby ji bylo možné určit, musí být správce nabíjení cFos schopen ji měřit. K tomu jsou k dispozici následující možnosti:

Ilustrace konceptů měření
  1. Buď: Nastavení pomocí měřiče "napájení ze sítě". Instalujete (obousměrný) elektroměr v předávacím místě domovní přípojky. Pokud tento elektroměr vykazuje záporné hodnoty, přivádíte a tato elektřina je k dispozici pro přebytečné nabíjení. Vhodnými měřiči jsou například měřiče Modbus nebo interní referenční měřiče sítě vašeho solárního systému (např. měřič SMA Homemanager 2.0, Kostal Power Meter, referenční měřič sítě E3/DC atd.) Aby mohl Charging Manager počítat referenci sítě nezávisle na nabíjení elektromobilů, musí být pro každý elektroměr EVSE v této konfiguraci nakonfigurován měřič s rolí "spotřeba elektromobilu".
  2. Nebo: měříte spotřebu své domácnosti pomocí vhodného měřiče bez EVSE a bez výrobny elektřiny. K tomu stačí jednoduché měřiče S0. Charging Manager pak odečte spotřebu domácnosti od výkonu generátoru a zbývající výkon dá k dispozici pro nabíjení.

Výrobní výkon lze měřit pomocí přídavného měřiče. Případně můžete hodnoty odečíst přímo ze solárního systému. Podívejte se na náš seznam aktuálně podporovaných zařízení.

(*) V důsledku nepřesností měření a výpočtů může v hraniční oblasti dojít k mírnému odběru nebo přívodu do sítě.

Pokyny krok za krokem pro nastavení přebytečného nabíjení z fotovoltaiky (solární přebytečné nabíjení)
Uživatelská zpráva o nadbytečném zatížení pomocí Shelly 3EM (PDF)
Zpráva uživatele o nabíjení přebytků pomocí Solaredge

Zúčtování přebytku bilance

Pokud víte, že solární systém může generovat 4,2 kW výkonu nebo méně, je třeba nadbytečné nabíjení nakonfigurovat pomocí obchvatu. V tomto případě se použije "vyvážené nabíjení".

Poznámka: Elektromobily potřebují k nabíjení minimálně 1,4 kW (tj. 6 A) na fázi. Pro třífázové nabíjení to znamená 3*1,4 kW = 4,2 kW.

Pod 4,2 kW solárního výkonu je třeba přerozdělit výkon pro nabíjení ze tří fází do jedné fáze tak, aby na této fázi bylo k dispozici alespoň 1,4 kW. Například pokud přivádíte 500 W solárního výkonu na všechny fáze, můžete odebírat 1500 W na jedné fázi. Vzhledem k tomu, že obousměrné měřiče dodavatelů energie pracují na základě bilance, matematicky nedochází k odběru ze sítě ani k dodávce.

Pod 4,2 kW je proto nutné vypnout dvě pojistky, kterými jsou chráněna přívodní vedení k EVSE (pouze ne tu, kterou je chráněna řídicí jednotka nabíjení cFos). Pozor: Během nabíjení však nesmíte zapínat nebo vypínat jednotlivé fáze. Mohlo by dojít ke zničení nabíjecího zařízení automobilu! Pokud nepoužíváte elektroměr na EVSE, který dokáže rozlišit jednotlivé fáze, měli byste, pokud je to možné, informovat Charging Manager, že se vůz nyní nabíjí jednofázově, a to příslušným nastavením konfiguračního parametru "Phases". S měřičem, který umí rozlišovat jednotlivé fáze, můžete ponechat nastavení fáze na "určit".

Pokud chcete později vozidlo znovu nabíjet nezávisle na solárním přebytku, zapněte před nabíjením vypnuté pojistky a deaktivujte pravidlo nabíjení solárním přebytkem ve Správci nabíjení. Poté můžete nabíjet normálním napájením.

Tip: Se solárními nástěnnými boxy cFos Power Brain (od verze firmwaru 1.23.3) můžete realizovat nadbytečné nabíjení s automatickou změnou fáze.

Nastavení parametru "Fáze"

Správce nabíjení cFos potřebuje vědět, na kterých fázích se vůz nabíjí (např. 1fázově nebo 3fázově), aby mohl

  • vypočítat využití jednotlivých fází pro řízení zátěže a
  • rozhodnout, kdy je dosaženo minimálního nabíjecího proudu pro každou použitou fázi a kdy se aktivuje nabíjení v případě přebíjení fotovoltaiky.
Pokud máte na wallboxu připojený elektroměr, je nejlepší nastavit jej tak, aby používané fáze odpovídaly fázím elektrické instalace. U wallboxu, který je vybaven počítadlem fází nebo ke kterému je takové počítadlo připojeno, můžete nastavit fáze na "Určit".

Pokud wallbox nemá (případně připojený) měřič s rozlišením po fázích (např. cFos Power Brain s měřičem S0, Tesla Wall Connector atd.) a nabíjíte stále stejný vůz, pak byste měli nastavit fáze tak, jak je vůz skutečně využívá. Pokud nabíjíte střídavě automobily, nastavte fáze wallboxu na "Určit". Při volbě "Determine" se správce nabíjení cFos pokusí určit skutečně použité fáze. Obvykle ví, zda příslušný elektroměr nebo wallbox nabízí rozlišení proudů po fázích. Např.: elektroměr S0 poskytuje pouze impulsy na kWh celkového výkonu a žádné hodnoty pro jednotlivé fáze. Takový měřič tedy měří celkový výkon a přiřazuje jej k nastaveným fázím. Z pohledu wallboxu využívají 1-fázové nabíjecí automobily vždy fázi L1 (i když je instalována fázově otočená vůči domácí síti). dvoufázové nabíjecí vozy se vždy nabíjejí na fázích L1 a L2.

Parametr "Fáze" nastavený pro wallbox se také používá k předpovědi skutečně používaných fází při novém zapojení vozidla. Pokud je vybrána možnost "Determine", Charging Manager nejprve předpokládá 1-fázové nabíjení a v případě potřeby přepne na 2-fázové nebo 3-fázové nabíjení. Po odpojení ze zásuvky se predikce opět spustí na 1 fázi.

V případě přebytku fotovoltaiky při nabíjení třífázových nabíjecích vozů to má za následek, že správce nabíjení cFos začne při zvýšení solárního výkonu nabíjet příliš brzy s předpovědí "1-fáze". Po několika sekundách pak detekuje 3-fázové použití a v případě příliš nízkého solárního přebytku nabíjení pozastaví, dokud není k dispozici dostatek výkonu pro přebytkové nabíjení. Aby to fungovalo, je v prvních 2 minutách nabíjení doba podbíjení (kterou můžete nastavit v pravidlech nabíjení) omezena přesně na 15 sekund. Pokud se chcete tomuto krátkému zapnutí vyhnout, můžete v nastavení wallboxu nastavit fáze na fáze, které se skutečně používají. Pokud se vozy mění, je vhodné vytvořit ve Správci nabíjení RFID s funkcí "Přepsat fáze" a pomocí nich Správci nabíjení sdělit, kterými fázemi se vůz nabíjí, když je připojen nabíjecí kabel.

Rezerva výkonu

Řízení v zásobníku energie se vždy snaží minimalizovat spotřebu a odběr ze sítě. Správci nabíjení cFos to můžete sdělit nastavením měřiče s rolí "solární úložiště". V tomto případě je vybíjející se úložiště považováno za generátor (měřič ukazuje záporné hodnoty výkonu), což znamená, že tato energie je k dispozici pro nabíjení vozu. Nabíjecí akumulační jednotka (elektroměr ukazuje kladné hodnoty výkonu) se však nepovažuje za spotřebitele, protože akumulační jednotka se přestane nabíjet okamžitě, jakmile je nabíjecí energie použita pro nabíjení elektromobilu. Správce nabíjení cFos proto ignoruje spotřebu měřičů s rolí "solární úložiště". Pro roli měřiče úložiště můžete zvolit mezi "Úložiště vše" a "Úložiště doma". V režimu "Storage Home" se vybití úložiště nepoužívá k nadbytečnému nabíjení, čímž se zamezí hlubokým nabíjecím cyklům úložiště. Zde je několik dalších možností použití měřiče.

Pokud váš systém skladování elektřiny není vybaven obousměrným elektroměrem, můžete nainstalovat externí elektroměr. Většinou se doporučují obousměrné elektroměry Modbus, ale může to fungovat i s několika elektroměry S0 (nebo jinými jednosměrnými elektroměry) v závislosti na uspořádání elektroměrů v instalaci, což je třeba ověřit v každém jednotlivém případě.