Dokumentace

čtení a ovládání cFos Charging Manageru přes Modbus

Kromě protokolů HTTP a MQTT poskytuje cFos Charging Manager také rozhraní Modbus API. To je modelováno podle SunSpec. V konfiguraci Charging Manageru můžete v části "SunSpec address settings" (Nastavení adresy SunSpec) zadat parametr TCP portu nebo COM portu a Modbus ID. To způsobí, že cFos Charging Manager bude naslouchat portu TCP nebo COM pod zadanými parametry a Modbus ID a Modbus ID + 1. Pod Modbus ID jsou k dispozici obecné hodnoty, parametry, příznaky a proměnné Charging Manageru. Zařízení nastavená v Charging Manageru (wallboxy a měřiče) lze dotazovat pod ID + 1. Jako funkci Modbus lze použít 3 a 4 pro čtení a 6 a 16 pro zápis. Pozor: Na Raspberry jsou porty TCP pod 1024 vyhrazeny pro programy s právy správce. Proto je lepší zvolit vyšší číslo portu, např. 1502.

Specifikace SunSpec Modbus uvádí, že rozsah adres Modbus začíná identifikátorem "SunS" a dále obsahuje tzv. modely SunSpec. Každý model má identifikační číslo modelu na offsetu 0 a specifikaci délky zbývajících registrů patřících k modelu na offsetu 1. Hodnoty modelu pak následují od offsetu 2. Důležité: Měli byste prohledat rozsah adres SunSpec a vždy odhadnout délku na offsetu 1. Nepředpokládejte pevné délky ani pevné adresy registrů, protože je velmi pravděpodobné, že časem budeme do modelů přidávat další hodnoty. Model 1 (Common) je vždy uveden jako první, s údaji o výrobci, čísly verzí atd. Pro podrobné informace si stáhněte specifikace SunSpec Modbus od SunSpec Alliance. Rozsah adres SunSpec pro správce nabíjení cFos začíná adresou 40000.

Správce nabíjení cFos zpočátku zobrazuje následující hodnoty jako Model 213 (třífázový měřič, plovoucí) pod Modbus ID za modelem Common:
Spotřeba v síti
Spotřebitelé celkem
Generátory celkem
Přebytek fotovoltaiky
Využitý výkon wallboxu
Dostupný výkon wallboxu
Poruchový výkon

Následuje "vlastní" model 60000 s nastavením parametrů cFos Charging Manageru: aktuálně následuje 8 plovoucích hodnot za modelem a délkou: Maximální celkový proud, rezerva, přetok, maximální celkový proud wallboxu v mA na fázi, maximální fázová nesymetrie (v mA), řízení zátěže aktivní (1 = aktivní, 0 = neaktivní), nesymetrie vč. spotřebitelů (1 = aktivní, 0 = neaktivní), řízení zátěže aktivní (1 = aktivní, 0 = neaktivní), řízení zátěže neaktivní (1 = aktivní, 0 = neaktivní), nesymetrie zátěže vč. spotřebitelů (1 = aktivní, 0 = neaktivní). Zatížení (1 = aktivní, 0 = neaktivní), maximální celkový proud v procentech. Jedná se o globální parametry Charging Manageru, které lze nastavit také v uživatelském rozhraní. Změny těchto hodnot se ukládají (s maximálním zpožděním 150 sekund). Celkový proud v procentech lze použít například k dynamické úpravě nabíjecího výkonu na žádost provozovatele sítě.

Následuje "vlastní" model 60001. 32 registrů (16bitových) následuje po modelu a délce. Ty mohou obsahovat hodnoty 0 a 1 a číst nebo zapisovat až 32 příznaků Charging Manager. Na stav těchto příznaků se pak lze dotazovat ve vzorcích pomocí CM._flag1 až CM._flag32 a použít je pro výpočty.

Následuje "vlastní" model 60002 a za modelem a délkou následují možné proměnné Charging Manageru. Pro každou proměnnou je k dispozici 22 registrů. Prvních 20 registrů je řetězec Modbus pro název proměnné (příliš dlouhé názvy jsou zkráceny). Následující 2 registry obsahují aktuální plovoucí hodnotu proměnné. Pokud zapíšete plovoucí hodnotu proměnné Charging Manager, odstraníte všechny existující vzorce a nastavíte proměnnou na pevnou hodnotu.

Pod Modbus ID + 1 se zobrazí měřiče a wallboxy nastavené v Charging Manageru následujícím způsobem. Wallboxy se vyměňují jako SunSpec model 113 rozšířený o 2 16bitové registry. Offset 62 obsahuje stav wallboxu (1 = čeká, 2 = zapojen, 3 = nabíjí se, 4 = nabíjí se s ventilací, 5 = chyba) a offset 63 obsahuje ID zařízení. 1 = E1, 2 = E2 atd. Čítače se zobrazují s modelem 213 rozšířeným o 2 16bitové registry. Offset 126 obsahuje roli měřiče (0=zobrazení, 1=spotřeba, 2=výroba, 3=spotřeba ze sítě, 4=spotřeba elektromobilu, 5=skladování doma, 6=skladování vše), offset 127 obsahuje ID zařízení (-1 pro M1, -2 pro M2 atd.). Pokud je měřič paměťovým zařízením (role 5 nebo 6), následuje za modelem 213 model 124, který je rozšířen o 16bitový registr. Offset 26 opět obsahuje ID zařízení. Chcete-li zobrazit zařízení pod Modbus ID + 1, musíte v nastavení zařízení aktivovat "Publikovat informace o zařízení prostřednictvím Modbusu".

Aufstellung Start-Addressen der Modelle:
Modbus ID:
Model: 1, Addr: 40002
Model: 213, Addr: 40070, Netzbezugszähler
Model: 213, Addr: 40196, Summe Verbraucher
Model: 213, Addr: 40322, Sume Erzeuger
Model: 213, Addr: 40448, PV Überschuss
Model: 213, Addr: 40574, Genutzte Wallboxleistung
Model: 213, Addr: 40700, Verfügbare Wallboxleistung
Model: 213, Addr: 40826, Fehler-Leistung
Model: 60000, Addr: 40952
Model: 60001, Addr: 40970
Model: 60002, Addr: 41004
Die konkreten Start-Addressen können bei späteren Versionen des cFos Charging Managers variieren, daher sollte der Register-Bereich, wie oben beschrieben, gescannt werden.
Modbus ID + 1:
Modelle und Startadressen hängen von den eingeblendeten Geräten ab.

Seznam hodnot pro model 213:
Offset 0: 213
Offset 1: Délka
Offset 2: Celkové proudy L1-L3 (A)
Offset 4: Proud L1 (A)
Offset 6: Proud L2 (A)
Offset 8: Proud L3 (A)
Offset 10: Napětí (V)
Offset 12: Napětí L1 (V)
Offset 14: Napětí L2 (V)
Offset 16: Napětí L3 (V)
Offset 26: 50 Hz
Offset 28: Výkon (W)
Offset 30: Výkon L1 (W)
Offset 32: Výkon L2 (W)
Offset 34: Výkon L3 (W)
Offset 36:
Offset 38: Zdánlivý výkon L1 (VA)
Offset 40: Zdánlivý výkon L2 (VA)
Offset 42: Zdánlivý výkon L3 (VA)
Offset 44: Jalový výkon (VAr)
Offset 60: Vývoz, činný výkon (Wh)
Offset 68:
Offset 126: Role (pro Modbus ID + 1)
Offset 127: ID zařízení (pro Modbus ID + 1)

Seznam hodnot pro model 113:
Offset 0: 113
Offset 1: Délka
Offset 2: Celkové proudy L1-L3 (A)
Offset 4: Proud L1 (A)
Offset 6: Proud L2 (A)
Offset 8: Proud L3 (A)
Offset 16: Napětí L1 (V)
Offset 18: Napětí L2 (V)
Offset 20: Napětí L3 (V)
Offset 22: Výkon (W)
Offset 24: 50 Hz
Offset 26: Zdánlivý výkon (VA)
Offset 32: Import, činný výkon (Wh)
Offset 62: Stav (pro Modbus ID + 1)
Offset 63: ID zařízení (pro Modbus ID + 1)

Seznam hodnot pro model 124:
Offset 0: 124
Offset 1: Délka
Offset 2: Max. nabíjecí/vybíjecí výkon (W)
Offset 3: Procento aktuálního limitu nabíjecího výkonu
Offset 4: Procento aktuálního limitu vybíjecího výkonu
Offset 8: Stav nabíjení v procentech
Offset 18: Škálovací faktor pro offset 2
Offset 19: Scaling factor for Offset 3 and 4
Offset 26: Device ID (for Modbus ID + 1)

Seznam hodnot pro model 60000:
Všechny hodnoty v plovoucím tvaru, přístup pro čtení/zápis, způsobuje aktualizaci paměti flash, tj. neměňte je často, aby nedošlo k poškození.tj. neměňte často, aby nedošlo k poškození.
Offset 0: 60000 (unt16, pouze pro čtení)
Offset 1: Length (uint16, pouze pro čtení)
Offset 2: Max. Celkový proud (mA)
Offset 4: Výkonová rezerva (mA)
Offset 6: Přetlak (mA)
Offset 8: Max. celkový proud Wallboxu (mA)
Offset 10: Max. Fázová nevyváženost (mA)
Offset 12: 1 = Řízení zátěže aktivní, 0 = neaktivní
Offset 14: 1 = Přidat domácí spotřebu k nevyváženosti, 0 = neaktivní
Offset 16: Procento max. celkového proudu, neukládá se, lze často měnit.

Seznam hodnot pro model 60001:
Všechny hodnoty 0 nebo 1, int16, přístup pro čtení/zápis, nejsou uloženy, lze často měnit.
Offset 0: 60001 (uint16, pouze pro čtení)
Offset 1: Length (uint16, pouze pro čtení)
Offset 2: CM._flag1
...
Offset 33: CM._flag32

Seznam hodnot pro model 60002:
Všechny hodnoty float, přístup pro čtení/zápis, neukládají se, lze často měnit. Offset 0: 60002 (uint16, pouze pro čtení)
Offset 1: Length (uint16, pouze pro čtení)
Offset 2..22: Name Charging Manager Variable 1
Offset 23..24: Value Charging Manager Variable 1
Offset 25..45: Name Charging Manager Variable 2
Offset 46..47: Value Charging Manager Variable 2
...