Ovladač nabíjení cFos - Modbus registry

Tyto registry jsou k dispozici pro Modbus RTU a Modbus TCP. cFos Power Brain controller podporuje funkce Modbus

  • 03 číst více registrů držení
  • 06 zápis jednoho holdingového registru
  • 16 zápisů více holdingových registrů

Existují tři zařízení:
2 metry S0 a 1 EVSE se odlišují ID Modbus Slave a (pro Modbus TCP) portem TCP.

Poznámka: Přístup k zápisu do registrů Modbus způsobuje zápis do flash paměti cFos Power Brain, a proto by neměl probíhat pravidelně. Následující registry se neukládají trvale a lze je proto pravidelně měnit: reg_charging_cur_limit, reg_fixed_current, reg_charging_enable, reg_disconnect_cp. U všech ostatních registrů je změna zapsána do flash, takže počet operací zápisu by měl být omezen!

Výchozí ID slave

EVSEID otroka 1TCP port 4701
S0 metr 1ID otroka 2TCP port 4702
S0 metr 2ID otroka 3TCP port 4703

Následující registry platí v závislosti na tom, o které zařízení se jedná a zda je k wallboxu připojen měřič, například:

Registry (r = pouze pro čtení, w = pouze pro zápis, rw = pro čtení/zápis)

Zaregistruje se pro měřiče S0 a EVSE

JménoAdresaRegistryPopis
vendor_id80002 rJedinečné ID dodavatele, 0xcf05
product_id80021 rID produktu, 1
device_id80031 rID zařízení uvnitř produktu, 0x100
product_version80042 rVerze produktu, major.minor
product_build80051 rČíslo sestavení produktu
mapping_version80061 rmajor.minor verze mapování tohoto registru
padding_180071 rRezervováno
serial_no80088 rŘetězec sériového čísla
name801616 rNázev produktu, „ cFos Power Brain controller
slave_id80401 rwID Modbus slave

Zaregistruje se pro měřiče S0

JménoAdresaRegistryPopis
input80411 rRezervováno
pulsesperkwh80422 rwImpulsy na kWh pro vstup S0
phases80441 rwBitová maska simulovaných fází, bit 0 = L1, bit 1 = L2, bit 2 = L3
voltage_l180451 rwJmenovité napětí L1 [V]
voltage_l280461 rwJmenovité napětí L2 [V]
voltage_l380471 rwJmenovité napětí L3 [V]
pulses80504 rwAbsolutní počet impulzů na vstupu S0
timeperpulse80542 rČas mezi posledními dvěma impulsy na vstupu S0 [ms]
level80561 rAktuální úroveň vstupu vstupu S0
0 = proudy proudu, 1 = proud neproudí
padding_280571 rRezervováno
energy80584 rwAktivní import [Wh]
power80622 rČinný výkon [W]
current_l180642 rAktuální proud L1 [0,1 A]
current_l280662 rAktuální proud L2 [0,1 A]
current_l380682 rAktuální proud L3 [0,1 A]
reset_pulses80701 wResetovat čítač pulsů [1]
reset_energy80711 wResetovat energii [1]

Registruje se na EVSE

Výchozí hodnoty po restartu:

JménoAdresaRegistryPopis
def_fixed_current80801 rwVýchozí reg_cable_current [0,1 A] (*)
def_charg_cur_limit80811 rwVýchozí limit nabíjecího proudu [0,1 A] 6 - 63 (*)
def_charging_enable80821 rwVýchozí nabíjení zapnutý [0/1] (*)
(*) Tato hodnota bude odpovídajícím způsobem nastavena po restartu.
fail_safe_duration80832 rwPočet sekund bez čtení/zápisu před obnovením charging_cur_limit a charging_enable Výchozí hodnota je 300 (5 minut)
fail_safe_current80851 rwNapájení, když je neaktivní, 0 = deaktivovat nabíjení
disconnect_cp80861 rwZápis: Počet sekund vypnutí CP, Čtení: Zbývající sekundy
cable_current80901 rPP: Maximální proud kabelu [0,1 A], 0: žádný kabel
fixed_current80911 rwPřepsat kabelový proud [0,1 A]
charge_pilot_state80921 rCP: 0 = A (čekání),
1 = B (detekováno vozidlo),
2 = C (zatížení),
3 = D (zatížení ventilací),
4 = E (bez napájení),
5 = F (chyba)
charging_cur_limit80931 rwLimit nabíjecího proudu [0,1 A] 6 - 63A, může být omezen kvůli omezením modelu (např. Pro cFos Power Brain wallbox 11kW, je omezen na 16A)
charging_enable80941 rwNabíjení je aktivován [0/1] 0 = vypnuto, 1 = zapnutí
charging_current80951 rNabíjecí proud [0,1 A] 6-63
last_rfid809615 rNaposledy viděný rfid (hex-string)
detected_rfids81111 rPočet záznamů RFID
has_meter81121 r1, pokud je připojeno počítadlo (pak lze číst registry 8058-8068), jinak 0
count_restart81202 rwPočet restartů hardwaru