Dokumentace

Registry Modbus

Tyto registry jsou k dispozici pro Modbus RTU a Modbus TCP. Řídicí jednotka cFos Power Brain Controller podporuje funkce Modbusu

  • 03 čtení vícenásobných podržených registrů
  • 06 zápis do jednoho registru
  • 16 zápis vícenásobného držení registrů

Rozlišujeme čtyři zařízení:
2 měřiče S0, 1 nabíjecí stanici a 1 připojený (Modbus) měřič, které se rozlišují podle Modbus slave ID a (pro Modbus TCP) portu TCP.

Poznámka: Zápis do registrů Modbusu způsobuje zápis do paměti flash zařízení cFos Power Brain, a proto by neměl probíhat pravidelně. Následující registry nejsou trvale uloženy, a proto je lze pravidelně měnit: charging_cur_limit, fixed_current, charging_enable, disconnect_cp, relay_select, relay2. Všechny ostatní registry se při změně zapisují do paměti flash, proto je třeba omezit počet zápisů!

Výchozí ID podřízených zařízení

EVSESlave Id 1TCP port 4701
S0 Měřič 1Slave Id 2TCP port 4702
S0 Měřič 2Id podřízeného zařízení 3TCP port 4703
připnuté počítadloId podřízeného 1Port TCP 4701 (prostřednictvím registru Wallbox)

V závislosti na tom, o jaké zařízení se jedná a zda je k EVSE připojen například elektroměr, se použijí následující registry:

Registry (r = pouze pro čtení, w = pouze pro zápis, rw = čtení/zápis)

Registry pro měřiče S0 a EVSE

JménoAdresaRegistryPopis
vendor_id80002 rJedinečné ID dodavatele, 0xcf05
product_id80021 rId produktu, 1
device_id80031 rID zařízení uvnitř produktu, 0x100
product_version80042 rVerze produktu, major.minor
product_build80051 rČíslo sestavení výrobku
mapping_version80061 rmajor.minor verze mapování tohoto registru
padding_180071 rRezervováno
serial_no80088 rŘetězec sériových čísel
name801616 rNázev produktu "cFos Power Brain Controller"
slave_id80401 rwModbus slave ID

Registry pro měřiče S0

JménoAdresaRegistryPopis
input80411 rRezervováno
pulsesperkwh80422 rwImpulsy na kWh pro vstup S0
phases80441 rwBitová maska simulovaných fází, bit 0 = L1, bit 1 = L2, bit 2 = L3
voltage_l180451 rwJmenovité napětí L1 [V]
voltage_l280461 rwJmenovité napětí L2 [V]
voltage_l380471 rwJmenovité napětí L3 [V]
pulses80504 rwAbsolutní počet impulsů na vstupu S0
timeperpulse80542 rDoba mezi posledními dvěma impulsy na vstupu S0 [ms]
level80561 rAktuální vstupní úroveň vstupu S0
0 = proud teče, 1 = proud neteče
meter_flags80571 rbit 0: 1=má jednotlivé fáze
energy80584 rwAktivní dovoz [Wh]
power80622 rAktivní výkon [W]
current_l180642 rSoučasný proud L1 [0,1 A]
current_l280662 rSoučasný proud L2 [0,1 A]
current_l380682 rSoučasný proud L3 [0,1 A]
reset_pulses80701 wReset čítače impulsů [1]
reset_energy80711 wObnovení energie [1]

Registrace připnutých čítačů

K dispozici jsou registry 8057 až 8068 (viz čítač S0)

Registry pro EVSE

Výchozí hodnoty po restartu:

JménoAdresaRegistryPopis
def_fixed_current80801 rwVýchozí hodnota cable_current [0.1 A] (*)
def_charg_cur_limit80811 rwVýchozí omezení nabíjecího proudu [0,1 A] 6-63 (*)
def_charging_enable80821 rwVýchozí nabíjení povoleno [0/1] (*)
(*) Po restartu se tato hodnota nastaví odpovídajícím způsobem.
fail_safe_duration80832 rwPočet sekund bez čtení/zápisu před charging_cur_limit a charging_enable jsou obnoveny. Výchozí hodnota je 300 (5 minut)
fail_safe_current80851 rwNapájení při nečinnosti, 0 = zakázat nabíjení
disconnect_cp80861 rwNapište: Počet sekund vypnutí CP, Čtení: Zbývající sekundy
relay_select80871 rwZápis: 0=3-fázový stykač, 1=1-fázový stykač, pro nástěnné skříně, které to podporují (alespoň regulátor Rev. F)
relay280881 rwZápis: 0=relé 2 vypnuto, 1=relé 2 zapnuto (pouze pokud je relé 1 vypnuto), pro wallboxy, které to podporují (alespoň kontrolér Rev. F)
cable_current80901 rPP: maximální proud kabelu [0,1 A], 0: žádný kabel
fixed_current80911 rwPřepsat cable_current [0.1 A]
charge_pilot_state80921 rCP: 0 = A (čekání),
1 = B (detekce vozidla),
2 = C (nabíjení),
3 = D (nabíjení s ventilací),
4 = E (bez proudu),
5 = F (chyba), 9 = chyba čidla stejnosměrného proudu. Všechny ostatní hodnoty: Chyba
charging_cur_limit80931 rwOmezení nabíjecího proudu [0,1 A] 6-63 A, může být omezeno z důvodu omezení modelu (např. u cFos Power Brain Wallbox 11kW je omezeno na 16 A)
charging_enable80941 rwNabíjení povoleno [0/1] 0 = zakázat, 1 = povolit
charging_current80951 rNabíjecí proud [0,1 A] 6-63
last_rfid809615 rNaposledy viděný rfid (hex-řetězec)
detected_rfids81111 rPočet vstupů RFID
has_meter81121 r1, pokud je připojen čítač (pak jsou čitelné registry 8057-8068), jinak 0
s0_inputs81131 rBit 0=Stav vstupu S0 1
bit 1=Stav vstupu S0 2
bit 8=Je při zapojení povoleno přepnutí na 1/3 fáze? (1=ano)
bit 9=platí bit 10
bit 10=přítomno 2. relé (1=ano, pokud bit 9=1)
bit 11=relé 2 je ovládáno externě (viz reg. 8088)
count_restart81202 rwPočet restartů hardwaru