Dokumentasjon

Modbus-register

Disse registrene er tilgjengelige for Modbus RTU og Modbus TCP. CFos Power Brain-kontrolleren støtter Modbus-funksjonene

  • 03 Lese flere bedriftsregistre
  • 06 Skriv inn i felles bedriftsregister
  • 16 Skriv i flere bedriftsregistre

Vi skiller mellom fire enheter:
2 S0-målere, 1 ladestasjon og 1 tilkoblet (Modbus) måler, som kjennetegnes av Modbus slave-ID og (for Modbus TCP) TCP-porten.

Merk: Skrivetilgang til Modbus-registrene medfører skriving til flashminnet i cFos Power Brain og bør derfor ikke skje regelmessig. Følgende registre lagres ikke permanent og kan derfor endres regelmessig: charging_cur_limit, fixed_current, charging_enable, disconnect_cp, relay_select, relay2. Alle andre registre skrives til flash når de endres, så antall skriveoperasjoner bør begrenses!

Standard slave-ID-er

LadestasjonSlave-ID 1TCP-port 4701
S0 Teller 1Slave Id 2TCP-port 4702
S0 Teller 2Slave Id 3TCP-port 4703
pinned tellerSlave-ID 1TCP-port 4701 (via Wallbox Register)

Avhengig av hvilken enhet det er, og om for eksempel en måler er festet til ladestasjonen, gjelder følgende registre:

Register (r = bare lese, w = bare skrive, rw = lese/skrive)

Registrer deg for S0-telleren og ladestasjonen

NavnAdresseRegistrereBeskrivelse
vendor_id80002 rUnik produsent-ID, 0xcf05
product_id80021 rProdukt-ID, 1
device_id80031 rEnhets-ID i produktet, 0x100
product_version80042 rProduktversjon, major.minor
product_build80051 rProduktets byggenummer
mapping_version80061 rmajor.minor Versjon av denne registeroppgaven
padding_180071 rReservert
serial_no80088 rSerienummer som tekst
name801616 rProduktnavn, "cFos Power Brain
slave_id80401 rwModbus slave-ID

Registrer deg for S0-teller

NavnAdresseRegistrereBeskrivelse
input80411 rReservert
pulsesperkwh80422 rwPulser per kWh for S0-inngang
phases80441 rwBitmaske for de simulerte fasene, bit 0 = L1, bit 1 = L2, bit 2 = L3
voltage_l180451 rwNominell spenning L1 [V]
voltage_l280461 rwNominell spenning L2 [V]
voltage_l380471 rwNominell spenning L3 [V]
pulses80504 rwAbsolutt antall pulser på S0-inngangen
timeperpulse80542 rTiden mellom de to siste pulsene på S0-inngangen [ms]
level80561 rNåværende inngangsverdi på S0-inngangen
0 = strøm flyter, 1 = strøm flyter ikke
meter_flags80571 rbit 0: 1=har individuelle faser
energy80584 rwAktiv import [Wh]
power80622 rAktiv effekt [W]
current_l180642 rØyeblikkelig strøm L1 [0,1 A] [0,1 A]
current_l280662 rØyeblikkelig strøm L2 [0,1 A] [0,1 A]
current_l380682 rØyeblikkelig strøm L3 [0,1 A] [0,1 A]
reset_pulses80701 wTilbakestill pulsteller [1]
reset_energy80711 wTilbakestill energi [1]

Registrer deg for festede tellere

Registrene 8057 til 8068 er tilgjengelige (se S0-teller)

Registrer deg for ladestasjonen

Standardverdier etter omstart:

NavnAdresseRegistrereBeskrivelse
def_fixed_current80801 rwStandardverdi cable_current [0,1 A] (*)
def_charg_cur_limit80811 rwStandardverdi Ladestrømgrense [0,1 A] 6-63 (*)
def_charging_enable80821 rwStandardverdi "Lading mulig" [0/1] (*)
(*) Denne verdien settes etter en omstart.
fail_safe_duration80832 rwAntall sekunder uten lesing/skriving før charging_cur_limit og charging_enable gjenopprettes. Standardverdien er 300 (5 minutter)
fail_safe_current80851 rwStrøm under inaktivitet, 0 = deaktivere lading
disconnect_cp80861 rwSkriv: Antall sekunder etter utkobling av CP, Les: Antall sekunder som gjenstår
relay_select80871 rwSkriv: 0=3-faset kontaktor, 1=1-faset kontaktor, for ladestasjoner som støtter dette (minst kontroller Rev. F)
relay280881 rwSkriv: 0=relé 2 av, 1=relé 2 på (kun hvis relé 1 er av), for Wallbox-ladestasjoner som støtter dette (minst regulator Rev. F)
cable_current80901 rPP: Maksimal kabelstrøm [0,1 A], 0: Ingen kabel
fixed_current80911 rwOverskriv kabel_strøm [0,1 A]
charge_pilot_state80921 rCP: 0 = A (venter),
1 = B (kjøretøy detektert),
2 = C (lading),
3 = D (lading med ventilasjon),
4 = E (ingen strøm),
5 = F (feil), 9 = DC-sensorfeil. Alle andre verdier: Feil
charging_cur_limit80931 rwLadestrømgrense [0,1 A] 6-63A, kan være begrenset på grunn av modellrelaterte begrensninger (f.eks. for Power Brain 11kW er den begrenset til 16A)
charging_enable80941 rwLading mulig [0/1] 0 = slått av, 1 = slått på
charging_current80951 rLadestrøm [0,1 A] 6-63
last_rfid809615 rSist registrerte RFID (hex-streng)
detected_rfids81111 rAntall RFID-innganger
has_meter81121 r1, hvis en teller er tilkoblet (da kan registrene 8057-8068 leses), ellers 0
s0_inputs81131 rBit 0=Status for S0-inngang 1
bit 1=Status for S0-inngang 2
bit 8=Er omkobling til 1/3-fase tillatt når den er tilkoblet? (1=ja)
bit 9=bit 10 er gyldig
bit 10=2. relé til stede (1=ja, hvis bit 9=1)
bit 11=relé 2 styres eksternt (se reg. 8088)
count_restart81202 rwAntall omstarter av maskinvare