Modbus-registre

Disse registerene er tilgjengelige for Modbus RTU og Modbus TCP. cFos Power Brain Controller støtter Modbus-funksjonene

  • 03 lese flere holdingsregistre
  • 06 skriv enkeltholdingsregister
  • 16 skriv flere holdingsregistre

Vi skiller mellom fire enheter:
2 S0 meter, 1 ladestasjon og 1 tilkoblet (Modbus) meter, som er differensiert av Modbus Slave ID og (for Modbus TCP) TCP-porten.

Merk: Skrivetilgang til Modbus-registrene fører til skriving til flashminnet til cFos Power Brain og bør derfor ikke finne sted regelmessig. Følgende registre lagres ikke permanent og kan derfor endres regelmessig: reg_charging_cur_limit, reg_fixed_current, reg_charging_enable, reg_disconnect_cp. For alle andre registre skrives en endring til flash, så antall skriveoperasjoner bør begrenses!

Standard slave-ID

EVSESlave-ID 1TCP-port 4701
S0 Meter 1Slave Id 2TCP-port 4702
S0 Meter 2Slave Id 3TCP-port 4703
festet tellerSlave-ID 1TCP-port 4701 (via Wallbox Register)

Følgende registre gjelder, avhengig av hvilken enhet som er involvert, og om for eksempel en meter er festet til wallboxen:

Registerer (r = skrivebeskyttet, w = skrivebeskyttet, rw = lese/skrive)

Registrerer deg for S0 meter og EVSE

NavnAdresseRegistrererBeskrivelse
vendor_id80002 rUnikt leverandør-ID, 0xcf05
product_id80021 rProdukt-ID, 1
device_id80031 rEnhets-ID inne i produktet, 0x100
product_version80042 rProduktversjon, major.minor
product_build80051 rProduktbyggnummer
mapping_version80061 rmajor.minor versjon av denne registerkartleggingen
padding_180071 rForbeholdt
serial_no80088 rSerienummerstreng
name801616 rProduktnavn, " cFos Power Brain Controller "
slave_id80401 rwModbus slave-ID

Registrerer deg for S0 meter

NavnAdresseRegistrererBeskrivelse
input80411 rForbeholdt
pulsesperkwh80422 rwImpulser per kWh for inngang S0
phases80441 rwBitmaske av simulerte faser, bit 0 = L1, bit 1 = L2, bit 2 = L3
voltage_l180451 rwNominell spenning L1 [V]
voltage_l280461 rwNominell spenning L2 [V]
voltage_l380471 rwNominell spenning L3 [V]
pulses80504 rwAbsolutt antall pulser på S0-inngangen
timeperpulse80542 rTid mellom de to siste pulser på S0-inngang [ms]
level80561 rGjeldende inngangsnivå for S0-inngang
0 = strøm flyter, 1 = strøm strømmer ikke
meter_flags80571 rbit 0: 1=har individuelle faser
energy80584 rwAktiv import [Wh]
power80622 rAktiv effekt [W]
current_l180642 rNåværende strøm L1 [0,1 A]
current_l280662 rNåværende strøm L2 [0,1 A]
current_l380682 rNåværende strøm L3 [0,1 A]
reset_pulses80701 wTilbakestill pulsteller [1]
reset_energy80711 wTilbakestill energi [1]

Registrer deg for festede tellere

Registrene 8057 til 8068 er tilgjengelige (se S0-teller)

Registrerer deg for EVSE

Standardverdier etter omstart:

NavnAdresseRegistrererBeskrivelse
def_fixed_current80801 rwStandard reg_cable_current [0,1 A] (*)
def_charg_cur_limit80811 rwStandard ladestrømgrense [0,1 A] 6-63 (*)
def_charging_enable80821 rwStandard lade aktivert [0/1] (*)
(*) Denne verdien vil bli satt tilsvarende etter en omstart.
fail_safe_duration80832 rwAntall sekunder uten å lese/skrive før charging_cur_limit og charging_enable blir gjenopprettet. Standardverdien er 300 (5 minutter)
fail_safe_current80851 rwStrøm når den er inaktiv, 0 = deaktiver lading
disconnect_cp80861 rwSkriv: Antall sekunder for å slå av CP, Les: Gjenværende sekunder
reg_relay_select80871 rwSkriv: 0=3-fase kontaktor, 1=1-fase kontaktor, for wallboxes som støtter dette (minst kontroller rev. F)
cable_current80901 rPP: Maksimal strømstrøm [0,1 A], 0: ingen kabel
fixed_current80911 rwOverskriv kabelstrøm [0,1 A]
charge_pilot_state80921 rCP: 0 = A (vent),
1 = B (kjøretøy oppdaget),
2 = C (belastning),
3 = D (lasting med ventilasjon),
4 = E (ingen strøm),
5 = F (feil)
charging_cur_limit80931 rwLadestrømgrense [0,1 A] 6 - 63A, kan være begrenset på grunn av modellbegrensninger (f.eks. For cFos Power Brain Wallbox 11kW, er den begrenset til 16A)
charging_enable80941 rwLadning aktivert [0/1] 0 = Kopler, 1 = enable
charging_current80951 rLadestrøm [0,1 A] 6-63
last_rfid809615 rSist sett rfid (hex-string)
detected_rfids81111 rAntall RFID-oppføringer
has_meter81121 r1 hvis en teller er aktiv (da er registrene 8057-8068 lesbare), ellers 0
s0_inputs81131 rBit 0 = tilstanden til S0 inngang 1, bit 1 = tilstanden til S0 inngang 2
count_restart81202 rwAntall omstart av maskinvaren