Dokumentasjon

Avlesning av SML-målere med optisk avlesningshode

Mange "moderne" målere har et optisk grensesnitt, dvs. en infrarød diode, som noen nåværende målerverdier sendes ut i SML-format. CFos Charging Manager støtter disse målerne og tilkoblingen av et optisk lesehode. Optiske lesehoder er tilgjengelige i to varianter: Med 3,3 V TTL-nivå eller med USB-tilkobling. Du kan koble et TTL-lesehode til cFos Power Brain-kontrolleren, og et med USB-grensesnitt til Raspberry PI eller Windows.

For å lese av en måler som snakker SML ved hjelp av et optisk lesehode, trenger du et lesehode med TTL-nivå for cFos Power Brain. Dette kobles som følger: For kontrollere med Hardware Revisjon 1.1 (Rev. C) og 2.0 (Rev. F):

GND - Pin 10
TxD - Pin 11 - her kobles RxD til leseren
RxD - Pin 12 - her kobles TxD til leseren
Vcc - Pin 15

Sett deretter opp en måler av typen "SML Meter" i cFos Charging Manager. Skriv inn COM2,9600,8,N,1 som adresse.
Hvis du bruker cFos Charging Manager under Windows eller Raspberry, trenger du et optisk lesehode med USB-grensesnitt. Sett opp typen "SML Meter" som måleren og angi adressen til COMx,9600,8,N,1, der COMx er COM-porten som USB-leseren rapporterer under (ligner på Modbus-adaptere).

Aktiver teller med blinkende kode

I grunntilstanden leverer de "moderne måleapparatene" som er installert i målerskap, bare kWh via optisk grensesnitt. For å motta tidsriktige ytelsesverdier må de aktiveres med en PIN-kode. Du kan få PIN-koden fra målepunktoperatøren eller nettoperatøren. Hvis du har PIN-koden, kan du låse opp måleren med en lommelykt: Blink én gang på det optiske grensesnittet. Måleren utfører deretter en displaytest, og "PIN" og 4 nuller vises i displayet. Nå kan du øke den første nullen med pulser på ca. 1 sek. Nå kan du øke den første 0-en med pulser på ca. 1 sek. til du har tastet inn det første sifferet i PIN-koden. Vent deretter til markøren hopper til den andre nullen og øk dette sifferet tilsvarende med blinkende pulser. Etter at du har tastet inn alle 4 sifrene i PIN-koden, er telleren aktivert i 120 sekunder. I denne tilstanden fører kort blinking til at displayet skifter til forskjellige representasjoner. En av dem er "PIN på". Lys nå i ca. 5 sekunder til "PIN av" vises. Du har nå permanent aktivert overføring av aktiv strøm via det optiske grensesnittet. Vær oppmerksom på at dette også gjør det mulig for alle med en lommelykt å lese de forskjellige verdiene til måleren. Dessverre overføres den aktive effekten ofte bare som en totalverdi. CFos Charging Manager beregner deretter de tilsvarende strømverdiene for fasene. Siden dette er underlagt en viss grad av unøyaktighet, bør du derfor planlegge eller angi en viss reserve for laststyringsoppgaver.

Les av måleren med Tasmota

Tasmota er et operativsystem for Espressif ESP-prosessorer. Du kan koble det optiske avlesningshodet Hichi IR til en ESP-modul som kjører Tasmota. Tasmota gir deretter en webserver der cFos Charging Manager kan lese målerdataene som bestemmes via lesehodet. Her er Andreas H.s instruksjoner om hvordan du konfigurerer Tasmota tilsvarende:

Etter integrering i WLAN skal lesehodet beskrives med det tilsvarende skriptet i henhold til den eksisterende måleren.
Nettgrensesnitt (IP lesehode) -> Konsoller -> Rediger skript (lagre skript)
Viktig: Aktiver "Skript aktiver" og lagre
Med den eksisterende målerdefinisjonen "Tasmota_Smartmeter_http.json" leses en Logarex måler modell LK13BE med SML.
Det tilhørende skriptet:

     >D
     >B
     ->sensor53 r
     >M 1
     +1,3,s,16,9600,LK13BE,1,10,2F3F210D0A,063035310D0A
     1,77070100010800ff@1000,Gesamt kWh bezogen,kWh,Power_total_in,1
     1,77070100020800ff@1000,Gesamt kWh geliefert,kWh,Power_total_out,1
     1,77070100100700ff@1,Verbrauch aktuell,W,Power_curr,0
     1,77070100240700ff@1,Power L1,W,Power_L1_curr,0
     1,77070100380700ff@1,Power L2,W,Power_L2_curr,0
     1,770701004C0700ff@1,Power L3,W,Power_L3_curr,0
     1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_L1_curr,1
     1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_L2_curr,1
     1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_L3_curr,1
     1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_L1_curr,2
     1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_L2_curr,2
     1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_L3_curr,2
     1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,HZ,2
     1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
     1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L2/I-L2,deg,phase_angle_p2,1
     1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
     1,77070100510701ff@1,Phase angle U-L2/U-L1,deg,phase_angle_l2_l1,1
     1,77070100510702ff@1,Phase angle U-L3/U-L1,deg,phase_angle_l3_l1,1
     

Hvis det brukes en annen måler enn den som er nevnt i eksemplet, må Tasmota settes i drift med skriptet som samsvarer med den eksisterende måleren.
Egnede Tasmota-skript for de vanligste modellene finnes på internett.
Etterpå kan utdataene testes med lenken http://ip_lesekopf/cm?cmnd=status%2010. Tilbakemeldingen skal da se omtrent slik ut.
Tilbakemeldingen skal da se omtrent slik ut (eksempel: Logarex LK13BE)

     {
     "StatusSNS":{
     "Time":"2022-09-24T10:16:32",
     "LK13BE":{
     "Power_total_in":108.9,
     "Power_total_out":0.0,
     "Power_curr":4294,
     "Power_L1_curr":1390,
     "Power_L2_curr":1453,
     "Power_L3_curr":1450,
     "Volt_L1_curr":235.0,
     "Volt_L2_curr":232.9,
     "Volt_L3_curr":234.2,
     "Amperage_L1_curr":5.96,
     "Amperage_L2_curr":6.33,
     "Amperage_L3_curr":6.25,
     "HZ":50.00,
     "phase_angle_p1":353.1,
     "phase_angle_p2":351.6,
     "phase_angle_p3":353.2,
     "phase_angle_l2_l1":120.1,
     "phase_angle_l3_l1":241.0
     }
     }
     }
     

Følgelig må oppføringene i målerdefinisjonen (JSON) deretter tilpasses individuelt og lastes opp til cFos WB.

For denne tilbakemeldingen kan det deretter opprettes en brukerdefinert teller i cFos Charging Manager ved hjelp av en JSON-definisjon. For eksemplet ovenfor, her er nedlastingen på siden til enhetene som støttes av cFos Charging Manager. I cFos Charging Manager angir du deretter en teller av typen "HTTP Input" med adressen til Tasmota.