Dokumentasjon

Styring av batterilageret
(for fastvareversjoner < 1.25.2)

Dokumentasjonen for styring av batterilageret for fastvareversjoner fra og med 1.25.2 finner du her.

De fleste batterilagringssystemer som er installert i forbindelse med solenergisystemer, har en innebygd ladestyring som gjør at de forsøker å lade opp før strøm mates inn og forsøker å lade ut før strøm trekkes fra nettet. Industrielle lagringssystemer kan styres i henhold til andre kriterier, f.eks. for å begrense toppbelastninger eller for å begrense energikjøp i høylastvinduer i henhold til nettoperatørens spesifikasjoner. Små batterilagringsenheter vil gjennomgå dype ladesykluser på grunn av ladingen av elbilen og dermed ha høy slitasje. Derfor er det i mange tilfeller fornuftig å styre lagringsenheten gjennom cFos Charging Manager. For dette trenger du en modell som kan styres eller i det minste et koblingsalternativ via et relé.

Lagringsenheter kan styres som en del av SunSpec Battery Model 124 (f.eks. Fronius) eller ha egne Modbus-registre som tillater styring. Hybride enheter fungerer som vekselrettere for solcellepaneler og lagring. Vekselrettere, målere og batterilagring opprettes som målerfliser i cFos Charging Manager. I alle målere er det derfor mulig å aktivere batteristyring. For SunSpec-enheter med modell 124 forsøker cFos Charging Manager å kontrollere den tilhørende lagringen. Det kan hende du må aktivere dette i enheten først. For brukerdefinerte målere (Victron osv.) prøver cFos Charging Manager å finne en brukerdefinert variabel kalt "soc" (i prosent). Denne vises deretter i målerflisen, hvis det er aktuelt.

Under batterilagringskontroll kan du først angi maksimal lade- og utladningseffekt. -1 betyr at Charging Manager ikke skal kontrollere lade- eller utladningseffekten. Deretter kan du definere flere laderegler som behandles etter hverandre med noen sekunders mellomrom og begrense lade- eller utladningsstrømmen. Ladestrømmen eller utladestrømmen som skal angis, er minimum for alle ladereglene. For hver laderegel kan du bestemme hvilke ukedager den skal gjelde og om det er en lade- eller utladningsregel. Følgende typer er mulige:
Minimere nettuttak/nettinnmating. Her minimeres nettuttaket og innmatingen, som beskrevet ovenfor, slik mange lagringsanlegg gjør som standard. Siden den målte lagringseffekten eller nettinntaket/innmatingen avviker noe fra den faktiske effekten, må den justeres om og om igjen. Den justerbare reguleringsfaktoren, som vanligvis ligger nær 1,0, brukes til dette formålet.
Tidsbegrensning av ladestrømmen avhengig av et tidsintervall.
Lading av bil. Begrens ladestrømmen når minst én bil lader.
SoC. Disse ladereglene gjør det mulig å begrense lade- og utladningseffekten avhengig av strømnivået på lageret.
Pris/prisnivå. I likhet med ladereglene for bilen kan du her lade eller lade ut lageret avhengig av strømprisen. For å gjøre dette må du være kunde hos en energileverandør med variable tariffer (f.eks. Tibber eller Awattar), eller ha valgt "Charging Manager" som energileverandør.
Formel. Her kan du fritt bestemme grensen for ladeeffekten ved hjelp av en formel.

Etter at alle ladereglene er behandlet, er det en strømgrense (som også kan være 0) for lade- eller utladestrømmen. CFos Charging Manager lagrer disse verdiene i de brukerdefinerte variablene "charge_power_w", "charge_power_prc" (angitt i prosent), "discharg_power_w" og "discharge_power_prc". Det finnes også en brukerdefinert variabel kalt "bat_mode". Her registreres det om det er en ladegrense eller utladningsgrense (0=ingen grenser, 1=ladegrense, 2=utladningsgrense, 3=lade- og utladningsgrense). Med SunSpec-enheter konverteres grensene og skrives til registrene som er gitt for dette formålet. Med brukerdefinerte tellere kan du opprette brukerdefinerte utganger som skriver verdiene til de ovennevnte variablene til enheten. Du finner eksempler på dette i de medfølgende målerdefinisjonene for Victron eller Kostal Plenticore. Hvis lade- eller utladningsgrensen ikke kontrolleres, eksisterer ikke de respektive variablene, slik at de ikke skrives til minnet. Med "Mode"-innstillingen til batterilagringskontrollen bestemmer du hva som skal skje hvis det er positive verdier for både lade- og utladestrøm. "Nøytral" betyr at cFos Charging Manager sender begge verdiene til lagringsenheten, og om nødvendig bestemmer lagringsenheten selv hva den skal gjøre i et område. "Prioriter lading" betyr at utladestrømmen settes til 0 hvis ladestrømmen er positiv, "Prioriter utladning" betyr at ladestrømmen settes til 0 hvis utladestrømmen er positiv. Dette er nyttig hvis lagringsenheten bare har én verdi for lade- og utladestrøm. Hvis du aktiverer "Gi opp kontroll", betyr det at variablene slettes, dvs. at det ikke utøves noen kontroll hvis det ikke er brukt noen laderegel. Da kan lagringsenheten bruke sin standardregel.

Overlevere kontroll: Dette alternativet lar deg overlate kontrollen til den innebygde kontrolleren i lagringstanken. Hvis cFos Charging Manager ikke kontrollerer lagringen, kan den innebygde kontrollen ta over igjen. Hvis dette alternativet er krysset av, blir de brukerdefinerte variablene "charge_power_w", "charge_power_prc", "discharge_power_w", "discharge_power_prc" utladet hvis effekten beregnet av ladereglene er < 0. Dette er tilfelle når maksimal lagringseffekt er satt til -1. Hvis alternativet "Gi opp kontroll" er aktivt, settes lade- eller utladningseffekten også til -1 hvis ingen laderegel ble brukt. I tillegg kan du bruke "Formel" til å sette effekten til -1 hvis du vil gi "Kontroll" tilbake til lagringsenheten.
Hvis dette alternativet ikke er aktivt, endres ikke effektverdien hvis effekt < 0, dvs. verdien som ble bestemt under en tidligere kjøring beholdes.

Bytte utgang: Dessverre kan noen minner ikke styres direkte med reglene ovenfor. Men for i det minste å kunne deaktivere lagringsenheten med reglene ovenfor (for eksempel når en bil lades), kan du prøve å bruke en bryterkontakt hvis lagringsenheten har en kontrollinngang. Hvis det er praktisk mulig, kan du også koble lagringstanken elektrisk fra strømnettet ved hjelp av en kontaktor (for å unngå å ødelegge lagringstanken, må du først spørre produsenten eller elektrikeren om enheten er egnet for dette). Du kan angi navnet på en variabel i feltet "Koblingsutgang", som settes til 1 hvis lade- eller utladningseffekten er positiv etter evaluering av ladereglene, og til 0 hvis ikke. CFos Charging Manager gir en tellerdefinisjon for en Shelly-bryterboks eller bryterkontakt. Når du konfigurerer dette, mottar telleren en enhets-ID, f.eks. M5. Du kan deretter spesifisere Shelly-bryterboksen under "Switching output" i batterilagringskontrolleren ved hjelp av: M5.output1.