Dokumentasjon

Hva er alternativene for toveis lading?

Det finnes ulike måter å tilbakeføre strøm fra bilbatteriet på

V2L: Kjøretøyet har en stikkontakt for tilkobling av enheter (f.eks. verktøy)
V2B eller V2H: Kjøretøyet kan forsyne deler av en bygning. Det strømnettet som forsynes, er imidlertid ikke koblet til det offentlige strømnettet.
V2G: Kjøretøyet kan forsyne bygningen og om nødvendig også mate strøm inn i det offentlige strømnettet.
V2X: Samlebetegnelse for alle de ovennevnte variantene.

Fra og med 09/2023 er det noen bilmodeller som er i stand til V2L. Siden bilene har en separat kontakt, er det mulig å betjene enheter uavhengig av en ladestasjon.
For å tilbakeføre strøm via en Wallbox-ladestasjon må bilen og Wallbox-ladestasjonen kunne kommunisere via ISO 15118, noe som vanligvis krever spesiell PLC-maskinvare (Power Line Communication) i Wallbox-ladestasjonen. Wallbox-modellene våre har for øyeblikket ikke slik maskinvare. Vi vurderer imidlertid om vi kan tilby et ettermonteringskort når temaet blir aktuelt på markedet. Det gis mange løfter når det gjelder ISO 15118 for elbiler, men svært få av dem holdes.

Det finnes to mulige standarder

1. Bilen har en 1-faset eller 3-faset vekselretter som genererer den nødvendige 230 V-spenningen som er kompatibel med husholdningsnettet. Wallbox-ladestasjonen kobler da bare inn kontaktoren, og bilen kan mates inn i husholdningsnettet.
2. Bilen mater CCS-kontakten direkte fra batteriet tilbake til Wallbox-ladestasjonen. Wallbox-ladestasjonen må da ha en vekselretter eller kunne kobles til en ekstern vekselretter.
Hvilken standard som vil gjelde, er foreløpig (per 09/2023) ikke klart. Vi følger med på dette.

Fordeler med V2G

En privathusholdning trenger i gjennomsnitt ca. 7 kWh per dag, hvorav 3-4 kWh i den tiden solcelleanlegget ikke produserer strøm. Det betyr at man trenger en lagringsenhet med en kapasitet på 3-4 kWh i denne perioden. De billigste lagringsenhetene med 4 kWh koster i dag rundt 260 €/kWh, dvs. litt over 1000 € pluss installasjon (med fallende tendens). For å tilfredsstille behovet for selvforsyning bør en V2H-løsning derfor ikke koste mer enn 1000 € pluss installasjon, ellers kunne man også kjøpe en stasjonær lagringsenhet, som også ville ha fordelen av å ikke være "borte" innimellom.
Bruk av V2G som et virtuelt kraftverk:
Etter hvert som antallet elbiler øker, skapes det mye distribuert batterikapasitet. Elbilene kan kobles sammen til et virtuelt kraftverk for å sikre stabiliteten i nettet og kompensere for mangler i forsyningen. Til dette formålet kan hver elbileier stille en viss andel av sitt elbilbatteri og/eller sin stasjonære lagringskapasitet til rådighet (mot betaling) for det virtuelle kraftverket. Forutsetningen er at det finnes hensiktsmessige signalprotokoller for når hvem som skal mate inn eller lade hvor mye strøm. Det må finnes et tilsvarende juridisk rammeverk for dette. Vi tror at dette vil komme før eller senere, og synes temaet er svært interessant. I cFos Charging Manager finnes det allerede en laderegel som gjør det mulig å lade på en måte som i det minste tjener nettet.

Regulatorisk

Tilbakeføring av strøm fra bilbatteriet, som er elektrisk tilkoblet (via Wallbox) til husholdningsnettet, krever godkjenning fra nettselskapet. Den nåværende lovsituasjonen i Tyskland forbyr imidlertid tilbakemating av strøm til et nett som er elektrisk tilkoblet det offentlige nettet (fra og med 09/2023).

Hold deg informert

Ønsker du å bli informert om utviklingen innen toveis lading?

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Husk å krysse av i boksen"Interessert i V2G" når du registrerer deg.