Dokumentasjon

Fakturering og bruk av kalibrerte målere

I henhold til MessEV og MessEG skal kalibrerte målere brukes til offisiell fakturering. I EU regnes MID-sertifiserte målere som kalibrerte. MID-sertifiseringen gjenkjennes ved at "M" er omsluttet av et rektangel med de to siste sifrene i produksjonsåret. Nummeret til sertifiseringsmyndigheten finner du til høyre for rektangelet.

CFos Power Brain Wallbox-ladestasjonene leveres som standard med MID-sertifiserte, dvs. kalibrerte, målere og kan som ekstrautstyr leveres med visningsvindu. Dette sikrer også at måleren er enkel å lese av, slik kalibreringsloven krever. Et bilde av måleren er vanligvis tilstrekkelig som bevis på måleravlesningen. Denne formen for måleravlesning og fakturering egner seg i alle sammenhenger der ladekolonneforskriften ikke gjelder. Fra 13. april 2024 vil ladepunktforordningen bli erstattet av en EU-forordning, AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation). Vi henviser derfor kun til AFIR i det følgende.

I hvilke situasjoner gjelder AFIR (var ladestasjonsforordningen) og når gjelder den ikke?

AFIR gjelder for offentlige ladepunkter for punktlading (ad hoc-lading). Spotlading betyr lading som på en bensinstasjon, uten forhåndsregistrering hos en leverandør. Offentlige ladepunkter er de som drives på offentlig eller privat grunn og som alle har tilgang til uten forhåndsregistrering, for eksempel ladepunkter på bensinstasjoner på motorveier eller på parkeringsplasser i supermarkeder. Hvis ladepunktene befinner seg på et område som kun er tilgjengelig for autoriserte personer, gjelder ikke AFIR. Slike områder er for eksempel

  • Bedriftsparkeringsplasser som kun er tilgjengelige for ansatte (*)
  • Garasjer i boligblokker
  • Parkeringsplasser på privat eiendom som tilhører ansatte, for parkering av firmabiler
  • Klubb- og foreningsparkeringsplasser som bare kan brukes av medlemmer
  • Offentlige parkeringsplasser som bare kan brukes av bildelingsmedlemmer (spesialregulering)
AFIR gjelder spesielt ikke ved lading av firmabiler hjemme hos den ansatte! Tidligere har nok ladepunktforskriften blitt brukt overivrig på firmabiler og firmaparkeringsplasser. Testingen av såkalte "wallboxes som overholder kalibreringsloven" refererte til ladesituasjonen som på en bensinstasjon, der kunden kun vil betale for det som har gått på tanken. Derimot vil den ansatte med en elektrisk firmabil gjerne avregne hele driften av ladeinfrastrukturen med arbeidsgiveren, dvs. også standby-strømmen til ladestasjonen og eventuelle andre kostnader. Dette dekkes imidlertid ikke av ladepunktforordningen. Med AFIR skaper EU derfor klarhet her.
(*) Men hvis en bedrift tilbyr et ladepunkt på parkeringsplassen som kan brukes av gjester eller fremmede til selektiv lading mot betaling, gjelder AFIR.

Wallboxer som er i samsvar med kalibreringsloven, er derfor bare nødvendige innenfor AFIRs virkeområde!

Fakturering av ladeprosesser for flere personer ved en Wallbox-ladestasjon

CFos Charging Manager tilbyr en transaksjonslogg for fakturering av ulike brukeres ladeprosesser ved en Wallbox, der bruker-ID-er og RFID-er eller PIN-koder for brukerne, inkludert ladede kWh, lagres i form av en CSV-fil. Denne kan analyseres automatisk og lastes inn i for eksempel Excel. I mange tilfeller bør dette være tilstrekkelig til å lage nyttige fakturaer. Ved behov kan ladeprosessene dokumenteres spesifikt med bilder av målerne, f.eks. hvis ladestrømmen skal faktureres leietakerne på parkeringsplassen en gang i året i et boligkompleks. Hvis individuelle ladeprosesser skal registreres "forfalskningssikkert", kan cFos Charging Manager enten signere ladeprosessene selv eller opprette filer ved hjelp av en signeringsmåler, som senere kan kontrolleres ved hjelp av verifiseringsprogramvare, se forklaring nedenfor. Eventuelt kan alle ladeprosesser videresendes til en OCPP-backend for fakturering. De signerte måleravlesningene fra "kalibreringskompatible" Wallbox-ladestasjoner videresendes da også. Disse signerte måleravlesningene erstatter da håndteringen av målerbilder.

Overføring av signerte måleravlesninger til et faktureringssystem

CFos Charging Manager kan bruke Lovato DMED341MID7E signeringsmåler til å registrere ladeprosesser som er i samsvar med kalibreringsloven og overføre dem til en faktureringsbackend. Denne kan deretter generere fakturaer som er i samsvar med kalibreringsloven og som kan verifiseres ved hjelp av S.A.F.E.-programmet. For å gjøre dette må du installere Lovato-måleren (fås hos oss) i en liten fordelingsboks i nærheten av veggboksen, og om nødvendig forsegle boksen og Modbus-kablene. I cFos Charging Manager kobler du Lovato-måleren til Wallbox-ladestasjonen som du ønsker å signere ladeprosessene til. Angi også alternativet "Lagre eksternt signerte måleravlesninger" for Wallbox-ladestasjonen. Deretter går cFos Charging Manager frem på følgende måte: Ladingen er deaktivert inntil en bil er koblet til og ladingen er autorisert, f.eks. ved hjelp av RFID. Før lading aktiveres, genererer Charging Manager en signert måleravlesning. Transaksjonen fortsetter til bilen kobles fra. Etter at Wallbox-ladestasjonen er frakoblet og deaktivert, genererer cFos Charging Manager en ny signert målerstand. Begge måleravlesningene videresendes deretter til en OCPP-backend som en datastrøm som er i samsvar med kalibreringsloven, og lagres også i Charging Manager i en form som kan verifiseres av S.A.F.E., slik at du kan laste dem ned under "Brukere" → "Ladeprosesser" og vise dem til for eksempel arbeidsgiveren din eller skattekontoret.

Denne konstellasjonen gjør det mulig å bruke Wallbox-ladestasjoner som ikke er i samsvar med kalibreringsloven, spesielt cFos Power Brain Wallbox. Den lovlige kontrollen av Wallbox-ladestasjoner gjelder egentlig bare offentlige ladepunkter. Blant annet kontrolleres det at kun de kWh som er ladet inn i bilen, registreres sammen med faktureringsdata som er i samsvar med kalibreringsloven. I mange tilfeller, f.eks. når en firmabil lades hjemme, faktureres og refunderes imidlertid også driftskostnadene for ladestasjonen. Arbeidsgiveren trenger bare plausible data for skattekontoret, for eksempel målerbilder eller signerte måleravlesninger, som deretter kan analyseres automatisk.

Lagring og kontroll av måleravlesninger i samsvar med kalibreringsforskriftene

Med denne funksjonen kan du fakturere med cFos Charging Manager i samsvar med kalibreringsloven - uten å måtte bruke en ekstern OCPP-backend.

Noen "custody transfer compliant"-ladestasjoner kan lagre en signert måleravlesning før og etter lading og overføre den via OCPP. Hvis cFos Charging Manager gjenkjenner et slikt øyeblikksbilde i OCPP-dataene, lagres det i tillegg til den vanlige transaksjonsloggen. Det signeres av Wallbox-ladestasjonen med en privat nøkkel. For å sjekke om et øyeblikksbilde er gyldig, trenger du den offentlige nøkkelen til den aktuelle måleren. CFos Charging Manager kan bruke den offentlige nøkkelen til å verifisere signaturen til måleravlesningene. Alternativt kan du også bruke gratisprogramvaren S.A.F.E. til verifisering. Sørg imidlertid for at du leser ut og lagrer den offentlige nøkkelen i et pålitelig miljø. Hvis du alltid leser den ut sammen med de aktuelle tellerstandene, kan en angriper (forfalsker) nemlig levere den offentlige nøkkelen sammen med de forfalskede tellerstandene, og verifiseringsprogramvaren kan ikke lenger gjenkjenne forfalskningen.

Du kan unngå dette problemet med cFos Charging Manager ved å lagre den offentlige nøkkelen for måleren i Wallbox-innstillingene i Charging Manager. CFos Charging Manager kan også hente ut denne automatisk fra OCPP-dataene, hvis de er tilgjengelige. For å være på den sikre siden må du imidlertid skaffe den offentlige nøkkelen fra en pålitelig organisasjon eller sammenligne den med nøkkelen som er lagret i Charging Manager. For noen målere er den offentlige nøkkelen tilgjengelig hos Federal Network Agency, for andre er den trykt på måleren, eller du må kontakte produsenten av Wallbox-ladestasjonen eller måleren.
Så snart en offentlig nøkkel er lagret i Wallbox-innstillingene i Charging Manager, lagrer Charging Manager bare øyeblikksbilder av måleren med denne lagrede nøkkelen (som du stoler på). Du kan deretter laste ned den aktuelle XML-filen som samsvarer med transaksjonsloggoppføringen, og få den kontrollert i en verifiseringsprogramvare. I tillegg viser cFos Charging Manager om signaturen til målerøyeblikksbildet kunne valideres med den offentlige nøkkelen: grønt låssymbol hvis den er validert, gult hvis signaturen ikke kunne valideres, ingen symbol hvis ingen signerte data er tilgjengelige.
I transaksjonsloggen kan du laste ned øyeblikksbilder av telleren for alle transaksjonslogger, for en bestemt Wallbox-ladestasjon eller for en enkelt transaksjon. I forretningssammenheng kan du lagre disse dataene (eventuelt sammen med ekstern verifiseringsprogramvare) i seks år og dermed oppfylle lovkravene.
Hvis du ikke har en signerende måler og alle parter stoler på cFos Charging Manager, kan du også aktivere "Signer og lagre interne måleravlesninger" i Wallbox-innstillingene. Da signerer cFos Charging Manager selv måleravlesningene før og etter en transaksjon - akkurat slik en Wallbox-ladestasjon som overholder kalibreringsloven ville gjort. Charging Manager genererer et nøkkelpar hvis det ikke allerede finnes, og viser deretter den offentlige nøkkelen slik at du kan bruke den til ekstern verifiseringsprogramvare.