Dokumentasjon

Brukeradministrasjon

Brukeradministrasjonen til cFos Charging Manager er beregnet på både administratorer og brukere. En bruker kan endre sine innstillinger og legge til nye RFID-kort ved å oppgi sin bruker-ID. Som bruker trenger du ikke å ringe administratoren hvis du vil lære et nytt RFID-kort eller endre konfigurasjonen. Administratoren kan legge til brukere og liste og redigere alle brukere.

Hver nye bruker mottar en unik ID fra Charging Manager. Navnet kan vises i flisen ved lading (kan deaktiveres). I tillegg kan brukeren angi om hans eller hennes flis skal være synlig for andre brukere (administratoren kan alltid se flisen). I Wallbox-tildelingen angir administratoren hvilken av Wallbox-ladestasjonene brukeren kan lade på. Så snart minst én bruker er tilordnet en ladestasjon, må lading ved denne ladestasjonen autoriseres med PIN-kode eller RFID. Det kan defineres laderegler for hver bruker, som brukeren selv kan konfigurere og aktivere eller deaktivere. Ladereglene som er tilordnet Wallbox-ladestasjonen (under Wallbox-innstillingene), kan bare endres eller aktiveres og deaktiveres av administratoren. Hvis det finnes laderegler for brukeren og Wallbox-ladestasjonen, gjelder alltid den laveste ladestrømmen.

Du kan enten legge til et RFID-kort ved å angi en unik PIN-kode (så lang som mulig) eller ved å lære. Innlæring gjøres ved å trykke på "Lær"-knappen og deretter starte en transaksjon innen 1 minutt, dvs. koble til bilen og sette på RFID-en. Dette er mulig med OCPP og/eller ladestasjoner som leverer en RFID til cFos Charging Manager via Modbus eller andre protokoller. En RFID kan også ha et navn som vises i flisen i stedet for brukernavnet, hvis tilgjengelig. I tillegg til ladeautorisasjon kan andre funksjoner tilordnes et RFID-kort. Slike kort kan overskrive fasene som brukes og den maksimale ladestrømmen i begynnelsen og under ladeprosessen. I tillegg kan du aktivere og deaktivere ladingen eller brukerens laderegler ved å plassere kortet på Wallbox-ladestasjonen. Merk: Noen Wallbox-ladestasjoner overfører RFID bare i begynnelsen av ladeprosessen. CFos Power Brain Wallbox kan også rapportere nylig innsatte RFID-kort under ladeprosessen. Mange Wallbox-ladestasjoner sender først en RFID til Charging Manager når du har lært opp RFID-en i selve Wallbox-ladestasjonen. For å gjøre dette, følg de Wallbox-spesifikke instruksjonene for innlæring av RFID-kort.

Som administrator kan du også tilordne en prioritet til brukeren. Denne prioriteten overskriver prioriteten som er angitt i Wallbox-ladestasjonen så snart Charging Manager gjenkjenner at denne brukeren er aktiv ved å sette inn et RFID-kort eller angi en PIN-kode. Du kan også tilordne et ladebudsjett til brukeren. Lading deaktiveres så snart budsjettet er brukt opp. For mer informasjon, se Lading med kWh-budsjetter.

Innstillinger per bruker

BrukernavnBrukernavn. Det kan vises i flisen under lasting. Det vises i listen over ladeprosesser
Bruker-ID. Brukeren kan bruke denne til å autorisere seg selv. Bør holdes hemmelig. Vises i CSV-filen sammen med innlastingsprosessene.
Tillat visning av navnHer kan brukeren angi om navnet hans skal vises i flisen når han har koblet til bilen.
Vis veggboksHer kan brukeren angi om flisen skal vises på startsiden. Hvis ikke, vises den bare hvis brukeren logger inn på startsiden med bruker-ID-en sin.
Tildeling av Wallbox-ladestasjonBrukeren kan bare ta betalt i Wallbox-ladestasjoner som det er krysset av for i tildelingen.
PrioritetLadeprioritet for laststyring. "Maintain" betyr at prioriteten ikke endres når denne brukeren kobler til bilen. Ellers brukes den numeriske prioriteten som kan angis i kombinasjonsboksen, så lenge denne brukeren lader.
Budsjett for brukerenBudsjett i kWh eller minutter. De samme innstillingene gjelder som for budsjetter for RFID-kort. Hvis det ikke er satt inn noe RFID-kort, gjelder brukerbudsjettet, ellers gjelder RFID-kortets budsjett. Mer informasjon om budsjettene
Legg til lastereglerHer kan brukeren legge til lasteregler. Administratoren kan legge til lasteregler for Wallbox-ladestasjonen. Hvis det finnes laderegler for Wallbox-ladestasjonen og for brukeren (eller RFID), tar cFos Charging Manager den laveste av de to resulterende verdiene.
Legge til eller lære RFIDRFID kan brukes til å overskrive visse brukerinnstillinger og/eller autorisere lasting. Mer om dette under RFID-funksjoner