Dokumentasjon

Brukeradministrasjon

Brukeradministrasjonen til cFos Charging Manager er beregnet på både administratorer og brukere. En bruker kan endre sine innstillinger og legge til nye RFID-kort ved å oppgi sin bruker-ID. Som bruker trenger du ikke å ringe administratoren hvis du vil lære et nytt RFID-kort eller endre konfigurasjonen. Administratoren kan legge til brukere og liste og redigere alle brukere.

Hver nye bruker mottar en unik ID fra Charging Manager. Navnet kan vises i flisen ved lading (kan deaktiveres). I tillegg kan brukeren angi om hans eller hennes flis skal være synlig for andre brukere (administratoren kan alltid se flisen). I Wallbox-tildelingen angir administratoren hvilken av Wallbox-ladestasjonene brukeren kan lade på. Så snart minst én bruker er tilordnet en ladestasjon, må lading ved denne ladestasjonen autoriseres med PIN-kode eller RFID. Det kan defineres laderegler for hver bruker, som brukeren selv kan konfigurere og aktivere eller deaktivere. Ladereglene som er tilordnet Wallbox-ladestasjonen (under Wallbox-innstillingene), kan bare endres eller aktiveres og deaktiveres av administratoren. Hvis det finnes laderegler for brukeren og Wallbox-ladestasjonen, gjelder alltid den laveste ladestrømmen.

Du kan enten legge til et RFID-kort ved å angi en unik PIN-kode (så lang som mulig) eller ved å lære. Innlæring gjøres ved å trykke på "Lær"-knappen og deretter starte en transaksjon innen 1 minutt, dvs. koble til bilen og sette på RFID-en. Dette er mulig med OCPP og/eller ladestasjoner som leverer en RFID til cFos Charging Manager via Modbus eller andre protokoller. En RFID kan også ha et navn som vises i flisen i stedet for brukernavnet, hvis tilgjengelig. I tillegg til ladeautorisasjon kan andre funksjoner tilordnes et RFID-kort. Slike kort kan overskrive fasene som brukes og den maksimale ladestrømmen i begynnelsen og under ladeprosessen. I tillegg kan du aktivere og deaktivere ladingen eller brukerens laderegler ved å plassere kortet på Wallbox-ladestasjonen. Merk: Noen Wallbox-ladestasjoner overfører RFID bare i begynnelsen av ladeprosessen. CFos Power Brain Wallbox kan også rapportere nylig innsatte RFID-kort under ladeprosessen. Mange Wallbox-ladestasjoner sender først en RFID til Charging Manager når du har lært opp RFID-en i selve Wallbox-ladestasjonen. For å gjøre dette, følg de Wallbox-spesifikke instruksjonene for innlæring av RFID-kort.

Som administrator kan du også tilordne en prioritet til brukeren. Denne prioriteten overskriver prioriteten som er angitt i Wallbox-ladestasjonen så snart Charging Manager gjenkjenner at denne brukeren er aktiv ved å sette inn et RFID-kort eller angi en PIN-kode. Du kan også tilordne et ladebudsjett til brukeren. Lading deaktiveres så snart budsjettet er brukt opp. For mer informasjon, se Lading med kWh-budsjetter.