Documentatie

Gebruikersadministratie

Het gebruikersbeheer van de cFos Charging Manager is bedoeld voor zowel admins als gebruikers. Een gebruiker kan zijn instellingen wijzigen en nieuwe RFID-kaarten toevoegen door zijn gebruikers-ID in te voeren. Als gebruiker hoeft u de admin niet te bellen als u een nieuwe RFID-kaart wilt inleren of de configuratie ervan wilt wijzigen. De admin kan gebruikers toevoegen en alle gebruikers oplijsten en bewerken.

Elke nieuwe gebruiker krijgt een unieke ID van de Charging Manager. De naam kan worden getoond in de tegel bij het laden (kan worden uitgeschakeld). Bovendien kan de gebruiker instellen of zijn of haar tegel zichtbaar moet zijn voor andere gebruikers (de beheerder kan de tegel altijd zien). In de wallbox toewijzing stelt de admin in op welke van de wallboxen de gebruiker mag laden. Zodra ten minste één gebruiker aan een wallbox is toegewezen, moet het opladen bij deze box met PIN of RFID worden geautoriseerd. Voor elke gebruiker kunnen oplaadregels worden gedefinieerd, die de gebruiker zelf kan configureren en activeren of deactiveren. De oplaadregels die aan de wallbox zijn toegewezen (onder de wallbox instellingen) kunnen alleen door de admin worden gewijzigd of geactiveerd en gedeactiveerd. Als er laadregels voor de gebruiker en de wallbox bestaan, geldt altijd de laagste laadstroom.

U kunt een RFID-kaart toevoegen door een unieke pincode in te voeren (zo lang mogelijk) of door te leren. Het inleren gebeurt door op de "Leer"-knop te drukken en vervolgens binnen 1 minuut een transactie te starten, d.w.z. de stekker in het stopcontact steken, de RFID aanzetten. Dit is mogelijk met OCPP en/of wallboxes die een RFID leveren aan de cFos Charging Manager via Modbus of andere protocollen. Een RFID kan ook een naam hebben die in de tegel wordt weergegeven in plaats van de gebruikersnaam, indien beschikbaar. Naast laadautorisatie kunnen ook andere functies aan een RFID-kaart worden toegewezen. Dergelijke kaarten kunnen de gebruikte fasen en de maximale laadstroom aan het begin en tijdens het laadproces overschrijven. Bovendien kunt u het laden of de laadregels van de gebruiker activeren en deactiveren door de kaart op de wallbox te plaatsen. Opmerking: Sommige wallboxen verzenden de RFID alleen aan het begin van het laadproces. De cFos Power Brain Wallbox kan tijdens het opladen ook melding maken van nieuw geplaatste RFID-kaarten. Veel wallboxen leveren pas een RFID aan de Charging Manager nadat u de RFID in de wallbox zelf hebt ingeleerd. Volg hiervoor de specifieke instructies voor het inleren van RFID-kaarten.

Als beheerder kunt u ook een prioriteit toekennen aan de gebruiker. Deze prioriteit overschrijft de in de wallbox ingestelde prioriteit zodra de Charging Manager herkent dat deze gebruiker actief is door het insteken van een RFID-kaart of het invoeren van een PIN-code. U kunt de gebruiker ook een oplaadbudget toekennen. Het opladen wordt gedeactiveerd zodra het budget is opgebruikt. Voor meer informatie, zie Laden met kWh-budgetten.

Instellingen per gebruiker

GebruikersnaamGebruikersnaam. Deze kan worden weergegeven in de tegel tijdens het laden. Hij verschijnt in de lijst met laadprocessen
Gebruikers-ID. De gebruiker kan dit gebruiken om zichzelf te autoriseren. Moet geheim worden gehouden. Verschijnt in het CSV-bestand met de laadprocessen.
Naamweergave toestaanHier kan de gebruiker instellen of zijn naam moet worden weergegeven in de tegel wanneer hij de auto heeft aangesloten.
Toon wallboxHier kan de gebruiker instellen of zijn tegel moet worden weergegeven op de startpagina. Zo niet, dan wordt deze alleen weergegeven als de gebruiker zich aanmeldt op de startpagina met zijn gebruikers-ID.
Wallbox toewijzingDe gebruiker mag alleen opladen bij wallboxen waarvoor een vinkje is gezet in de toewijzing.
PrioriteitLaadprioriteit voor laadbeheer. "Behouden" betekent dat de prioriteit niet wordt gewijzigd wanneer deze gebruiker zijn auto aansluit. Anders wordt de numerieke prioriteit die kan worden ingevoerd in de combobox gebruikt zolang deze gebruiker aan het opladen is.
Budget voor de gebruikerBudget in kWh of minuten. Dezelfde instellingen zijn van toepassing als voor budgetten voor RFID-kaarten. Als er geen RFID-kaart is geplaatst, geldt het gebruikersbudget, anders dat van de RFID-kaart. Meer informatie over de budgetten
Laadregels toevoegenDe gebruiker kan hier laadregels toevoegen. De beheerder kan laadregels toevoegen aan de wallbox. Als er laadregels bestaan voor het wallbox en voor de gebruiker (of RFID), dan neemt de cFos Laadmanager de laagste van de twee resulterende waarden.
RFID toevoegen of lerenRFID's kunnen worden gebruikt om bepaalde gebruikersinstellingen te overschrijven en/of het laden te autoriseren. Meer hierover onder RFID-functies