Parkeergarage voor appartementsgebouwen en flatgebouwen

In veel gevallen kunnen de appartementen en wallboxen de bestaande woningaansluitcapaciteit delen. Er is geen extra huisaansluiting nodig om de wallboxen te voeden. Het laadmanagement bepaalt elke 3 seconden het verbruik van de appartementen en regelt het laadvermogen zodat de bestaande woningaansluitwaarde niet wordt overschreden. De appartementen hebben een hogere prioriteit, dat wil zeggen dat wallboxen worden gesloten wanneer er een grotere vraag naar stroom in de appartementen is.

Belastingsprofiel voor woningen: Bij gebruik van woonruimte wordt slechts een klein deel van het in gebruik genomen laadvermogen gebruikt. Piekbelastingen treden meestal op tussen 16.00 en 19.00 uur wanneer bewoners thuiskomen en koken. De rest van de tijd staat de huisaansluitcapaciteit bijna volledig ter beschikking van de wallboxen. Uw netbeheerder kan een belastingsmeting in uw huis uitvoeren, waarbij gedurende 1-2 weken op elk moment van de dag de werkelijke vermogensbehoefte wordt bepaald. In het voorbeeld van een ondergrondse parkeergarage met 13 woningen is het in gebruik genomen woningaansluitvermogen 55kW, de basisbelasting overdag ca. 1,5kW tot 3,5kW en de piekbelasting ca. 20kW. U heeft dus voldoende vermogen om de elektrische auto's op te laden.

Benodigde energie en vermogen: Statistisch gezien rijdt een auto ongeveer 40 km per dag. Een elektrische auto heeft hiervoor ca. 10 kWh nodig, dus met een 11 kW wallbox is deze in ca. 1 uur weer op te laden. Omdat de gebruikers op verschillende tijdstippen komen, worden er maar een paar auto's tegelijk geladen. Per februari 2022/aangenomen dat er bij 8 elektrische auto's gemiddeld 1-2 auto's tegelijk worden opgeladen. Met 22 kW wallboxen is opladen tegelijkertijd nog zeldzamer. Driefasige laadauto's kunnen worden afgesteld tot een minimaal laadvermogen van ca. 4,1 kW. Met een vermogen van 42 kW zou je 10 auto's tegelijk kunnen opladen zonder dat je individuele wallboxen hoeft uit te schakelen.

Volgens onze ervaring kunt u als vuistregel ongeveer 3-4 kW huisaansluitvermogen per parkeerplaats plannen, dwz voor een garage met 20 wallboxen, ca. 60-80 kW huisaansluitvermogen voor garage en appartementsgebouw samen zou voldoende moeten zijn. Verdere ervaring (en de ervaring van anderen) zal waarschijnlijk uitwijzen dat minder dan 3kW per parkeerplaats ook voldoende zal zijn.

Bepaal eerst hoe hoog het huisaansluitvermogen van uw woning is. Tijdens de bouw is een bepaalde waarde toegekend aan de netbeheerder / energieleverancier. Overigens: in de meeste gevallen kunnen de huisaansluitingen iets meer stroom aan dan was besteld. Bestelt u meer stroom, dan moet u de netbeheerder forfaitaire subsidie betalen voor de aanlegkosten voor de versterking van het distributienet. Het is het beste om van deze gelegenheid gebruik te maken om te informeren tot welke waarde uw output mag worden verhoogd zonder dat er bouwwerkzaamheden aan uw huisaansluiting nodig zijn. In bovenstaand voorbeeld is momenteel 55kW besteld, maar technisch zou 69kW mogelijk zijn (100A zekering). Het is fijn als er nog een reserve beschikbaar is.

Voorstel voor het opzetten van een laadinfrastructuur

Een elektricien of planner moet de specifieke bestaande installatie controleren. Er kunnen eisen zijn die hier (niet) in aanmerking kunnen worden genomen. Zet een NH-verdeler op met twee uitgangen op de huisaansluiting: één voor de appartementen en één voor de parkeergarage. Integreer een (converter)meter in de NH-verdeleringang om het vermogen op de huisaansluiting (stroom van alle appartementen en wallboxen) te registreren. In de cFos Charging Manager heeft deze meter de rol van "ingekochte elektriciteit" (hier volgen enkele uitleg over meters). De cFos Charging Manager heeft deze teller nodig voor de besturing. U kunt de ABB B24 of Eastron SDM630 MCT als tellers gebruiken.

Schakelschema huisaansluiting

In overleg met de elektricien en de netbeheerder installeer je achter de HN verdeler in de aanvoerleiding naar de parkeergarage een convertormeter zodat je de laadstroom centraal kunt factureren aan de energieleverancier. De energieleverancier gebruikt deze meter om het energieverbruik van de wallboxen aan u te factureren.

Monteer achter deze meter een verdeelkast, van waaruit alle muurdozen in de garage stervormig worden bedraad. In deze verdeelkast zit voor elke wallbox een eenvoudige type A FI (de dure type B is alleen nodig als de wallbox geen eigen DC foutstroomdetectie heeft), een stroomonderbreker (zekering) en eventueel een gekalibreerde (dwz MID gecertificeerde) meter . Hier leest u waar u rekening mee moet houden bij het factureren van het elektriciteitsverbruik. Aan het einde van het jaar kunt u dan eenvoudig al deze meters aflezen voor facturering en de parkeerders als bijkomende kosten factureren. De cFos Charging Manager helpt je met een transactielogboek waarin alle laadprocessen zijn vastgelegd. U kunt deze meters ook op de individuele parkeerplaatsen plaatsen of gebruik maken van wallboxen met ingebouwde meters.

In het kader van appartementsgebouwen adviseren wij het gebruik van meters met fase-nauwkeurige detectie van de laadstroom, aangezien de cFos Charging Manager de laadstromen per fase kan berekenen en dan de bestaande woningaansluitcapaciteit beter benut kan worden. U dient de wallboxen zeker met faserotatie aan te sluiten om piekstromen op afzonderlijke fasen te vermijden en meldt dit ook aan de cFos Charging Manager in de wallbox-configuratie onder "faserotatie".

De toegang tot individuele wallboxen kan worden geregeld met de cFos Charging Manager met behulp van een optionele RFID-lezer in de wallboxen of een centrale RFID-lezer.

Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kunt u in de garage ook een railsysteem installeren in plaats van stervormige bekabeling, waarvan de afzonderlijke muurdozen worden afgetakt. Hier moet u de kosten vergelijken. Bij wijzigingen aan de huisaansluiting kunnen er onder omstandigheden aanpassingen nodig zijn. Vraag hiernaar bij uw planner of elektricien. Als bijvoorbeeld het metersysteem tegen hoge kosten moet worden vernieuwd, kan het voordeliger zijn om een aparte huisaansluiting voor de garage aan te leggen.

Indien uw parkeergarage door meerdere woningen wordt gebruikt, kunt u volgens bovenstaande vuistregel een deel van de parkeerplaatsen bevoorraden vanuit de woningaansluitingen van de afzonderlijke woningen. Als bijvoorbeeld twee woningen een garage delen met 20 parkeerplaatsen, dan zouden vanuit elke woningaansluiting 10 parkeerplaatsen kunnen worden voorzien met behulp van een verdeelkast. Per huisaansluiting bedient u vervolgens een vermogensbeheersysteem.

Veel details zijn hier beschreven in de voorbeeld ondergrondse parkeergarage met 13 wooneenheden. Hier vindt u ook een schematische weergave van de bedrading en opstelling van de meters.

Bij VvE's wordt vaak de centrale infrastructuur, te weten NH-verdeler, trekteller en verdeelkast, aangelegd en draagt elke partij die zijn parkeerplaats wil opwaarderen met een wallbox de kosten voor het leggen van de kabels van de verdeelkast, de muur box en een deel van de centrale voorraad. Op deze manier kan de garage naar wens stap voor stap worden uitgebreid.

Wandkasten achter de meters van de woonunits

In sommige woongebouwen is het wenselijk dat de wallboxen over de meters in de appartementen lopen. Dit bespaart de transformatormeter van de energieleverancier in de aansluitruimte van het huis, maar vereist wel dat de appartementsmeters en de leidingen die daarvan uitgaan voldoende gedimensioneerd zijn. In appartementen moet je rekening houden met een stroomsterkte van ca. 16A per fase (bijvoorbeeld voor een vaatwasser of wasmachine). Een 11kW wallbox trekt tot 16A per fase.

Zoals hierboven beschreven dient u een centrale meter in huis te plaatsen om het stroomverbruik bij de huisaansluiting te meten. Dan kan de cFos Charging Manager alle wallboxen aansturen zodat de maximale huisaansluitcapaciteit niet overboekt wordt.

Figuur muurdozen achter appartement meters

Als de stroomaansluitingen in de appartementen sterk genoeg zijn om alle huishoudelijke apparaten en de wallbox te bedienen, hoef je verder niets te configureren (bijvoorbeeld met een aansluitbelasting van 32A per fase en een 11kW wallbox). Als de stroomaansluiting minder krachtig is, kan het voldoende zijn om de wallbox te beperken tot 12A of 14A.

Met de cFos Charging Manager kunt u de wallboxen ook zo configureren dat ze de elektriciteit delen met het betreffende appartement. Om dit te doen, moet u een verbruiksmeter voor de appartementuitgang installeren. De cFos Charging Manager kan dan tijdelijk de output van de wallbox verminderen afhankelijk van het verbruik van de andere apparaten in het appartement. Plan echter altijd een reserve van minimaal 6-7A, aangezien een wallbox maar tot minimaal 6A (ca. 4,1kW) geregeld kan worden.

Deze opstelling bespaart de convertormeter van de energieleverancier en de aparte facturering van de wallboxstroom, aangezien deze via de appartementsmeter loopt. Nadeel is dat niet de volledige woningaansluitcapaciteit potentieel beschikbaar is voor elke wallbox, maar dat elke wallbox bovendien wordt beperkt door het respectievelijke appartementsverbruik.