Documentatie

PV Overtollig Opladen (Solar Surplus Charging)

Het overschot voor het opladen van zonne-energie ontstaat als je de elektriciteit berekent die wordt opgewekt door het PV-systeem min het huishoudelijk verbruik. Deze overtollige elektriciteit wordt meestal teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Met onze wallbox en de geïntegreerde cFos Charging Manager heb je de optie om je auto alleen op te laden met de opgewekte elektriciteit die niet nodig is voor je huishoudelijk verbruik.

Het bijzondere van PV-oplaadoverschotten is dat alleen de elektriciteit die anders aan het elektriciteitsnet wordt geleverd, wordt gebruikt om de auto op te laden en dat de auto verder geen elektriciteit aan het elektriciteitsnet onttrekt. Hiervoor regelt de cFos Charging Manager de laadstroom zodanig dat het opwekkingsvermogen van het zonnesysteem minus uw huishoudelijk verbruik beschikbaar is voor de auto.

Hiervoor heb je ten minste één cFos Power Brain Wallbox nodig en een meter die het geleverde of afgenomen vermogen van het elektriciteitsnet kan meten, en natuurlijk ook een PV-systeem. Als je al een wallbox van een andere fabrikant hebt, kun je onze Charging Manager Kit gebruiken om PV-overtollig opladen te realiseren.

Met de cFos Charging Manager bepaal je wanneer en hoe zonne-energie moet worden gebruikt. Met behulp van laadregels kunt u bijvoorbeeld instellen wanneer PV-oplaadoverschotten moeten worden gebruikt of dat (bijvoorbeeld in de winter) extra netvoeding moet worden gebruikt om de auto op te laden. Je kunt natuurlijk ook laden met een overschot inschakelen met behulp van "Solar"-laadregels. Alle laadregels kunnen op elk moment worden in- en uitgeschakeld.

Faseschakeling tussen enkelfasig en driefasig laden

Automatische faseschakeling

Meer informatie over overbelasting met de cFos Charging Manager

We bieden geoptimaliseerde PV-overtollige belasting

Laadvermogen en netvoeding voor verschillende laadmethoden

Hier kun je zelf het effect van PV-oplaadoverschot uitproberen. Ter vergelijking wordt het energieverbruik tijdens het laden met eenvoudige zonneregels (laadoverschot vrijgeven) en maximaal laden weergegeven. Idealiter zou de rode lijn altijd op nul moeten staan, omdat je dan geen elektriciteit aan het net onttrekt of aan het net teruglevert, maar de zonne-energie zelf optimaal verbruikt. Een zekere teruglevering is onvermijdelijk, omdat de auto alleen kan opladen vanaf een minimale stroom van 6A. Je kunt dit nog verder optimaliseren door van fase te wisselen.

  Zonne
  Binnenlandse consumptie
  Winkel
  Netvoeding/toevoer