cFos-oplaadcontroller - HTTP-API

De volgende functies bieden een mapping van de Modbus-registers naar HTTP.
Opmerking: Modbus hoeft niet actief te zijn om de HTTP API te gebruiken.

Gebruik een HTTP GET- of POST-verzoek naar het adres van de cFos Power Brain controller, bijv
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154.
Reacties zijn in JSON.

 • cmd is altijd modbus
 • device = meter1 of meter2 of evse
 • read = adres van het te lezen register
 • write = adres van het te lezen register
 • value = waarde om te schrijven
 • values = reeks te schrijven waarden, bijv. [1,2,3,4]

Adressen kunnen een achtervoegsel hebben om het gegevenstype te specificeren (standaard is dit 16 bit geheel getal):

 • d = 32 bit geheel getal (2 Modbus-registers)
 • q = 64 bit geheel getal (4 modbus-registers)
 • s = tekenreeks
cFos-oplaadcontroller - Modbus-registers

Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de HTTP-API

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
Reactie:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
Reactie:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
Reactie:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
Reactie:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
Reactie:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
Reactie:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
Reactie:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
Reactie:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
Reactie:
"ok"

Algemene verzoeken

Vraag de status van alle Charging Manager-apparaten op:
/cnf?cmd=get_dev_info

Een pincode of RFID instellen:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r is de pincode of RFID (cijfers), d is een optionele apparaat-ID om een specifieke wallbox te selecteren. Als er geen apparaat-ID is geselecteerd, probeert de Charging Manager automatisch de pincode of RFID toe te wijzen.

Overschrijven voor huidige transactie:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d is de apparaat-ID, id is een mogelijk vereiste RFID/PIN, markeert als volgt:
'C': Laden deactiveren (Admin pwd of user PIN/RFID vereist)
'c': Laden weer deactiveren (Admin pwd of user PIN/RFID vereist)
'E': laadregels van de wallbox deactiveren (admin pwd vereist)
'e': de laadregels van de wallbox weer deactiveren (admin pwd vereist)
'U': laadregels voor gebruikers deactiveren (gebruiker RFID/PIN vereist)
'u': de laadregels van de gebruiker opnieuw deactiveren (gebruiker RFID/PIN vereist)

De vlaggen die op deze manier zijn ingesteld, blijven behouden totdat de auto wordt losgekoppeld van de wallbox.

mamps=ma: Overschrijf (beperk) de laadstroom met ma mA.

De gesimuleerde energiemeter instellen:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (optioneel) is de in te stellen energie in Wh/VAh. Als v niet bestaat, wordt de teller alleen gelezen. d is het apparaat-ID van de EVSE. De retourwaarde is de oude tellerstand voordat deze werd ingesteld.

HTTP-tellers en wallboxen

teller

U kunt een teller (apparaattype 'HTTP Input') aanmaken die niet door de Charging Manager wordt uitgelezen, maar waarvan de huidige waarden extern kunnen worden opgegeven via HTTP POST:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x is de apparaat-ID zoals te zien in de apparaatconfiguratie, bijv. M1.

De POST-body bevat een JSON-object, als volgt:

{
  "model": string,
  "import_vah": number,
  "export_wh": number,
  "voltage": [v1, v2, v3],
  "current": [c1, c2, c3],
  "power_va": string
  "is_va": bool
}

Energiewaarden worden gegeven in Wh of VAh, spanningen in V, stromen in mA en vermogen in W of VA. "is_va" waar of onwaar geeft aan of het vermogen is opgegeven in W of VA. "model" is de modelreeks zoals weergegeven in de tegels.

Sommige van onze gebruikers (#diebestenuserderwelt) gebruiken de curl-tool om de teller van gegevens te voorzien, bijvoorbeeld:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003], "power_va": 2000 }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

Wallbox

Je kunt ook een wallbox (apparaattype 'HTTP Input') maken die niet wordt uitgelezen of aangestuurd door de Charging Manager, maar waarvan de waarden extern kunnen worden opgegeven via HTTP POST. De controlewaarden worden dan als antwoord geretourneerd:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x is de apparaat-ID zoals te zien in de apparaatconfiguratie, bijv. E1.

De POST-body bevat een JSON-object, als volgt:

{
  "state": number,
  "max_charging_current": number,
  "current": [c1, c2, c3],
  "total_energy": number,
  "model": string,
  "rfid": string
}

"model" is de modelreeks zoals weergegeven in de tegels. Met "rfid" kunt u een RFID aan het laadproces toevoegen, energiewaarden worden gegeven in Wh, stromen in mA. "state" heeft de volgende waarden:
1 = wachten (A), 2 = EV aanwezig (B), 3 = laden (C), 4 = laden met ventilatie (D), 5 = fout (E)

Als reactie retourneert deze aanvraag het volgende JSON-object:

{
  "device_enabled": true/false, // apparaat is ingeschakeld/uitgeschakeld
  "charging_enabled": true/false, // opladen toegestaan / niet toegestaan
  "paused": true/false, // true = apparaat is tijdelijk onderbroken
  "charging_current": aantal // gespecificeerde laadstroom in mA
}

Dit retourobject moet door de beller worden geëvalueerd en de EVSE moet dienovereenkomstig worden ingesteld, bijv. De laadstroom moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Web interface (English)

All requests return an answer in JSON. Values marked with r/o are read-only. Please note: We do not guarantee the stability of this API. Functionality, parameters, values, etc. may change without notice.

Retrieve info about load-balancing and all devices

/cnf?cmd=get_dev_info
Return value (sample):
{
"params" : {
"title" : "cFos Power Brain",
"desc" : "Standard-Konfiguration",
"max_total_power" : 22000,  // total installed power in W
"power_reserve" : 0,  // power reserve (subtracted from max_total_power)    
"overdraft" : 0,    // generated overdraft, can be set to 0
"max_total_evse_power" : 0,  // max power available to all EVSEs
"consumed_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
"remaining_evse_power" : 22000,  // r/o, remaining EVSE power in W
"lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
"disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
"cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
"max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
"shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
"version" : "1.8.1095",
"time" : 1645281534,  // current time stamp
"vsn" : 
{
"vendorid" : 52997,  // cFos
},
"ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
"ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
},
"devices" : [  // array of configured devices
{
"dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "Wallbox",  // config item: name
"address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 1,  // Modbus ID
"dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
"min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
"max_power" : 11040,  // maximum charging power in W
"prio" : 1,  // charging priority
"charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
"cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
"total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
"phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
"paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
"pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
"pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
{
"dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
"address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 2,  // Modbus ID
"dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
"invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
"import" : 15,  // imported energy in Wh
"export" : 0,  // exported energy in Wh
"power" : 0,  // current power (active or apparent) in W or VA
"current_l1" : 0,  // current L1 in mA
"current_l2" : 0,  // current L2 in mA
"current_l3" : 0,  // current L3 in mA
"voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
"voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
"voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
"role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
}
]
}
     

Get/set Charging Manager parameters

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returns a JSON object, HTTP POST set_params needs a JSON object in the message body


Return value (sample):
//     see values for get_dev_info.
 //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
"dev_meta": 
{
"evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
"evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
"meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
"meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
"meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
}     
     

Set device configuration

/cnf?cmd=set_params
POST payload (sample):
{
  devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
  {  // for most of the device properties, see get_dev_info
attach: ""  // device ID of an attached meter
battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
charging_rules: [  // array of charging rules
// charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
{
  "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
  "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
  "current": c, // c current in mA
  "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
  "udur": u,   // u = undercut duration in secs
  "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
  "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
  "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
  "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
  "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
  "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
}
]
enable_snooze: true  // true, allow device snooze
enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
ocpp_gateway_client_id: "CP42"
phase_rotation: 0
soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
  ]
}
     

Get / set user info

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user
*** ml: String not found [name='cfos_cm_sample_resp']:
:
// get_user retrieves a single user object, set_user POSTs a single user object, get_users retrieves an array of user objects
// set_user may be called without admin password if it contains a valid user ID, creation of new users requires admin access

[  // array of users
{
"id" : "2167520770",  // unique user ID
"name" : "wusel",  // name
"display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
"dev_ids" :  // EVSEs the user may use
[
"E1"
],
"rfids" : 
[  // array of RFIDs
{
"id" : "4711",  // RFID / PIN
"name" : "TeSt",  // Name
"ac_auth" : true,  // true: used to authorize
"ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
"used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
}
],
"charging_rules" : 
[  // array of charging rules for this user
]
}
]
     

Accept license:
/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 allow reporting of usage stats to cFos eMobililty, a = 0 disallow

Change admin password:
/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=old&new_pwd=new
old, new are the old and new admin password

Delete a device:
/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d is a valid device ID

Get a unique user ID (for creation of a new user):
/cnf?cmd=get_new_user_id
returns a new user ID as a JSON string

Reset a device:
/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d is a valid device ID. The device will be destroyed and re-created

Start stop diagnose logging:
/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 to start, e = 0 to stop diagnose logging. Runs for 5 minutes if not stopped