документацију

ХТТП АПИ

Следеће функције обезбеђују мапирање Модбус регистара у ХТТП.
Напомена: Модбус не мора да буде активан да би користио ХТТП АПИ.

Користите ХТТП ГЕТ или ПОСТ захтев на адресу цФос Повер Браин Цонтроллер-а, нпр
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154
Одговори су у ЈСОН-у.

 • cmd је увек модбус
 • device = метер1 или метер2 или евсе
 • read = адреса регистра који се чита
 • write = адреса регистра који се уписује
 • value = вредност за писање
 • values = низ вредности за писање, нпр. [1,2,3,4]

Адресе могу имати суфикс за одређивање типа података (подразумевано је 16-битни цео број):

 • d = 32-битни цео број (2 Модбус регистра)
 • q = 64-битни цео број (4 Модбус регистра)
 • s = Стринг
цФос Повер Браин Цонтроллер - Модбус регистар

Ево неколико примера коришћења ХТТП АПИ-ја

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
Одговор:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
Одговор:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
Одговор:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
Одговор:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
Одговор:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
Одговор:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
Одговор:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
Одговор:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
Одговор:
"ok"

Општи захтеви

Испитивање статуса свих уређаја Цхаргинг Манагер:
/cnf?cmd=get_dev_info

Подешавање ПИН-а или РФИД-а:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
р је ПИН или РФИД (цифре), д је опциони ИД уређаја за одабир одређеног валлбок-а. Ако ИД уређаја није изабран, Менаџер пуњења покушава да аутоматски додели ПИН или РФИД.

Замени за тренутну трансакцију:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
д је ИД уређаја, ид је евентуално неопходан РФИД/ПИН, заставице, као што следи:
'Ц': Онемогућите пуњење (потребан је администраторски или кориснички ПИН/РФИД)
'ц': откажите деактивацију наплате (потребан је администраторски или кориснички ПИН/РФИД)
'Е': онемогућите правила пуњења Валлбок-а (потребан је администратор)
'е': Поново деактивирајте правила пуњења валлбок-а (потребан је администратор)
'У': Онемогућите правила наплате корисника (захтева кориснички РФИД/ПИН)
'у': Поништите онемогућивање корисничких правила наплате (захтева РФИД/ПИН корисника)

Овако постављене заставице се задржавају све док се аутомобил не искључи из зидне кутије.

mamps=ma: Замени (ограничи) струју пуњења са ма мА.

Подешавање симулираног мерача енергије:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
в (опционо) је енергија коју треба подесити у Вх/ВАх. Ако в није присутан, бројач је само за читање. д је ИД уређаја валлбок-а. Повратна вредност је очитавање старог бројача пре подешавања.

ХТТП бројачи и зидне кутије

бројач

Можете да креирате бројач (тип уређаја 'ХТТП улаз') који не може да прочита Цхаргинг Манагер, али чије тренутне вредности се могу навести екстерно користећи ХТТП ПОСТ или ГЕТ:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
к је ИД уређаја како се види у конфигурацији уређаја, нпр. М1.

ПОСТ тело садржи ЈСОН објекат, као што следи:

{
      "model": string,
      "import_vah": number,
      "export_wh": number,
      "voltage": [v1, v2, v3],
      "current": [c1, c2, c3],
      "power_w": number
      "is_va": bool
     }

Вредности енергије су дате у Вх, напони у В, струје у мА и снага у В. "модел" је низ модела као што је приказано у плочицама.

Неки од наших корисника (#диебестенусердервелт) користе алатку за увијање за снабдевање бројача подацима, нпр.:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003] }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

Као ХТТП ГЕТ, захтев је написан овако:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3&model=TestModell&import_wh=12345&export_wh=23456&voltage=231,232,233&current=10001,10002,10003

Ево још једног уноса на форуму за повезивање паметног мерача помоћу цФос ХТТП улазног мерача и иоБрокера.

зидна кутија

Такође можете да направите зидну кутију (тип уређаја 'ХТТП улаз'), која се не очитава нити контролише од стране Цхаргинг Манагера, али чије вредности могу бити специфициране споља користећи ХТТП ПОСТ или ГЕТ. Контролне вредности се затим враћају као одговор:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
к је ИД уређаја како се види у конфигурацији уређаја, нпр. Е1.

ПОСТ тело садржи ЈСОН објекат, као што следи:

{
      "state": number,
      "max_charging_current": number,
      "current": [c1, c2, c3],
      "total_energy": number,
      "model": string,
      "rfid": string
     }

"модел" је низ модела како је приказано у плочицама. Са "рфид" можете додати РФИД у процес пуњења, енергетске вредности су дате у Вх, струје у мА. "стање" има следеће вредности:
1 = чекање (А), 2 = ЕВ присутан (Б), 3 = пуњење (Ц), 4 = пуњење са вентилацијом (Д), 5 = грешка (Е)

Као ХТТП ГЕТ, захтев је написан овако:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=M3&model=TestModell&state=st&max_charging_current=m&current=c1,c2,c3&total_energy=t&rfid=r

Овај захтев враћа следећи ЈСОН објекат као одговор:

{
      "девице_енаблед": тачно/нетачно, // уређај је омогућен / онемогућен
      "цхаргинг_енаблед": тачно/нетачно, // наплата је дозвољена / није дозвољена
      "паузирано": тачно/нетачно, // тачно = уређај је привремено паузиран
      "цхаргинг_цуррент": број // специфицирана струја пуњења у мА
     }

Овај повратни објекат мора бити процењен од стране позиваоца и зидна кутија мора бити подешена у складу са тим, нпр. струја пуњења мора бити промењена у складу са тим.

Web interface (English)

All requests return an answer in JSON. Values marked with r/o are read-only. Please note: We do not guarantee the stability of this API. Functionality, parameters, values, etc. may change without notice.

Retrieve info about load-balancing and all devices

/cnf?cmd=get_dev_info
Return value (sample):
     {
     "params" : {
     "title" : "cFos Power Brain",
     "desc" : "Standard-Konfiguration",
     "max_total_current" : 32000,  // total installed power in mA
     "reserve_current" : 0,  // reserve in mA (subtracted from max_total_current)    
     "overdraft_cur" : 0,    // generated overdraft in mA, can be set to 0
     "max_total_evse_current" : 0,  // max current available to all EVSEs in mA
     "cons_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
     "avail_evse_power" : 32000,  // r/o, available EVSE power in W
     "lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
     "disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
     "cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
     "max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
     "shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
     "version" : "1.8.1095",
     "time" : 1645281534,  // current time stamp
     "vsn" : 
     {
     "vendorid" : 52997,  // cFos
     },
     "ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
     "ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
     },
     "devices" : [  // array of configured devices
     {
     "dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "Wallbox",  // config item: name
     "address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 1,  // Modbus ID
     "dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
     "min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
     "max_charging_cur" : 11040,  // maximum charging current in mA or expression
     "prio" : 1,  // charging priority
     "charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
     "cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
     "total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
     "phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     "paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
     "pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
     "pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
     {
     "dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
     "address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 2,  // Modbus ID
     "dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
     "invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
     "import" : 15,  // imported energy in Wh
     "export" : 0,  // exported energy in Wh
     "power_w" : 0,  // current active power in W
     "current_l1" : 0,  // current L1 in mA
     "current_l2" : 0,  // current L2 in mA
     "current_l3" : 0,  // current L3 in mA
     "voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
     "voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
     "voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
     "role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     }
     ]
     }
         

Get/set Charging Manager parameters

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returns a JSON object, HTTP POST set_params needs a JSON object in the message body


Return value (sample):
     //     see values for get_dev_info.
     //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
     "dev_meta": 
     {
     "evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
     "evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
     "meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
     "meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
     "meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
     }     
         

Set device configuration

/cnf?cmd=set_params
POST payload (sample):
     {
      devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
      {  // for most of the device properties, see get_dev_info
     attach: ""  // device ID of an attached meter
     battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
     charging_rules: [  // array of charging rules
     // charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
     {
      "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
      "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
      "current": c, // c current in mA
      "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
      "udur": u,   // u = undercut duration in secs
      "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
      "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
      "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
      "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
      "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
      "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
     }
     ]
     enable_snooze: true  // true, allow device snooze
     enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
     fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
     group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
     ocpp_gateway_client_id: "CP42"
     phase_rotation: 0
     soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
     users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
      ]
     }
         

Get / set user info

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user
*** ml: String not found [name='cfos_cm_sample_resp']:
:
     // get_user retrieves a single user object, set_user POSTs a single user object, get_users retrieves an array of user objects
     // set_user may be called without admin password if it contains a valid user ID, creation of new users requires admin access

     [  // array of users
     {
     "id" : "2167520770",  // unique user ID
     "name" : "wusel",  // name
     "display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
     "dev_ids" :  // EVSEs the user may use
     [
     "E1"
     ],
     "rfids" : 
     [  // array of RFIDs
     {
     "id" : "4711",  // RFID / PIN
     "name" : "TeSt",  // Name
     "ac_auth" : true,  // true: used to authorize
     "ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
     "used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
     }
     ],
     "charging_rules" : 
     [  // array of charging rules for this user
     ]
     }
     ]
         

Accept license:
/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 allow reporting of usage stats to cFos eMobililty, a = 0 disallow

Change admin password:
/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=old&new_pwd=new
old, new are the old and new admin password

Delete a device:
/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d is a valid device ID

Get a unique user ID (for creation of a new user):
/cnf?cmd=get_new_user_id
returns a new user ID as a JSON string

Reset a device:
/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d is a valid device ID. The device will be destroyed and re-created

Start stop diagnose logging:
/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 to start, e = 0 to stop diagnose logging. Runs for 5 minutes if not stopped