דוקומנטציה

API של HTTP

הפונקציות הבאות מספקות מיפוי של רישומי המודבוס ל- HTTP.
הערה: Modbus לא צריך להיות פעיל כדי להשתמש ב- HTTP API.

השתמש בבקשת HTTP GET או POST לכתובת של מוח ה- cFos Power, למשל
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154.
התגובות נמצאות ב- JSON.

 • cmd הוא תמיד modbus
 • device = meter1 או meter2 או evse
 • read = כתובת המרשם לקריאה
 • write = כתובת המרשם לקריאה
 • value = ערך לכתוב
 • values = מערך ערכים לכתוב, למשל [1,2,3,4]

לכתובות יכול להיות סיומת כדי לציין את סוג הנתונים (ברירת המחדל היא מספר שלם של 16 סיביות):

 • d = מספר שלם של 32 סיביות (2 רושמים modbus)
 • q = מספר שלם של 64 סיביות (4 רושמות מודבוס)
 • s = מחרוזת
בקר טעינה של cFos - מודבוס רושמים

להלן מספר דוגמאות כיצד להשתמש ב- HTTP API

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
תְגוּבָה:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
תְגוּבָה:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
תְגוּבָה:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
תְגוּבָה:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
תְגוּבָה:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
תְגוּבָה:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
תְגוּבָה:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
תְגוּבָה:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
תְגוּבָה:
"ok"

בקשות כלליות

בקש את מצב כל מכשירי מנהל הטעינה:
/cnf?cmd=get_dev_info

הגדרת PIN או RFID:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r הוא ה- PIN או ה- RFID (ספרות), d הוא מזהה מכשיר אופציונלי לבחירת ארגז קיר ספציפי. אם לא נבחר מזהה מכשיר, מנהל הטעינה מנסה להקצות את ה- PIN או ה- RFID באופן אוטומטי.

החלף לעסקה הנוכחית:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d הוא מזהה המכשיר, המזהה הוא אולי RFID/PIN נדרש, מסמן כדלקמן:
'C': בטל את הטעינה (/RFID של משתמש)
'c': בטל את הטעינה שוב (/RFID של משתמש)
'E': בטל את כללי הטעינה של ה-wallbox (נדרשת admin pwd)
'e': השבת שוב את כללי הטעינה של ה-wallbox (נדרש admin pwd)
'U': בטל את כללי הטעינה של המשתמש (/PIN של המשתמש)
'u': בטל שוב את כללי הטעינה של המשתמש (/PIN של המשתמש)

הדגלים המוגדרים בדרך זו נשמרים עד לניתוק המכונית מה-wallbox.

mamps=ma: החלף (הגביל) את זרם הטעינה עם ma mA.

הגדרת מד האנרגיה המדומה:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (אופציונלי) היא האנרגיה שיש להגדיר ב-Wh/VAh. אם v לא קיים, המונה נקרא רק. d הוא מזהה ההתקן של ה-EVSE. ערך ההחזרה הוא קריאת המונה הישנה לפני שהוגדר.

דלפקי HTTP ותיבות קיר

דֶלְפֵּק

אתה יכול ליצור מונה (סוג מכשיר 'קלט HTTP') שאינו נקרא על ידי מנהל הטעינה, אך ניתן לציין את הערכים הנוכחיים שלו באופן חיצוני באמצעות HTTP POST או GET:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x הוא מזהה ההתקן כפי שנראה בתצורת ההתקן, למשל M1.

גוף ה- POST מכיל אובייקט JSON, כדלקמן:

{
      "model": string,
      "import_vah": number,
      "export_wh": number,
      "voltage": [v1, v2, v3],
      "current": [c1, c2, c3],
      "power_w": number
      "is_va": bool
     }

ערכי אנרגיה ניתנים ב-Wh, מתחים ב-V, זרמים ב-mA והספק ב-W. "דגם" הוא מחרוזת הדגם כפי שמוצגת באריחים.

חלק מהמשתמשים שלנו (#diebestenuserderwelt) משתמשים בכלי התלתלים כדי לספק למונה נתונים, למשל:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003] }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

בתור HTTP GET, הבקשה כתובה כך:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3&model=TestModell&import_wh=12345&export_wh=23456&voltage=231,232,233&current=10001,10002,10003

הנה עוד ערך בפורום לחיבור מד חכם באמצעות מד קלט HTTP של cFos ו-ioBroker.

וולבוקס

אתה יכול גם ליצור ארגז קיר (סוג מכשיר 'קלט HTTP'), שאינו נקרא או נשלט על ידי מנהל הטעינה, אך ניתן לציין את ערכיה באופן חיצוני באמצעות HTTP POST או GET. ערכי הבקרה מוחזרים לאחר מכן כתגובה:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x הוא מזהה ההתקן כפי שנראה בתצורת ההתקן, למשל E1.

גוף ה- POST מכיל אובייקט JSON, כדלקמן:

{
      "state": number,
      "max_charging_current": number,
      "current": [c1, c2, c3],
      "total_energy": number,
      "model": string,
      "rfid": string
     }

"מודל" הוא מחרוזת המודל כפי שמוצג באריחים. באמצעות "rfid" ניתן להוסיף RFID לתהליך הטעינה, ערכי האנרגיה ניתנים ב- Wh, זרמים ב- mA. ל"מצב "יש את הערכים הבאים:
1 = המתנה (A), 2 = EV קיים (B), 3 = טעינה (C), 4 = טעינה עם אוורור (D), 5 = שגיאה (E)

בתור HTTP GET, הבקשה כתובה כך:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=M3&model=TestModell&state=st&max_charging_current=m&current=c1,c2,c3&total_energy=t&rfid=r

בתגובה, בקשה זו מחזירה את אובייקט JSON הבא:

{
      "device_enabled": נכון/נכון, // המכשיר מופעל/מושבת
      "טעינה_מופעלת": נכון/נכון, // טעינה מותרת / אסורה
      "מושהה": נכון/נכון, // נכון = מכשיר מושהה באופן זמני
      "טעינה_זרם": מספר // זרם טעינה מוגדר ב- mA
     }

אובייקט החזרה זה חייב להיות מוערך על ידי המתקשר ויש להגדיר את ה- EVSE בהתאם, למשל יש לשנות את זרם הטעינה בהתאם.

Web interface (English)

All requests return an answer in JSON. Values marked with r/o are read-only. Please note: We do not guarantee the stability of this API. Functionality, parameters, values, etc. may change without notice.

Retrieve info about load-balancing and all devices

/cnf?cmd=get_dev_info
Return value (sample):
     {
     "params" : {
     "title" : "cFos Power Brain",
     "desc" : "Standard-Konfiguration",
     "max_total_current" : 32000,  // total installed power in mA
     "reserve_current" : 0,  // reserve in mA (subtracted from max_total_current)    
     "overdraft_cur" : 0,    // generated overdraft in mA, can be set to 0
     "max_total_evse_current" : 0,  // max current available to all EVSEs in mA
     "cons_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
     "avail_evse_power" : 32000,  // r/o, available EVSE power in W
     "lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
     "disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
     "cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
     "max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
     "shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
     "version" : "1.8.1095",
     "time" : 1645281534,  // current time stamp
     "vsn" : 
     {
     "vendorid" : 52997,  // cFos
     },
     "ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
     "ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
     },
     "devices" : [  // array of configured devices
     {
     "dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "Wallbox",  // config item: name
     "address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 1,  // Modbus ID
     "dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
     "min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
     "max_charging_cur" : 11040,  // maximum charging current in mA or expression
     "prio" : 1,  // charging priority
     "charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
     "cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
     "total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
     "phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     "paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
     "pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
     "pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
     {
     "dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
     "device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
     "name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
     "address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
     "id" : 2,  // Modbus ID
     "dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
     "number" : 1,  // config item: number
     "desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
     "com_err" : false,  // true, if active communication error
     "com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
     "com_errors" : 0,  // number of com errors
     "last_error" : "",  // text of last error
     "is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
     "used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
     "is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
     "invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
     "import" : 15,  // imported energy in Wh
     "export" : 0,  // exported energy in Wh
     "power_w" : 0,  // current active power in W
     "current_l1" : 0,  // current L1 in mA
     "current_l2" : 0,  // current L2 in mA
     "current_l3" : 0,  // current L3 in mA
     "voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
     "voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
     "voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
     "role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
     "model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
     }
     ]
     }
         

Get/set Charging Manager parameters

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returns a JSON object, HTTP POST set_params needs a JSON object in the message body


Return value (sample):
     //     see values for get_dev_info.
     //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
     "dev_meta": 
     {
     "evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
     "evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
     "meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
     "meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
     "meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
     }     
         

Set device configuration

/cnf?cmd=set_params
POST payload (sample):
     {
      devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
      {  // for most of the device properties, see get_dev_info
     attach: ""  // device ID of an attached meter
     battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
     charging_rules: [  // array of charging rules
     // charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
     {
      "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
      "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
      "current": c, // c current in mA
      "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
      "udur": u,   // u = undercut duration in secs
      "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
      "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
      "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
      "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
      "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
      "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
     }
     ]
     enable_snooze: true  // true, allow device snooze
     enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
     fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
     group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
     ocpp_gateway_client_id: "CP42"
     phase_rotation: 0
     soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
     users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
      ]
     }
         

Get / set user info

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user
*** ml: String not found [name='cfos_cm_sample_resp']:
:
     // get_user retrieves a single user object, set_user POSTs a single user object, get_users retrieves an array of user objects
     // set_user may be called without admin password if it contains a valid user ID, creation of new users requires admin access

     [  // array of users
     {
     "id" : "2167520770",  // unique user ID
     "name" : "wusel",  // name
     "display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
     "dev_ids" :  // EVSEs the user may use
     [
     "E1"
     ],
     "rfids" : 
     [  // array of RFIDs
     {
     "id" : "4711",  // RFID / PIN
     "name" : "TeSt",  // Name
     "ac_auth" : true,  // true: used to authorize
     "ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
     "used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
     }
     ],
     "charging_rules" : 
     [  // array of charging rules for this user
     ]
     }
     ]
         

Accept license:
/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 allow reporting of usage stats to cFos eMobililty, a = 0 disallow

Change admin password:
/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=old&new_pwd=new
old, new are the old and new admin password

Delete a device:
/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d is a valid device ID

Get a unique user ID (for creation of a new user):
/cnf?cmd=get_new_user_id
returns a new user ID as a JSON string

Reset a device:
/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d is a valid device ID. The device will be destroyed and re-created

Start stop diagnose logging:
/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 to start, e = 0 to stop diagnose logging. Runs for 5 minutes if not stopped