HTTP API

A következő funkciók a Modbus regiszterek HTTP-re való leképezését biztosítják.
Megjegyzés: A Modbusnak nem kell aktívnak lennie a HTTP API használatához.

Használjon HTTP GET vagy POST kérést a cFos Power Brain Controller címére, pl.
http://192.168.2.111/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=35154.
A válaszok JSON formátumban érkeznek.

 • cmd mindig modbus
 • device = meter1 vagy meter2 vagy evse
 • read = az olvasandó regiszter címe
 • write = az olvasandó regiszter címe
 • value = írandó érték
 • values = az írandó értékek tömbje, pl. [1,2,3,4]

A címek egy utótaggal megadhatják az adattípust (alapértelmezett 16 bites egész szám):

 • d = 32 bites egész szám (2 modbus regiszter)
 • q = 64 bites egész szám (4 modbus regiszter)
 • s = string
cFos töltésvezérlő - Modbus regiszterek

Íme néhány példa a HTTP API használatára

Modbus

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002
Válasz:
1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8062d
Válasz:
-1

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8016s
Válasz:
"cFos Power Brain"

/cnf?cmd=modbus&device=meter1&read=8002&count=10
Válasz:
[1,257,256,0,256,0,26211,26165,11619,13366]

/cnf?cmd=modbus&device=meter2&read=all
Válasz:
{"8000d":-821755904,"8002":1,"8003":257,"8004":16777216,"8006":256,"8007":0,"8008s":"fcf5-c46d-310c","8016s":"cFos Power Brain","8040":41,"8041":1,"8042d":1000,"8044":1,"8045":230,"8046":230,"8047":230,"8050q":0,"8054d":0,"8056":0,"8057":0,"8058q":0,"8062d":-1,"8064d":0,"8066d":0,"8068d":0,"8070":0,"8071":0,"8120d":0}

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&value=7
Válasz:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8050q&value=1"
Válasz:
"ok"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044d&value=1"
Válasz:
"bad modbus register size"

/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8044&values=[7,230,230,230 ]
Válasz:
"ok"

Általános kérések

Az összes töltéskezelő eszköz állapotának lekérdezése:
/cnf?cmd=get_dev_info

PIN vagy RFID beállítása:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r a PIN-kód vagy az RFID (számjegyek), d egy opcionális eszközazonosító egy adott EVSE kiválasztásához. Ha nincs eszközazonosító kiválasztva, a Charging Manager megpróbálja automatikusan hozzárendelni a PIN-kódot vagy az RFID-t.

Az aktuális tranzakció felülírása:
/cnf?cmd=override_device&dev_id=d&flags=f&mamps=ma&rfid=id
d az eszköz azonosítója, id egy esetlegesen szükséges RFID/PIN, flags, a következők szerint:
'C': A töltés letiltása (Admin pwd vagy User PIN/RFID szükséges)
'c': A töltés ismételt letiltása (Admin pwd vagy felhasználói PIN/RFID szükséges)
'E': Az EVSE töltési szabályainak letiltása (Admin pwd szükséges)
'e': Az EVSE töltési szabályainak ismételt letiltása (Admin pwd szükséges)
'U': Felhasználó töltési szabályainak deaktiválása (felhasználói RFID/PIN szükséges)
'u': A felhasználó töltési szabályainak ismételt deaktiválása (felhasználói RFID/PIN szükséges)

Az így beállított jelzők mindaddig érvényben maradnak, amíg az autó ki nem csatlakozik az EVSE-ből.

mamps=ma: A töltési áram felülírása (korlátozása) ma mA értékkel.

A szimulált energiamérő beállítása:
/cnf?cmd=soft_meter&dev_id=d&val=v
v (opcionális) a beállítandó energia Wh/VAh-ban. Ha v nincs jelen, a mérő csak leolvasásra kerül. d az EVSE eszközazonosítója. A visszatérési érték a beállítás előtti régi mérőállás.

HTTP-mérők és EVSE-k

Meter

Létrehozhat olyan mérőeszközt ("HTTP Input" típusú eszköz), amelyet a Charging Manager nem olvas le, de amelynek aktuális értékei külsőleg HTTP POST vagy GET segítségével megadhatók:
/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=x
x az eszköz azonosítója, ahogyan az az eszköz konfigurációjában látható, pl. M1.

A POST test egy JSON objektumot tartalmaz, az alábbiak szerint:

{
  "model": string,
  "import_vah": number,
  "export_wh": number,
  "voltage": [v1, v2, v3],
  "current": [c1, c2, c3],
  "power_w": number
  "is_va": bool
}

Itt az energiaértékeket Wh-ban, a feszültségeket V-ban, az áramokat mA-ben, a teljesítményeket pedig W-ban adjuk meg. a "modell" a csempéken látható modellsorozat.

Egyes felhasználóink (#diebestenuserderwelt) a curl eszközt használják a mérőeszköz adatszolgáltatására, pl.:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "TestModell", "import_wh": 12345, "export_wh": 23456, "voltage": [231, 232, 233], "current": [10001, 10002, 10003] }' --user admin:1234abcd 'http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3'

HTTP GET-kérelemként a kérés így íródik:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M3&model=TestModell&import_wh=12345&export_wh=23456&voltage=231,232,233&current=10001,10002,10003

Itt van egy másik fórumbejegyzés az intelligens mérőeszköz csatlakoztatásáról a cFos HTTP bemeneti mérők és az ioBroker használatával.

EVSE

Létrehozhat egy olyan wallboxot is ("HTTP Input" típusú eszköz), amelyet a Charging Manager nem olvas vagy vezérel, de amelynek értékeit kívülről lehet megadni HTTP POST vagy GET segítségével. A vezérlőértékek ezután válaszként visszakerülnek:
/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=x
x az eszköz azonosítója, ahogyan az az eszköz konfigurációjában látható, pl. E1.

A POST test egy JSON objektumot tartalmaz, az alábbiak szerint:

{
  "state": number,
  "max_charging_current": number,
  "current": [c1, c2, c3],
  "total_energy": number,
  "model": string,
  "rfid": string
}

"model" a modell karakterlánc, ahogyan az a csempéken látható. Az "rfid" segítségével RFID-t adhat hozzá a töltési folyamathoz, az energiaértékek Wh-ban, az áramok mA-ben vannak megadva. "state" a következő értékekkel rendelkezik:
1 = várakozás (A), 2 = EV jelen (B), 3 = töltés (C), 4 = töltés szellőzéssel (D), 5 = hiba (E)

HTTP GET-kérelemként a kérés így íródik:
http://192.168.2.111/cnf?cmd=set_ajax_evse&dev_id=M3&model=TestModell&state=st&max_charging_current=m&current=c1,c2,c3&total_energy=t&rfid=r

Válaszként ez a kérés a következő JSON objektumot küldi vissza:

{
  "device_enabled": true/false, // az eszköz engedélyezve/kikapcsolva van
  "charging_enabled": true/false, // töltés engedélyezett / nem engedélyezett
  "paused": true/false, // true = a készülék ideiglenesen szünetel
  "charging_current": number // megadott töltési áram mA-ben
}

Ezt a visszatérő objektumot a hívónak ki kell értékelnie, és az EVSE-t ennek megfelelően kell beállítani, pl. a töltési áramot ennek megfelelően kell megváltoztatni.

Web interface (English)

All requests return an answer in JSON. Values marked with r/o are read-only. Please note: We do not guarantee the stability of this API. Functionality, parameters, values, etc. may change without notice.

Retrieve info about load-balancing and all devices

/cnf?cmd=get_dev_info
Return value (sample):
{
"params" : {
"title" : "cFos Power Brain",
"desc" : "Standard-Konfiguration",
"max_total_current" : 32000,  // total installed power in mA
"reserve_current" : 0,  // reserve in mA (subtracted from max_total_current)    
"overdraft_cur" : 0,    // generated overdraft in mA, can be set to 0
"max_total_evse_current" : 0,  // max current available to all EVSEs in mA
"cons_evse_power" : 0,  // r/o, consumed EVSE power in W
"avail_evse_power" : 32000,  // r/o, available EVSE power in W
"lb_enabled" : false,  // true: load balancing enabled, false: disabled (observation mode)
"disable_policy" : 1,  // on device disable: 0 disable EVSE, 1 use min. charging current, -1 remove charging current limit (free charging)
"cycle_time" : 3009,  // current update cycle time in msec
"max_evses" : 3,  // maximum number of licensed EVSEs
"shareware_mode" : false,  // false, if licensed, true if trial version
"version" : "1.8.1095",
"time" : 1645281534,  // current time stamp
"vsn" : 
{
"vendorid" : 52997,  // cFos
},
"ocpp_gateway_license_cnt" : 0, // number of licensed OCPP gateways
"ocpp_gateway_licenses_used" : 0  // number of used OCPP gateways
},
"devices" : [  // array of configured devices
{
"dev_type" : "evse_powerbrain",  // a sample EVSE
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "Wallbox",  // config item: name
"address" : "evse",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 1,  // Modbus ID
"dev_id" : "E1",  // unique device ID, EVSE always begin with E
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain Wallbox 11kW",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"label" : "",  // config item: text displayed when plugged in
"min_charging_cur" : 6000,  // minimum charging current in mA
"max_charging_cur" : 11040,  // maximum charging current in mA or expression
"prio" : 1,  // charging priority
"charging_enabled" : true,  // r/o, true if charging allowed
"cur_charging_power" : 0,  // r/o, current charging power in W
"total_energy" : 7120572,  // r/o, total used charging energy in Wh
"phases" : 0,  // currently used phases, bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"state" : 1,  // 1 = waiting for EV, 2 = EV presend, 3 = charging, 4 = charging/vent, 5 = error, 6 = offline
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c",  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
"paused" : false,  // true, if device paused due to energy shortage or phase imbalance
"pause_time" : 300,  // current elapsed pause time in secs
"pause_min_time" : 300,  // min. secs before end of pause
{
"dev_type" : "meter_powerbrain", // a sample meter
"device_enabled" : 1,  // 1 = device enabled, 0 = disabled
"name" : "S0 Zähler 1",  // config item: name
"address" : "meter1",  // address: URL, IP address or COM Port + Parameters
"id" : 2,  // Modbus ID
"dev_id" : "M1",  // unique device ID, meters always begin with M
"number" : 1,  // config item: number
"desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",  // config item: description
"com_err" : false,  // true, if active communication error
"com_err_secs" : 1404660,  // time since last com error
"com_errors" : 0,  // number of com errors
"last_error" : "",  // text of last error
"is_evse" : true,  // true for EVSEs, false for meters
"used_phases" : 0,  // 0=determine, otherwise bitfield: bit0 L1, bit1 L2, bit2 L3
"is_va" : false,  // true if display is VA, false for W
"invert" : false,  // if true, current and power values are inverted
"import" : 15,  // imported energy in Wh
"export" : 0,  // exported energy in Wh
"power_w" : 0,  // current active power in W
"current_l1" : 0,  // current L1 in mA
"current_l2" : 0,  // current L2 in mA
"current_l3" : 0,  // current L3 in mA
"voltage_l1" : 230,  // Voltage L1 in V
"voltage_l2" : 230,  // Voltage L2 in V
"voltage_l3" : 230,  // Voltage L31 in V
"role" : 0,  // 0 = display, 1 = consumption, 2 = production, 3 = grid demand, 4 = vehicle consumption, 5 = storage
"model" : "cFos Power Brain,1.0,1.8.1095,6d-31-0c"  // r/o, model string: Manufacturer,device,device version, firmware version, serial number
}
]
}
     

Get/set Charging Manager parameters

/cnf?cmd=get_params
/cnf?cmd=set_params

HTTP GET get_params returns a JSON object, HTTP POST set_params needs a JSON object in the message body


Return value (sample):
//     see values for get_dev_info.
 //    In Addition there is a device meta struct to allow for selection of device types:
"dev_meta": 
{
"evse_powerbrain" : "cFos Power Brain",  // EVSE device type : name
"evse_mennekes_modbus" : "Heidelberg Energy Control",
"meter_elenker_meter" : "ModbusMeter 5A",  // meter device type : name
"meter_kostal_powermeter" : "Kostal Powermeter",
"meter_orno_we516" : "Orno OR-WE-516",
}     
     

Set device configuration

/cnf?cmd=set_params
POST payload (sample):
{
  devices: [  // array of device objects, currently may only contain 1 device
  {  // for most of the device properties, see get_dev_info
attach: ""  // device ID of an attached meter
battery_save_threshold: 0  // in mA, if charging current falls below this threshold, charging will be stopped, 0 = disable
charging_rules: [  // array of charging rules
// charging rules are work in progress, expect frequent changes to their object layout.
{
  "days": d,   // d is a bitfields a weekdays: bit0 Monday...bit6 Sunday
  "mode": m,   // m mode of the rule: 0=absolule current, 1=relative current, 2=current solar current, 3=relative current solar current, 4=solar current minus current value, 5=solar surplus
  "current": c, // c current in mA
  "enabled": e, // e = true for an active rule, false for ignored rules
  "udur": u,   // u = undercut duration in secs
  "time": t   // t in minutes after midnight (for time based rules)
  "dur": dur  // dur in minutes (for time based rules)
  "expr": expr  // expr is evaluated to determine the rule current (for expression rules)
  "input": in  // in = string specifying the input and level (for input based rules)
  "price_level", p  // p = price level (for cost baseed rules)
  "solar": s   // solar current in mA (for solar based rules)
}
]
enable_snooze: true  // true, allow device snooze
enable_wakeup: true  // true, allow device wakeup for charging
fixed_rfid: ""  // use fixed RFID for OCPP
group: 0  // device belongs to this group, 0 = main group
ocpp_gateway_client_id: "CP42"
phase_rotation: 0
soft_meter: 7120572  // estimated charged energy in W (if device has no meter)
users: ["1170223812"]  // array of user ids which are allowed to charge at this EVSE
  ]
}
     

Get / set user info

/cnf?cmd=get_users
/cnf?cmd=get_user
/cnf?cmd=set_user
*** ml: String not found [name='cfos_cm_sample_resp']:
:
// get_user retrieves a single user object, set_user POSTs a single user object, get_users retrieves an array of user objects
// set_user may be called without admin password if it contains a valid user ID, creation of new users requires admin access

[  // array of users
{
"id" : "2167520770",  // unique user ID
"name" : "wusel",  // name
"display" : true,  // true if user may be displayed while plugged in
"dev_ids" :  // EVSEs the user may use
[
"E1"
],
"rfids" : 
[  // array of RFIDs
{
"id" : "4711",  // RFID / PIN
"name" : "TeSt",  // Name
"ac_auth" : true,  // true: used to authorize
"ac_ovch" : false, // true: used to stop charging
"used_phases" : 7  // used to override used phases, 0 = don't override
}
],
"charging_rules" : 
[  // array of charging rules for this user
]
}
]
     

Accept license:
/cnf?cmd=accept_license&acc=1&allow_usage_stats=a
a = 1 allow reporting of usage stats to cFos eMobililty, a = 0 disallow

Change admin password:
/cnf?cmd=change_admin_pwd&old_pwd=old&new_pwd=new
old, new are the old and new admin password

Delete a device:
/cnf?cmd=del_device&dev_id=d
d is a valid device ID

Get a unique user ID (for creation of a new user):
/cnf?cmd=get_new_user_id
returns a new user ID as a JSON string

Reset a device:
/cnf?cmd=reset_device&dev_id=d
d is a valid device ID. The device will be destroyed and re-created

Start stop diagnose logging:
/cnf?cmd=set_diag_logging&enable=e
e = 1 to start, e = 0 to stop diagnose logging. Runs for 5 minutes if not stopped