Dokumentáció

Töltési szabályok
(az 1.25.2-től kezdődő firmware-verziókhoz)

A < 1.25.2 firmware-verziókra vonatkozó töltési szabályok dokumentációja itt található.


            Pillanatkép párbeszéd betöltési szabályok

Általános működési mód

A cFos Charging Manager töltési szabályai úgy működnek, mint a kis programok. Amikor a cFos Charging Manager feldolgozza a díjszabályokat, a "szabályérték" egy kezdőértéket vesz, majd az összes díjszabályon felülről lefelé haladva végigfut. Minden egyes szabály esetében ellenőrzi a feltételt, és ha az teljesül, végrehajtja a megfelelő műveletet. Ez addig folytatódik, amíg vagy a töltési szabályok végére nem ér, vagy a "Befejezés" opciót nem állítja be a művelethez, ha a feltétel teljesül. Ezután az addig a pontig meghatározott szabályértéket adja vissza. A fali dobozok esetében a töltési szabályok ily módon határozzák meg a fázisonkénti töltési áramot mA-ben, az akkumulátortároló rendszerek esetében pedig a töltési vagy kisütési teljesítményt W-ban.

A fali dobozok töltési szabályai esetében a kezdőérték 0, azaz ha egyetlen szabály sem teljesül, a töltés szünetel. Az akkumulátortároló rendszerek esetében a kezdőérték a maximális töltési vagy kisütési teljesítmény, azaz ha nincs töltési szabály, akkor a maximális töltési vagy kisütési teljesítmény a cFos Charging Manager akkumulátor-szabályozási beállításaiban beállított érték.

A fali dobozok töltési szabályaihoz van egy "PV többlet" opció. A cFos Charging Manager minden ciklusban először ellenőrzi, hogy a "PV többlet" opcióval rendelkező töltési szabályok be vannak-e állítva a wallboxok számára. Az összes olyan fali doboz, amelynek töltési szabálya(i) ezzel az opcióval >= 0 értéket ad(nak), elsőként kerül figyelembe vételre, és töltési áramuk többletként kerül megjelölésre. Ezután az összes olyan fali doboz, amelynek töltési szabályai nem tartalmazzák a "PV többlet" opciót, figyelembe vételre kerül. Ez azt jelenti, hogy azok a wallboxok, amelyek PV többletet akarnak tölteni, elsőbbséget élveznek. Megjegyzés: Ha a "PV többlet" opcióval rendelkező töltési szabályok -1 értéket adnak vissza egy wallbox esetében, akkor ez a wallbox nem vesz részt a PV többletben. A töltéskezelő ekkor a normál töltésre vonatkozó töltési szabályokat alkalmazza.

Megjegyzés az automatikus fáziskapcsoláshoz: Ha a fali doboz a töltési szabályok alapján többlet töltésként van kategorizálva, az automatikus fáziskapcsolás ellenőrzi, hogy van-e elegendő többlet a fázisokhoz. Ellenkező esetben a fázisváltás ellenőrzi, hogy az adott fázisokon elegendő teljesítmény áll-e rendelkezésre (normál terheléskezelés). Ha tehát először a PV-többletet, és ha az nem áll rendelkezésre, akkor a normál töltési szabályokat akarja kipróbálni, akkor egy olyan extra töltési szabályt kell használnia, amely -1-et ad vissza, hogy közölje a töltéskezelővel, hogy ez a fali doboz (még) nem tekinthető többlet töltésnek.

A többlet kiszámítása: Ha a "PV többlet" opció aktiválva van, akkor a "PV többlet >= kifejezés" feltétel alapján mérlegeli, hogy a többlet osztva az előre jelzett töltési fázisokkal elég nagy-e ahhoz, hogy a feltétel teljesüljön. Ha a "PV többlet" opció nem aktív, a rendszer ellenőrzi, hogy a többlet >= kifejezés az adott fázisban. Ugyanez vonatkozik a "Hálózati betáplálás", a "Hálózati betáplálás" és a "Napenergia" feltételekre is. Itt, ha a "PV többlet" opció aktív, akkor az áramok összegét osztva a töltési fázisok előre jelzett számával a rendszer ellenőrzi a kifejezéssel szemben, míg ha az opció nem aktív, akkor az adott fázis áramát ellenőrzi. A műveletek esetében, ha a "PV többlet" opció aktív, az összes fázis áramainak összege osztva az előre jelzett töltési fázisok számával a "Deliver surplus", "Deliver solar power", "Deliver grid supply" és "Deliver feed-in" értékeként kerül átadásra, míg ha az opció nem aktív, akkor az adott fázis áramát kell átadni. Röviden: A PV többlet töltés szokásos esetére javasoljuk az opció aktiválását. Ha az opció nem aktív, a hangsúly a terheléskezelésen van, azaz a cFos Charging Manager mindhárom fázist külön-külön veszi figyelembe.

Minden töltésszabályozó a következő általános beállítási lehetőségekkel rendelkezik

ID: Egy szabadon választható szám. További részletekért lásd alább.

Szabály aktív: A nem aktív szabályok figyelmen kívül maradnak.

Hétköznapok: Ez lehetővé teszi, hogy beállítsa azokat a napokat, amelyeken a szabályt be kell tartani, és azokat a napokat, amelyeken figyelmen kívül kell hagyni

PV többlet: A fali szekrényekre vonatkozó töltési szabályok esetén a töltéskezelő először mindig azt ellenőrzi, hogy a PV-többletre vonatkozó töltési szabályok aktívak-e. Ezek határozzák meg ezután a fázisonkénti töltési áramot. Az összes olyan töltési szabály, amelynek "PV többlet" opciója nincs beállítva, ezután felülről lefelé haladva kerül feldolgozásra.

Töltés vagy kisütés: A töltéskezelő az akkumulátortároló rendszerek töltési szabályai esetében a "Töltés" opcióval rendelkező összes töltési szabályt és a "Kisütés" opcióval rendelkező összes töltési szabályt egymástól függetlenül dolgozza fel, és így határozza meg az aktuális töltési vagy kisütési kapacitást.

Minden betöltési szabályhoz egy feltétel és egy művelet tartozik. A művelet csak akkor hajtódik végre, ha a feltétel teljesül. A művelethez aktiválható a "Befejezés" opció is. Ebben az esetben a töltési szabályok feldolgozása a művelet végrehajtása után befejeződik, és az aktuális szabályértéket kapja vissza. Ha a "Befejezés" nincs beállítva, a Charging Manager a következő díjszámítási szabállyal folytatja. Ha a lista végére ér, akkor is visszaadja az aktuális szabály értékét.

Feltételek

Minden feltétel tartalmazza a "Nem" opciót. Ha ez be van állítva, a művelet akkor hajtódik végre, ha a feltétel nem teljesül. Ellenkező esetben a művelet akkor kerül végrehajtásra, ha a feltétel teljesül.

Egyes feltételeknél a "Szabály végrehajtása teljesített feltétel nélkül folytatódik" opciót is megadhatja. Itt megadhat egy másodpercben kifejezett időt. Ha a feltétel teljesül, előfordulhat, hogy utána x másodpercig nem teljesül, és a művelet továbbra is végrehajtásra kerül. Ha például a minimális PV-többletet elérik, akkor ezután még x másodpercig túlléphető, és a művelet továbbra is végrehajtásra kerül.

Idő: A feltétel a megadott időn belül teljesül, de azon kívül nem. Ez lehetővé teszi a töltést bizonyos időpontokban.

PV többlet: A feltétel akkor teljesül, ha a fázisonkénti PV-többlet (gépkocsik töltési szabályai esetén) vagy az összes fázis PV-többlete wattban (akkumulátortároló rendszerek esetén) nagyobb (vagy egyenlő), mint a megadott érték vagy a képlet.

Ár: A feltétel akkor teljesül, ha az aktuális beszerzési ár kWh-centben kifejezve kisebb (vagy egyenlő), mint a megadott érték vagy a képlet.

Árszint: A feltétel akkor teljesül, ha az aktuális árszint kisebb (vagy egyenlő) a megadott értéknél vagy képletnél.

Lásd még: Költségtudatos töltés

SoC: A feltétel akkor teljesül, ha a jármű töltöttségi állapota (ha a cFos Charging Manager ismeri ezt az értéket) vagy az akkumulátor tárolása nagyobb (vagy egyenlő), mint a megadott érték vagy a képlet.

Rakodókocsik száma: A feltétel akkor teljesül, ha a rakodókocsik száma nagyobb (vagy egyenlő), mint a megadott érték vagy a képlet.

Hálózati referencia: A feltétel akkor teljesül, ha a hálózati referencia (az autók fázisonkénti töltési szabályai esetében, az akkumulátortárolók wattban kifejezett töltési szabályai esetében az összes fázisra vonatkozóan) nagyobb (vagy egyenlő) a megadott értéknél vagy a képletnél.

Hálózati betáplálás: A feltétel akkor teljesül, ha a hálózati betáplálás (az autókra vonatkozó töltési szabályok esetében fázisonként, az akkumulátortárolókra vonatkozó töltési szabályok esetében az összes fázisra vonatkozóan wattban) nagyobb (vagy egyenlő), mint a megadott érték vagy a képlet.

Napenergia: A feltétel akkor teljesül, ha a fázisonként generált áram (az autók töltési szabályai esetében) vagy az összes fázisban generált teljesítmény (akkumulátortároló esetében) nagyobb (vagy egyenlő), mint a megadott érték vagy a képlet.

Bemenet aktív: A feltétel akkor teljesül, ha a megadott eszközazonosítóval (E1, E2, ... a fali dobozok esetében, M1, M2, ... a mérőórák esetében) rendelkező készülék megadott számú bemenete aktív. A számok 0-tól kezdődően számítanak. Így a töltési szabályokat a kapcsoló bemenetekkel együtt használhatja. A cFos Power Brain Wallbox például 2 S0 bemenettel rendelkezik. Ezek használatához a cFos Power Brain S0 mérőt a cFos Charging Managerben "Display" szerepkörrel rendelkező eszközként állíthatja be. Feltételezve, hogy ez a mérő M1 eszközazonosítóval rendelkezik, az S0-1 bemenetet az M1 eszközazonosítóval és a 0 bemeneti számmal tudja címezni. A cFos Power Brain S0 bemeneteinek bekötésével kapcsolatos információkat az S0 bemenetekről / S0 számlálókról és Modbus számlálókról szóló oldalunkon talál. Ha például a töltőáramot külső kapcsolóval szeretné vezérelni, vagy olyan hullámszabályozó vevőt szeretne használni, amely az energiaszolgáltató előírásainak megfelelően kapcsol egy relét, akkor használhat töltési szabályokat a bemenettel. Ez azt is lehetővé teszi, hogy egy bemenet segítségével aktiváljon egy töltésszabályozót a PV-többlethez.

Környezetbarát: Itt megadhatja a töltési folyamat maximálisan kívánt késleltetését és a várható töltési időt. A feltétel akkor tekinthető teljesítettnek (és marad teljesített), ha a cFos Charging Manager a lehető legkörnyezet- és hálózatbarát indítási időt számította ki, és ezt elérte. Lásd: Környezetbarát töltés.

Képlet: A feltétel akkor teljesül, ha a képlet értéke > 0 (lebegőpontos értékek). Lásd a képleteket.

Mindig: A feltétel mindig teljesül.

Tevékenységek

A műveletek akkor kerülnek végrehajtásra, ha a betöltési szabály feltétele teljesül (vagy a "Nem" opció be van állítva, és a feltétel nem teljesül).

Értékre/képletre állítva: A szabály aktuális értéke a megadott értékre vagy képletre van beállítva.

PV-többletellátás / Napenergiaellátás / Hálózati ellátás / Betáplálás: Az áramszabályozási érték a megfelelő értékre van beállítva. A tárolórendszerek töltési szabályai esetén a teljesítmény wattban az összes fázisra vonatkozóan. A fali dobozok töltési szabályai esetében ez az áram fázisonként normál töltés esetén, többlet töltés esetén ("PV többlet" opció be van állítva) az összes fázison mért áramok összege, osztva a töltéshez használt (előre jelzett vagy tényleges) fázisok számával. Az értéket meg lehet szorozni egy tényezővel is, amely alapértelmezés szerint 1. Ez például egy akkumulátortároló rendszer vezérlésére használható, hogy elkerülhető legyen a hálózati fogyasztás vagy a betáplálás. Az akkumulátortároló rendszer töltési szintje a hálózati táplálással töltené a tárolórendszert. Mivel azonban a hálózati referencia meghatározásakor mérési pontatlanságok vannak, a tárolórendszer töltési szabályaként a hálózati referencia 1 közeli tényezővel való szorzása szolgál.

Beállított változó: A megadott változót egy értékre vagy képletre állítja. A Charging Manager változókat vagy a felhasználó által definiált eszközváltozókat adhatja meg névként. A Charging Manager változók "CM."-vel kezdődnek, az eszközváltozóknak van egy eszközazonosítója és a változó neve (pl. E1.x).

A következő változók is rendelkezésre állnak:

_rule_valAz aktuális szabály értéke. Ezt képletekben is lekérdezheti.
_rule_idAz aktuális szabály azonosítója. A szabály azonosítója az első nem azonosított szabály azonosítójára van beállítva, és megjelenik az eszköz csempéjén. A "_rule_id" használatával szabályonként is beállíthatja ezt az értéket, például annak szemléltetésére, hogy melyik fontos szabályt dolgozták fel.
_rule_minEzt az értéket általában az egyfázisú/háromfázisú töltésről való átkapcsoláshoz kell beállítani, például ha áramkorlátozással ad meg feltételeket. Itt maga állíthatja be ezt az értéket. A rendszer egyfázisú töltésről háromfázisú töltésre vált, ha az áramhatár egy ideig nagyobb (vagy egyenlő) volt, mint a "_rule_min".
_undercutÁllítsa aktívra az aláhúzást, ha az érték nagyobb, mint nulla (lásd alább a magyarázatot).

És: Kapcsolja a szabályt a következő szabályhoz. A következő szabály feltétele nem tekinthető teljesítettnek, ha az aktuális szabály feltétele nem teljesül (függetlenül attól, hogy a következő szabály feltétele ténylegesen teljesül-e).

Vagy: Kapcsolja a szabályt a következő szabályhoz. A következő szabály feltétele akkor tekinthető teljesítettnek, ha az aktuális szabály feltétele teljesül (függetlenül attól, hogy a következő szabály feltétele ténylegesen teljesül-e).

Go to: A cFos Charging Manager (felülről lefelé haladva) megkeresi az első olyan töltési szabályt, amelynek azonosítója megegyezik a megadott azonosítóval, és ezzel folytatja a töltési szabályok feldolgozását. Ha nem talál ilyet, akkor a következő töltési szabállyal folytatja a feldolgozást. Vigyázat: Kerülje a végtelen ciklusokat! Bár a Charging Manager egy idő után leállítja a töltési szabályok feldolgozását, felesleges (számítási) időt pazarolhat. A töltési szabályok feltételeivel kombinálva ezt a műveletet kis szabályprogramok létrehozására használhatja.

Alulvágás

Egyes feltételek esetében megadhat egy másodpercben kifejezett időtartamot, amely alatt a szabály végrehajtása akkor is folytatódjon, ha a feltétel nem teljesül. Meghatározhat például egy olyan szabályt, amely akkor hajtódik végre, amikor egy kapcsolási bemenet beáll. Ha ezután beállít egy időt, akkor ez a szabály N másodpercig továbbra is végrehajtásra kerül, még akkor is, ha a bemenet már nincs beállítva. PV-túltöltés esetén ezt az időt arra használhatja, hogy megakadályozza, hogy a töltést rövid felhőszakadás miatt megszakítsák.

A Charging Manager egy "_undercut" nevű jelzőben megjegyzi, hogy ez az "undercut" aktív-e legalább egy szabály esetében. Ha a fali dobozok töltési szabályai a fali dobozban beállított minimális töltési áram alatti értéket eredményeznek, és a "_undercut" jelző be van állítva, a cFos Charging Manager a minimális töltési áramot adja vissza szabályértékként, így a jármű továbbra is töltve marad. A "_undercut" jelzőt azonban maga is beállíthatja vagy törölheti a töltési szabály segítségével (lásd fentebb).