Dokumentáció

Csoportok betöltése

Lakóház: EVSE-k működtetése a lakásóra mögött

Ha az energiaszolgáltató átalánymérője mögötti wallboxokat szeretne üzemeltetni, a cFos Charging Manager-nek a szokásos módon szabályoznia kell az összes wallbox teljesítményét, hogy a ház csatlakoztatott terhelése ne lépje túl a ház teljesítményét. Ezen felül azonban a Wallbox és a lakás fogyasztása (pl. zuhanyozás, főzés stb.) nem haladhatja meg a lakás csatlakoztatott terhelését. Ebben az esetben felszerelhet egy köztes mérőt, amely a lakás fogyasztását méri (a Wallbox nélkül). Ekkor egy fix érték helyett képletként adja meg a Wallbox maximális töltőáramát. Pl. egy 11 kW-os wallbox és a lakás 20 kW-os csatlakoztatott terhelése, azaz 29A fázisonként, így:
min(16000, 29000 - M3.current)
Itt M3 a fent említett köztes mérő eszközazonosítója a Charging Managerben. Tehát azt a minimális áramot vesszük, amelyre a faliszekrényt tervezték, és azt az áramot, amely a fogyasztók levonása után a lakásban marad. Ha a köztes fogyasztásmérőt úgy akarja csatlakoztatni, hogy az a teljes csatlakoztatott terhelést, azaz a lakásfogyasztást plusz a faliboxot regisztrálja, akkor adja meg a következő képletet:
min(16000, 29000 - M3.current + E3.current)
Itt E3 a falibox eszközazonosítója a Charging Managerben.
Megjegyzés: A cFos Charging Manager feltételezi, hogy a lakás és a fali doboz fázisforgása megegyezik a házcsatlakozáshoz képest. A lakás teljesítményének mérésére használt mérőműszer ezért nem fázisforgású a lakáshoz képest.

EVSE-k üzemeltetése töltőcsoportokban

Ábra cFos Charging Manager a töltési csoportokkal

Ha az Ön létesítménye több szakaszból áll, amelyek tápvezetéke korlátozott (pl. gyűjtősín vagy speciális vezetékezés által), akkor a cFos Charging Managerben minden egyes szakaszhoz létrehozhat egy csoportot. Adjon hozzá egy "EVSE csoport" nevű eszközt a Charging Managerben. A csoport száma a készülék azonosítójából származik. Például, ha az "EVSE csoport" eszközazonosítója E5, a csoport száma 5. A legjobb, ha az "EVSE csoportnak" értelmes nevet és leírást ad. Amint a töltőcsoport beállítása megtörtént, az összes többi mérő és fali doboz esetében megjelenik egy kiválasztó doboz, amellyel beállíthatja, hogy az adott készülék melyik csoportba tartozik. A csoport maximális töltőáramaként adja meg azt az értéket, amellyel a csoport fázisonként csatlakozik. A töltési áramot, amelyet a Charging Manager ehhez a csoporthoz rendel, ez a paraméter korlátozza. Továbbá a Charging Manager korlátozza az összes fali doboz és csoport teljesítményét, hogy a maximális házi csatlakozási teljesítményt ne lépje túl. Egy csoport további termelési és fogyasztásmérőkkel vagy saját hálózati referenciamérővel is rendelkezhet. Ez lehetővé teszi az egész csoport maximális töltőáramának dinamikus szabályozását a fogyasztás vagy a termelés függvényében. A generátorok adott esetben PV-többletként lépnek be a csoportba, de a teljes rendszerbe is. A "főcsoporthoz" hasonlóan az egyes töltési csoportokban is rendelhet töltési szabályokat a PV-többlet töltéséhez. A töltési csoportokon belül saját prioritásokat is kijelölhet. Minden csoportnak saját prioritási sémája van a csoporton belül az egyes fali dobozok számára beállított prioritásoknak megfelelően. A csoportok egymásba ágyazhatók, azaz egy csoport viszont tartalmazhat csoportokat.

Hálózat több cFos töltéskezelő

A fenti csoportokhoz hasonlóan több cFos Charging Manager is használható egy hálózatban. A cFos Charging Managerben hozzáadhat egy "EVSE Charging Manager Slave" típusú eszközt. Adja meg a hálózatában lévő másik Charging Manager IP-címét és portját címként és portként. A Master Charging Manager ezután a Slave Charging Manager-t (és a hozzá csatlakoztatott összes faliboxot) egyetlen faliboxként fogja kezelni. Maximális töltőáramként adja meg azt az értéket fázisonként mA-ben, amelyre a slave Charging Manager összes fali doboza csatlakoztatva van, azaz ugyanazt az értéket, amelyet a cFos Charging Manager Slave-ben is megadott az általános Charging Manager beállítások alatt maximális összáramként. A szolga Charging Manager a szokásos módon további (a gyűjtősínen lévő) termelés- és fogyasztásmérőkkel rendelkezhet, amelyek növelik vagy csökkentik a hozzá csatlakoztatott fali dobozok töltési áramát. A Master és Slave Charging Managerek kaszkádolásával nagyon nagy rendszerek építhetők ki. A slave-ben aktiválni kell a terheléskezelést. Ez független terheléskezelő rendszerként működik, amelyre a maximális áramot a mester dinamikusan korlátozza.

Szimuláció - Megfelel a cFos Charging Manager az Ön igényeinek?

A virtuális EVSE-kből és mérőeszközökből álló rendszer szimulálásával saját maga ellenőrizheti, hogy a cFos Charging Manager megfelel-e az Ön igényeinek és alkalmas-e az Ön egyedi konfigurációjához. Ha egy funkció hiányzik, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Mindig örömmel fogadunk javaslatokat.
Állítsa be a Charging Manager konfigurációban a "HTTP Input" típusú EVSE-ket és mérőket az Ön által kívánt konfigurációnak megfelelően (továbbá, ha szükséges, csoportokat, töltési szabályokat stb.). Állítsa be a mérők szerepét az Ön igényeinek megfelelően (pl. fogyasztás, termelés, hálózati hivatkozás). Ahhoz, hogy a szimulációban értékeket tudjon beállítani ezeknek az EVSE-knek és mérőknek, az eszköz nevének "Sim-" betűvel kell kezdődnie, pl. Sim-EVSE1 vagy Sim-Meter-Home-Consumption. Most kattintson a főmenüben a "Szimuláció" gombra. Egy új oldal nyílik meg egy új lapon vagy böngészőablakban. Ez lehetővé teszi a Charging Manager viselkedésének megfigyelését a kezdőoldalon lévő csempéken, és ezzel párhuzamosan a szimulációs oldalon értékek beállítását. Megjegyzés: A szimulációs oldal bezárásakor az összes szimulált eszköz alapértelmezett értékre (azaz nullára) áll vissza. Ha a szimulációt olyan Charging Managerrel futtatja, amely már aktív üzemben van, akkor meg kell győződnie arról, hogy nem történik teljesítménytúllépés. Például szimulálhat egy mérőórát a termeléshez, hogy a Charging Manager azt gondolja, hogy több áram áll rendelkezésre a töltéshez, mint amennyi a házi csatlakozásnál rendelkezésre áll, és így esetleg a megszakítók/biztosítékok kioldását okozhatja.

A szimulációs oldalon most már megadhatja az eszközök csempéiben az értékeket, amelyeket a cFos Charging Manager átvesz és beépít a számításaiba. Például virtuális autókat csatlakoztathat az EVSE-khez és töltheti őket, és láthatja, hogy a Charging Manager hogyan osztja el a rendelkezésre álló energiát az EVSE-k között. További generátorokat és fogyasztókat definiálhat, és értékeket rendelhet hozzájuk stb. Ha egy szimulált mérőt definiál szerephálózati hivatkozással, a szimuláció a hozzá rendelt eszközök alapján kiszámítja ennek a mérőnek a mérőértékeit, azaz az összes fogyasztót és EVSE-t hálózati hivatkozásnak, az összes generátort pedig betáplálásnak tekinti. A pozitív teljesítményű tárolóegységek töltésnek, míg a negatív teljesítményű tárolóegységek betáplálásnak minősülnek. A fogyasztásmérő hálózati fogyasztásra vonatkozó értéke az összes fogyasztó mínusz az összes generátor összegéből kerül kiszámításra. A hálózati referenciamérő lapkáján ezen felül megadhat egy eltolást, amelyhez a számított hálózati referencia hozzáadódik.