Dokumentáció

Kalibrált mérőeszközök számlázása és használata

A MessEV és a MessEG előírja, hogy a hivatalos számlázáshoz kalibrált mérőórákat kell használni. Az EU-ban a MID által hitelesített mérőműszerek minősülnek kalibráltnak. A MID-tanúsítványt a gyártási év utolsó két számjegyével ellátott téglalapba zárt "M" betűről lehet felismerni. A hitelesítésért felelős hatóság száma a téglalap jobb oldalán található.

A cFos Power Brain Wallboxok alapfelszereltségként MID-tanúsított, azaz kalibrált mérőórákkal kerülnek szállításra, és opcionálisan megtekintőablakkal is rendelhetők. Ez biztosítja a mérő könnyű leolvashatóságát is, ahogy azt a kalibrálási törvény előírja. A mérőállás igazolására általában elegendő a mérőóráról készült fénykép. A mérőleolvasás és a számlázás ezen formája minden olyan helyzetben megfelelő, ahol a díjszabási oszloprendelet nem alkalmazandó. 2024. április 13-tól a töltőoszloprendeletet egy uniós szintű rendelet, az AFIR (alternatív üzemanyag-infrastruktúra-rendelet) váltja fel. Ezért a továbbiakban csak az AFIR-re hivatkozunk.

Milyen helyzetekben alkalmazható az AFIR (volt a töltőállomás-rendelet), és mikor nem?

Az AFIR a nyilvános töltőpontokra a helyben (ad-hoc) történő töltésre vonatkozik. A helyben történő töltés a benzinkúthoz hasonló töltést jelent, a szolgáltatónál történő előzetes regisztráció nélkül. A nyilvános töltőpontok olyan töltőpontok, amelyeket köz- vagy magánterületen üzemeltetnek, és amelyekhez bárki hozzáférhet előzetes regisztráció nélkül, például az autópálya-töltőállomásokon vagy a szupermarketek parkolóiban található töltőpontok. Ha a töltőpontok olyan területen találhatók, amelyhez csak engedéllyel rendelkező személyek férhetnek hozzá, az AFIR nem alkalmazandó. Ilyen területek például

  • Vállalati parkolók, amelyekhez csak az alkalmazottak férhetnek hozzá (*)
  • Lakóházak garázsai
  • A munkavállalók magántulajdonában lévő, céges autók parkolására szolgáló parkolók
  • Klubok és egyesületek parkolói, amelyeket csak a tagok használhatnak
  • Közparkolók, amelyeket csak a Car-Sharing-tagok használhatnak (külön szabályozás)
Az AFIR különösen nem vonatkozik a céges autóknak a munkavállaló otthonában történő töltésére! A múltban valószínűleg túlbuzgón alkalmazták a töltőpontrendeletet a céges autókra és a céges parkolókra. Az úgynevezett "kalibrációs törvénynek megfelelő wallboxok" tesztelése arra a helyzetre utalt, amikor a töltés úgy történik, mint egy benzinkúton, ahol az ügyfél csak azt akarja kifizetni, ami a tankba került. Ezzel szemben az elektromos cégautóval rendelkező munkavállaló a töltőinfrastruktúra teljes üzemeltetését, azaz a töltőállomás készenléti áramát és az esetleges egyéb költségeket is a munkáltatóval szeretné elszámolni. Erre azonban a töltőpont-rendelet nem terjed ki. Az AFIR-rel az EU tehát itt is egyértelműséget teremt.
(*) Ha azonban egy vállalat a parkolójában olyan töltőpontot kínál, amelyet a vendégek vagy idegenek szelektív töltésre használhatnak díj ellenében, akkor az AFIR alkalmazandó.

A kalibrálási törvénynek megfelelő wallboxok tehát csak az AFIR hatálya alatt szükségesek!

Több személy töltési folyamatainak számlázása egy EVSE-nél

A cFos Charging Manager egy tranzakciós naplót kínál a különböző felhasználók töltési folyamatainak számlázásához egy wallboxon, amelyben a felhasználók felhasználói azonosítói és RFID- vagy PIN-kódjai, valamint a feltöltött kWh-k CSV-fájl formájában kerülnek elmentésre. Ez automatikusan elemezhető és betölthető például Excelbe. Sok esetben ez elegendő lehet a hasznos számlák elkészítéséhez. A töltési folyamatok konkrét bizonyítása szükség esetén mérőórák fotóival is biztosítható, pl. ha egy lakóparkban a töltési áramot évente egyszer kell kiszámlázni a parkoló bérlőinek. Ha az egyes töltési folyamatokat "hamisíthatatlanul" kell rögzíteni, a cFos Charging Manager vagy maga írja alá a töltési folyamatokat, vagy aláíró mérőeszköz segítségével fájlokat hozhat létre, amelyek később hitelesítési szoftverrel ellenőrizhetők, lásd az alábbi magyarázatot. Opcionálisan az összes díjszámítási folyamat továbbítható egy OCPP számlázási háttértárra. A "kalibrálásnak megfelelő" faliszekrények aláírt mérőállásai ekkor szintén ennek megfelelően továbbításra kerülnek. Ezek az aláírt mérőállás-leolvasások helyettesítik a mérőfotók kezelését.

Aláírt mérőórák leolvasásának továbbítása számlázási háttérrendszerbe

A cFos Charging Manager a Lovato DMED341MID7E aláíró mérőműszerrel képes a kalibrációs törvényeknek megfelelő töltési folyamatok rögzítésére és a számlázási háttértárra történő továbbítására. Ez azután képes a kalibrálásnak megfelelő számlákat generálni, amelyek a S.A.F.E. programmal ellenőrizhetők. Ehhez a Lovato mérőt (nálunk kapható) egy kis elosztódobozba kell szerelni a fali doboz közelében, és szükség esetén le kell zárni a dobozt és a Modbus kábelezést. A cFos Charging Managerben csatlakoztassa a Lovato mérőt ahhoz a fali dobozhoz, amelynek a töltési folyamatait alá kívánja írni. Állítsa be a "Külső aláírással ellátott mérőállás-mérések mentése" opciót is a wallbox számára. A cFos Charging Manager ezután a következőképpen jár el: A töltés mindaddig ki van kapcsolva, amíg egy autó be nem csatlakozik, és a töltést nem engedélyezték, pl. RFID segítségével. A töltés aktiválása előtt a Charging Manager egy aláírt mérőóra-leolvasást készít. A tranzakció addig folytatódik, amíg az autót ki nem csatlakoztatják. A wallbox kihúzása és deaktiválása után a cFos Charging Manager újabb aláírt mérőóra-leolvasást generál. Ezután mindkét mérőóra-leolvasás a kalibrálási törvényeknek megfelelő adatfolyamként továbbításra kerül egy OCPP backendhez, és magában a Charging Managerben is tárolásra kerül, a S.A.F.E. által ellenőrizhető formában, így Ön letöltheti azokat a "Felhasználók" → "Charging folyamatok" menüpont alatt, és bemutathatja például a munkáltatójának vagy az adóhivatalnak.

Ez a konstelláció lehetővé teszi a kalibrációs törvénynek nem megfelelő wallboxok, különösen a cFos Power Brain Wallbox használatát. A wallboxok törvényességi ellenőrzése valójában csak a nyilvános töltőpontokra vonatkozik. Többek között azt ellenőrzik, hogy a kalibrációs törvénynek megfelelő számlázási adatokkal csak az autóba töltött kWh-kat rögzítik. Számos alkalmazásban azonban, például a céges autó otthoni töltésekor a wallbox üzemeltetési költségeit is kiszámlázzák és megtérítik. A munkáltatónak csak hihető adatokra van szüksége az adóhivatal számára, például mérőóra-fotókra vagy aláírt mérőóra-leolvasásokra, amelyek aztán automatikusan elemezhetőek.

A mérőórák leolvasásainak tárolása és ellenőrzése a kalibrálási előírásoknak megfelelően

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a cFos Charging Managerrel a kalibrációs törvényeknek megfelelően számlázzon - anélkül, hogy további külső OCPP backendet kellene használnia.

Egyes "custody transfer compliant" wallboxok képesek a töltés előtti és utáni aláírt mérőóra-leolvasást elmenteni és OCPP-n keresztül továbbítani. Ha a cFos Charging Manager felismeri az OCPP-adatokban az ilyen mérőóra pillanatfelvételt, akkor azt a normál tranzakciós napló mellett elmenti. Ezt a wallbox egy privát kulccsal írja alá. Annak ellenőrzéséhez, hogy egy mérő pillanatfelvétel érvényes-e, szükség van a megfelelő mérő nyilvános kulcsára. A cFos Charging Manager a nyilvános kulcs segítségével ellenőrizheti a mérőleolvasások aláírását. Alternatívaként az ingyenes S.A.F.F.E. szoftvert is használhatja az ellenőrzéshez. Ügyeljen azonban arra, hogy a nyilvános kulcsot megbízható környezetben olvassa ki és mentse el. Ha ugyanis mindig az aktuális mérőállással együtt olvassa ki, akkor egy támadó (hamisító) a nyilvános kulcsát a hamisított mérőállással együtt adhatja át, és a hitelesítési szoftver már nem tudja felismerni a hamisítványt.

Ezt a problémát a cFos Charging Managerrel úgy kerülheti el, hogy a számláló nyilvános kulcsát a Charging Manager faliújság-beállításaiban tárolja. A cFos Charging Manager ezt automatikusan ki tudja nyerni az OCPP-adatokból is, ha rendelkezésre állnak. A biztonság kedvéért azonban a nyilvános kulcsot egy megbízható szervezettől kell beszerezni, vagy össze kell hasonlítani a Charging Managerben tárolt kulccsal. A nyilvános kulcsot egyes mérők esetében a Szövetségi Hálózati Ügynökség biztosítja, más mérők esetében a mérőre van nyomtatva, vagy a fali doboz vagy a mérő gyártójával kell felvenni a kapcsolatot.
Amint a nyilvános kulcsot a Charging Manager faliújság-beállításaiban tárolja, a Charging Manager csak ezzel a tárolt kulccsal (amelyikben megbízik) menti a mérő pillanatfelvételeit. Ezután letöltheti a tranzakciós naplóbejegyzésnek megfelelő XML-fájlt, és ellenőrizheti azt egy hitelesítési szoftverrel. Ezen kívül a cFos Charging Manager jelzi, hogy a mérő pillanatfelvételének aláírása a nyilvános kulccsal hitelesíthető volt-e: zöld zár szimbólum, ha hitelesíthető, sárga, ha az aláírást nem lehetett hitelesíteni, nincs szimbólum, ha nem áll rendelkezésre aláírt adat.
A tranzakciós naplóban letöltheti a számláló pillanatfelvételeit az összes tranzakciós naplóra, egy adott faliszekrényre vagy egyetlen tranzakcióra vonatkozóan. Üzleti környezetben ezeket az adatokat (esetleg külső ellenőrző szoftverrel együtt) hat évig tárolhatja, és így teljesítheti a jogszabályi követelményeket.
Ha nem rendelkezik aláíró számlálóval, és minden fél megbízik a cFos Charging Managerben, akkor a wallbox beállításai között aktiválhatja a "Belső mérőórák leolvasásának aláírása és mentése" opciót is. Ekkor a cFos Charging Manager a tranzakció előtt és után maga írja alá a mérőórák leolvasását - ahogyan azt egy "hitelesítési törvénynek megfelelő" wallbox tenné. A Charging Manager generál egy kulcspárt, ha az még nem létezik, majd megjeleníti a nyilvános kulcsot, hogy azt külső hitelesítési szoftverek számára is használhassa.