Dokumentation

Fakturering og brug af kalibrerede målere

MessEV og MessEG foreskriver, at kalibrerede målere skal bruges til officielle afregningsformål. I EU betragtes MID-certificerede målere som kalibrerede. MID-certificeringen kan genkendes på "M" i et rektangel med de sidste to cifre i produktionsåret. Nummeret på certificeringsmyndigheden findes til højre for rektanglet.

CFos Power Brain Wallboxes leveres som standard med MID-certificerede, dvs. kalibrerede, målere og kan som ekstraudstyr fås med et visningsvindue. Det sikrer også, at måleren er let at aflæse, som det kræves i kalibreringsloven. Et foto af måleren er som regel tilstrækkeligt som bevis for måleraflæsningen. Denne form for måleraflæsning og fakturering er velegnet i alle sammenhænge, hvor opkrævningssøjleforordningen ikke finder anvendelse. Fra den 13. april 2024 vil ladestanderbekendtgørelsen blive erstattet af en EU-dækkende forordning, AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation). Vi henviser derfor kun til AFIR i det følgende.

I hvilke situationer gælder AFIR (var forordningen om ladestationer), og hvornår gør den ikke?

AFIR gælder for offentlige ladestandere til spotopladning (ad hoc). Spotopladning betyder opladning som på en tankstation, uden forudgående registrering hos en udbyder. Offentlige ladestandere er dem, der drives på offentlig eller privat grund, og som alle kan få adgang til uden forudgående registrering, f.eks. ladestandere på motorvejens servicestationer eller på supermarkedernes parkeringspladser. Hvis ladestanderne er placeret på et sted, som kun autoriserede personer har adgang til, gælder AFIR ikke. Sådanne områder omfatter

  • Firmaparkeringspladser, som kun medarbejdere har adgang til (*)
  • Garager i boligblokke
  • Parkeringspladser på privat ejendom, der tilhører medarbejdere, til parkering af firmabiler
  • Klub- og foreningsparkeringspladser, der kun må bruges af medlemmer
  • Offentlige parkeringspladser, der kun kan bruges af medlemmer af delebiler (særlig regulering)
Især gælder AFIR ikke, når firmabiler oplades ved medarbejderens hjem! Tidligere er forordningen om ladestandere nok blevet anvendt overivrigt på firmabiler og firmaparkeringspladser. Testningen af såkaldte "wallboxes, der overholder kalibreringsloven", henviste til opladningssituationen som på en tankstation, hvor kunden kun vil betale for det, der er kommet i tanken. I modsætning hertil vil medarbejderen med en elektrisk firmabil gerne afregne hele driften af ladeinfrastrukturen med arbejdsgiveren, dvs. også ladestationens standby-strøm og eventuelle andre omkostninger. Men det er ikke dækket af forordningen om ladestandere. Med AFIR skaber EU derfor klarhed her.
(*) Men hvis en virksomhed tilbyder en ladestander på sin parkeringsplads, som kan bruges af gæster eller fremmede til selektiv opladning mod betaling, gælder AFIR.

Wallboxe, der overholder kalibreringsloven, er derfor kun nødvendige inden for AFIR's anvendelsesområde!

Fakturering af opladningsprocesser for flere personer på en EVSE

CFos Charging Manager tilbyder en transaktionslog til fakturering af forskellige brugeres opladningsprocesser ved en wallbox, hvor bruger-ID'er og RFID'er eller PIN'er for brugerne, inklusive de opladede kWh, gemmes i form af en CSV-fil. Den kan analyseres automatisk og indlæses i f.eks. Excel. I mange situationer bør dette være tilstrækkeligt til at skabe brugbare fakturaer. Specifikke beviser for opladningsprocesserne kan om nødvendigt leveres med målerfotos, f.eks. hvis ladestrømmen skal faktureres til lejerne af parkeringspladserne en gang om året i et boligkompleks. Hvis individuelle opladningsprocesser skal registreres "forfalskningssikkert", kan cFos Charging Manager enten selv signere opladningsprocesserne eller oprette filer ved hjælp af en signeringsmåler, som senere kan kontrolleres ved hjælp af verifikationssoftware, se forklaring nedenfor. Eventuelt kan alle opladningsprocesser videresendes til en OCPP-faktureringsbackend. De signerede måleraflæsninger fra "kalibreringskompatible" wallboxe videresendes derefter også i overensstemmelse hermed. Disse signerede måleraflæsninger erstatter så håndteringen af målerfotos.

Overførsel af underskrevne måleraflæsninger til en faktureringsbackend

CFos Charging Manager kan bruge Lovato DMED341MID7E signeringsmåleren til at registrere opladningsprocesser, der overholder kalibreringsloven, og overføre dem til en faktureringsbackend. Dette kan så generere kalibreringsoverensstemmende fakturaer, der kan verificeres ved hjælp af S.A.F.E.-programmet. For at gøre dette skal du installere Lovato-måleren (fås hos os) i en lille fordelingsboks i nærheden af vægdåsen og om nødvendigt forsegle boksen og Modbus-kablerne. I cFos Charging Manager skal du tilslutte Lovato-måleren til den wallbox, hvis opladningsprocesser du vil signere. Indstil også indstillingen "Gem eksternt signerede måleraflæsninger" for wallboxen. CFos Charging Manager fortsætter derefter som følger: Opladning er deaktiveret, indtil en bil er blevet tilsluttet, og opladning er blevet autoriseret, f.eks. ved hjælp af RFID. Før opladningen aktiveres, genererer Charging Manager en signeret måleraflæsning. Transaktionen fortsætter, indtil bilen trækkes ud af stikkontakten. Når stikket er trukket ud, og wallboxen er deaktiveret, genererer cFos Charging Manager endnu en signeret måleraflæsning. Begge måleraflæsninger sendes derefter til en OCPP-backend som en datastrøm, der overholder kalibreringsloven, og gemmes også i selve Charging Manager i en form, der kan verificeres af S.A.F.E., så du kan downloade dem under "Brugere" → "Opladningsprocesser" og f.eks. vise dem til din arbejdsgiver eller skattevæsenet.

Denne konstellation gør det muligt at bruge wallboxe, der ikke overholder kalibreringsloven, især cFos Power Brain Wallbox. Den lovpligtige kontrol af wallboxe gælder faktisk kun for offentlige ladestandere. Det kontrolleres bl.a., at kun de kWh, der oplades i bilen, registreres med de kalibreringsretligt kompatible faktureringsdata. Men i mange tilfælde, f.eks. når en firmabil oplades derhjemme, bliver wallboxens driftsomkostninger også faktureret og refunderet. Arbejdsgiveren har kun brug for plausible data til skattekontoret, såsom målerfotos eller underskrevne måleraflæsninger, som derefter kan analyseres automatisk.

Opbevaring og kontrol af måleraflæsninger i overensstemmelse med kalibreringsreglerne

Denne funktion giver dig mulighed for at fakturere med cFos Charging Manager i overensstemmelse med kalibreringsloven - uden at skulle bruge en ekstra ekstern OCPP-backend.

Nogle "custody transfer compliant" wallboxe kan gemme en signeret måleraflæsning før og efter opladning og sende den via OCPP. Hvis cFos Charging Manager genkender et sådant måler-snapshot i OCPP-dataene, gemmer den det ud over den normale transaktionslog. Det er signeret af wallboxen med en privat nøgle. For at kontrollere, om et måler-snapshot er gyldigt, skal du bruge den offentlige nøgle til den tilsvarende måler. CFos Charging Manager kan bruge den offentlige nøgle til at verificere signaturen af måleraflæsningerne. Alternativt kan du også bruge den gratis S.A.F.E.-software til verificering. Sørg dog for, at du aflæser og gemmer den offentlige nøgle i et troværdigt miljø. Hvis du altid læser den ud med de aktuelle tælleraflæsninger, kan en angriber (forfalsker) nemlig levere sin offentlige nøgle med sine forfalskede tælleraflæsninger, og verifikationssoftwaren kan ikke længere genkende forfalskningen.

Du kan undgå dette problem med cFos Charging Manager ved at gemme den offentlige nøgle til måleren i wallbox-indstillingerne i Charging Manager. CFos Charging Manager kan også udtrække den automatisk fra OCPP-dataene, hvis de er tilgængelige. For at være på den sikre side skal du dog indhente den offentlige nøgle fra en troværdig organisation eller sammenligne den med den nøgle, der er gemt i Charging Manager. Det føderale netværksagentur leverer den offentlige nøgle til nogle målere, for nogle målere er den trykt på måleren, eller du skal kontakte producenten af wallboxen eller måleren.
Så snart en offentlig nøgle er gemt i Wallbox-indstillingerne i Charging Manager, gemmer Charging Manager kun måler-snapshots med denne gemte nøgle (som du stoler på). Du kan derefter downloade den relevante XML-fil, der matcher transaktionslogposten, og få den kontrolleret i en verifikationssoftware. Derudover viser cFos Charging Manager, om signaturen på målerens snapshot kunne valideres med den offentlige nøgle: grønt låsesymbol, hvis den er valideret, gult, hvis signaturen ikke kunne valideres, intet symbol, hvis der ikke er nogen signerede data tilgængelige.
I transaktionsloggen kan du downloade tæller-snapshots for alle transaktionslogs, for en bestemt wallbox eller for en enkelt transaktion. I forretningssammenhæng kan du gemme disse data (evt. sammen med ekstern verifikationssoftware) i seks år og dermed opfylde de lovmæssige krav.
Hvis du ikke har en signerende måler, og alle parter har tillid til cFos Charging Manager, kan du også aktivere "Signer og gem interne måleraflæsninger" i wallbox-indstillingerne. Så signerer cFos Charging Manager selv måleraflæsningerne før og efter en transaktion - præcis som en wallbox, der overholder kalibreringsloven, ville gøre det. Charging Manager genererer et nøglepar, hvis det ikke allerede findes, og viser derefter den offentlige nøgle, så du kan bruge den til ekstern verifikationssoftware.