Fakturering og brug af kalibrerede målere

I MessEV er det fastsat, at kun kalibrerede målere må anvendes til fakturering. I EU betragtes MID-certificerede målere som kalibrerede målere. MID-certificering kan genkendes ved et "M" omgivet af et rektangel med et 2-cifret produktionsår. Til højre for rektanglet er nummeret på den certificerende myndighed angivet.

I Tyskland betragtes en EVSE med integreret måler som en "måleanordning" og skal kalibreres, hvis den skal bruges til fakturering. Så hvis du ønsker at bruge vores EVSE med indbygget MID-certificeret måler til officielle faktureringsformål, skal du fjerne målerne og installere dem i det distributionsskab, hvorfra din EVSE forsynes med elektricitet.

Der er altså tre scenarier:

  1. Du bruger kun den indbyggede måler til belastningsstyring. Så er det ligegyldigt, om den er MID-certificeret. Måleraflæsninger er kun til information.
  2. Din arbejdsgiver, udlejer osv. kræver kun, at du bruger en MID-certificeret/kalibreret måler. Så kan du bruge den MID-certificerede måler, der er installeret i EVSE'en som leveret.
  3. Du har brug for måleraflæsninger til officielle faktureringsformål. I dette tilfælde skal du installere måleren fra EVSE'en i et separat kontrolskab/fordeler. Måleren skal kunne aflæses af slutbrugeren.

Du skal derfor beslutte fra sag til sag, hvordan du vil gå videre med din specifikke ansøgning. På forespørgsel kan vi levere cFos Power Brain Wallbox'en med indbygget eller ekstern måler.

Fakturering af opladningsprocesser for flere personer på en EVSE

Til bogføring af forskellige brugeres opladningsprocesser ved en EVSE tilbyder cFos Charging Manager en transaktionslog, hvor brugernes bruger-id'er og RFID- eller PIN-koder gemmes i form af en CSV-fil sammen med de opladede kWh. Dette kan analyseres maskinelt, f.eks. indlæses i Excel. Her tilbyder cFos Charging Manager (indtil videre) kun transaktionsloggen som hjælpemiddel. Hvis man ønsker at redegøre for de enkelte opladningsprocesser for forskellige brugere i overensstemmelse med kalibreringsloven, skal man drive en EVSE, der kan udstede underskrevne måleraflæsninger ved start og stop af en opladningsproces. Vi arbejder i øjeblikket på en tilsvarende variant af cFos Power Brain Wallbox og på, at cFos Charging Manager kan opbevare disse signerede måleraflæsninger til "officielle" faktureringsformål.