Konfiguration

Screenshot #1 cFos Charging Manager Dokumentation - Konfiguration

Først skal du indtaste globale parametre.

TitelTitlen på dit projekt
BeskrivelseHer kan du indtaste en lille beskrivelse af dit projekt
Titel og beskrivelse vil blive vist i oversigten i overensstemmelse hermed
Udligning af belastningAktivér belastningsstyring. Bemærk om cFos Power Brain Wallbox: Hvis du bruger wallboxen standalone eller som master, skal du aktivere belastningsstyringen. Dette giver dig også mulighed for at bruge alle de udvidede funktioner. Hvis du betjener wallboxen fra et andet laststyringssystem eller som slave, skal du deaktivere laststyringen (mode: Observe).
SystemspændingHer skal der normalt stå 230V
Max. FaseforskydningDen maksimale faseforskydningsbelastning, der er tilladt af energileverandøren (dvs. ensidig faseanvendelse, f.eks. til enfasede ladebiler). Det foreskrevne maksimum er 4600 W. Din energileverandør kan tillade dig en højere faseforskydningsbelastning.
Skævhed inkl. forbrugAktiveret: Skævheden beregnes inkl. alle forbrugere og producenter. Deaktiveret: Skævheden er kun relateret til opladningsbilerne.
Max. Samlet effektBestemmer den maksimalt tilgængelige effekt for husforbindelsen. Denne linje er tilgængelig for hele huset, herunder alle forbrugere og opladningsstationer. Du kan enten indtaste en fast værdi eller en formel her. På denne måde kan du gøre den tilgængelige strøm fra husforbindelsen afhængig af koblingsindgange (f.eks. for en ripple control-modtager) eller Charging Manager-variabler (som kan indstilles eksternt via HTTP API).
GangreserveDa der altid kan forekomme udsving som følge af kortvarige spidsbelastninger under regulering af strømmen, bør du angive en reserve i feltet "Power Reserve", som tiltrækkes af strømmen fra husets tilslutning og aldrig berøres. Under reguleringen kontrollerer Charging Manager, om der alligevel sker en overudnyttelse af den tilgængelige hustilslutningsstrøm Reserven bør vælges højere, jo færre oplysninger der er tilgængelige om brugen af hver fase (ved hjælp af passende målere).
OvertrækI feltet "Overtræk" indtaster Charge Manager værdien af det overtræk i watt, der overstiger reserven. Dette giver dig mulighed for senere at se, hvor godt reguleringen fungerer, og om du skal indstille mere effektreserve.
Overtræk bør ideelt set være 0 og forblive sådan
Max. Samlet EVSE-effektAfhængigt af husets installation kan det være, at der er blevet lagt en ekstra strømledning til ladestationerne udelukkende til opladning af elbiler. "Max. Total EVSE Power" bestemmer den maksimale effekt af denne linje
Til deaktivering af enhedenHvordan skal en enhed indstilles (hvis det er muligt), hvis cFos Charging Manager giver afkald på kontrollen over den? Valgmuligheder: Deaktivere opladning, minimumsopladningsstrøm, fjerne alle begrænsninger (svarer til OCPP-fri opladning).
EnergileverandørHer kan du vælge den energileverandør, der anvendes til prisbaserede opkrævningsregler. For Tibber skal du stadig bruge et OAuth2-token på konfigurationssiden.
OCPP-server TLSAktivere, deaktivere eller automatisk registrere TLS
OCPP-serverens portTCP/IP-port for OCPP-serveren i cFos Charging Manager
OCPP-serverens adgangskodeAdgangskode til at logge på OCPP-serveren
Brug egne certifikaterHvis det er aktiveret, bruges et SSL-certifikat, som du kan uploade under Konfiguration. Hvis den er deaktiveret, anvendes et selvsigneret standardcertifikat.

Tilføj nye enheder

Tryk på knappen "Add New Meter" for at tilføje endnu en mellemliggende måler. Du kan indstille følgende værdier for en måler:

Screenshot #2 cFos Charging Manager Dokumentation - Konfiguration
aktiveretAfkrydsningsfeltet bestemmer, om enheden er aktiveret (dvs. at Charging Manager kontrollerer den eller læser den ud), eller om den kun skal gemmes til senere brug
NummerDette er et frit valgbart tal, som vises i oversigten, f.eks. nummeret på den parkeringsplads, hvis forbrug skal måles
NavnHer kan du give den mellemliggende måler et navn
BeskrivelseHer kan du tilføje en lille beskrivelse
EnhedstypeMed dette felt vælger du, hvilken enhed det er. Charging Manager understøtter en række forskellige enheder. Vi vil udvide listen over understøttede enheder med tiden. Blandt de understøttede enheder er en S0-mellemmåler, som du kan tilslutte til en af de to indgange i cFos Power Brain Controller. Der er også andre almindelige mellemliggende målere og virtuelle målere at vælge imellem. De virtuelle tællere er interne Charging Manager-tællere, der summerer visse effektværdier, så de kan vises pænt i oversigten. Der er også en simuleret tæller til eksperimentering. For tælleren skal du indstille følgende:
AdresseMed destinationsadressen fortæller du Charging Manager, hvordan enheden skal adresseres. Du kan enten angive en IP-adresse:port eller en HTTP- eller HTTPS-URL eller en COM-port og derefter COM-parametrene, f.eks. COM1,9600,8,n,1.
IDHvis enheden er en Modbus-enhed, skal du indtaste enhedens Modbus Slave ID her
RolleDenne valgliste bestemmer, hvilken rolle måleren har. "Display" betyder, at måleren kun er til visningsformål og ikke indgår i effektberegningerne. "Forbrug" betyder, at måleren måler en forbrugers effekt. Dette trækkes fra den indstillede effekt for husets tilslutning. Med "Generation" kan du opsætte målere, der måler den producerede strøm (f.eks. fra et solcelleanlæg). Denne strøm tilføjes til den eksisterende strøm fra husets tilslutning og er tilgængelig for wallboxene som opladestrøm. I stedet for individuelle produktions- og forbrugsmålere kan du også installere en central måler til din husforbindelse. I dette tilfælde skal du indstille "Role" til "Grid reference". Charging Manager sikrer derefter, at det samlede forbrug ikke overstiger forbruget i din husforbindelse. I dette tilfælde behøver du ikke at definere nogen forbrugs- eller produktionsmålere. Målere med "rolle" "Forbrug E-car" registrerer forbruget af elbiler og er normalt fastgjort til en vægboks. "Storage Home" er et lager, der ikke må bruges til opladning af soloverskud. "Storage All" er en opbevaringsenhed, der også kan bruges til opladning.
InverterGør det muligt at vende tællerne om, dvs. at fortegnet på den aktuelle effekt er omvendt (hvis du har installeret tælleren "forkert"). Fortegnene på effektværdierne er så også omvendt i effektberegningerne.
Bemærk: Både forbrugs- og produktionsmålere har normalt positive effektværdier. Rollen bestemmer, om en værdi trækkes fra eller lægges til husets tilslutningseffekt. For totalmålerens vedkommende betyder en positiv effektangivelse forbrug, en negativ effektangivelse indfødning
FaserDe faser, som måleren bruger eller "automatisk" registrerer på grundlag af målerværdierne, når den oplader.
Justering af aktuelle værdierFor avancerede konfigurationer: Her kan du tilføje noget til de aktuelle værdier med en formel. Hvis du f.eks. har en måler, der tæller forbruget plus wallboxen, kan du fratrække strømmen fra måleren til wallboxen for at bestemme det rene forbrug.
FjernvedligeholdelseHvis måleren har en webbrugergrænseflade, bliver du omdirigeret til den, når du klikker på knappen "Fjernvedligeholdelse"
Alternativ metodeHvis viderestillingen ikke virker, kan du vælge en alternativ metode.
Nulstil enhedenDette giver dig mulighed for at genstarte en enhed

Bemærk: I øvrigt tæller solvarmeomformere også som målere. Disse kan ofte udstede den aktuelt producerede effekt via Modbus TCP, ligesom en måler.

Tryk på knappen "Add New EVSE" for at tilføje endnu en ladestation. Du kan indstille følgende værdier for en ladestation:

Screenshot #3 cFos Charging Manager Dokumentation - Konfiguration
aktiveretAfkrydsningsfeltet bestemmer, om enheden er aktiveret (dvs. at Charging Manager kontrollerer den eller læser den ud), eller om den kun skal gemmes til senere brug
NummerDette er et frit valgbart tal, som vises i oversigten, f.eks. nummeret på den parkeringsplads, hvis forbrug skal måles
NavnHer kan du give den mellemliggende måler et navn
BeskrivelseHer kan du tilføje en lille beskrivelse
EtiketEn frit valgbar etiket, der vises i oversigten, når et køretøj er tilsluttet
Fast RFIDHvis der ikke er nogen RFID-læser til rådighed, kan der her indstilles en fast RFID-kode (primært til OCPP).
EnhedstypeBrug dette felt til at vælge, hvilken enhed det er. Charging Manager understøtter en række forskellige enheder. Vi vil udvide listen over understøttede enheder med tiden. Blandt de understøttede enheder er cFos Power Brain Wallbox'en. Du finder også andre almindelige EVSE'er og en simulering til eksperimenter. For EVSE'en skal du indstille følgende:
AdresseMed destinationsadressen fortæller du Charging Manager, hvordan maskinen skal adresseres. Du kan enten indtaste en IP-adresse:port eller en HTTP- eller HTTPS-URL eller en COM-port og derefter COM-parametrene, f.eks. COM1,9600,8,n,1. For OCPP skal du indtaste vægboksens Charge Point ID her
IDHvis enheden er en Modbus-enhed, skal du indtaste enhedens Modbus Slave ID her. Hvis enheden er en OCPP-enhed, skal du indtaste Plug ID her
Fastspændt tællerHvis en wallbox ikke har sin egen måler, kan du "fastgøre" en måler til den. Charging Manager tildeler derefter denne måler til den valgte wallbox og betragter strøm- og energioplysningerne som værende dem for den tilsvarende wallbox. Kun målere med "rollen" "forbrug e-bil" kan fastgøres.
Max. OpladningsstrømDen maksimale opladestrøm pr. fase i mA. som denne wallbox understøtter eller en formel. Du kan bruge formlen til at begrænse opladningsstrømmen dynamisk. Anvendelse f.eks. i en lejlighedsejendom med wallboxes bag de flade målere.
Min. opladningsstrømDen mindste opladestrøm, under hvilken opladning deaktiveres, og der indledes en pause på 300 sekunder. Angivet i mA. Mindst 6000 mA, mindst 6A. Nogle biler har brug for mere for at begynde at oplade, f.eks. Zoe 8A, Landrover muligvis 9A.
PrioritetPrioritet ved opladning. Standardværdien er 1. Højere prioriteter modtager først al tilgængelig opladestrøm og derefter wallboxerne med lavere prioritet.
Fase rotationCharging Manager kan registrere ubalancer mellem faser (forudsat at EVSE'erne har tilsvarende målere, eller at der er tilsluttet målere, som kan udlæse strømmen i de enkelte faser). Hvis ubalancen overstiger 4,5 kW, reducerer Charging Manager ladestrømmen for denne ladestation eller slukker midlertidigt for opladningen helt, indtil symmetrien er genoprettet. Hvis du ønsker at oplade flere køretøjer på forskellige EVSE'er, skal fasepositionen drejes under installationen i modsætning til andre EVSE'er. Du kan indstille denne fasedrejning her.
Anbefaling: 1. EVSE 0 grader, 2. EVSE 120 grader, 3. EVSE 240 grader, 4. EVSE igen 0 grader osv.
Bemærk: Fasedrejning henviser til faseforskellen mellem EVSE'en og hovedbygningens faser. Måleren og EVSE skal altid have den samme fasedrejning. Dette bør altid være tilfældet for målere, der er installeret i EVSE'er, mens du skal være opmærksom på dette, når du installerer eksterne målere. Visningen af faserne i valgboksen i webgrænsefladen fortæller dig, hvilke faser i bygningsinstallationen de 3 faser i EVSE'en relaterer sig til, f.eks. ved 120 grader, L2,L3,L1 er EVSE-faserne L1,L2,L3 forbundet med bygningsfaserne L2,L3,L1. Det betyder, at hvis f.eks. en bil oplader på fase L1, og EVSE'en er tilsluttet med en fasedrejning på 120 grader, så indlæses og vises fase L2 i bygningen i webgrænsefladen.
FaserDe faser, der anvendes af wallboxen, eller "automatisk" registrering baseret på målerværdierne ved opladning.
Vågn op bilCFos Charging Manager forsøger at vække bilen, hvis den ikke er i gang med at oplade. Dette er i øjeblikket kun muligt med cFos Power Brain Wallbox under Modbus.
Lad bilen soveNogle biler falder ikke i søvn i slutningen af opladningsprocessen og bruger derefter strøm fra 12V-batteriet. CFos Charging Manager forsøger at registrere dette og forhindre konstant genopladning.
Spar på batterietHvis din bil altid oplader batteriet 100 %, kan cFos Charging Manager stoppe opladningen, så snart opladningsstrømmen falder under en bestemt grænse.
Hold indlæsning aktiveretFor wallboxer, der ikke længere viser meningsfulde statusværdier, når opladningen er deaktiveret.
OCPP Gateway URLOCPP Gateway-tilstand: Den URL, som cFos Charging Manager videresender OCPP-kommunikation til backend'en.
OCPP Gateway-adgangskodeOCPP Gateway-tilstand: Adgangskode for OCPP-backend.
OCPP Gateway Client IDOCPP Gateway-tilstand: Klient-ID, som cFos Charging Manager rapporterer til backend.
OCPP Gateway Connector IDOCPP Gateway-tilstand: Visning af det automatisk tildelte Connector ID.
OCPP Gateway SOCKS-værtURL for en SOCKS-proxy, hvis OCPP-backend'en tilgås f.eks. via en Smartmeter Gateway
OCPP Gateway SOCKS-godkendelseHer kan du vælge TLS, hvis det er nødvendigt
Brug egne certifikaterHvis den er aktiveret, bruges et SSL-certifikat, som du kan uploade under Konfiguration. Hvis den er deaktiveret, anvendes et selvsigneret standardcertifikat
FjernvedligeholdelseHvis wallboxen har en webbrugergrænseflade, bliver du omdirigeret til den, når du klikker på knappen "Fjernvedligeholdelse"
Alternativ metodeHvis viderestillingen ikke virker, kan du vælge en alternativ metode.
NulstilDu kan genstarte en enhed med denne
Bruger
Opkrævningsregler
Her kan du indtaste brugere og indlæsningsregler som beskrevet på siden Indlæsningsregler.