Tekniske oplysninger

Fakturering og autentificering

OCPP wallboxes og mange andre wallboxes har indbyggede elmålere, som cFos Charging Manager kan aflæse og levere de forbrugte kilowatttimer til fakturering. Med enklere wallboxes kan du installere din egen måler og tilslutte den til Charging Manager. CFos Charging Manager forbereder faktureringsdataene i en klar transaktionslog. CFos Charging Manager taler OCPP, så du også kan overføre faktureringsdata til et eksternt faktureringsbackend.

OCPP-wallboxes har typisk en RFID-læser til autentificering. Mange andre modeller har også deres egen RFID-læser. For wallboxer uden RFID-læser kan du også tilslutte Charging Manager til en ekstern (central) RFID-kortlæser eller styre opladningsfrigivelsen via vores webinterface eller app. Blandet drift af wallboxer med og uden RFID-læsere er også mulig.

Kontrol af opladningseffekt

CFos Charging Manager bruger belastningsstyring til at forsøge at fordele den maksimale tilsluttede belastning, der er installeret i bygningen, så godt som muligt på de elbiler, der skal oplades. Dermed kan der tages hensyn til andre forbrugeres effekt, f.eks. varmepumper, ventilationsanlæg osv. Den kan også tage højde for solcelleanlæggenes produktionseffekt og om nødvendigt aflæse selve vekselretterne.

For at registrere forbrug (og produktion) understøtter cFos Charging Manager en række almindelige målere og vekselrettere. Du kan også definere dine egne målere eller overføre målte værdier via HTTP API.

Du kan tildele forskellige prioriteter til de enkelte wallboxes. Den tilgængelige opladningseffekt fordeles først til de wallboxer med højere prioritet, og den resterende effekt fordeles derefter til wallboxer med lavere prioritet. På den måde kan du f.eks. hurtigt oplade udrykningskøretøjer, mens brugere, der holder parkeret længe, "tankes op" i løbet af natten.

For enfasede eller tofasede ladekøretøjer overvåger cFos Charging Manager fasesymmetrien og regulerer om nødvendigt de enkelte biler ned i overensstemmelse med VDE-AR-N 4100.

Regler for indlæsning

Hvis der gælder særlige krav, der afviger fra den normale belastningsstyring af Charging Manager, kan du konfigurere opladningsregler pr. bruger og pr. wallbox, der bestemmer opladningseffekten i henhold til bestemte kriterier. Dette giver dig f.eks. mulighed for at konfigurere bestemte tidspunkter, hvor opladning skal finde sted med en bestemt strømstyrke, eller for at konfigurere opladning med soloverskud.

Desuden kan opladningseffekten ændres afhængigt af en koblingsindgang (eller andre forhold), f.eks. hvis energileverandøren signalerer bestemte takster som følge heraf.

Hvad du har brug for til en opladningsinfrastruktur

  • Wallboxes og kabler (LAN, WLAN og/eller Modbus)
  • 1 x Charging Manager Kit i et hyldeskinnehus til installation i et kontrolskab eller en Windows-pc
  • Modbus-kompatibelt mellemliggende måler
  • eventuelt Modbus-adapter (Modbus RTU, RS485-adapter)
  • valgfri ekstra RFID-læsere

Det anbefales, at cFos Charging Manager er forbundet til internettet og er tilgængelig "udefra" af hensyn til vedligeholdelse.

Systemkrav

  • Windows 10 eller Raspberry Pi 3 eller 4.
  • Anbefalet: Internetforbindelse til automatisk tidsindstilling, softwareopdateringer og adgang til fjernvedligeholdelse. Hvis der ikke er nogen fastnetforbindelse, kan du også bruge en LTE-router med SIM-kort.

Oplysninger om netoperatøren

Producent / typecFos eMobility / cFos Power Brain 11kW (22kW) eller anden producent
Antal opladningspunkterAfhængigt af hvor mange EVSE'er du bruger - et opladningspunkt pr. EVSE
Antal identiske opladningsenhederAfhængigt af hvor mange EVSE'er du bruger
Maks. efterspørgselseffekt i kVA11 kVA eller 22 kVA
Maks. indgangseffekt i kVA0 kVA
Kontrolområde for opladningseffekt kVA til kVA6 kVA - 22kVA
Aktiv effekt kan styres (ja / nej)Ja
Type af opladning (AC eller DC)AC
Vekselstrøm eller trefasestrømAC for 1-faset tilslutning, trefaset for 3-faset tilslutning (styret af bilens opladningsudstyr)