Kontakt / Støtte

Hvis du har brug for support eller ønsker at kontakte os, bedes du bruge vores kontaktformular.

Juridisk meddelelse

Oplysninger i henhold til TDG (tysk lov om teletjenester):

Den ansvarlige tjenesteudbyder for www.cfos-emobility.de er cFos eMobility GmbH, repræsenteret ved de administrerende direktører Dr. Christoph Lüders og Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Tyskland Telefon: +49 228-286 985 30, registreret i Bonns handelsregister, HRB 25713, momsregistreringsnummer DE336459569, e-mail: Mail cfos-office *at* cfos-emobility.de.

cFos® er et registreret varemærke.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1. Databeskyttelse i et overblik

Generelle bemærkninger

De følgende meddelelser giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger dette websted. Personoplysninger er alle oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

Indsamling af data på dette websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Databehandlingen på dette websted foretages af webstedets operatør. Du kan finde kontaktoplysningerne for webstedsoperatøren i afsnittet "Oplysninger om den dataansvarlige" i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver os dem. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det drejer sig primært om tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for visning af siden). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på dette websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af oplysningerne indsamles for at sikre, at webstedet kan leveres fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse oplysninger. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os om dette og andre spørgsmål vedrørende databeskyttelse.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger dette websted, kan din surfadfærd blive statistisk evalueret. Dette sker hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Nærmere oplysninger om disse analyseprogrammer findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

2. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette sker.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Bemærkning om det ansvarlige organ

Den dataansvarlige for dette websted er:

cFos eMobility GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Tyskland

Telefon: 0228-286 985 30
E-mail: Mail cfos-office *at* cfos-emobility.de
Hjemmeside: www.cfos-emobility.de

Den registeransvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Opbevaringsperiode

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne fortrolighedspolitik, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med behandlingen af oplysningerne ikke længere er gældende. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivningen); i sidstnævnte tilfælde vil dataene blive slettet, når disse grunde ikke længere er gældende.

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandlingen på dette websted

Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO eller art. 9 stk. 2 lit. a DSGVO, hvis der behandles særlige kategorier af data i henhold til art. 9 stk. 1 DSGVO. Hvis du har givet dit samtykke til lagring af cookies eller til adgang til oplysninger i din terminal (f.eks. via fingerprinting af enheden), er databehandlingen også baseret på § 25, stk. 1, TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, behandler vi dine data på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO. Hvis dine data desuden er nødvendige for opfyldelsen af en retlig forpligtelse, behandler vi dem på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. c DSGVO. Endvidere kan databehandlingen ske på grundlag af vores legitime interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

Bemærkninger om overførsel af data til USA og andre tredjelande

Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger blive overført til disse tredjelande og behandlet der. Vi gør opmærksom på, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU. F.eks. er amerikanske virksomheder forpligtet til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at gå retligt ind over for dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) behandler, evaluerer og opbevarer dine data permanent på amerikanske servere med henblik på overvågning. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du allerede har givet, når som helst. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i specifikke tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, BEHANDLER VI IKKE LÆNGERE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL AT GØRE RETSKRAV GÆLDENDE, UDØVE ELLER FORSVARE RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL DATABESKYTTELSESLOVENS § 21, STK. 1).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RET TIL TIL ENHVER TID AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER OM DIG MED HENBLIK PÅ EN SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, FOR SÅ VIDT SOM DEN ER FORBUNDET MED EN SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE ANVENDT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2, DSGVO).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede personer ret til at klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et fælles, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, f.eks. ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør, bruger dette websted SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at browserens adresselinje ændres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Oplysninger, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen samt, hvis det er relevant, ret til at få disse oplysninger rettet eller slettet. Du kan til enhver tid kontakte os til dette formål og for yderligere spørgsmål vedrørende personoplysninger.

Ret til at begrænse behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. For at gøre dette kan du til enhver tid kontakte os. Retten til begrænsning af behandlingen findes i følgende tilfælde:

  • Hvis du anfægter nøjagtigheden af dine personlige oplysninger, som vi har gemt, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. I den periode, hvor kontrollen finder sted, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket/er sket ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller håndhæve juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1, i DSGVO, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er blevet fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må sådanne oplysninger - ud over at blive lagret - kun behandles med dit samtykke eller med henblik på fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Det er ikke tilladt at anvende kontaktoplysninger, der er offentliggjort inden for rammerne af forpligtelsen til at anvende aftryk til at sende reklame- og informationsmateriale, som ikke udtrykkeligt er blevet anmodet om, til at sende reklame- og informationsmateriale. Sidernes operatører forbeholder sig udtrykkeligt ret til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret fremsendelse af reklameinformation, f.eks. spam-mails.

3. Indsamling af data på dette websted

Cookies

Vores internetsider bruger såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler og forårsager ingen skade på din terminal. De gemmes enten midlertidigt for en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din terminal. Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver lagret på din terminal, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan der også blive gemt cookies fra tredjepartsvirksomheder på din terminal, når du går ind på vores websted (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på webstedet ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbsvognsfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. til indkøbskurvfunktionen), eller for at optimere webstedet (f.eks. cookies til måling af webpublikum) (nødvendige cookies), gemmes på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre nødvendige cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der er blevet anmodet om samtykke til lagring af cookies og tilsvarende genkendelsesteknologier, sker behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, litra a DSGVO og § 25, stk. 1 TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

Hvis cookies anvendes af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, vil vi informere dig herom særskilt inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring og om nødvendigt anmode om dit samtykke.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er:

  • Browser type og version
  • anvendt operativsystem
  • Referrer URL
  • Værtsnavn på den computer, der har adgang til computeren
  • Tidspunktet for serveranmodningen
  • IP-adresse

Disse data er ikke sammenlagt med andre datakilder.

Indsamlingen af disse oplysninger er baseret på artikel. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - til dette formål skal serverlogfilerne indsamles.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive gemt af os med henblik på behandling af forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger er baseret på art. 6 (1) lit. b DSGVO, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f DSGVO) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a DSGVO), hvis dette er blevet anmodet om.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Anmodning pr. e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din henvendelse, herunder alle personlige oplysninger (navn, forespørgsel), blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger er baseret på art. 6 (1) lit. b DSGVO, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f DSGVO) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a DSGVO), hvis dette er blevet anmodet om.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Obligatoriske lovbestemte bestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

4. Sociale medier

Plugins til sociale medier med Shariff

Der anvendes plugins fra sociale medier på dette websted (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Du kan normalt genkende plugins på de respektive sociale mediers logoer. For at sikre databeskyttelse på dette websted bruger vi kun disse plugins sammen med den såkaldte "Shariff"-løsning. Denne applikation forhindrer, at de plugins, der er integreret på dette websted, overfører data til den respektive udbyder, når du først går ind på siden.

Først når du aktiverer det pågældende plugin ved at klikke på den tilhørende knap, etableres der en direkte forbindelse til udbyderens server (samtykke). Så snart du aktiverer plugin'et, modtager den pågældende udbyder oplysninger om, at du har besøgt dette websted med din IP-adresse. Hvis du samtidig er logget ind på din respektive sociale mediekonto (f.eks. Facebook), kan den respektive udbyder tildele dit besøg på dette websted til din brugerkonto.

Aktivering af plugin'et udgør et samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO og § 25 stk. 1 TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.

5. Nyhedsbrev

Oplysninger om nyhedsbreve

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, skal vi have en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Der indsamles ingen yderligere data eller kun på frivillig basis. Vi bruger disse data udelukkende til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjemand.

De data, der indtastes i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, behandles udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af dataene, e-mailadressen og deres anvendelse til udsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. via linket "afmelding" i nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De oplysninger, du giver os eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen med henblik på at modtage nyhedsbrevet, opbevares af os eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet, og de slettes fra nyhedsbrevslisten, når du afmelder dig fra nyhedsbrevet eller efter at formålet er ophørt. Vi forbeholder os ret til at slette eller blokere e-mailadresser fra vores nyhedsbrevsdistributionsliste efter eget skøn inden for rammerne af vores legitime interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO.

Data, som vi har gemt til andre formål, forbliver upåvirket af dette.

Når du har afmeldt dig fra nyhedsbrevsdistributionslisten, vil din e-mail-adresse blive gemt af os eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen på en sortliste, hvis det er nødvendigt for at forhindre fremtidige udsendelser. Oplysningerne fra den sorte liste vil kun blive brugt til dette formål og vil ikke blive slået sammen med andre oplysninger. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de lovmæssige krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f DSGVO). Opbevaringen i den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod lagringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

6. Plugins og værktøjer

YouTube

Dette websted indeholder videoer fra webstedet YouTube. Operatøren af webstedet er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Når du besøger et af vores websteder, hvor YouTube er integreret, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. Hermed får YouTube-serveren at vide, hvilke af vores sider du har besøgt.

YouTube kan desuden gemme forskellige cookies på din terminal eller anvende tilsvarende teknologier til genkendelse (f.eks. fingeraftryk af enheden). På denne måde kan YouTube få oplysninger om de besøgende på dette websted. Disse oplysninger bruges bl.a. til at indsamle videostatistik, forbedre brugeroplevelsen og forhindre svindelforsøg.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

YouTube bruges til at præsentere vores online-tilbud på en tiltalende måde. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Hvis der er blevet anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata findes i YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi bruger "Google reCAPTCHA" (herefter "reCAPTCHA") på dette websted. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om de data, der indtastes på dette websted (f.eks. i en kontaktformular), er foretaget af et menneske eller af et automatiseret program. Til dette formål analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på webstedet på grundlag af forskellige karakteristika. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende på webstedet går ind på webstedet. Til analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, den tid, som den besøgende bruger på webstedet, eller brugerens musebevægelser). De data, der indsamles i forbindelse med analysen, videresendes til Google.

ReCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. Websitebesøgende bliver ikke gjort opmærksom på, at der foregår en analyse.

Opbevaring og analyse af dataene er baseret på art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sine webtilbud mod misbrug af automatiseret spionage og mod SPAM. Hvis der er blevet anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) som defineret i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Google reCAPTCHA i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger og Googles vilkår for tjeneste på følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com/terms?hl=de.

Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Vi bruger "Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)" på dette websted. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, sammenstilling og evaluering af data om de besøgendes adfærd på hjemmesider. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om, hvilket websted en registreret person kom til et websted fra (såkaldte henvisere), hvilke undersider på webstedet der blev besøgt, eller hvor ofte og hvor længe en underside blev besøgt. En webanalyse bruges primært til at optimere et websted og til at analysere omkostninger og fordele ved internetreklamer.

Leverandøren af Google Analytics-komponenten er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger tilføjelsen "_gat._anonymizeIp" til webanalyse via Google Analytics. Ved hjælp af denne tilføjelse forkortes og anonymiseres IP-adressen for den pågældende persons internetforbindelse af Google, hvis adgangen til vores internetsider sker fra en EU-medlemsstat eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af besøgende på vores websted. Google bruger de indsamlede data og oplysninger bl.a. til at evaluere brugen af vores hjemmeside, til at udarbejde online-rapporter til os, der viser aktiviteterne på vores hjemmeside, og til at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af vores hjemmeside.

Google Analytics sætter en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookien er Google i stand til at analysere brugen af vores hjemmeside. Hver gang en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Google Analytics-komponent, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk foranlediget af den pågældende Google Analytics-komponent til at overføre data til Google med henblik på online-analyse. Som led i denne tekniske proces får Google kendskab til personoplysninger, f.eks. den registreredes IP-adresse, som Google bl.a. bruger til at spore oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende til at muliggøre afregning af provisioner.

Ved hjælp af cookien gemmes personlige oplysninger, f.eks. adgangstidspunktet, hvorfra adgangen stammer og hyppigheden af den registreredes besøg på vores websted. Hver gang den registrerede besøger vores websted, overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede bruger, til Google i USA. Disse personoplysninger opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personoplysninger, der er indsamlet via den tekniske proces, til tredjemand.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at vores websted sætter cookies, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre Google i at sætte en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Desuden kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod indsamling af data genereret af Google Analytics og relateret til brugen af dette websted samt mod Googles behandling af disse data og for at forhindre en sådan behandling. Til dette formål skal den registrerede downloade og installere en browser add-on under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browsertilføjelse informerer Google Analytics via JavaScript om, at der ikke må overføres data og oplysninger om besøg på internetsider til Google Analytics. Installationen af browser-add-on'et betragtes af Google som en indsigelse. Hvis den registreredes informationsteknologiske system senere slettes, formateres eller geninstalleres, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsesprogrammet for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsesprogrammet afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person inden for dennes kontrol, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browsertilføjelsesprogrammet.

Yderligere oplysninger og den gældende Google-politik om beskyttelse af personlige oplysninger findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics forklares mere detaljeret under dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Kilde: https://www.e-recht24.de