Контакт / Подршка

За барање за поддршка или да не контактирате, користете ја нашата форма за контакт.

Правни известувања

Информации согласно ТДГ (Закон за германски теле-услуги):

Одговорен давател на услуги за www.cfos-emobility.de е cFos eMobility GmbH, претставен од управните директори Др. Кристоф Лидерс и Мартин Винклер, Nordstr. 65а, 53111 Бон Телефон: +49 228-286 985 30, регистриран во комерцијалниот регистар во Бон, HRB 25713, идентификациски број за ДДВ DE336459569, е-пошта: Е-пошта cfos-office *at* cfos-emobility.de.

cFos® е регистрирана трговска марка.

Заштита на податоци

1. Приватност на прв поглед

Генерални информации

Следниве белешки даваат едноставен преглед на тоа што се случува со вашите лични податоци кога ќе ја посетите оваа веб-локација. Лични податоци се сите податоци со кои можете да бидете лично идентификувани. Детални информации за темата заштита на податоците може да се најдат во нашата декларација за заштита на податоците наведена под овој текст.

Собирање податоци на оваа веб-локација

Кој е одговорен за собирање податоци на оваа веб-локација?

Обработката на податоците на оваа веб-локација ја врши операторот на веб-страницата. Нивните податоци за контакт можете да ги најдете во делот „Известување за одговорното тело“ во оваа изјава за заштита на податоците.

Како ги собираме вашите податоци?

Од една страна, вашите податоци се собираат кога ни ги доставувате. Ова може да биде z. Б. бидат податоци што ги внесувате во контакт форма.

Другите податоци се собираат автоматски или со ваша согласност од страна на нашите ИТ системи кога ќе ја посетите веб-локацијата. Ова се првенствено технички податоци (на пр. интернет прелистувач, оперативен систем или време на приказ на страницата). Овие податоци се собираат автоматски веднаш штом ќе влезете на оваа веб-локација.

За што ги користиме вашите податоци?

Дел од податоците се собираат за да се осигура дека веб-локацијата е обезбедена без грешки. Други податоци може да се користат за анализа на вашето корисничко однесување.

Кои права ги имате во однос на вашите податоци?

Имате право во секое време да добивате информации за потеклото, примачот и целта на вашите зачувани лични податоци бесплатно. Исто така, имате право да побарате корекција или бришење на овие податоци. Ако сте дале согласност за обработка на податоци, може да ја отповикате оваа согласност во секое време во иднина. Исто така, имате право, под одредени околности, да побарате да се ограничи обработката на вашите лични податоци. Исто така, имате право да поднесете жалба до надлежниот надзорен орган.

Можете да не контактирате во секое време доколку имате дополнителни прашања на тема заштита на податоците.

Алатки за анализа и алатки од трети страни

Кога ќе ја посетите оваа веб-локација, вашето однесување при сурфање може статистички да се оцени. Тоа главно се прави со таканаречените програми за анализа.

Детални информации за овие програми за анализа може да се најдат во следната декларација за заштита на податоците.

2. Општи информации и задолжителни информации

приватноста

Операторите на овие страници многу сериозно ја сфаќаат заштитата на вашите лични податоци. Ние ги третираме вашите лични податоци доверливо и во согласност со законските прописи за заштита на податоците и оваа декларација за заштита на податоците.

Доколку ја користите оваа веб-локација, ќе се собираат разни лични податоци. Личните податоци се податоци со кои можете лично да бидете идентификувани. Оваа декларација за заштита на податоците објаснува кои податоци ги собираме и за што ги користиме. Исто така, објаснува како и за каква цел се случува ова.

Би сакале да истакнеме дека преносот на податоци на Интернет (на пр. при комуникација преку е-пошта) може да има безбедносни празнини. Целосна заштита на податоците од пристап на трети лица не е можна.

Забелешка за одговорното тело

Одговорното тело за обработка на податоците на оваа веб-локација е:

cFos eMobility GmbH
Nordstr. 65а
53111 Бон
Германија

Телефон: 0228-286 985 30
Е-пошта: Е-пошта cfos-office *at* cfos-emobility.de
Веб-страница: www.cfos-emobility.de

Одговорно тело е физичкото или правното лице кое самостојно или заедно со други одлучува за целите и начините на обработка на личните податоци (на пр. имиња, адреси на е-пошта итн.).

времетраење на складирање

Доколку не е наведен одреден период на складирање во оваа изјава за заштита на податоците, вашите лични податоци ќе останат кај нас додека целта за обработка на податоците повеќе не важи. Доколку побарате легитимно барање за бришење или отповикање на вашата согласност за обработка на податоците, вашите податоци ќе бидат избришани освен ако немаме други законски дозволени причини за складирање на вашите лични податоци (на пр. периоди на задржување на даночните или трговските закони); во вториот случај, податоците ќе бидат избришани откако овие причини ќе престанат да постојат.

Општи информации за правната основа за обработка на податоци на оваа веб-локација

Доколку сте се согласиле за обработка на податоците, ние ќе ги обработиме вашите лични податоци врз основа на член 6 став 1 писмо GDPR или член 9 став 2 писмо GDPR, доколку се обработуваат посебни категории на податоци според член 9 став 1 GDPR. Ако сте се согласиле за складирање на колачиња или пристап до информации на вашиот краен уред (на пр. преку отпечаток од прст од уредот), обработката на податоците се заснова и на Дел 25 (1) TTDSG. Согласноста може да се отповика во секое време. Ако вашите податоци се потребни за исполнување на договорот или за извршување на преддоговорни мерки, ние ги обработуваме вашите податоци врз основа на член 6 (1) (б) GDPR. Понатаму, ги обработуваме вашите податоци доколку од нив се бара да исполнат законска обврска врз основа на член 6 (1) (в) GDPR. Обработката на податоците може да се одвива и врз основа на нашиот легитимен интерес во согласност со член 6 став 1 точка f GDPR. Следните ставови од оваа декларација за заштита на податоците обезбедуваат информации за релевантните правни основи во секој поединечен случај.

Забелешка за пренос на податоци во САД и други трети земји

Меѓу другото, користиме алатки од компании со седиште во САД или други трети земји кои не се безбедни според законот за заштита на податоците. Доколку овие алатки се активни, вашите лични податоци може да се пренесат во овие трети земји и таму да се обработуваат. Би сакале да истакнеме дека во овие земји не може да се гарантира никакво ниво на заштита на податоците споредливо со она на ЕУ. На пример, американските компании се обврзани да ги објават личните податоци на безбедносните органи без вие како засегнатото лице да можете да преземете правна постапка против ова. Затоа, не може да се исклучи дека американските власти (на пр. тајните служби) ќе ги обработуваат, оценуваат и трајно ќе ги складираат вашите податоци на американските сервери заради следење. Ние немаме никакво влијание врз овие преработувачки активности.

Поништување на вашата согласност за обработка на податоци

Многу операции за обработка на податоци се можни само со ваша изречна согласност. Можете да ја отповикате согласноста што веќе сте ја дале во секое време. Законитоста на обработката на податоците што се одвивала до отповикувањето останува незасегната од отповикувањето.

Право на приговор за собирање податоци во посебни случаи и за директно рекламирање (чл. 21 GDPR)

ДОКОЛКУ ОБРАБОТКАТА НА ПОДАТОЦИ СЕ ЗАСНОВА НА УМЕТНОСТ. 6 ABS. 1 LIT. ИЛИ ЗА ГДПР, ИМАТЕ ПРАВО ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ ДА СЕ ПРИГРИЖИТЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ОД ПРИЧИНИ КОИ ПРОИЗЛЕКУВААТ ОД ВАШАТА ПОСЕБНА СОСТОЈБА; ОВА ВАЖИ И ЗА ПРОФИЛИРАЊЕ ЗАСНОВАНА НА ОВИЕ ОДРЕДБИ. РЕЗЕКТИВНАТА ПРАВНА ОСНОВА НА КОЈА СЕ ЗАСНОВА ОБРАБОТКАТА МОЖЕ ДА СЕ НАЈДЕ ВО ОВАА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ. ДОКОЛКУ СЕ ПРИГРИЖИТЕ, НИЕ ПОВЕЌЕ НЕМА ДА ГИ ОБРАБОТУВАМЕ ВАШИТЕ ЗАГРИЖЕНИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ОСВЕН ДА НЕ МОЖЕМЕ ДА ДОКАЖЕМЕ СОСЕПЕТНИ ПРИЧИНИ ЗА ОБРАБОТКАТА КОИ ГИ НАГЛЕДНУВААТ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СЛОБОДИ ИЛИ ОБРАБОТУВАЊЕТО 12 ОБРАБОТУВАЊЕТО) GDPR).

ДОКОЛКУ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СЕ ОБРАБОТУВААТ ЗА ДИРЕКТНО ОГЛАСУВАЊЕ, ИМАТЕ ПРАВО ДА СЕ ПРИГРИЖИТЕ ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ТАКВОТО РЕКЛАМИРАЊЕ; ОВА ИСТО ВАЖИ ЗА ПРОФИЛИРАЊЕ ДО СТЕПЕН ПОВРЗАН СО ВАКВО ДИРЕКТНО РЕКЛАМИРАЊЕ. ДОКОЛКУ СЕ ПРИГОВАРАТЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ПОВЕЌЕ НЕМА ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ЦЕЛИ ДИРЕКТНО РЕКЛАМИРАЊЕ (ПРИГОВОР СПОРЕД ЧЛЕН 21 (2) GDPR).

Право на жалба до надлежниот надзорен орган

Во случај на прекршување на GDPR, засегнатите имаат право да поднесат жалба до надзорен орган, особено во земјата-членка на нивниот вообичаен престој, нивното работно место или местото на наводното прекршување. Правото на поднесување жалба не е во спротивност со кој било друг административен или судски правен лек.

Право на преносливост на податоци

Имате право да имате податоци што ги обработуваме автоматски врз основа на ваша согласност или во исполнување на договор што ви е предаден на вас или на трета страна во заеднички, машински читлив формат. Доколку побарате директно пренесување на податоците на друго одговорно лице, тоа ќе се направи само до степен до кој тоа е технички изводливо.

SSL или TLS шифрирање

Од безбедносни причини и за заштита на преносот на доверлива содржина, како што се нарачки или прашања што ни ги испраќате како оператор на страницата, оваа страница користи SSL или TLS шифрирање. Може да препознаете шифрирана врска по тоа што линијата за адреса на прелистувачот се менува од „http://“ во „https://“ и според симболот за заклучување во линијата на вашиот прелистувач.

Доколку се активира шифрирањето SSL или TLS, податоците што ни ги пренесувате не можат да бидат прочитани од трети лица.

Информации, бришење и корекција

Во рамките на важечките законски одредби, имате право на бесплатни информации за вашите зачувани лични податоци, нивното потекло и примач и целта на обработката на податоците и, доколку е потребно, право на корекција или бришење на овие податоци во секое време. . Можете да не контактирате во секое време доколку имате дополнителни прашања на тема лични податоци.

Право на ограничување на обработката

Имате право да побарате ограничување на обработката на вашите лични податоци. За ова можете да не контактирате во секое време. Правото на ограничување на обработката постои во следниве случаи:

  • Ако ја оспорувате точноста на вашите лични податоци складирани од нас, обично ни треба време да го провериме ова. За време на испитувањето, имате право да побарате да се ограничи обработката на вашите лични податоци.
  • Доколку обработката на вашите лични податоци се случила/се случува незаконски, можете да побарате ограничување на обработката на податоците наместо бришење.
  • Ако повеќе не ни требаат вашите лични податоци, но тие ви се потребни за остварување, одбрана или тврдење за правни барања, имате право да барате да се ограничи обработката на вашите лични податоци наместо да се бришат.
  • Ако сте поднеле приговор во согласност со член 21 (1) GDPR, вашите и нашите интереси мора да се одмерат. Сè додека сè уште не е утврдено чии интереси преовладуваат, имате право да барате да се ограничи обработката на вашите лични податоци.

Доколку сте ја ограничиле обработката на вашите лични податоци, овие податоци - освен нивното складирање - може да се користат само со ваша согласност или за тврдење, остварување или одбрана на правни барања или за заштита на правата на друго физичко или правно лице или поради причини за се обработуваат важните јавни интереси на Европската унија или земја-членка.

Приговарање на промотивни е-пошта

Со ова се спротивставуваме на користењето на податоците за контакт објавени како дел од обврската за отпечаток за испраќање несакан рекламен и информативен материјал. Операторите на страницата изрично го задржуваат правото да преземат правни дејствија во случај на испраќање несакано рекламирање, како што се спам е-пошта.

3. Собирање податоци на оваа веб-локација

колачиња

Нашата веб-страница користи таканаречени „колачиња“. Колачињата се мали текстуални датотеки и не предизвикуваат никаква штета на вашиот краен уред. Тие се зачувани на вашиот краен уред или привремено за време на сесијата (колачиња за сесија) или трајно (трајни колачиња). Колачињата од сесиите автоматски се бришат по вашата посета. Трајните колачиња остануваат зачувани на вашиот краен уред додека не ги избришете самите или додека не бидат автоматски избришани од вашиот веб-прелистувач.

Во некои случаи, колачињата од компании од трета страна може да се складираат и на вашиот краен уред кога ќе влезете во нашата страница (колачиња од трета страна). Тие ни овозможуваат нам или на вас да користиме одредени услуги на трета компанија (на пр. колачиња за обработка на платежни услуги).

Колачињата имаат различни функции. Многубројните колачиња се технички неопходни бидејќи одредени функции на веб-локациите не би функционирале без нив (на пр. функцијата количка за купување или прикажување видеа). Други колачиња се користат за оценка на однесувањето на корисниците или за прикажување реклами.

Колачиња кои се потребни за спроведување на процесот на електронска комуникација, за обезбедување одредени функции што ги сакате (на пр. за функцијата количка) или за оптимизирање на веб-локацијата (на пр. колачиња за мерење на веб-публика) (неопходни колачиња). складирани врз основа на член 6 (1) (ѓ) GDPR, освен ако не е наведена друга правна основа. Операторот на веб-локацијата има легитимен интерес за складирање на потребните колачиња за технички без грешки и оптимизирано обезбедување на неговите услуги. Доколку се бара согласност за складирање колачиња и споредливи технологии за препознавање, обработката се одвива исклучиво врз основа на оваа согласност (чл. 6 став 1 лит. a DSGVO и § 25 став 1 TTDSG); согласноста може да се отповика во секое време.

Можете да го поставите вашиот прелистувач така што ќе бидете информирани за поставувањето на колачињата и да дозволите колачиња само во поединечни случаи, да го исклучите прифаќањето на колачиња за одредени случаи или воопшто и да го активирате автоматското бришење на колачиња кога прелистувачот е затворен. Доколку колачињата се деактивирани, функционалноста на оваа веб-локација може да биде ограничена.

Доколку колачињата се користат од трети компании или за цели на анализа, ние ќе ве информираме за тоа посебно во оваа декларација за заштита на податоците и, доколку е потребно, ќе побараме ваша согласност.

Датотеки за дневници на серверот

Давателот на страниците автоматски собира и складира информации во таканаречените датотеки за евиденција на серверот, кои вашиот прелистувач автоматски ни ги пренесува. Овие се:

  • Тип на прелистувач и верзија на прелистувачот
  • користен оперативен систем
  • УРЛ на упатување
  • Име на домаќинот на компјутерот што пристапува
  • Време на барање на серверот
  • IP адреса

Овие податоци не се споени со други извори на податоци.

Овие податоци се собираат врз основа на член 6 (1) (ѓ) GDPR. Операторот на веб-локацијата има легитимен интерес за презентација без технички грешки и оптимизација на неговата веб-страница - датотеките за евиденција на серверот мора да бидат снимени за таа цел.

форма за контакт

Доколку ни испратите прашања преку формуларот за контакт, вашите податоци од формуларот за барање, вклучувајќи ги и деталите за контакт што ги наведовте таму, ќе ги зачуваме за целите на обработката на барањето и во случај на дополнителни прашања. Ние не ги пренесуваме овие податоци без ваша согласност.

Овие податоци се обработуваат врз основа на член 6 (1) (б) GDPR доколку вашето барање е поврзано со исполнување на договор или е неопходно за извршување на преддоговорни мерки. Во сите други случаи, обработката се заснова на нашиот легитимен интерес за ефективна обработка на барањата упатени до нас (чл. 6 став. 1 лит. f GDPR) или на ваша согласност (чл. 6 став. 1 лит. a GDPR) ако ова се прашало.

Податоците што ги внесувате во формуларот за контакт ќе останат кај нас додека не побарате да ги избришеме, да ја отповикаме вашата согласност за складирање или целта за складирање податоци повеќе не важи (на пр. откако вашето барање е обработено). Задолжителните законски одредби - особено периодите на задржување - остануваат непроменети.

Прашање преку е-пошта, телефон или факс

Ако не контактирате преку е-пошта, телефон или факс, вашето барање, вклучувајќи ги сите добиени лични податоци (име, барање) ќе биде складирано и обработено од нас за да го обработиме вашето барање. Ние не ги пренесуваме овие податоци без ваша согласност.

Овие податоци се обработуваат врз основа на член 6 (1) (б) GDPR доколку вашето барање е поврзано со исполнување на договор или е неопходно за извршување на преддоговорни мерки. Во сите други случаи, обработката се заснова на нашиот легитимен интерес за ефективна обработка на барањата упатени до нас (чл. 6 став. 1 лит. f GDPR) или на ваша согласност (чл. 6 став. 1 лит. a GDPR) ако ова се прашало.

Податоците што ни ги испративте преку барања за контакт ќе останат со нас додека не побарате бришење, не ја отповикате согласноста за складирање или целта за складирање податоци повеќе не важи (на пр. откако вашето барање е обработено). Задолжителните законски одредби - особено законските периоди на задржување - остануваат непроменети.

4. Социјални медиуми

Приклучоци за социјални медиуми со Шариф

Приклучоците за социјалните медиуми се користат на оваа веб-локација (на пр. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Обично можете да ги препознаете приклучоците по соодветните логоа на социјалните медиуми. За да обезбедиме заштита на податоците на оваа веб-локација, ние ги користиме само овие додатоци заедно со таканареченото решение „Шариф“. Оваа апликација ги спречува приклучоците интегрирани на оваа веб-локација да пренесуваат податоци на соодветниот провајдер кога првпат ќе влезете на страницата.

Директна врска со серверот на провајдерот се воспоставува (согласност) само кога ќе го активирате соодветниот приклучок со кликнување на поврзаното копче. Веднаш штом ќе го активирате приклучокот, соодветниот провајдер ги добива информациите дека сте ја посетиле оваа веб-локација со вашата IP адреса. Ако сте најавени на вашата соодветна сметка на социјалните медиуми (на пр. Facebook) во исто време, соодветниот провајдер може да ја додели посетата на оваа веб-локација на вашата корисничка сметка.

Активирањето на приклучокот претставува согласност во смисла на член 6 став 1 под GDPR и Дел 25 став 1 TTDSG. Оваа согласност можете да ја отповикате во секое време со ефект во иднина.

5. Билтени

податоци од билтенот

Доколку сакате да го добивате билтенот понуден на веб-страницата, потребна ни е адреса на е-пошта од вас, како и информации што ни овозможуваат да потврдиме дека сте сопственик на дадената адреса за е-пошта и дека се согласувате да ја добивате билтен . Понатамошни податоци не се собираат или се собираат само на доброволна основа. Овие податоци ги користиме исклучиво за испраќање на бараните информации и не ги пренесуваме на трети лица.

Обработката на податоците внесени во формуларот за регистрација на билтенот се одвива исклучиво врз основа на ваша согласност (чл. 6 став 1 лит. а DSGVO). Можете да ја отповикате вашата согласност за складирање на податоците, адресата на е-пошта и нивната употреба за испраќање на билтенот во секое време, на пример преку врската „отпишете“ во билтенот. Законитоста на операциите за обработка на податоците што се веќе извршени останува незасегната од отповикувањето.

Податоците што сте ги зачувале кај нас за да се претплатите на билтенот ќе ги чуваме ние или давателот на услугата на билтенот додека не се откажете од билтенот и ќе бидат избришани од списокот за дистрибуција на билтенот откако ќе се откажете од билтенот или откако тој повеќе не служи било која цел. Го задржуваме правото да ги бришеме или блокираме адресите на е-пошта од нашата листа за дистрибуција на билтени по сопствена дискреција во рамките на нашиот легитимен интерес во согласност со член 6 став 1 став f GDPR.

Податоците складирани од нас за други цели остануваат непроменети.

Откако ќе бидете отстранети од списокот за дистрибуција на билтенот, вашата e-mail адреса може да биде зачувана од нас или од давателот на услугата на билтенот во црна листа, доколку тоа е неопходно за да се спречат идни испраќања. Податоците од црната листа се користат само за оваа намена и не се спојуваат со други податоци. Ова му служи и на вашиот интерес и на нашиот интерес за усогласување со законските барања при испраќање билтени (легитимен интерес во смисла на чл. 6 став. 1 лит. f GDPR). Складирањето во црната листа не е временски ограничено. Може да се спротивставите на складирањето ако вашите интереси ги надминуваат нашите легитимни интереси.

6. Приклучоци и алатки

YouTube

Оваа веб-локација вклучува видеа од веб-страницата на YouTube. Операторот на веб-локацијата е Google Ireland Limited („Гугл“), Гордон Хаус, улица Бароу, Даблин 4, Ирска.

Ако посетите една од нашите веб-локации на кои е интегриран YouTube, ќе се воспостави врска со серверите на YouTube. Серверот на YouTube е информиран која од нашите страници сте ја посетиле.

Понатаму, YouTube може да складира различни колачиња на вашиот краен уред или да користи споредливи технологии за препознавање (на пр. отпечаток од прст од уредот). На овој начин YouTube може да добива информации за посетителите на оваа веб-локација. Овие информации се користат, меѓу другото, за собирање видео статистика, за подобрување на пријателството кон корисниците и за спречување обиди за измама.

Ако сте најавени на вашата сметка на YouTube, му овозможувате на YouTube да го додели вашето однесување при сурфање директно на вашиот личен профил. Ова може да го спречите со одјавување од вашата сметка на YouTube.

YouTube се користи во интерес на атрактивна презентација на нашите онлајн понуди. Ова претставува легитимен интерес во смисла на член 6 став 1 Писмо f GDPR. Доколку е побарана соодветна согласност, обработката се одвива исклучиво врз основа на член 6 став 1 писмо a GDPR и член 25 став 1 TTDSG, доколку согласноста вклучува складирање на колачиња или пристап до информации во уредот на корисникот (на пр. отпечаток од прст од уредот) во смисла на TTDSG. Согласноста може да се отповика во секое време.

Ракување со кориснички податоци За повеќе информации, погледнете ја политиката за приватност на YouTube на: https://policyes.google.com/privacy hl = en.

Google reCAPTCHA

Ние користиме „Google reCAPTCHA“ (во натамошниот текст „reCAPTCHA“) на оваа веб-локација. Давателот е Google Ireland Limited („Гугл“), Гордон Хаус, улица Бароу, Даблин 4, Ирска.

Целта на reCAPTCHA е да провери дали внесувањето податоци на оваа веб-локација (на пр. во форма за контакт) е направено од човек или од автоматизирана програма. За да го направите ова, reCAPTCHA го анализира однесувањето на посетителот на веб-страницата врз основа на различни карактеристики. Оваа анализа започнува автоматски веднаш штом посетителот на веб-страницата ќе влезе на веб-страницата. За анализа, reCAPTCHA оценува различни информации (на пример, IP адреса, колку време посетителот на веб-локацијата поминува на веб-локацијата или движењата на глувчето направени од корисникот). Податоците собрани за време на анализата се проследуваат до Google.

Анализите на reCAPTCHA работат целосно во заднина. Посетителите на веб-страницата не се информирани дека се врши анализа.

Складирањето и анализата на податоците се одвива врз основа на член 6 став 1 лит ѓ GDPR. Операторот на веб-локацијата има легитимен интерес да ги заштити своите веб понуди од навредливо автоматско шпионирање и од СПАМ. Доколку е побарана соодветна согласност, обработката се одвива исклучиво врз основа на чл. 6 став 1 лит. а DSGVO и § 25 став Б. отпечатоци од уредот) во смисла на TTDSG. Согласноста може да се отповика во секое време.

Дополнителни информации за Google reCAPTCHA може да се најдат во прописите за заштита на податоците на Google и условите за користење на Google на следните врски: https://policyes.google.com/privacy?hl=de и https://policyes.google.com/поими?hl=de.

Google Analytics (со функција за анонимизација)

Ние користиме „Google Analytics (со функција за анонимизација)“ на оваа веб-локација. Google Analytics е услуга за веб анализа. Веб анализата е собирање, собирање и евалуација на податоци за однесувањето на посетителите на веб-страниците. Услугата за веб-анализа собира, меѓу другото, податоци за веб-локацијата од која засегнатото лице дошло до веб-локација (т.н. упатувач), кои потстраници на веб-локацијата биле пристапувани или колку често и колку долго била прегледана потстраница. Веб-анализата главно се користи за оптимизирање на веб-локација и за анализа на трошоците и придобивките од рекламирањето на Интернет.

Давател на компонентата на Google Analytics е Google Ireland Limited („Гугл“), Гордон Хаус, улица Бароу, Даблин 4, Ирска.

Го користиме додатокот „_gat._anonymizeIp“ за веб-анализа преку Google Analytics. Со ова дополнување, IP-адресата на интернет-врската на засегнатото лице е скратена и анонимизирана од Google доколку на нашата веб-страница се пристапува од земја-членка на Европската унија или од друга држава-членка на Договорот за Европската економска област.

Целта на компонентата на Google Analytics е да ги анализира тековите на посетители на нашата веб-локација. Google ги користи податоците и информациите добиени, меѓу другото, за да ја оцени употребата на нашата веб-локација, да состави онлајн извештаи за нас што ги прикажуваат активностите на нашата веб-локација и да обезбеди други услуги поврзани со користењето на нашата веб-локација.

Google Analytics поставува колаче на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците. Што се колачиња е веќе објаснето погоре. Со поставување на колачето, Google може да ја анализира употребата на нашата веб-локација. Секогаш кога ќе се повика една од поединечните страници на оваа веб-локација, со која управува лицето одговорно за обработка и на која е интегрирана компонента на Google Analytics, интернет прелистувачот на системот за информатичка технологија на засегнатото лице автоматски се активира од соодветната компонента на Google Analytics за пренос на податоци до Google за онлајн анализа. Како дел од овој технички процес, Google стекнува знаење за личните податоци, како што е IP-адресата на засегнатото лице, која Google ја користи, меѓу другото, за да го следи потеклото на посетителите и кликовите и последователно да овозможи изјави за провизија.

Колачето се користи за складирање на лични информации, како што се времето на пристап, локацијата од која е направен пристапот и зачестеноста на посетите на нашата веб-страница од страна на засегнатото лице. Секој пат кога ќе ја посетите нашата веб-локација, овие лични податоци, вклучувајќи ја и IP адресата на интернет конекцијата што ја користи засегнатото лице, се пренесуваат до Google во Соединетите Американски Држави. Овие лични податоци ги чува Google во Соединетите Американски Држави. Google може да ги пренесе овие лични податоци собрани преку техничкиот процес на трети страни.

Засегнатото лице може да го спречи поставувањето колачиња од нашата веб-локација, како што е веќе опишано погоре, во секое време со помош на соодветната поставка во користениот интернет прелистувач и на тој начин трајно да се спротивстави на поставувањето колачиња. Таквата поставка на користениот интернет прелистувач исто така ќе го спречи Google да постави колаче на системот за информатичка технологија на засегнатото лице. Дополнително, колачето кое е веќе поставено од Google Analytics може да се избрише во секое време преку интернет прелистувачот или други софтверски програми.

Понатаму, субјектот на податоците има можност да се спротивстави и да го спречи собирањето податоци генерирани од Google Analytics во врска со користењето на оваа веб-локација и обработката на овие податоци од страна на Google. За ова, додаток за прелистувач на врската мора лицето https://tools.google.com/dlpage/gaoptout да преземе и инсталира. Овој додаток за прелистувач му кажува на Google Analytics преку JavaScript дека не смеат да се пренесат никакви податоци и информации за посетите на веб-локациите до Google Analytics. Инсталирањето на додатокот за прелистувачот Google го оценува како контрадикторност. Ако системот за информатичка технологија на субјектот на податоците подоцна биде избришан, форматиран или повторно инсталиран, субјектот на податоците мора повторно да го инсталира додатокот на прелистувачот за да се деактивира Google Analytics. Ако додатокот на прелистувачот е деинсталиран или деактивиран од засегнатото лице или друго лице кое се припишува на нивната сфера на влијание, постои можност за повторно инсталирање или реактивирање на додатокот за прелистувач.

За повеќе информации и законите за приватност на Google може да се преземат на https://www.google.de/intl/de/политики/приватност/ и http://www.google.com/аналитика/термини/en.html. Google Analytics е на оваа врска https://www.google.com/intl/en_gb/аналитика/ подетално објаснето.

Извор: https://www.e-recht24.de