Hubungi / Sokongan

Untuk permintaan sokongan atau untuk menghubungi kami sila gunakan borang hubungan kami.

Notis undang-undang

Maklumat menurut TDG (Akta Tele Perkhidmatan Jerman):

Pembekal perkhidmatan yang bertanggungjawab untuk www.cfos-emobility.de ialah cFos eMobility GmbH, diwakili oleh pengarah urusan Dr. Christoph Lüders dan Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn Telefon: +49 228-286 985 30, didaftarkan dalam daftar komersial Bonn, HRB 25713, nombor pengenalan VAT DE336459569, e-mel: E-mel cfos-office *di* cfos-emobility.de.

cFos® adalah tanda dagangan berdaftar.

Perlindungan Data

1. Privasi sepintas lalu

Maklumat am

Nota berikut memberikan gambaran ringkas tentang perkara yang berlaku kepada data peribadi anda apabila anda melawati tapak web ini. Data peribadi ialah semua data yang anda boleh dikenal pasti secara peribadi. Maklumat terperinci tentang subjek perlindungan data boleh didapati dalam perisytiharan perlindungan data kami yang disenaraikan di bawah teks ini.

Pengumpulan data di laman web ini

Siapa yang bertanggungjawab untuk pengumpulan data di laman web ini?

Pemprosesan data di laman web ini dijalankan oleh pengendali laman web. Anda boleh mendapatkan butiran hubungan mereka dalam bahagian "Notis mengenai badan yang bertanggungjawab" dalam perisytiharan perlindungan data ini.

Bagaimanakah kami mengumpul data anda?

Di satu pihak, data anda dikumpul apabila anda menyampaikannya kepada kami. Ini boleh jadi z. B. menjadi data yang anda masukkan dalam borang hubungan.

Data lain dikumpul secara automatik atau dengan persetujuan anda oleh sistem IT kami apabila anda melawati tapak web. Ini terutamanya data teknikal (cth. pelayar internet, sistem pengendalian atau masa paparan halaman). Data ini dikumpul secara automatik sebaik sahaja anda memasuki laman web ini.

Untuk apa kami menggunakan data anda?

Sebahagian daripada data dikumpul untuk memastikan laman web disediakan tanpa ralat. Data lain boleh digunakan untuk menganalisis tingkah laku pengguna anda.

Apakah hak yang anda ada mengenai data anda?

Anda mempunyai hak untuk menerima maklumat tentang asal, penerima dan tujuan data peribadi anda yang disimpan secara percuma pada bila-bila masa. Anda juga mempunyai hak untuk meminta pembetulan atau pemadaman data ini. Jika anda telah memberikan persetujuan anda untuk pemprosesan data, anda boleh membatalkan persetujuan ini pada bila-bila masa untuk masa hadapan. Anda juga mempunyai hak, dalam keadaan tertentu, untuk meminta agar pemprosesan data peribadi anda dihadkan. Anda juga mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan yang berwibawa.

Anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai subjek perlindungan data.

Alat analisis dan alat pihak ketiga

Apabila anda melawati tapak web ini, tingkah laku melayari anda boleh dinilai secara statistik. Ini terutamanya dilakukan dengan apa yang dipanggil program analisis.

Maklumat terperinci tentang program analisis ini boleh didapati dalam perisytiharan perlindungan data berikut.

2. Maklumat am dan maklumat wajib

privasi

Pengendali halaman ini mengambil perlindungan data peribadi anda dengan sangat serius. Kami merawat data peribadi anda secara sulit dan mengikut peraturan perlindungan data berkanun dan perisytiharan perlindungan data ini.

Jika anda menggunakan laman web ini, pelbagai data peribadi akan dikumpul. Data peribadi ialah data yang anda boleh dikenal pasti secara peribadi. Pengisytiharan perlindungan data ini menerangkan data yang kami kumpulkan dan untuk tujuan kami menggunakannya. Ia juga menerangkan bagaimana dan untuk tujuan apa ini berlaku.

Kami ingin menyatakan bahawa penghantaran data di Internet (cth. semasa berkomunikasi melalui e-mel) boleh mempunyai jurang keselamatan. Perlindungan lengkap data terhadap akses oleh pihak ketiga tidak mungkin.

Nota pada badan yang bertanggungjawab

Badan yang bertanggungjawab untuk pemprosesan data di laman web ini ialah:

cFos eMobility GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Jerman

Telefon: 0228-286 985 30
E-mel: E-mel cfos-office *di* cfos-emobility.de
laman web: www.cfos-emobility.de

Badan yang bertanggungjawab ialah orang asli atau undang-undang yang, bersendirian atau bersama-sama dengan orang lain, memutuskan tujuan dan cara memproses data peribadi (cth. nama, alamat e-mel, dsb.).

tempoh penyimpanan

Melainkan tempoh storan tertentu telah ditentukan dalam pengisytiharan perlindungan data ini, data peribadi anda akan kekal bersama kami sehingga tujuan pemprosesan data tidak lagi digunakan. Jika anda menegaskan permintaan yang sah untuk pemadaman atau membatalkan persetujuan anda untuk pemprosesan data, data anda akan dipadamkan melainkan kami mempunyai sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang untuk menyimpan data peribadi anda (cth. cukai atau tempoh pengekalan undang-undang komersial); dalam kes kedua, data akan dipadamkan apabila sebab-sebab ini tidak lagi wujud.

Maklumat am mengenai asas undang-undang untuk pemprosesan data di laman web ini

Jika anda telah bersetuju dengan pemprosesan data, kami akan memproses data peribadi anda berdasarkan Perkara 6 Perenggan 1 Huruf GDPR atau Perkara 9 Perenggan 2 Huruf GDPR, jika kategori data khas mengikut Perkara 9 Perenggan 1 GDPR diproses. Jika anda telah bersetuju dengan penyimpanan kuki atau akses kepada maklumat pada peranti akhir anda (cth. melalui cap jari peranti), pemprosesan data juga berdasarkan Seksyen 25 (1) TTDSG. Persetujuan boleh dibatalkan pada bila-bila masa. Jika data anda diperlukan untuk memenuhi kontrak atau untuk melaksanakan langkah pra-kontrak, kami memproses data anda berdasarkan Perkara 6 (1) (b) GDPR. Selain itu, kami memproses data anda jika data tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajipan undang-undang berdasarkan Perkara 6 (1) (c) GDPR. Pemprosesan data juga boleh berlaku atas dasar kepentingan sah kami menurut Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Perenggan berikut bagi pengisytiharan perlindungan data ini memberikan maklumat tentang asas undang-undang yang berkaitan dalam setiap kes individu.

Nota mengenai pemindahan data ke AS dan negara ketiga yang lain

Antara lain, kami menggunakan alat daripada syarikat yang berpangkalan di AS atau negara ketiga lain yang tidak selamat di bawah undang-undang perlindungan data. Jika alat ini aktif, data peribadi anda boleh dipindahkan ke negara ketiga ini dan diproses di sana. Kami ingin menegaskan bahawa di negara-negara ini tiada tahap perlindungan data yang setanding dengan EU boleh dijamin. Sebagai contoh, syarikat AS diwajibkan untuk mengeluarkan data peribadi kepada pihak berkuasa keselamatan tanpa anda kerana orang berkenaan boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap perkara ini. Oleh itu, tidak boleh diketepikan bahawa pihak berkuasa AS (mis. perkhidmatan rahsia) akan memproses, menilai dan menyimpan data anda secara kekal pada pelayan AS untuk tujuan pemantauan. Kami tidak mempunyai pengaruh terhadap aktiviti pemprosesan ini.

Pembatalan persetujuan anda terhadap pemprosesan data

Banyak operasi pemprosesan data hanya boleh dilakukan dengan kebenaran nyata anda. Anda boleh membatalkan persetujuan yang telah anda berikan pada bila-bila masa. Kesahihan pemprosesan data yang berlaku sehingga pembatalan tetap tidak terjejas oleh pembatalan itu.

Hak untuk membantah pengumpulan data dalam kes khas dan mengarahkan pengiklanan (Art. 21 GDPR)

JIKA PEMPROSESAN DATA BERASASKAN SENI. 6 ABS. 1 LIT. E ATAU F GDPR, ANDA BERHAK PADA BILA-BILA MASA UNTUK MENENTANG PEMPROSESAN DATA PERIBADI ANDA ATAS SEBAB-SEBAB YANG TIMBUL DARIPADA KEADAAN TERTENTU ANDA; INI JUGA TERPAKAI UNTUK PROFIL BERDASARKAN PERUNTUKAN INI. ASAS UNDANG-UNDANG MASING-MASING YANG BERASASKAN PEMPROSESAN BOLEH DIDAPATI DALAM DASAR PRIVASI DATA INI. JIKA ANDA MEMBANTAH, KAMI TIDAK AKAN MEMPROSES LAGI DATA PERIBADI ANDA YANG TERLIBAT, MELAINKAN KAMI DAPAT MEMBUKTIKAN SEBAB KOMPREHENSIF UNTUK PEMPROSESAN YANG MENINGGALKAN KEPENTINGAN, HAK DAN KEBEBASAN ANDA ATAU PEMPROSESAN ADALAH UNTUK PENGUATKUASAAN, LATIHAN 1 ATAU PERTAHANAN HAK2 1) GDPR).

JIKA DATA PERIBADI ANDA DIPROSES UNTUK PENGIKLANAN LANGSUNG, ANDA BERHAK UNTUK MEMBANTAH PADA BILA-BILA MASA UNTUK MEMPROSES DATA PERIBADI ANDA UNTUK TUJUAN PENGIKLANAN TERSEBUT; INI JUGA BERKENAAN UNTUK MEMPROFILE SEJAUH BERKAITAN DENGAN IKLAN LANGSUNG TERSEBUT. JIKA ANDA MEMBANTAH, DATA PERIBADI ANDA TIDAK AKAN DIGUNAKAN LAGI UNTUK TUJUAN PENGIKLANAN LANGSUNG (BANTAHAN MENGIKUT ART. 21 (2) GDPR).

Hak rayuan kepada pihak berkuasa penyeliaan yang berwibawa

Sekiranya berlaku pelanggaran GDPR, mereka yang terjejas mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan, khususnya di Negara Anggota tempat kediaman lazim mereka, tempat kerja mereka atau tempat pelanggaran yang didakwa berlaku. Hak untuk membuat aduan adalah tanpa menjejaskan sebarang remedi pentadbiran atau kehakiman yang lain.

Hak untuk mudah alih data

Anda mempunyai hak untuk mempunyai data yang kami proses secara automatik berdasarkan persetujuan anda atau sebagai pemenuhan kontrak yang diserahkan kepada anda atau kepada pihak ketiga dalam format biasa yang boleh dibaca oleh mesin. Jika anda meminta pemindahan terus data kepada orang lain yang bertanggungjawab, ini hanya akan dilakukan setakat yang ia boleh dilaksanakan secara teknikal.

Penyulitan SSL atau TLS

Atas sebab keselamatan dan untuk melindungi penghantaran kandungan sulit, seperti pesanan atau pertanyaan yang anda hantar kepada kami sebagai pengendali tapak, tapak ini menggunakan penyulitan SSL atau TLS. Anda boleh mengenali sambungan yang disulitkan dengan fakta bahawa baris alamat penyemak imbas berubah daripada "http://" kepada "https://" dan dengan simbol kunci dalam baris penyemak imbas anda.

Jika penyulitan SSL atau TLS diaktifkan, data yang anda hantar kepada kami tidak boleh dibaca oleh pihak ketiga.

Maklumat, pemadaman dan pembetulan

Dalam rangka kerja peruntukan undang-undang yang berkenaan, anda mempunyai hak untuk membebaskan maklumat tentang data peribadi anda yang disimpan, asal dan penerimanya serta tujuan pemprosesan data dan, jika perlu, hak untuk membetulkan atau memadam data ini pada bila-bila masa. . Anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai subjek data peribadi.

Hak untuk sekatan pemprosesan

Anda mempunyai hak untuk meminta sekatan pemprosesan data peribadi anda. Anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa untuk ini. Hak untuk sekatan pemprosesan wujud dalam kes berikut:

  • Jika anda mempertikaikan ketepatan data peribadi anda yang disimpan oleh kami, kami biasanya memerlukan masa untuk menyemak perkara ini. Sepanjang tempoh peperiksaan, anda mempunyai hak untuk meminta agar pemprosesan data peribadi anda dihadkan.
  • Jika pemprosesan data peribadi anda berlaku/berlaku secara tidak sah, anda boleh meminta sekatan pemprosesan data dan bukannya pemadaman.
  • Jika kami tidak lagi memerlukan data peribadi anda, tetapi anda memerlukannya untuk melaksanakan, mempertahankan atau menegaskan tuntutan undang-undang, anda mempunyai hak untuk menuntut agar pemprosesan data peribadi anda dihadkan dan bukannya dipadamkan.
  • Jika anda telah mengemukakan bantahan mengikut Perkara 21 (1) GDPR, kepentingan anda dan kepentingan kami mesti dipertimbangkan. Selagi masih belum ditentukan kepentingan siapa yang diutamakan, anda mempunyai hak untuk menuntut pemprosesan data peribadi anda dihadkan.

Jika anda telah mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, data ini - selain daripada penyimpanannya - hanya boleh digunakan dengan persetujuan anda atau untuk menegaskan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang atau untuk melindungi hak orang asli atau undang-undang lain atau atas sebab kepentingan awam penting Kesatuan Eropah atau Negara Anggota diproses.

Membantah E-mel Promosi

Kami dengan ini membantah penggunaan data hubungan yang diterbitkan sebagai sebahagian daripada kewajipan jejak untuk menghantar bahan pengiklanan dan maklumat yang tidak diminta. Pengendali tapak secara nyata berhak untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya pengiklanan yang tidak diminta dihantar, seperti e-mel spam.

3. Pengumpulan data di laman web ini

biskut

Laman web kami menggunakan apa yang dipanggil "kuki". Kuki ialah fail teks kecil dan tidak menyebabkan sebarang kerosakan pada peranti akhir anda. Ia disimpan pada peranti akhir anda sama ada buat sementara waktu untuk tempoh sesi (kuki sesi) atau secara kekal (kuki kekal). Kuki sesi dipadamkan secara automatik selepas lawatan anda. Kuki kekal kekal disimpan pada peranti akhir anda sehingga anda memadamkannya sendiri atau sehingga ia dipadamkan secara automatik oleh penyemak imbas web anda.

Dalam sesetengah kes, kuki daripada syarikat pihak ketiga juga boleh disimpan pada peranti akhir anda apabila anda memasuki tapak kami (kuki pihak ketiga). Ini membolehkan kami atau anda menggunakan perkhidmatan tertentu syarikat pihak ketiga (cth. kuki untuk memproses perkhidmatan pembayaran).

Kuki mempunyai fungsi yang berbeza. Banyak kuki diperlukan secara teknikal kerana fungsi tapak web tertentu tidak akan berfungsi tanpanya (cth. fungsi troli beli-belah atau paparan video). Kuki lain digunakan untuk menilai tingkah laku pengguna atau untuk memaparkan pengiklanan.

Kuki yang diperlukan untuk menjalankan proses komunikasi elektronik, untuk menyediakan fungsi tertentu yang anda inginkan (cth. untuk fungsi troli beli-belah) atau untuk mengoptimumkan tapak web (cth. kuki untuk mengukur khalayak web) (cth. kuki yang diperlukan). disimpan berdasarkan Artikel 6 (1) (f) GDPR, melainkan asas undang-undang lain ditentukan. Pengendali laman web mempunyai kepentingan yang sah dalam penyimpanan kuki yang diperlukan untuk penyediaan perkhidmatannya yang bebas ralat dan dioptimumkan secara teknikal. Jika persetujuan untuk penyimpanan kuki dan teknologi pengecaman setanding diminta, pemprosesan berlaku secara eksklusif berdasarkan persetujuan ini (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO dan § 25 Para. 1 TTDSG); persetujuan boleh dibatalkan pada bila-bila masa.

Anda boleh menetapkan penyemak imbas anda supaya anda dimaklumkan tentang penetapan kuki dan hanya membenarkan kuki dalam kes individu, mengecualikan penerimaan kuki untuk kes tertentu atau secara umum dan mengaktifkan pemadaman automatik kuki apabila penyemak imbas ditutup. Jika kuki dinyahaktifkan, kefungsian tapak web ini mungkin dihadkan.

Jika kuki digunakan oleh syarikat pihak ketiga atau untuk tujuan analisis, kami akan memaklumkan anda tentang perkara ini secara berasingan dalam perisytiharan perlindungan data ini dan, jika perlu, meminta persetujuan anda.

Fail log pelayan

Pembekal halaman secara automatik mengumpul dan menyimpan maklumat dalam fail log pelayan yang dipanggil, yang dihantar oleh penyemak imbas anda secara automatik kepada kami. Ini adalah:

  • Jenis penyemak imbas dan versi penyemak imbas
  • sistem pengendalian yang digunakan
  • URL perujuk
  • Nama hos komputer yang mengakses
  • Masa permintaan pelayan
  • alamat IP

Data ini tidak digabungkan dengan sumber data lain.

Data ini dikumpul berdasarkan Perkara 6 (1) (f) GDPR. Pengendali laman web mempunyai kepentingan yang sah dalam pembentangan tanpa kesilapan teknikal dan pengoptimuman tapak webnya - fail log pelayan mesti direkodkan untuk tujuan ini.

Borang hubungan

Jika anda menghantar pertanyaan kepada kami melalui borang hubungan, butiran anda daripada borang pertanyaan, termasuk butiran hubungan yang anda berikan di sana, akan disimpan oleh kami untuk tujuan memproses pertanyaan dan sekiranya terdapat soalan susulan. Kami tidak menyampaikan data ini tanpa kebenaran anda.

Data ini diproses berdasarkan Perkara 6 (1) (b) GDPR jika permintaan anda berkaitan dengan pemenuhan kontrak atau perlu untuk melaksanakan langkah pra-kontrak. Dalam semua kes lain, pemprosesan adalah berdasarkan kepentingan sah kami dalam pemprosesan berkesan pertanyaan yang ditujukan kepada kami (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) atau atas persetujuan anda (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) jika ini ditanya.

Data yang anda masukkan dalam borang hubungan akan kekal bersama kami sehingga anda meminta kami memadamkannya, membatalkan persetujuan anda untuk penyimpanan atau tujuan penyimpanan data tidak lagi terpakai (mis. selepas permintaan anda diproses). Peruntukan undang-undang mandatori - khususnya tempoh pengekalan - kekal tidak terjejas.

Pertanyaan melalui e-mel, telefon atau faks

Jika anda menghubungi kami melalui e-mel, telefon atau faks, pertanyaan anda termasuk semua data peribadi yang terhasil (nama, pertanyaan) akan disimpan dan diproses oleh kami untuk tujuan memproses permintaan anda. Kami tidak menyampaikan data ini tanpa kebenaran anda.

Data ini diproses berdasarkan Perkara 6 (1) (b) GDPR jika permintaan anda berkaitan dengan pemenuhan kontrak atau perlu untuk melaksanakan langkah pra-kontrak. Dalam semua kes lain, pemprosesan adalah berdasarkan kepentingan sah kami dalam pemprosesan berkesan pertanyaan yang ditujukan kepada kami (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) atau atas persetujuan anda (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) jika ini ditanya.

Data yang anda hantar kepada kami melalui permintaan hubungan akan kekal bersama kami sehingga anda meminta pemadaman, membatalkan persetujuan anda untuk penyimpanan atau tujuan penyimpanan data tidak lagi terpakai (cth. selepas permintaan anda diproses). Peruntukan undang-undang mandatori - khususnya tempoh pengekalan berkanun - kekal tidak terjejas.

4. Media Sosial

Plugin media sosial dengan Shariff

Pemalam media sosial digunakan di tapak web ini (cth. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Anda biasanya boleh mengenali pemalam dengan logo media sosial masing-masing. Untuk memastikan perlindungan data di tapak web ini, kami hanya menggunakan pemalam ini bersama-sama dengan penyelesaian yang dipanggil "Shariff". Aplikasi ini menghalang pemalam yang disepadukan di laman web ini daripada memindahkan data kepada pembekal masing-masing apabila anda mula-mula memasuki tapak.

Sambungan terus ke pelayan pembekal hanya diwujudkan (persetujuan) apabila anda mengaktifkan pemalam masing-masing dengan mengklik pada butang yang berkaitan. Sebaik sahaja anda mengaktifkan pemalam, pembekal masing-masing menerima maklumat bahawa anda telah melawati tapak web ini dengan alamat IP anda. Jika anda log masuk ke akaun media sosial masing-masing (cth. Facebook) pada masa yang sama, pembekal masing-masing boleh menetapkan lawatan ke tapak web ini ke akaun pengguna anda.

Mengaktifkan pemalam mewakili persetujuan dalam maksud Perkara 6 Perenggan 1 lit. a GDPR dan Seksyen 25 Perenggan 1 TTDSG. Anda boleh membatalkan persetujuan ini pada bila-bila masa berkuat kuasa untuk masa hadapan.

5. Surat berita

data surat berita

Jika anda ingin menerima surat berita yang ditawarkan di laman web, kami memerlukan alamat e-mel daripada anda serta maklumat yang membolehkan kami mengesahkan bahawa anda adalah pemilik alamat e-mel yang diberikan dan bahawa anda bersetuju untuk menerima surat berita . Data lanjut tidak dikumpul atau hanya dikumpul secara sukarela. Kami menggunakan data ini secara eksklusif untuk menghantar maklumat yang diminta dan tidak menyampaikannya kepada pihak ketiga.

Pemprosesan data yang dimasukkan dalam borang pendaftaran surat berita berlaku secara eksklusif berdasarkan persetujuan anda (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO). Anda boleh membatalkan persetujuan anda untuk penyimpanan data, alamat e-mel dan penggunaannya untuk menghantar surat berita pada bila-bila masa, contohnya melalui pautan "nyahlanggan" dalam surat berita. Kesahihan operasi pemprosesan data yang telah berlaku kekal tidak terjejas oleh pembatalan itu.

Data yang telah anda simpan dengan kami untuk tujuan melanggan surat berita akan disimpan oleh kami atau pembekal perkhidmatan surat berita sehingga anda berhenti melanggan surat berita dan dipadamkan daripada senarai pengedaran surat berita selepas anda berhenti melanggan surat berita atau selepas ia tidak lagi disiarkan. sebarang tujuan. Kami berhak untuk memadam atau menyekat alamat e-mel daripada senarai pengedaran surat berita kami mengikut budi bicara kami sendiri dalam skop kepentingan sah kami menurut Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.

Data yang disimpan oleh kami untuk tujuan lain kekal tidak terjejas.

Selepas anda telah dialih keluar daripada senarai pengedaran surat berita, alamat e-mel anda mungkin disimpan oleh kami atau pembekal perkhidmatan surat berita dalam senarai hitam jika ini perlu untuk mengelakkan penghantaran mel akan datang. Data daripada senarai hitam hanya digunakan untuk tujuan ini dan tidak digabungkan dengan data lain. Ini memenuhi minat anda dan minat kami untuk mematuhi keperluan undang-undang semasa menghantar surat berita (minat yang sah dalam pengertian Seni. 6 Para. 1 lit. f GDPR). Penyimpanan dalam senarai hitam tidak terhad dalam masa. Anda boleh membantah storan jika minat anda melebihi kepentingan sah kami.

6. Pemalam dan Alatan

Youtube

Laman web ini termasuk video dari tapak web YouTube. Pengendali tapak web ialah Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Jika anda melawati salah satu tapak web kami di mana YouTube disepadukan, sambungan ke pelayan YouTube akan diwujudkan. Pelayan YouTube dimaklumkan mana antara halaman kami yang telah anda lawati.

Tambahan pula, YouTube boleh menyimpan pelbagai kuki pada peranti akhir anda atau menggunakan teknologi yang setanding untuk pengecaman (cth. cap jari peranti). Dengan cara ini, YouTube boleh menerima maklumat tentang pelawat ke tapak web ini. Maklumat ini digunakan, antara lain, untuk mengumpul statistik video, untuk meningkatkan kemesraan pengguna dan untuk mengelakkan percubaan penipuan.

Jika anda log masuk ke akaun YouTube anda, anda membolehkan YouTube menetapkan tingkah laku melayari anda terus ke profil peribadi anda. Anda boleh menghalang perkara ini dengan log keluar daripada akaun YouTube anda.

YouTube digunakan untuk kepentingan persembahan yang menarik bagi tawaran dalam talian kami. Ini mewakili kepentingan yang sah dalam pengertian Perkara 6 Perenggan 1 Huruf f GDPR. Jika persetujuan yang sepadan telah diminta, pemprosesan berlaku secara eksklusif berdasarkan Perkara 6 Perenggan 1 Huruf a GDPR dan Perkara 25 Perenggan 1 TTDSG, setakat persetujuan termasuk penyimpanan kuki atau akses kepada maklumat dalam peranti pengguna (cth cap jari peranti) dalam pengertian TTDSG. Persetujuan boleh dibatalkan pada bila-bila masa.

Pengendalian data pengguna Untuk maklumat lanjut, lihat dasar privasi YouTube di: https://policy.google.com/privacy hl = en.

Google reCAPTCHA

Kami menggunakan "Google reCAPTCHA" (selepas ini "reCAPTCHA") di tapak web ini. Pembekalnya ialah Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Tujuan reCAPTCHA adalah untuk menyemak sama ada kemasukan data pada tapak web ini (cth. dalam borang hubungan) dilakukan oleh manusia atau oleh program automatik. Untuk melakukan ini, reCAPTCHA menganalisis tingkah laku pelawat tapak web berdasarkan pelbagai ciri. Analisis ini bermula secara automatik sebaik sahaja pelawat laman web memasuki laman web. Untuk analisis, reCAPTCHA menilai pelbagai maklumat (cth. alamat IP, berapa lama pelawat tapak web menghabiskan masa di tapak web atau pergerakan tetikus yang dibuat oleh pengguna). Data yang dikumpul semasa analisis dimajukan kepada Google.

Analisis reCAPTCHA dijalankan sepenuhnya di latar belakang. Pelawat laman web tidak dimaklumkan bahawa analisis sedang berlaku.

Penyimpanan dan analisis data berlaku berdasarkan Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Pengendali laman web mempunyai kepentingan yang sah dalam melindungi tawaran webnya daripada pengintipan automatik yang kesat dan daripada SPAM. Jika persetujuan yang sepadan diminta, pemprosesan berlaku secara eksklusif berdasarkan Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO dan § 25 Para B. cap jari peranti) dalam pengertian TTDSG. Persetujuan boleh dibatalkan pada bila-bila masa.

Maklumat lanjut tentang Google reCAPTCHA boleh didapati dalam peraturan perlindungan data Google dan syarat penggunaan Google di bawah pautan berikut: https://policy.google.com/privacy?hl=de dan https://policy.google.com/terms?hl=de.

Google Analitis (dengan fungsi anonimasi)

Kami menggunakan "Google Analitis (dengan fungsi anonimasi)" di tapak web ini. Google Analytics ialah perkhidmatan analisis web. Analisis web ialah pengumpulan, pengumpulan dan penilaian data tentang tingkah laku pelawat ke laman web. Perkhidmatan analisis web mengumpul, antara lain, data tentang tapak web dari mana seseorang yang berkenaan datang ke tapak web (yang dipanggil perujuk), subhalaman tapak web yang mana telah diakses atau kekerapan dan berapa lama subhalaman itu dilihat. Analisis web digunakan terutamanya untuk mengoptimumkan tapak web dan untuk analisis kos-faedah pengiklanan internet.

Pembekal komponen Google Analitis ialah Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Kami menggunakan tambahan "_gat._anonymizeIp" untuk analisis web melalui Google Analitis. Melalui penambahan ini, alamat IP sambungan Internet subjek data dipendekkan dan dianonimkan oleh Google jika halaman Internet kami diakses daripada negara anggota Kesatuan Eropah atau daripada negara lain yang terlibat dalam Perjanjian di Kawasan Ekonomi Eropah .

Tujuan komponen Google Analitis adalah untuk menganalisis aliran pelawat di tapak web kami. Google menggunakan data dan maklumat yang diperoleh, antara lain, untuk menilai penggunaan tapak web kami, untuk menyusun laporan dalam talian untuk kami yang menunjukkan aktiviti di tapak web kami dan untuk menyediakan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan penggunaan tapak web kami.

Google Analitis meletakkan kuki pada sistem teknologi maklumat subjek data. Apakah kuki itu telah diterangkan di atas. Dengan menetapkan kuki, Google dapat menganalisis penggunaan tapak web kami. Setiap kali satu daripada halaman individu tapak web ini dipanggil, yang dikendalikan oleh orang yang bertanggungjawab untuk memproses dan yang komponen Google Analitis telah disepadukan, pelayar Internet pada sistem teknologi maklumat orang berkenaan diaktifkan secara automatik oleh komponen Google Analitis masing-masing untuk menghantar data kepada Google untuk analisis dalam talian. Sebagai sebahagian daripada proses teknikal ini, Google memperoleh pengetahuan tentang data peribadi, seperti alamat IP orang berkenaan, yang digunakan oleh Google, antara lain, untuk mengesan asal usul pelawat dan klik dan seterusnya untuk membolehkan penyata komisen.

Kuki digunakan untuk menyimpan maklumat peribadi, seperti masa akses, lokasi dari mana akses dibuat dan kekerapan lawatan ke laman web kami oleh orang yang berkenaan. Setiap kali anda melawati tapak web kami, data peribadi ini, termasuk alamat IP sambungan Internet yang digunakan oleh orang berkenaan, dihantar kepada Google di Amerika Syarikat. Data peribadi ini disimpan oleh Google di Amerika Syarikat. Google mungkin menyampaikan data peribadi yang dikumpul melalui proses teknikal ini kepada pihak ketiga.

Orang yang berkenaan boleh menghalang tetapan kuki oleh tapak web kami, seperti yang telah diterangkan di atas, pada bila-bila masa melalui tetapan yang sepadan dalam pelayar Internet yang digunakan dan dengan itu membantah tetapan kuki secara kekal. Tetapan pelayar Internet yang digunakan sedemikian juga akan menghalang Google daripada menetapkan kuki pada sistem teknologi maklumat orang berkenaan. Selain itu, kuki yang telah ditetapkan oleh Google Analitis boleh dipadamkan pada bila-bila masa melalui pelayar Internet atau program perisian lain.

Tambahan pula, subjek data mempunyai pilihan untuk membantah dan menghalang pengumpulan data yang dijana oleh Google Analitis yang berkaitan dengan penggunaan tapak web ini dan pemprosesan data ini oleh Google. Untuk ini, alat tambah penyemak imbas pada pautan mesti orang https://tools.google.com/dlpage/gaoptout memuat turun dan memasang. Alat tambah penyemak imbas ini memberitahu Google Analitis melalui JavaScript bahawa tiada data dan maklumat tentang lawatan ke tapak web boleh dihantar ke Google Analitis. Pemasangan alat tambah penyemak imbas dinilai oleh Google sebagai percanggahan. Jika sistem teknologi maklumat subjek data kemudian dipadamkan, diformatkan atau dipasang semula, subjek data mesti memasang semula alat tambah penyemak imbas untuk menyahaktifkan Google Analitis. Jika alat tambah penyemak imbas dinyahpasang atau dinyahaktifkan oleh orang berkenaan atau orang lain yang dikaitkan dengan sfera pengaruh mereka, terdapat kemungkinan untuk memasang semula atau mengaktifkan semula alat tambah penyemak imbas.

Untuk maklumat dan privasi lebih undang-undang oleh Google boleh pada https://www.google.de/intl/de/dasar/privasi/ dan http://www.google.com/analisis/terma/en.html didapatkan semula. Analitis Google ada di pautan ini https://www.google.com/intl/en_gb/analitik/ dijelaskan dengan lebih terperinci.

Sumber: https://www.e-recht24.de