Kontakt / Støtte

For forespørsler om støtte og for å kontakte oss, vennligst bruk vårt kontaktskjema.

Juridisk merknad

Informasjon i henhold til TDG:

Ansvarlig tjenesteleverandør for www.cfos-emobility.de er cFos eMobility GmbH, representert ved de administrerende direktørene Dr. Christoph Lüders og Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Tyskland Telefon: +49 228-286 985 30, registrert i handelsregisteret i Bonn, HRB 25713, MVA-nummer DE336459569, e-post: Mail cfos-office *at* cfos-emobility.de.

cFos® er et registrert varemerke.

Retningslinjer for personvern

1. Oversikt over databeskyttelse

Generelle merknader

Følgende merknader gir en enkel oversikt over hva som skjer med personopplysningene dine når du besøker dette nettstedet. Personopplysninger er alle opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig. For detaljert informasjon om personvern, se vår personvernerklæring under denne teksten.

Datainnsamling på dette nettstedet

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på dette nettstedet?

Databehandlingen på dette nettstedet utføres av nettstedets operatør. Du finner kontaktinformasjonen til nettstedsoperatøren i avsnittet "Informasjon om behandlingsansvarlig" i denne personvernerklæringen.

Hvordan samler vi inn opplysningene dine?

På den ene siden samles opplysningene dine inn når du oppgir dem til oss. Dette kan for eksempel være opplysninger du oppgir i et kontaktskjema.

Andre opplysninger samles inn automatisk eller med ditt samtykke av våre IT-systemer når du besøker nettstedet. Dette er hovedsakelig tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse opplysningene samles inn automatisk så snart du går inn på dette nettstedet.

Hva bruker vi opplysningene dine til?

En del av opplysningene samles inn for å sikre feilfri drift av nettstedet. Andre opplysninger kan brukes til å analysere brukeratferden din.

Hvilke rettigheter har du med hensyn til opplysningene dine?

Du har til enhver tid rett til å motta gratis informasjon om opprinnelsen, mottakeren og formålet med dine lagrede personopplysninger. Du har også rett til å be om retting eller sletting av disse opplysningene. Hvis du har gitt ditt samtykke til databehandling, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket med virkning for fremtiden. Du har også rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses under visse omstendigheter. Videre har du rett til å klage til vedkommende tilsynsmyndighet.

Du kan når som helst kontakte oss om dette og andre spørsmål om personvern.

Tredjeparts analyseverktøy og verktøy

Når du besøker dette nettstedet, kan surfeatferden din bli analysert statistisk. Dette gjøres hovedsakelig med såkalte analyseprogrammer.

Detaljert informasjon om disse analyseprogrammene finnes i følgende personvernerklæring.

2. Generelle merknader og obligatorisk informasjon

Beskyttelse av personopplysninger

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av personopplysningene dine svært alvorlig. Vi behandler personopplysningene dine konfidensielt og i samsvar med de lovbestemte personvernreglene og denne personvernerklæringen.

Når du bruker dette nettstedet, samles det inn ulike personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger vi samler inn og hva vi bruker dem til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette gjøres.

Vi gjør oppmerksom på at dataoverføring på Internett (f.eks. kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. Det er ikke mulig å beskytte data fullstendig mot tilgang fra tredjeparter.

Merknad om ansvarlig organ

Behandlingsansvarlig for dette nettstedet er:

cFos eMobility GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Tyskland

Telefon: 0228-286 985 30
E-post: Mail cfos-office *at* cfos-emobility.de
Nettsted: www.cfos-emobility.de

Den behandlingsansvarlige er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

Lagringsperiode

Med mindre en mer spesifikk lagringsperiode er spesifisert i denne personvernerklæringen, vil personopplysningene dine forbli hos oss til formålet med behandlingen av opplysningene ikke lenger gjelder. Hvis du fremsetter en berettiget anmodning om sletting eller tilbakekaller ditt samtykke til databehandling, vil opplysningene dine bli slettet, med mindre vi har andre lovlige grunner til å lagre personopplysningene dine (f.eks. skatte- eller handelsrettslige oppbevaringsperioder); i sistnevnte tilfelle vil opplysningene bli slettet etter at disse grunnene ikke lenger gjelder.

Generell informasjon om det rettslige grunnlaget for databehandling på dette nettstedet

Hvis du har samtykket til databehandling, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO eller art. 9 nr. 2 bokstav a DSGVO hvis spesielle kategorier av data behandles i henhold til art. 9 nr. 1 DSGVO. Hvis du har samtykket til lagring av informasjonskapsler eller til tilgang til informasjon i terminalenheten din (f.eks. via enhetens fingeravtrykk), er databehandlingen også basert på § 25 (1) TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst. Hvis opplysningene dine er nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse, behandler vi opplysningene dine på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen. Hvis opplysningene dine er nødvendige for å oppfylle en rettslig forpliktelse, behandler vi dem dessuten på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav c i personvernforordningen. Videre kan databehandlingen utføres på grunnlag av vår berettigede interesse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Informasjon om det relevante rettsgrunnlaget i hvert enkelt tilfelle er gitt i de følgende avsnittene i denne personvernerklæringen.

Merknad om overføring av data til USA og andre tredjeland

Vi bruker blant annet verktøy fra selskaper i USA eller andre tredjeland som ikke er sikre i henhold til personvernlovgivningen. Hvis disse verktøyene er aktive, kan personopplysningene dine bli overført til disse tredjelandene og behandlet der. Vi vil påpeke at det ikke kan garanteres noe personvernnivå som kan sammenlignes med det i EU i disse landene. For eksempel er amerikanske selskaper forpliktet til å utlevere personopplysninger til sikkerhetsmyndigheter uten at du som registrert kan gå til rettslige skritt mot dette. Det kan derfor ikke utelukkes at amerikanske myndigheter (f.eks. etterretningstjenester) behandler, evaluerer og permanent lagrer opplysningene dine på amerikanske servere for overvåkingsformål. Vi har ingen innflytelse på disse behandlingsaktivitetene.

Tilbakekalling av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er bare mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle et samtykke du allerede har gitt. Lovligheten av databehandlingen som er utført frem til tilbakekallingen, påvirkes ikke av tilbakekallingen.

Rett til å motsette seg innsamling av opplysninger i bestemte tilfeller og direkte markedsføring (art. 21 i personvernforordningen)

DERSOM DATABEHANDLINGEN ER BASERT PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU NÅR SOM HELST RETT TIL Å MOTSETTE DEG BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE AV GRUNNER SOM SKYLDES DIN SPESIELLE SITUASJON; DETTE GJELDER OGSÅ PROFILERING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. DET RESPEKTIVE RETTSLIGE GRUNNLAGET SOM BEHANDLINGEN ER BASERT PÅ, FINNER DU I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN. HVIS DU PROTESTERER, VIL VI IKKE LENGER BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGENE DINE, MED MINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE BERETTIGEDE GRUNNER FOR BEHANDLINGEN SOM VEIER TYNGRE ENN DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL Å GJØRE GJELDENDE, UTØVE ELLER FORSVARE RETTSKRAV (INNSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKKEL 21 NR. 1 I PERSONVERNFORORDNINGEN).

HVIS PERSONOPPLYSNINGENE DINE BEHANDLES MED HENBLIKK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RETT TIL Å MOTSETTE DEG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OM DEG MED HENBLIKK PÅ SLIK MARKEDSFØRING; DETTE GJELDER OGSÅ PROFILERING I DEN GRAD DEN ER KNYTTET TIL SLIK DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU PROTESTERER, VIL PERSONOPPLYSNINGENE DINE DERETTER IKKE LENGER BLI BRUKT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INNSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21 NR. 2 I DSGVO).

Rett til å klage til vedkommende tilsynsmyndighet

Ved brudd på personvernforordningen skal de registrerte ha rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i medlemsstaten der de har sitt vanlige bosted, sitt arbeidssted eller der det påståtte bruddet fant sted. Retten til å klage berører ikke andre administrative eller rettslige rettsmidler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert opplysninger som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en kontrakt, til deg eller til en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Hvis du ber om direkte overføring av opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, vil dette bare bli gjort i den grad det er teknisk mulig.

SSL- eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføring av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler som du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker dette nettstedet SSL- eller TLS-kryptering. Du gjenkjenner en kryptert forbindelse på at adresselinjen i nettleseren endres fra "http://" til "https://" og på låssymbolet i nettleserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du overfører til oss, leses av tredjeparter.

Informasjon, sletting og korrigering

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du når som helst rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen og, hvis aktuelt, en rett til korrigering eller sletting av disse dataene. Du kan når som helst kontakte oss for dette formålet og for ytterligere spørsmål om personopplysninger.

Rett til å begrense behandlingen

Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. For å gjøre dette kan du når som helst kontakte oss. Retten til begrensning av behandlingen gjelder i følgende tilfeller:

  • Hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene dine som er lagret hos oss, trenger vi vanligvis tid til å kontrollere dette. Så lenge verifiseringen pågår, har du rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.
  • Hvis behandlingen av personopplysningene dine skjedde/skjer ulovlig, kan du be om begrensning av databehandlingen i stedet for sletting.
  • Hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene dine, men du trenger dem for å utøve, forsvare eller håndheve rettskrav, har du rett til å be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine i stedet for sletting.
  • Hvis du har fremmet en innsigelse i henhold til art. 21 (1) DSGVO, må det foretas en avveining av dine og våre interesser. Så lenge det ennå ikke er avgjort hvem sine interesser som veier tyngst, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.

Hvis du har begrenset behandlingen av personopplysningene dine, kan slike opplysninger - bortsett fra lagring - bare behandles med ditt samtykke eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til viktige allmenne interesser i Den europeiske union eller en medlemsstat.

Innsigelse mot e-post med reklame

Bruk av kontaktdata som er publisert innenfor rammen av avtrykksplikten til å sende reklame og informasjonsmateriell som ikke er uttrykkelig forespurt, er herved forbudt. Operatørene av sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uoppfordret sending av reklameinformasjon, for eksempel spam-e-post.

3. Datainnsamling på dette nettstedet

Informasjonskapsler

Nettsidene våre bruker såkalte "informasjonskapsler". Informasjonskapsler er små tekstfiler som ikke forårsaker noen skade på terminalenheten din. De lagres enten midlertidig for varigheten av en økt (øktinformasjonskapsler) eller permanent (permanente informasjonskapsler) på sluttenheten din. Sesjonsavhengige informasjonskapsler slettes automatisk ved slutten av besøket ditt. Permanente informasjonskapsler forblir lagret på sluttenheten din til du sletter dem selv eller til de slettes automatisk av nettleseren din.

I noen tilfeller kan informasjonskapsler fra tredjepartsselskaper også lagres på terminalenheten din når du går inn på nettstedet vårt (tredjeparts informasjonskapsler). Disse gjør det mulig for oss eller deg å bruke visse tjenester fra tredjepartsselskapet (f.eks. informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har ulike funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk nødvendige, ettersom visse funksjoner på nettstedet ikke vil fungere uten dem (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler brukes til å evaluere brukeratferd eller til å vise reklame.

Informasjonskapsler som er nødvendige for å gjennomføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen, for å tilby visse funksjoner som du har bedt om (f.eks. for handlekurvfunksjonen) eller for å optimalisere nettstedet (f.eks. informasjonskapsler for å måle nettpublikummet) (nødvendige informasjonskapsler) lagres på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO, med mindre et annet rettsgrunnlag er spesifisert. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å lagre nødvendige informasjonskapsler for teknisk feilfri og optimalisert levering av sine tjenester. I den grad det er bedt om samtykke til lagring av informasjonskapsler og sammenlignbare gjenkjenningsteknologier, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av dette samtykket (art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO og § 25 nr. 1 TTDSG); samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og bare tillate informasjonskapsler i enkelte tilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler for visse tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til dette nettstedet være begrenset.

Hvis informasjonskapsler brukes av tredjepartsselskaper eller til analyseformål, vil vi informere deg om dette separat innenfor rammen av denne personvernerklæringen og om nødvendig be om ditt samtykke.

Serverloggfiler

Leverandøren av sidene samler automatisk inn og lagrer informasjon i såkalte serverloggfiler, som nettleseren din automatisk overfører til oss. Disse er

  • Type nettleser og versjon
  • operativsystem som brukes
  • Henvisende URL
  • Vertsnavn på datamaskinen som får tilgang
  • Tidspunkt for serverforespørselen
  • IP-adresse

Disse dataene slås ikke sammen med andre datakilder.

Innsamlingen av disse dataene er basert på art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk feilfri presentasjon og optimalisering av nettstedet sitt - for dette formålet må serverloggfilene samles inn.

Kontaktskjema

Hvis du sender oss forespørsler via kontaktskjemaet, vil opplysningene dine fra forespørselsskjemaet, inkludert kontaktinformasjonen du oppgir der, bli lagret av oss for å behandle forespørselen og i tilfelle oppfølgingsspørsmål. Vi gir ikke disse opplysningene videre uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse opplysningene er basert på art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO dersom forespørselen din er knyttet til gjennomføringen av en kontrakt eller er nødvendig for gjennomføringen av tiltak før kontraktsinngåelse. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår berettigede interesse i effektiv behandling av henvendelsene til oss (art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO) eller på ditt samtykke (art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO) dersom du har bedt om dette.

Opplysningene du oppgir i kontaktskjemaet, lagres hos oss inntil du ber oss om å slette dem, tilbakekaller ditt samtykke til å lagre dem eller formålet med lagringen ikke lenger gjelder (f.eks. etter at vi har fullført behandlingen av forespørselen din). Obligatoriske lovbestemmelser - særlig oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

Forespørsel via e-post, telefon eller faks

Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, vil henvendelsen din, inkludert alle personopplysninger (navn, forespørsel), bli lagret og behandlet av oss med det formål å behandle forespørselen din. Vi vil ikke videreformidle disse opplysningene uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse opplysningene er basert på art. 6 (1) bokstav b DSGVO hvis forespørselen din er knyttet til gjennomføringen av en kontrakt eller er nødvendig for gjennomføringen av tiltak før kontraktsinngåelse. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår berettigede interesse i effektiv behandling av henvendelsene til oss (art. 6 (1) (f) DSGVO) eller på ditt samtykke (art. 6 (1) (a) DSGVO) hvis du har bedt om dette.

Opplysningene du sender til oss via kontaktforespørsler, forblir hos oss inntil du ber oss om å slette dem, tilbakekaller ditt samtykke til å lagre dem eller formålet med å lagre opplysningene ikke lenger gjelder (f.eks. etter at vi har fullført behandlingen av forespørselen din). Obligatoriske lovbestemmelser - særlig lovbestemte oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

4. Sosiale medier

Plugins for sosiale medier med Shariff

Plugins fra sosiale medier brukes på dette nettstedet (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Du kan vanligvis kjenne igjen programtilleggene på de respektive logoene for sosiale medier. For å sikre databeskyttelse på dette nettstedet bruker vi bare disse programtilleggene sammen med den såkalte "Shariff"-løsningen. Denne applikasjonen forhindrer at programtilleggene som er integrert på dette nettstedet, overfører data til den respektive leverandøren når du først går inn på siden.

Først når du aktiverer den respektive plugin-modulen ved å klikke på den tilhørende knappen, opprettes en direkte forbindelse til leverandørens server (samtykke). Så snart du aktiverer programtillegget, mottar den respektive leverandøren informasjon om at du har besøkt dette nettstedet med IP-adressen din. Hvis du samtidig er logget inn på kontoen din på sosiale medier (f.eks. Facebook), kan den respektive leverandøren tilordne besøket ditt på dette nettstedet til brukerkontoen din.

Aktivering av plugin-modulen utgjør samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO og § 25 nr. 1 TTDSG. Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket med virkning for fremtiden.

5. Nyhetsbrev

Nyhetsbrev-data

Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet som tilbys på nettstedet, trenger vi en e-postadresse fra deg samt informasjon som gjør det mulig for oss å bekrefte at du er eieren av den angitte e-postadressen og at du samtykker i å motta nyhetsbrevet. Ingen ytterligere opplysninger samles inn, eller bare på frivillig basis. Vi bruker disse opplysningene utelukkende til å sende den forespurte informasjonen og gir dem ikke videre til tredjeparter.

Opplysningene i registreringsskjemaet for nyhetsbrevet behandles utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO). Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til lagring av dataene, e-postadressen og bruken av dem til å sende nyhetsbrevet, for eksempel via lenken "avmeld" i nyhetsbrevet. Lovligheten av databehandlingen som allerede er utført, påvirkes ikke av tilbakekallingen.

Opplysningene du oppgir for å motta nyhetsbrevet, lagres av oss eller leverandøren av nyhetsbrevtjenesten inntil du melder deg av nyhetsbrevet og slettes fra distribusjonslisten for nyhetsbrevet etter at du har meldt deg av nyhetsbrevet eller etter at formålet har opphørt å eksistere. Vi forbeholder oss retten til å slette eller blokkere e-postadresser fra vår nyhetsbrevdistribusjonsliste etter eget skjønn innenfor rammen av vår berettigede interesse i henhold til art. 6 (1) bokstav f DSGVO.

Data som er lagret av oss for andre formål, berøres ikke av dette.

Etter at du har meldt deg av nyhetsbrevdistribusjonslisten, vil e-postadressen din bli lagret av oss eller leverandøren av nyhetsbrevtjenesten i en svarteliste hvis det er nødvendig for å forhindre fremtidige utsendelser. Dataene fra svartelisten vil bare bli brukt til dette formålet og vil ikke bli slått sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vår interesse i å overholde juridiske krav ved utsendelse av nyhetsbrev (berettiget interesse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO). Lagringen i svartelisten er ikke tidsbegrenset. Du kan motsette deg lagringen hvis dine interesser veier tyngre enn vår berettigede interesse.

6. Plugins og verktøy

YouTube

Dette nettstedet inneholder videoer fra nettstedet YouTube. Operatøren av nettstedet er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Når du besøker et av våre nettsteder der YouTube er integrert, opprettes det en forbindelse til YouTube-serverne. Dette forteller YouTube-serveren hvilke av våre sider du har besøkt.

Videre kan YouTube lagre ulike informasjonskapsler på terminalenheten din eller bruke sammenlignbare teknologier for gjenkjenning (f.eks. fingeravtrykk av enheter). På denne måten kan YouTube innhente informasjon om besøkende på dette nettstedet. Denne informasjonen brukes blant annet til å samle inn videostatistikk, forbedre brukeropplevelsen og forhindre svindelforsøk.

Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din, gjør du det mulig for YouTube å tilordne surfeatferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.

YouTube brukes av hensyn til en tiltalende presentasjon av våre nettbaserte tilbud. Dette representerer en berettiget interesse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO og § 25 nr. 1 TTDSG, i den grad samtykket inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens terminalenhet (f.eks. enhetens fingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Mer informasjon om håndtering av brukerdata finner du i YouTubes personvernerklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi bruker "Google reCAPTCHA" (heretter "reCAPTCHA") på dette nettstedet. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er å kontrollere om datainnlegging på dette nettstedet (f.eks. i et kontaktskjema) gjøres av et menneske eller av et automatisert program. For dette formålet analyserer reCAPTCHA atferden til den besøkende på nettstedet på grunnlag av ulike kjennetegn. Denne analysen starter automatisk så snart den besøkende går inn på nettstedet. I analysen evaluerer reCAPTCHA ulike opplysninger (f.eks. IP-adresse, tiden den besøkende har brukt på nettstedet eller brukerens musebevegelser). Dataene som samles inn under analysen, videresendes til Google.

ReCAPTCHA-analysene kjøres helt i bakgrunnen. Besøkende på nettstedet blir ikke gjort oppmerksom på at det foregår en analyse.

Lagring og analyse av dataene er basert på art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å beskytte sine netttilbud mot misbruk av automatisert spionasje og mot SPAM. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO og § 25 nr. 1 TTDSG, i den grad samtykket inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens terminalenhet (f.eks. enhetens fingeravtrykk) som definert i TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Du finner mer informasjon om Google reCAPTCHA i Googles personvernerklæring og Googles tjenestevilkår på følgende lenker: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com/terms?hl=de.

Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon)

Vi bruker "Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon)" på dette nettstedet. Google Analytics er en nettanalysetjeneste. Nettanalyse er innsamling, sammenstilling og evaluering av data om atferden til besøkende på nettsteder. En webanalysetjeneste samler blant annet inn data om hvilket nettsted en registrert kom til et nettsted fra (såkalte henvisere), hvilke undersider på nettstedet som ble besøkt eller hvor ofte og hvor lenge en underside ble sett på. En nettanalyse brukes hovedsakelig til å optimalisere et nettsted og til å analysere kostnader og fordeler ved internettannonsering.

Leverandøren av Google Analytics-komponenten er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruker tillegget "_gat._anonymizeIp" for nettanalyse via Google Analytics. Ved hjelp av dette tillegget blir IP-adressen til den berørte personens internettforbindelse forkortet og anonymisert av Google hvis tilgang til våre nettsider skjer fra en medlemsstat i Den europeiske union eller fra en annen stat som er part i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Formålet med Google Analytics-komponenten er å analysere strømmen av besøkende på nettstedet vårt. Google bruker dataene og informasjonen som innhentes, blant annet for å evaluere bruken av nettstedet vårt, for å utarbeide nettrapporter for oss som viser aktivitetene på nettstedet vårt, og for å levere andre tjenester i forbindelse med bruken av nettstedet vårt.

Google Analytics plasserer en informasjonskapsel på den registrertes informasjonsteknologisystem. Hva informasjonskapsler er, er allerede forklart ovenfor. Ved å sette informasjonskapselen får Google mulighet til å analysere bruken av nettstedet vårt. Hver gang en av de enkelte sidene på dette nettstedet som drives av den behandlingsansvarlige, og der en Google Analytics-komponent er integrert, blir nettleseren på den registrertes informasjonsteknologisystem automatisk forårsaket av den respektive Google Analytics-komponenten til å overføre data til Google med henblikk på nettanalyse. Som en del av denne tekniske prosessen får Google kunnskap om personopplysninger, for eksempel IP-adressen til den registrerte, som Google blant annet bruker til å spore opprinnelsen til besøkende og klikk og deretter for å muliggjøre provisjonsberegninger.

Ved hjelp av informasjonskapselen lagres personopplysninger, for eksempel tilgangstidspunktet, stedet der en tilgang stammer fra og hyppigheten av den registrertes besøk på nettstedet vårt. Hver gang den registrerte besøker nettstedet vårt, overføres disse personopplysningene, inkludert IP-adressen til internettforbindelsen som brukes av den registrerte, til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google i USA. Google kan videreformidle disse personopplysningene som samles inn via den tekniske prosessen, til tredjeparter.

Den registrerte kan når som helst forhindre at nettstedet vårt setter informasjonskapsler, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjelp av en passende innstilling av nettleseren som brukes, og dermed permanent motsette seg at informasjonskapsler settes. En slik innstilling av nettleseren som brukes, vil også hindre Google i å plassere en informasjonskapsel på den registrertes IT-system. I tillegg kan en informasjonskapsel som allerede er plassert av Google Analytics, slettes når som helst via nettleseren eller andre programmer.

Videre har den registrerte muligheten til å motsette seg innsamling av data generert av Google Analytics og knyttet til bruken av dette nettstedet, samt Googles behandling av disse dataene, og til å forhindre slik behandling. For dette formålet må den registrerte laste ned og installere et nettlesertillegg under lenken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dette nettlesertillegget informerer Google Analytics via JavaScript om at ingen data og informasjon om besøk på nettsider kan overføres til Google Analytics. Installasjonen av nettlesertillegget betraktes av Google som en innsigelse. Hvis den registrertes informasjonsteknologisystem slettes, formateres eller installeres på nytt på et senere tidspunkt, må den registrerte installere nettlesertillegget på nytt for å deaktivere Google Analytics. Hvis nettlesertillegget avinstalleres eller deaktiveres av den registrerte eller en annen person innenfor hans eller hennes kontroll, er det mulig å installere eller aktivere nettlesertillegget på nytt.

Ytterligere informasjon og Googles gjeldende retningslinjer for personvern finner du på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics forklares nærmere under denne lenken https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Kilde: https://www.e-recht24.de