Ta kontakt med / Brukerstøtte

For kontaktforespørsel eller for å kontakte oss, vennligst bruk kontaktskjemaet vårt.

Juridiske merknader

Informasjon i henhold til TDG (German Tele Services Act):

Den ansvarlige tjenesteleverandøren for www.cfos-emobility.de er cFos eMobility GmbH, representert ved administrerende direktører Dr. Christoph Lüders og Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn Telefon: +49 228-286 985 30, registrert i Bonn Commercial Register, HRB 25713, MVA-identifikasjonsnummer DE336459569, e-post:.

cFos® er et registrert varemerke.

Data beskyttelse

1. Personvern på et øyeblikk

Generell informasjon

Følgende merknader gir en enkel oversikt over hva som skjer med dine personlige data når du besøker denne nettsiden. Personopplysninger er alle data som du kan identifiseres med. Detaljert informasjon om emnet databeskyttelse finner du i vår databeskyttelseserklæring oppført under denne teksten.

Datainnsamling på denne nettsiden

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på denne nettsiden?

Databehandlingen på denne nettsiden utføres av nettstedsoperatøren. Du finner kontaktinformasjonen deres i avsnittet "Melding om ansvarlig instans" i denne databeskyttelseserklæringen.

Hvordan samler vi inn dataene dine?

På den ene siden samles dataene dine inn når du kommuniserer dem til oss. Dette kan være z. B. være data som du legger inn i et kontaktskjema.

Andre data samles inn automatisk eller med ditt samtykke av våre IT-systemer når du besøker nettstedet. Dette er først og fremst tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse dataene samles inn automatisk så snart du går inn på denne nettsiden.

Hva bruker vi dataene dine til?

En del av dataene samles inn for å sikre at nettsiden leveres uten feil. Andre data kan brukes til å analysere brukeratferden din.

Hvilke rettigheter har du angående dataene dine?

Du har rett til å motta informasjon om opprinnelsen, mottakeren og formålet med dine lagrede personopplysninger gratis når som helst. Du har også rett til å be om retting eller sletting av disse dataene. Hvis du har gitt ditt samtykke til databehandling, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket for fremtiden. Du har også rett til, under visse omstendigheter, å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

Du kan kontakte oss når som helst hvis du har ytterligere spørsmål om emnet databeskyttelse.

Analyseverktøy og tredjepartsverktøy

Når du besøker denne nettsiden, kan surfeatferden din bli statistisk evaluert. Dette gjøres i hovedsak med såkalte analyseprogrammer.

Detaljert informasjon om disse analyseprogrammene finnes i følgende databeskyttelseserklæring.

2. Generell informasjon og obligatorisk informasjon

personvern

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæringen.

Hvis du bruker denne nettsiden, vil ulike personopplysninger bli samlet inn. Personopplysninger er data som du kan identifiseres med. Denne databeskyttelseserklæringen forklarer hvilke data vi samler inn og hva vi bruker dem til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette skjer.

Vi vil påpeke at dataoverføring på Internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. En fullstendig beskyttelse av dataene mot tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Merknad om ansvarlig organ

Ansvarlig organ for databehandling på denne nettsiden er:

cFos eMobility GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Tyskland

Telefon: 0228-7669826
E-post: helpcfos@cfos.de
Nettsted: www.cfos-emobility.de

Ansvarlig instans er den fysiske eller juridiske personen som, alene eller sammen med andre, bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

lagringsvarighet

Med mindre en spesifikk lagringsperiode er spesifisert i denne databeskyttelseserklæringen, vil dine personopplysninger forbli hos oss inntil formålet med databehandlingen ikke lenger gjelder. Hvis du hevder en legitim forespørsel om sletting eller tilbakekaller samtykket ditt til databehandling, vil dataene dine bli slettet med mindre vi har andre juridisk tillatte grunner for å lagre dine personopplysninger (f.eks. skatte- eller handelsrettslige oppbevaringsperioder); i sistnevnte tilfelle vil dataene bli slettet når disse årsakene har opphørt å eksistere.

Generell informasjon om rettsgrunnlaget for databehandling på denne nettsiden

Hvis du har samtykket til databehandlingen, vil vi behandle personopplysningene dine på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR eller artikkel 9 paragraf 2 bokstav a GDPR, dersom spesielle datakategorier i henhold til artikkel 9 paragraf 1 GDPR behandles. Hvis du har samtykket til lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på sluttenheten din (f.eks. via enhetsfingeravtrykk), er databehandling også basert på § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst. Hvis opplysningene dine er nødvendige for å oppfylle kontrakten eller for å utføre pre-kontraktuelle tiltak, behandler vi opplysningene dine på grunnlag av artikkel 6 (1) (b) GDPR. Videre behandler vi opplysningene dine hvis de er pålagt å oppfylle en juridisk forpliktelse på grunnlag av artikkel 6 (1) (c) GDPR. Databehandling kan også foregå på grunnlag av vår legitime interesse i henhold til Art 6 Paragraf 1 lit f GDPR. Følgende avsnitt i denne databeskyttelseserklæringen gir informasjon om det relevante rettsgrunnlaget i hvert enkelt tilfelle.

Merknad om dataoverføring til USA og andre tredjeland

Vi bruker blant annet verktøy fra selskaper basert i USA eller andre tredjeland som ikke er sikre under databeskyttelsesloven. Hvis disse verktøyene er aktive, kan dine personopplysninger overføres til disse tredjelandene og behandles der. Vi vil påpeke at det i disse landene ikke kan garanteres noe databeskyttelsesnivå som kan sammenlignes med EUs. For eksempel er amerikanske selskaper forpliktet til å utlevere personopplysninger til sikkerhetsmyndigheter uten at du som vedkommende kan ta rettslige skritt mot dette. Det kan derfor ikke utelukkes at amerikanske myndigheter (f.eks. hemmelige tjenester) vil behandle, evaluere og permanent lagre dine data på amerikanske servere for overvåkingsformål. Vi har ingen innflytelse på disse behandlingsaktivitetene.

Tilbakekall av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperasjoner er kun mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle samtykke som du allerede har gitt. Lovligheten av databehandlingen som fant sted frem til tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Rett til å protestere mot datainnsamling i spesielle tilfeller og til direkte reklame (Art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERT PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RETTEN TIL TIL ETHVERT TIDSPUNKT TIL Å KOMME IGEN MOT BEHANDLING AV DINE PERSONLIGE DATA AV ÅRSAKER SOM STÅR FRA DIN BESTEMTE SITUASJON; DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. DET RESPEKTIVA JURIDISKE GRUNNLAG SOM EN BEHANDLING ER BASERT PÅ, KAN FINNES I DENNE PERSONVERNSRETNINGENE. HVIS DU GJELDER, VIL VI IKKE LENGRE BEHANDLE DINE BEKØRTE PERSONOPPLYSNINGER MED MINDRE VI KAN BEVISE FORSTÅENDE BESKYTTELSESÅRSAKTER FOR BEHANDLING SOM OVERORDRER DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER ELLER BEHANDLING ER FOR Å HÅNDHÅVES AV 1. 1) GDPR).

HVIS DINE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES FOR DIREKTE ANNONSERING, HAR DU RETTEN TIL NÅR SOM HELST Å KOMME IGEN MOT BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER FOR FORMÅL MED SLIK ANNONSER; DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILERING I DEN UTSTREKNING KNYTTET TIL SLIK DIREKTE ANNONSER. HVIS DU MOTTERER, VIL DINE PERSONLIGE DATA IKKE LENGRE BRUKE TIL DIREKTE ANNONSEFORMÅL (INNSENDING I HENHOLD TIL ART. 21 (2) GDPR).

Klagerett til vedkommende tilsynsmyndighet

I tilfelle brudd på GDPR, har de berørte rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten hvor de har sitt vanlige opphold, deres arbeidssted eller stedet for det påståtte bruddet. Retten til å sende inn en klage berører ikke andre administrative eller rettslige rettsmidler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert data som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller i oppfyllelse av en kontrakt til deg eller til en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Dersom du ber om direkte overføring av dataene til en annen ansvarlig, vil dette kun gjøres i den grad det er teknisk mulig.

SSL- eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler som du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker denne siden SSL- eller TLS-kryptering. Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse ved at adresselinjen til nettleseren endres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i nettleserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du sender til oss leses av tredjeparter.

Informasjon, sletting og retting

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen og, om nødvendig, rett til retting eller sletting av disse dataene når som helst . Du kan kontakte oss når som helst hvis du har ytterligere spørsmål om emnet personopplysninger.

Rett til begrensning av behandlingen

Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Du kan når som helst kontakte oss for dette. Retten til begrensning av behandlingen eksisterer i følgende tilfeller:

  • Hvis du bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger lagret av oss, trenger vi vanligvis tid til å sjekke dette. Så lenge undersøkelsen varer, har du rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.
  • Hvis behandlingen av dine personopplysninger skjedde/skjer ulovlig, kan du be om begrensning av databehandling i stedet for sletting.
  • Hvis vi ikke lenger trenger dine personopplysninger, men du trenger dem for å utøve, forsvare eller gjøre gjeldende rettskrav, har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses i stedet for å bli slettet.
  • Hvis du har fremmet innsigelse i henhold til Art. 21 (1) GDPR, må dine og våre interesser veies opp. Så lenge det ennå ikke er fastslått hvem sine interesser som går foran, har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.

Hvis du har begrenset behandlingen av dine personopplysninger, kan disse opplysningene – bortsett fra lagringen – bare brukes med ditt samtykke eller for å hevde, utøve eller forsvare rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av grunner viktige allmenne interesser for Den europeiske union eller en medlemsstat behandles.

Innsigelser mot salgsfremmende e-poster

Vi motsetter oss herved bruk av kontaktdata publisert som en del av forpliktelsen til å sende uønsket reklame- og informasjonsmateriell. Nettstedets operatører forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt i tilfelle det sendes uønsket reklame, for eksempel spam-e-post.

3. Datainnsamling på denne nettsiden

informasjonskapsler

Vår nettside bruker såkalte "cookies". Informasjonskapsler er små tekstfiler og forårsaker ingen skade på sluttenheten din. De lagres på sluttenheten din enten midlertidig for varigheten av en økt (øktinformasjonskapsler) eller permanent (permanente informasjonskapsler). Øktinformasjonskapsler slettes automatisk etter ditt besøk. Permanente informasjonskapsler forblir lagret på sluttenheten din til du sletter dem selv eller til de automatisk slettes av nettleseren din.

I noen tilfeller kan også informasjonskapsler fra tredjepartsselskaper lagres på sluttenheten din når du går inn på nettstedet vårt (tredjepartsinformasjonskapsler). Disse gjør det mulig for oss eller deg å bruke visse tjenester fra tredjepartsselskapet (f.eks. informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har forskjellige funksjoner. Tallrike informasjonskapsler er teknisk nødvendige fordi visse nettsidefunksjoner ikke ville fungere uten dem (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler brukes til å evaluere brukeratferd eller for å vise reklame.

Informasjonskapsler som er nødvendige for å utføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen, for å gi visse funksjoner du ønsker (f.eks. for handlekurvfunksjonen) eller for å optimalisere nettstedet (f.eks. informasjonskapsler for måling av nettpublikum) (nødvendige informasjonskapsler). lagret på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR, med mindre annet rettslig grunnlag er spesifisert. Nettstedets operatør har en legitim interesse i lagring av nødvendige informasjonskapsler for teknisk feilfri og optimalisert levering av sine tjenester. Hvis samtykke til lagring av informasjonskapsler og sammenlignbare gjenkjenningsteknologier ble bedt om, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av dette samtykket (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO og § 25 Para. 1 TTDSG); samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler og kun tillate informasjonskapsler i enkelttilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler for enkelte tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Hvis informasjonskapsler er deaktivert, kan funksjonaliteten til denne nettsiden bli begrenset.

Hvis informasjonskapsler brukes av tredjepartsselskaper eller til analyseformål, vil vi informere deg om dette separat i denne databeskyttelseserklæringen og om nødvendig be om ditt samtykke.

Serverloggfiler

Leverandøren av sidene samler og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler, som din nettleser automatisk overfører til oss. Disse er:

  • Nettlesertype og nettleserversjon
  • operativsystem som brukes
  • Henvisnings-URL
  • Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang
  • Tidspunkt for serverforespørsel
  • IP adresse

Disse dataene er ikke slått sammen med andre datakilder.

Disse dataene er samlet inn på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR. Nettstedets operatør har en berettiget interesse i en teknisk feilfri presentasjon og optimalisering av sin nettside - serverloggfilene må registreres for dette formålet.

Kontakt skjema

Sender du oss forespørsler via kontaktskjemaet, vil dine opplysninger fra henvendelsesskjemaet, inkludert kontaktopplysningene du oppga der, lagres av oss i den hensikt å behandle henvendelsen og ved oppfølgingsspørsmål. Vi gir ikke videre disse dataene uten ditt samtykke.

Disse opplysningene behandles på grunnlag av artikkel 6 (1) (b) GDPR hvis forespørselen din er relatert til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for å utføre pre-kontraktuelle tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår legitime interesse i effektiv behandling av henvendelser rettet til oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis dette ble spurt.

Dataene du oppgir i kontaktskjemaet vil forbli hos oss til du ber oss om å slette dem, tilbakekalle ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagring ikke lenger gjelder (f.eks. etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

Forespørsel på e-post, telefon eller faks

Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, vil forespørselen din, inkludert alle resulterende personopplysninger (navn, forespørsel) bli lagret og behandlet av oss med det formål å behandle forespørselen din. Vi gir ikke videre disse dataene uten ditt samtykke.

Disse opplysningene behandles på grunnlag av artikkel 6 (1) (b) GDPR hvis forespørselen din er relatert til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for å utføre pre-kontraktuelle tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår legitime interesse i effektiv behandling av henvendelser rettet til oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis dette ble spurt.

Dataene du sendte til oss via kontaktforespørsler vil forbli hos oss til du ber om sletting, tilbakekaller ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagring ikke lenger gjelder (f.eks. etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt lovpålagte oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

4. Sosiale medier

Plugins for sosiale medier med Shariff

Plugins for sosiale medier brukes på denne nettsiden (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Du kan vanligvis gjenkjenne pluginene på de respektive logoene for sosiale medier. For å sikre databeskyttelse på denne nettsiden bruker vi kun disse pluginene sammen med den såkalte «Shariff»-løsningen. Denne applikasjonen forhindrer pluginene integrert på denne nettsiden fra å overføre data til den respektive leverandøren når du først går inn på siden.

En direkte forbindelse til leverandørens server etableres først (samtykke) når du aktiverer den respektive plugin ved å klikke på den tilhørende knappen. Så snart du aktiverer plugin, mottar den respektive leverandøren informasjonen om at du har besøkt denne nettsiden med din IP-adresse. Hvis du er logget inn på din respektive sosiale mediekonto (f.eks. Facebook) samtidig, kan den respektive leverandøren tilordne besøket på denne nettsiden til din brukerkonto.

Aktivering av plugin representerer samtykke i henhold til artikkel 6 paragraf 1 lit a GDPR og paragraf 25 paragraf 1 TTDSG. Du kan tilbakekalle dette samtykket når som helst med virkning for fremtiden.

5. Nyhetsbrev

nyhetsbrevdata

Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet som tilbys på nettsiden, trenger vi en e-postadresse fra deg samt informasjon som gjør at vi kan bekrefte at du er eier av den oppgitte e-postadressen og at du godtar å motta nyhetsbrev. Ytterligere data samles ikke inn eller kun på frivillig basis. Vi bruker disse opplysningene utelukkende for å sende den forespurte informasjonen og gir den ikke videre til tredjeparter.

Behandlingen av dataene som legges inn i nyhetsbrevets registreringsskjema skjer utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO). Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til lagring av dataene, e-postadressen og bruken av dem for å sende nyhetsbrevet, for eksempel via lenken "avmelding" i nyhetsbrevet. Lovligheten av databehandlingsoperasjonene som allerede har funnet sted forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Dataene du har lagret hos oss med det formål å abonnere på nyhetsbrevet vil bli lagret av oss eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren til du melder deg av nyhetsbrevet og slettes fra nyhetsbrevets distribusjonsliste etter at du melder deg av nyhetsbrevet eller etter at det ikke lenger er tilgjengelig. noe formål. Vi forbeholder oss retten til å slette eller blokkere e-postadresser fra vår distribusjonsliste for nyhetsbrev etter eget forgodtbefinnende innenfor rammen av vår legitime interesse i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 lit f GDPR.

Data lagret av oss for andre formål forblir upåvirket.

Etter at du har blitt fjernet fra distribusjonslisten for nyhetsbrev, kan e-postadressen din lagres av oss eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren i en svarteliste dersom dette er nødvendig for å forhindre fremtidige utsendelser. Dataene fra svartelisten brukes kun til dette formålet og slås ikke sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vår interesse i å overholde de juridiske kravene ved sending av nyhetsbrev (legitim interesse i betydningen av Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR). Lagring i svartelisten er ikke begrenset i tid. Du kan protestere mot lagringen hvis dine interesser veier tyngre enn våre legitime interesser.

6. Plugins og verktøy

YouTube

Dette nettstedet inneholder videoer fra YouTube-nettstedet. Nettstedets operatør er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hvis du besøker en av våre nettsider der YouTube er integrert, vil en tilkobling til YouTube-serverne opprettes. YouTube-serveren informeres om hvilke av sidene våre du har besøkt.

Videre kan YouTube lagre ulike informasjonskapsler på sluttenheten din eller bruke sammenlignbare teknologier for gjenkjenning (f.eks. fingeravtrykk på enheten). På denne måten kan YouTube motta informasjon om besøkende på denne nettsiden. Denne informasjonen brukes blant annet til å samle inn videostatistikk, for å forbedre brukervennligheten og for å forhindre forsøk på svindel.

Hvis du er logget på YouTube-kontoen din, lar du YouTube tilordne surfeatferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.

YouTube brukes i interessen for en attraktiv presentasjon av våre netttilbud. Dette representerer en legitim interesse i henhold til artikkel 6 paragraf 1 bokstav f GDPR. Dersom det er bedt om et tilsvarende samtykke, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav a GDPR og artikkel 25 paragraf 1 TTDSG, så langt som samtykket inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på brukerens enhet (f.eks. fingeravtrykk på enheten) i henhold til TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Håndtering av brukerdata For mer informasjon, se personvernreglene til YouTube på: https://policys.google.com/privacy hl = no.

Google reCAPTCHA

Vi bruker "Google reCAPTCHA" (heretter kalt "reCAPTCHA") på denne nettsiden. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hensikten med reCAPTCHA er å sjekke om dataregistrering på denne nettsiden (f.eks. i et kontaktskjema) gjøres av et menneske eller av et automatisert program. For å gjøre dette, analyserer reCAPTCHA atferden til den besøkende på nettstedet basert på ulike egenskaper. Denne analysen starter automatisk så snart den besøkende kommer inn på nettstedet. For analysen vurderer reCAPTCHA forskjellig informasjon (f.eks. IP-adresse, hvor lang tid den besøkende tilbringer på nettstedet eller musebevegelser gjort av brukeren). Dataene som samles inn under analysen, videresendes til Google.

ReCAPTCHA-analysene kjører helt i bakgrunnen. Besøkende på nettstedet blir ikke informert om at en analyse finner sted.

Lagring og analyse av dataene skjer på grunnlag av Art 6 Paragraf 1 lit f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å beskytte sine netttilbud mot fornærmende automatisert spionasje og mot SPAM. Hvis det ble bedt om et tilsvarende samtykke, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av Art. 6 Para. 1 lit a DSGVO og § 25 Para B. device fingerprinting) i betydningen av TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Ytterligere informasjon om Google reCAPTCHA finner du i Googles databeskyttelsesforskrifter og Googles bruksvilkår under følgende lenker: https://policy.google.com/privacy?hl=de og https://policy.google.com/termer?hl=de.

Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon)

Vi bruker "Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon)" på denne nettsiden. Google Analytics er en nettanalysetjeneste. Nettanalyse er innsamling, innsamling og evaluering av data om atferden til besøkende på nettsider. En nettanalysetjeneste samler blant annet inn data om nettsiden som en berørt person kom til en nettside fra (såkalt referrer), hvilke undersider til nettsiden som ble besøkt eller hvor ofte og hvor lenge en underside ble vist. En nettanalyse brukes hovedsakelig for å optimalisere et nettsted og for kostnads-nytteanalyse av internettannonsering.

Leverandøren av Google Analytics-komponenten er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruker tillegget "_gat._anonymizeIp" for nettanalyse via Google Analytics. Med dette tillegget blir IP-adressen til Internett-tilkoblingen til den berørte personen forkortet og anonymisert av Google hvis nettstedet vårt er tilgjengelig fra et medlemsland i Den europeiske union eller fra en annen stat som er part i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Formålet med Google Analytics-komponenten er å analysere besøksstrømmer på nettstedet vårt. Google bruker dataene og informasjonen som er innhentet, blant annet for å evaluere bruken av nettstedet vårt, for å sammenstille nettbaserte rapporter for oss som viser aktivitetene på nettstedet vårt, og for å tilby andre tjenester knyttet til bruken av nettstedet vårt.

Google Analytics plasserer en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den registrerte. Hva informasjonskapsler er har allerede blitt forklart ovenfor. Ved å sette informasjonskapselen er Google i stand til å analysere bruken av nettstedet vårt. Hver gang det kalles opp en av de enkelte sidene på denne nettsiden, som betjenes av den behandlingsansvarlige og hvor det er integrert en Google Analytics-komponent, aktiveres nettleseren på informasjonsteknologisystemet til vedkommende automatisk av den respektive Google Analytics-komponenten for å overføre data til Google for online analyse. Som en del av denne tekniske prosessen får Google kjennskap til personopplysninger, som IP-adressen til den berørte personen, som Google bruker blant annet for å spore opprinnelsen til besøkende og klikk og deretter aktivere provisjonserklæringer.

Informasjonskapselen brukes til å lagre personlig informasjon, for eksempel tilgangstid, stedet der tilgangen ble gjort og hvor ofte den berørte personen besøker nettstedet vårt. Hver gang du besøker nettstedet vårt, overføres disse personopplysningene, inkludert IP-adressen til Internett-tilkoblingen som brukes av den berørte personen, til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google i USA. Google kan videreformidle disse personopplysningene som er samlet inn via den tekniske prosessen til tredjeparter.

Vedkommende kan til enhver tid forhindre innstilling av informasjonskapsler på nettstedet vårt, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes og dermed permanent motsette seg innstillingen av informasjonskapsler. En slik innstilling av nettleseren som brukes vil også hindre Google i å sette en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. I tillegg kan en informasjonskapsel som allerede er satt av Google Analytics, slettes når som helst via nettleseren eller andre programmer.

Videre har den registrerte muligheten til å protestere mot og forhindre innsamling av data generert av Google Analytics knyttet til bruken av denne nettsiden og behandlingen av disse dataene av Google. For dette må en nettlesertillegg på lenken personen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout laste ned og installere. Dette nettlesertillegget forteller Google Analytics via JavaScript at ingen data og informasjon om besøk på nettsider kan overføres til Google Analytics. Installasjonen av nettlesertillegget vurderes av Google som en selvmotsigelse. Hvis datasubjektets informasjonsteknologisystem senere blir slettet, formatert eller reinstallert, må den registrerte installere nettlesertillegget på nytt for å deaktivere Google Analytics. Hvis nettlesertillegget avinstalleres eller deaktiveres av vedkommende eller en annen person som kan tilskrives deres innflytelsessfære, er det mulighet for å reinstallere eller reaktivere nettlesertillegget.

For mer informasjon og personvernlover fra Google kan på https://www.google.de/intl/de/policyer/privacy/ og http://www.google.com/analytics/termer/en.html hentes. Google Analytics er på denne linken https://www.google.com/intl/en_gb/analytics/ forklart mer detaljert.

Kilde: https://www.e-recht24.de