Kapcsolat / Támogatás

Támogatási kérdés küldéséhez vagy kapcsolatfelvételhez használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Jogi megjegyzések

Útmutatások a TDG szerint:

A www.cfos-emobility.de felelős szolgáltatója a cFos eMobility GmbH, képviselői Christoph Lüders és Martin Winkler igazgatók, Nordstr. 65a, 53111 Bonn Telefon: +49 228-286 985 30, Cégjegyzékbe véve Bonnban, HRB 25713, Forgalmi adó azonosító száma: DE336459569, e-mail: .

A cFos® bejegyzett védjegy.

Adat védelem

1. Adatvédelem egy pillantással

Általános információ

A következő megjegyzések egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a webhelyet. A személyes adat minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információk a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az ezen a weboldalon történő adatgyűjtésért?

A weboldalon az adatkezelést a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeiket a jelen adatvédelmi nyilatkozat „Értesítés a felelős szervről” című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor közli velünk. Ez lehet z. B. olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek, amikor Ön a weboldalt látogatja. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint belép erre a webhelyre.

Mire használjuk az adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük össze, hogy a weboldal hibamentes legyen. Más adatok felhasználhatók felhasználói viselkedésének elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról ingyenes tájékoztatást kapjon. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha hozzájárulását adta az adatkezeléshez, ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek jogában áll továbbá bizonyos körülmények között kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz is.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban.

Elemzőeszközök és harmadik féltől származó eszközök

Amikor meglátogatja ezt a webhelyet, szörfözési viselkedése statisztikailag értékelhető. Ez főleg úgynevezett elemző programokkal történik.

Ezekkel az elemző programokkal kapcsolatos részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. Általános információk és kötelező információk

magánélet

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Ha használja ezt a weboldalt, különféle személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adat olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel. Azt is elmagyarázza, hogy ez hogyan és milyen célból történik.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. e-mailes kommunikáció esetén) biztonsági hiányosságokkal járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférésével szemben nem lehetséges.

Megjegyzés a felelős szervhez

A weboldalon az adatkezelésért felelős szerv:

cFos eMobility GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Németország

Telefon: 0228-7669826
E-mail: helpcfos@cfos.de
Weboldal: www.cfos-emobility.de

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) kezelésének céljairól és módjáról.

tárolási időtartam

Amennyiben ebben az adatvédelmi nyilatkozatban konkrét tárolási időszakot nem határoztak meg, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja megszűnik. Ha Ön jogos törlési kérelmet érvényesít, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve, ha a személyes adatok tárolására egyéb, jogilag megengedett okunk van (pl. adózási vagy kereskedelmi jogi megőrzési időszak); ez utóbbi esetben az adatok törlésre kerülnek, amint ezek az okok megszűntek.

Általános tudnivalók az adatkezelés jogalapjáról ezen a weboldalon

Ha hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdése vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdése alapján kezeljük, ha a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerinti különleges adatkategóriákat kezelünk. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy az információkhoz való hozzáféréshez a végeszközén (például eszköz ujjlenyomat útján), az adatkezelés szintén a TTDSG 25. § (1) bekezdésén alapul. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adatai a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, az adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeljük. Továbbá az Ön adatait akkor kezeljük, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében jogos érdekünk alapján is történhet. Jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései az egyes esetekre vonatkozó jogalapokról nyújtanak tájékoztatást.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításhoz

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező cégektől származó eszközöket használunk, amelyek az adatvédelmi törvények értelmében nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai ezekbe a harmadik országokba továbbíthatók és ott feldolgozhatók. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban az EU-hoz hasonló szintű adatvédelem nem garantálható. Például az egyesült államokbeli vállalatok kötelesek személyes adatokat kiadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint érintett személy jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok hatóságai (pl. titkosszolgálatok) megfigyelési célból feldolgozzák, értékelik és állandóan tárolják az Ön adatait az Egyesült Államok szerverein. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatkezelési művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Különleges esetekben az adatgyűjtés és a közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

HA AZ ADATKEZELÉS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F GDPR, ÖNEK JOGA BÁRMIKOR TÖRTÉNIK SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSA ELŐTT, AZ ÖN ALKOTÓ HELYZETÉBŐL EREDMÉNYESÜL; EZ AZ EZEN RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN ALAPULÓ PROFILEZÉSRE IS VONATKOZIK. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁNAK A VONATKOZÓ JOGI ALAP JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ. HA TILTAKOZNAK, TÖBBET NEM FELDOLGOZUNK FELDOLGOZNI AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOKAT, HA NEM TUDJUK BIZONYÍTANI A FELDOLGOZÁSHOZ AZ ÖN ÉRDEKÉT, JOGAIT ÉS SZABADSÁGAINAK VÉGREHAJTÁSÁT VAGY A FELDOLGOZÁSI FELDOLGOZÁSI ELŐÍRÁST 1) GDPR).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN HIRDETÉS SZÁMÁRA FELDOLGOZIK FELDOLGOZNI, AZ ÖNEK JOGA BÁRMIKOR TILAKOZNI SZABAD SZEMÉLYES ADATAI ILYEN HIRDETÉSEK CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSA ELŐTT; EZ AZ ILYEN KÖZVETLEN HIRDETÉSEKHEZ KAPCSOLATOS MÉRTÉKÉBEN IS VONATKOZIK A PROFILOKRA IS. HA ÖN TILÁZAT, SZEMÉLYES ADATAIT TOVÁBBI NEM FELHASZNÁLJUK KÖZVETLEN HIRDETÉSI CÉLOKRA (TITAKOZÁS A GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerint).

Fellebbezési jog az illetékes felügyeleti hatósághoz

A GDPR megsértése esetén az érintetteknek jogukban áll panasszal élni a felügyeleti hatóságnál, különösen abban a tagállamban, ahol szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy a feltételezett jogsértés helye található. A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az általunk az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során általunk automatikusan feldolgozott adatokat közönséges, géppel olvasható formátumban átadja Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok más felelős személy részére történő közvetlen továbbítását, ez csak a technikailag megvalósítható mértékben történik meg.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében, például megrendelések vagy megkeresések, amelyeket Ön, mint oldal üzemeltetőjeként küld nekünk, ez az oldal SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsora "http://"-ről "https://"-re változik, valamint a böngésző sorában található lakat szimbólumról.

Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által számunkra továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és javítás

A hatályos jogszabályi rendelkezések keretein belül Önnek jogában áll ingyenes tájékoztatást kapni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és szükség esetén bármikor jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. . Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Ezzel kapcsolatban bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. A vizsgálat idejére Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.
  • Ha személyes adatainak/történik, akkor törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, jogában áll kérni, hogy törlés helyett személyes adatai kezelését korlátozzák.
  • Ha a GDPR 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban kifogást nyújtott be, mérlegelni kell az Ön és a mi érdekeinket. Amíg még nem határozták meg, hogy kinek az érdeke érvényesül, Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, ezek az adatok - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére vagy okokból használhatók fel. az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdekét dolgozzák fel.

A promóciós e-mailek tiltakozása

Ezúton tiltakozunk a kéretlen reklám- és tájékoztató anyagok küldésére vonatkozó impresszum kötelezettség részeként közzétett elérhetőségi adatok felhasználása ellen. Az oldal üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek kéretlen reklámok, például spam e-mailek küldése esetén.

3. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

sütiket

Weboldalunk úgynevezett "cookie-kat" használ. A sütik kisméretű szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a végeszközben. Az Ön végeszközén vagy ideiglenesen egy munkamenet időtartamára (munkamenet cookie-k) vagy tartósan (állandó cookie-k) tárolódnak. A munkamenet-sütik a látogatást követően automatikusan törlődnek. Az állandó cookie-k mindaddig tárolva maradnak a végeszközén, amíg Ön nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Egyes esetekben a harmadik féltől származó cookie-k is tárolhatók az Ön végkészülékén, amikor belép oldalunkra (harmadik féltől származó cookie-k). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy Ön számára a harmadik fél vállalat bizonyos szolgáltatásainak (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához használt cookie-k) használatát.

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos sütire technikailag azért van szükség, mert a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (pl. kosár funkció vagy videók megjelenítése). Más cookie-k a felhasználói viselkedés értékelésére vagy a hirdetések megjelenítésére szolgálnak.

cikk alapján tárolt cookie-k, amelyek az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, bizonyos kívánt funkciók biztosításához (pl. a bevásárlókosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) szükségesek (szükséges cookie-k). 6. (1) bekezdés f) pontja GDPR, kivéve, ha más jogalap kerül meghatározásra. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtásához szükséges cookie-k tárolására. Ha hozzájárulást kértek a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolására, a feldolgozás kizárólag e hozzájárulás alapján történik (a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének a bekezdése és a TTDSG 25. § (1) bekezdése); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékozódjon a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-k használatát, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, és a böngésző bezárásakor aktiválja a cookie-k automatikus törlését. A cookie-k kikapcsolása esetén előfordulhat, hogy a weboldal működése korlátozott lesz.

Ha a cookie-kat külső cégek vagy elemzési célokra használnak, erről a jelen adatvédelmi nyilatkozatban külön tájékoztatjuk, és szükség esetén hozzájárulását kérjük.

Szerver naplófájljai

Az oldalak szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek:

  • A böngésző típusa és verziója
  • használt operációs rendszer
  • Hivatkozó URL
  • Az elérő számítógép gazdagépneve
  • A szerver kérésének időpontja
  • IP-cím

Ezek az adatok nincsenek összevonva más adatforrásokkal.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján gyűjtjük. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldalának technikailag hibamentes megjelenítéséhez, optimalizálásához - a szerver naplófájljait e célból rögzíteni kell.

kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, akkor a kérdőívben megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségeket is, a megkeresés feldolgozása és az azt követő kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) vagy az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) ha ezt megkérdezték.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri tőlünk azok törlését, visszavonja a tárolási hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. kérésének feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

Érdeklődni e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon keres meg minket, megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), tároljuk és feldolgozzuk kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) vagy az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) ha ezt megkérdezték.

A kapcsolatfelvételi kérés útján részünkre küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri a törlést, visszavonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja megszűnik (pl. kérésének feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a törvényi megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

4. Közösségi média

Közösségi média bővítmények Shariff-fel

Ezen a weboldalon közösségimédia-bővítményeket használnak (pl. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

A beépülő modulokat általában a megfelelő közösségimédia-logókról lehet felismerni. Az adatvédelem biztosítása érdekében ezen a weboldalon ezeket a bővítményeket csak az úgynevezett „Shariff” megoldással együtt használjuk. Ez az alkalmazás megakadályozza, hogy a webhelyre integrált beépülő modulok adatokat továbbítsanak a megfelelő szolgáltatóhoz, amikor először lép be az oldalra.

Közvetlen kapcsolat a szolgáltató szerverével csak akkor jön létre (beleegyezés), ha a kapcsolódó gombra kattintva aktiválja a megfelelő bővítményt. Amint aktiválja a beépülő modult, az adott szolgáltató megkapja azt az információt, hogy Ön IP-címével ellátogatott erre a webhelyre. Ha Ön egyidejűleg bejelentkezik a megfelelő közösségimédia-fiókjába (pl. Facebook), az adott szolgáltató hozzárendelheti a webhely látogatását az Ön felhasználói fiókjához.

A beépülő modul aktiválása hozzájárulást jelent a GDPR 6. cikk (1) bekezdése és a TTDSG 25. szakaszának (1) bekezdése értelmében. Ezt a hozzájárulást a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.

5. Hírlevelek

hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon kínált hírlevelet, szükségünk van egy e-mail címre, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizhetjük, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és hozzájárul-e a hírlevél. További adatokat nem, vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk, harmadik félnek nem adjuk ki.

A hírlevél regisztrációs űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (a DSGVO 6. cikk 1. bekezdés). Az adatok tárolására, az e-mail címre és azok hírlevél küldéshez való felhasználására adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található „leiratkozás” linken keresztül. A visszavonás nem érinti a már megtörtént adatkezelési műveletek jogszerűségét.

A hírlevélre való feliratkozás céljából nálunk tárolt adatokat mi vagy a hírlevél szolgáltató mindaddig tároljuk, amíg Ön a hírlevélről le nem iratkozik, és a hírlevélről való leiratkozást követően törlődik a hírlevél terjesztési listáról, vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnését követően bármilyen célt. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint töröljük vagy blokkoljuk az e-mail címeket hírleveleink terjesztési listájáról, jogos érdekünk keretei között, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében.

Az általunk más célból tárolt adatok változatlanok maradnak.

A hírlevél terjesztési listáról való eltávolítása után az Ön e-mail címét mi vagy a hírlevél szolgáltató feketelistán tárolhatja, ha ez a jövőbeni levelek elkerülése érdekében szükséges. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használjuk fel, más adatokkal nem vonjuk össze. Ez mind az Ön érdekét, mind a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor betartsuk a törvényi előírásokat (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében. A feketelistán lévő tárolás időben nincs korlátozva. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdeke meghaladja jogos érdekeinket.

6. Beépülő modulok és eszközök

Youtube

Ez a webhely a YouTube webhelyről származó videókat tartalmaz. A webhely üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Ha meglátogatja valamelyik olyan webhelyünket, amelyre a YouTube be van építve, a kapcsolat létrejön a YouTube szervereivel. A YouTube szerver értesül arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg.

Ezenkívül a YouTube különféle cookie-kat tárolhat az Ön végeszközén, vagy hasonló technológiákat használhat a felismeréshez (pl. az eszköz ujjlenyomatának levétele). Ily módon a YouTube információkat kaphat a webhely látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videóstatisztikák gyűjtésére, a felhasználóbarátság javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használjuk.

Ha be vagy jelentkezve YouTube-fiókodba, engedélyezed a YouTube számára, hogy szörfözési viselkedésedet közvetlenül a személyes profilodhoz rendelje. Ezt megelőzheted, ha kijelentkezel YouTube-fiókodból.

A YouTube-ot online ajánlataink vonzó bemutatására használjuk. Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeket képvisel. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. cikk (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a TTDSG értelmében a cookie-k tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó eszközén (pl. eszköz ujjlenyomat). A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A felhasználói adatok kezelése További információért tekintse meg a YouTube adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://policy.google.com/privacy hl = hu.

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a „Google reCAPTCHA” (a továbbiakban „reCAPTCHA”) kifejezést használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA célja annak ellenőrzése, hogy az adatbevitelt ezen a weboldalon (például kapcsolatfelvételi űrlapon) ember vagy automatizált program végzi-e. Ennek érdekében a reCAPTCHA különféle jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan elindul, amint a webhely látogatója belép a webhelyre. Az elemzéshez a reCAPTCHA különféle információkat értékel (pl. IP-cím, mennyi időt tölt a webhely látogatója a webhelyen, vagy a felhasználó egérmozgásait). Az elemzés során gyűjtött adatokat a Google továbbítja.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben futnak. A weboldal látogatói nem értesülnek arról, hogy elemzés zajlik.

Az adatok tárolása és elemzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy webes kínálatát megvédje a visszaélésszerű automatizált kémkedéstől és a SPAM-ektől. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a 25. § B. bekezdése szerinti eszköz ujjlenyomat) alapján történik a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában és a Google használati feltételeiben találhatók az alábbi linkek alatt: https://policy.google.com/privacy?hl=de és https://policy.google.com/terms?hl=de.

Google Analytics (anonimizálási funkcióval)

Ezen a weboldalon a "Google Analytics (anonimizálási funkcióval)"-t használjuk. A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, gyűjtése és értékelése. A webelemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról a weboldalról, ahonnan az érintett egy weboldalra érkezett (ún. hivatkozó), a weboldal mely aloldalait keresték fel, illetve milyen gyakran és mennyi ideig tekintettek meg egy aloldalt. A webelemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics összetevő szolgáltatója a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A "_gat._anonymizeIp" kiegészítést használjuk a Google Analytics szolgáltatáson keresztüli webes elemzéshez. Ezzel a kiegészítéssel az érintett internetkapcsolatának IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, ha weboldalunkat az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes másik államból érik el.

A Google Analytics komponens célja, hogy elemezze a látogatói áramlást weboldalunkon. A Google a megszerzett adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy kiértékelje weboldalunk használatát, online jelentéseket állítson össze számunkra, amelyek bemutatják a weboldalunkon végzett tevékenységeket, valamint a weboldalunk használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. Azt, hogy melyek azok a cookie-k, már fentebb elmagyaráztuk. A cookie beállításával a Google elemezni tudja weboldalunk használatát. A feldolgozásért felelős személy által üzemeltetett, és a Google Analytics komponens integrált oldalának minden egyes előhívásakor az érintett személy informatikai rendszerén az internetböngésző automatikusan aktiválódik a megfelelő Google Analytics komponens, amely adatokat továbbít a Google-nak online elemzés céljából. E technikai folyamat részeként a Google tudomást szerez a személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, amelyeket a Google többek között a látogatók és kattintások eredetének nyomon követésére, majd a jutalékkivonatok engedélyezésére használ fel.

A süti olyan személyes adatok tárolására szolgál, mint a hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett személy általi látogatási gyakorisága. Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett személy által használt internetkapcsolat IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google továbbadhatja ezeket a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat harmadik feleknek.

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat állítson be a fent már leírtak szerint, és ezzel véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerében. Ezenkívül a Google Analytics által már beállított süti bármikor törölhető az internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van tiltakozni és megakadályozni a Google Analytics által generált adatok gyűjtését a jelen weboldal használatával és ezen adatok Google általi feldolgozásával kapcsolatban. Ehhez a böngésző add-on a kapcsolatot kell az a személy, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout letöltése és telepítése. Ez a böngészőbővítmény tájékoztatja a Google Analytics-et JavaScripten keresztül, hogy a webhelylátogatásokról semmilyen adat és információ nem kerülhet továbbításra a Google Analytics számára. A böngészőbővítmény telepítését a Google ellentmondásként értékeli. Ha az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újratelepítik, az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményt a Google Analytics deaktiválásához. Ha a böngészőbővítményt az érintett vagy más, az ő befolyási körébe tartozó személy eltávolítja vagy deaktiválja, lehetőség van a böngészőbővítmény újratelepítésére vagy újraaktiválására.

További információkért és a Google adatvédelmi törvényeiért a https://www.google.de/intl/de/policy/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/en.html//lehet letölteni. A Google Analytics ezen a linken érhető el: https://www.google.com/intl//analytics/ részletesebben.

Forrás: https://www.e-recht24.de