Dokumentáció

Többlet töltés

A cFos Charging Managerrel és egy napelemes rendszerrel biztosíthatja, hogy autóját (szinte (*)) csak akkor töltse fel, amikor a napenergia többletenergiája rendelkezésre áll. Többlet = termelés mínusz háztartási fogyasztás.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a díjszabályokat be lehessen tartani, a terheléskezelésnek aktívnak kell lennie, azaz az üzemmódnak "terheléselosztás", nem pedig "megfigyelés" értékre kell állnia.

Ehhez beállíthat egy "Solar" típusú töltési szabályt. Válassza ki a "Napenergia többlet" üzemmódot. "Start current limit" néven válassza ki azt a napelemes rendszer által generálandó többletáramot, amelyből ez a szabály érvényesüljön.

Screenshot cFos Charging Manager dokumentáció - Többlet töltés

A szabály: A(6500 mA), "napenergia többlet", ez aktiválja a többlet töltést a 6,5 A betáplálásból rendelkezésre álló többlettel.

Ezenkívül megadhatja az alulvágási időt, azaz azt a másodpercszámot, amely alatt a többletszabály aktiválása után a töltés leállítása előtt az aktuális határérték alá lehet menni. Ily módon a töltés nem szakad meg rövid távú áramkimaradás esetén, pl. átvonuló felhők miatt.

A napenergia-többletet a "Többlet (VM)" virtuális mérő beállításával olvashatja le a töltéskezelőben. Továbbá beállíthatja a "Hálózati igény (VM)" virtuális mérőt, amely megmutatja, hogy mennyi áramot vesznek éppen a hálózatból.

Tipp: Ha a PV-rendszer télen vagy az átmeneti időszakban már nem termeli a töltéshez szükséges minimális teljesítményt, akkor 6000mA alatti értéket is megadhat indítási áramhatárként. Ebben az esetben a töltés napenergia-többlettel és a hálózat részleges használatával történik.

Tipp: Ha szeretné biztosítani, hogy az autó másnap reggel feltöltődjön, a többletszabály mellett megadhat egy időalapú szabályt is: Idő, indítás: 21:00, vége 6:00, áram 6000. Vagyis, ha éjszaka még mindig szüksége van az autó teljes feltöltéséhez áramra, akkor vagy a hálózatról, vagy egy tárolóból tölthet.

A többlet villamos energia az a villamos energia, amelyet a hálózatba táplálnának. Ennek meghatározásához a cFos Charging Manager-nek képesnek kell lennie a mérésre. Ehhez a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

A mérési fogalmak szemléltetése
  1. Vagy: "hálózati tápellátás" mérővel állítsuk be. A házi csatlakozás átadási pontjánál (kétirányú) fogyasztásmérőt szerel fel. Ha ez a mérő negatív értékeket mutat, akkor betáplál, és ez a villamos energia rendelkezésre áll a többlet töltéshez. Megfelelő mérők például a Modbus mérők vagy a napelemes rendszer belső hálózati referenciamérői (pl. SMA Homemanager 2.0, Kostal Power Meter, E3/DC hálózati referenciamérő stb.). Annak érdekében, hogy a Charging Manager az elektromos autók töltésétől függetlenül tudja kiszámítani a hálózati referenciát, ebben a konfigurációban minden egyes EVSE-hez be kell állítani egy "fogyasztás elektromos autó" szerepű mérőt.
  2. Vagy: Megfelelő mérőórával méri a háztartási fogyasztást EVSE(-k) és a termelői teljesítmény nélkül. Ehhez elegendőek az egyszerű S0 mérők. A Charging Manager ezután levonja a háztartási fogyasztást a termelői teljesítményből, és a fennmaradó teljesítményt a töltéshez bocsátja rendelkezésre.

A termelt teljesítményt egy külön mérővel lehet mérni. Alternatív megoldásként közvetlenül a naprendszerből is leolvashatja az értékeket. Kérjük, tekintse meg a jelenleg támogatott eszközök listáját.

(*) A mérési és számítási pontatlanságok miatt a határterületen enyhe hálózati húzás vagy betáplálás előfordulhat.

Lépésről lépésre történő útmutató a PV többlet töltés (napenergia többlet töltés) beállításához
Felhasználói jelentés a Shelly 3EM többletterhelésről (PDF)
Felhasználói jelentés a Solaredge-gel történő többlet töltésről

Egyensúlyi többletdíj felszámítása

Ha tudja, hogy a napelemes rendszer 4,2 kW vagy annál kisebb teljesítményt képes előállítani, a többlet töltést egy megoldással kell beállítani. Ebben az esetben a "kiegyensúlyozott töltés" kerül alkalmazásra.

Megjegyzés: Az elektromos autóknak fázisonként legalább 1,4 kW-ra (azaz 6 A-ra) van szükségük a töltéshez. Háromfázisú töltés esetén ez 3*1,4 kW = 4,2 kW.

4,2 kW napenergia alatt a töltéshez szükséges energiát a három fázisból egy fázisra kell átcsoportosítani, hogy ezen a fázison legalább 1,4 kW álljon rendelkezésre. Például, ha minden fázisra 500 W napenergiát táplál, akkor egyetlen fázison 1500 W-ot vehet fel. Mivel az energiaszolgáltatók kétirányú mérőműszerei mérlegszerűen működnek, matematikailag nincs sem hálózati vételezés, sem betáplálás.

4,2 kW alatt ezért ki kell kapcsolni két biztosítékot, amelyekkel az EVSE tápvezetékei védettek (csak azt nem, amellyel a cFos töltésvezérlő védett). Vigyázat! A töltési folyamat során azonban nem szabad egyes fázisokat be- vagy kikapcsolni. Ez tönkreteheti az autó töltőberendezését! Ha az EVSE-nél nem használ olyan mérőt, amely képes az egyes fázisok feloldására, akkor lehetőség szerint a "Fázisok" konfigurációs paraméter megfelelő beállításával tájékoztassa a töltéskezelőt arról, hogy az autó most egyfázisú töltést végez. Egy olyan mérőműszerrel, amely képes az egyes fázisok feloldására, a fázisbeállítást "meghatározni" értéken hagyhatja.

Ha később a napelemes többlettől függetlenül szeretné újra feltölteni a gépkocsit, a töltési folyamat előtt kapcsolja be a kikapcsolt biztosítékokat, és a töltéskezelőben kapcsolja ki a napelemes többlet töltési szabályt. Ezután már normál árammal tölthet.

Tipp: A cFos Power Brain Solar Wallboxokkal (az 1.23.3 firmware-verziótól) automatikus fázisváltással többlet töltés valósítható meg.

A "Fázisok" paraméter beállítása

A cFos Charging Manager-nek tudnia kell, hogy az autó mely fázisokon (pl. 1 vagy 3 fázisú) töltődik, hogy képes legyen

  • kiszámítsa az egyes fázisok kihasználtságát a terheléskezeléshez, és
  • eldöntse, hogy mikor éri el a használt fázisonkénti minimális töltőáramot, és PV-túltöltés esetén a töltés aktiválódik.
Ha van a fali dobozhoz csatlakoztatott mérőórája, akkor azt célszerű úgy beállítani, hogy a használt fázisok megfeleljenek az elektromos berendezés fázisainak. Olyan wallbox esetén, amely rendelkezik fázisfeloldó számlálóval, vagy amelyhez ilyen számláló van csatlakoztatva, a fázisokat "Határozza meg" értékre állíthatja.

Ha a wallbox nem rendelkezik fázisonkénti felbontású (esetleg csatlakoztatott) mérővel (pl. cFos Power Brain S0 mérővel, Tesla Wall Connector, stb.), és mindig ugyanazt az autót tölti, akkor a fázisokat úgy kell beállítani, ahogy az autó ténylegesen használja őket. Ha váltakozó autókat tölt, állítsa a wallbox fázisait "Meghatározás" értékre. A "Determine" (Meghatározás) opcióval a cFos Charging Manager megpróbálja meghatározni a ténylegesen használt fázisokat. Általában tudja, hogy az adott mérőműszer vagy a fali doboz fázisfelbontást kínál-e az áramokra. Pl.: egy S0 mérő csak a teljes teljesítmény kWh-ra vonatkozó impulzusait adja meg, az egyes fázisokra vonatkozó értékeket nem. Egy ilyen mérő tehát a teljes teljesítményt méri, és azt a beállított fázisokhoz rendeli. A wallbox szempontjából az 1-fázisú töltőautók mindig az L1 fázist használják (még akkor is, ha ez a házi hálózathoz képest fáziseltolva van telepítve). a kétfázisú töltőautók mindig az L1 és az L2 fázisokon töltenek.

A wallboxhoz beállított "Fázisok" paramétert arra is használják, hogy megjósolják a ténylegesen használt fázisokat, amikor egy autót újonnan csatlakoztatnak. Ha a "Határozza meg" van kiválasztva, a töltéskezelő először 1-fázisú töltést feltételez, és szükség esetén átvált 2-fázisú vagy 3-fázisú töltésre. A kihúzás után az előrejelzés újra 1-fázisúvá válik.

A 3 fázisú töltőautók PV-túltöltése esetén ennek az a következménye, hogy a cFos Charging Manager túl korán kezdi meg a töltést az "1-fázisú" előrejelzéssel, amikor a napenergia teljesítménye megnő. Ezután néhány másodperc múlva észleli a 3-fázisú használatot, és ha a napenergia többlet túl alacsony, szünetelteti a töltést, amíg elegendő teljesítmény áll rendelkezésre a többlet töltéshez. Ahhoz, hogy ez működjön, a töltés első 2 percében az alulfogyasztási idő (amelyet a töltési szabályokban állíthat be) pontosan 15 másodpercre korlátozódik. Ha el akarja kerülni ezt a rövid bekapcsolást, akkor a wallbox beállításaiban a fázisokat a ténylegesen használt fázisokra állíthatja be. Ha az autók változnak, célszerű a töltéskezelőben a "Fázisok felülírása" funkcióval RFID-ket létrehozni, és ezekkel közölni a töltéskezelővel, hogy a töltőkábel bedugásakor az autó mely fázisokkal töltődik.

Teljesítménytartalék

Az energiatároló vezérlése mindig a hálózati fogyasztás és a hálózati betáplálás minimalizálására törekszik. Ezt a cFos töltéskezelőnek a "napelemes tároló" szerepkörrel rendelkező mérő beállításával közölheti. Ebben az esetben a kisütő tároló generátornak minősül (a mérő negatív teljesítményértékeket mutat), ami azt jelenti, hogy ez az energia az autó töltésére áll rendelkezésre. A töltő tárolóegység (a mérőműszer pozitív teljesítményértékeket mutat) azonban nem tekinthető fogyasztónak, mivel a tárolóegység azonnal leállítja a töltést, amikor a töltési energiát az elektromos autó töltésére használják. A cFos Charging Manager ezért figyelmen kívül hagyja a "napelemes tároló" szerepkörrel rendelkező mérők fogyasztását. A tárolásmérő szerepét a "Storage All" és a "Storage Home" között választhatja ki. A "Storage Home" funkcióval a tároló kisütését nem használják fel a többlet töltésre, így elkerülhetők a tároló mély töltési ciklusai. Íme néhány további lehetőség a mérő használatára.

Ha az Ön villamosenergia-tároló rendszere nem rendelkezik kétirányú mérővel, akkor külső mérőt is felszerelhet. Többnyire kétirányú Modbus mérők használata ajánlott, de több S0 mérővel (vagy más egyirányú mérővel) is működhet, attól függően, hogy a mérők hogyan vannak elrendezve a berendezésben, amit minden egyes esetben ellenőrizni kell.