Többlet töltés

A cFos Charging Managerrel és egy napelemes rendszerrel biztosíthatja, hogy autóját (szinte (*)) csak akkor töltse fel, amikor a napenergia többletenergiája rendelkezésre áll. Többlet = termelés mínusz háztartási fogyasztás.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a díjszabályokat be lehessen tartani, a terheléskezelésnek aktívnak kell lennie, azaz az üzemmódnak "terheléselosztás", nem pedig "megfigyelés" értékre kell állnia.

Ehhez beállíthat egy "Solar" típusú töltési szabályt. Válassza ki a "Napenergia többlet" üzemmódot. "Start current limit" néven válassza ki azt a napelemes rendszer által generálandó többletáramot, amelyből ez a szabály érvényesüljön.

Screenshot cFos Charging Manager dokumentáció - Többlet töltés

A szabály: A(6500 mA), "napenergia többlet", ez aktiválja a többlet töltést a 6,5 A betáplálásból rendelkezésre álló többlettel.

Ezenkívül megadhatja az alulvágási időt, azaz azt a másodpercszámot, amely alatt a többletszabály aktiválása után a töltés leállítása előtt az aktuális határérték alá lehet menni. Ily módon a töltés nem szakad meg rövid távú áramkimaradás esetén, pl. átvonuló felhők miatt.

A napenergia-többletet a "Többlet (VM)" virtuális mérő beállításával olvashatja le a töltéskezelőben. Továbbá beállíthatja a "Hálózati igény (VM)" virtuális mérőt, amely megmutatja, hogy mennyi áramot vesznek éppen a hálózatból.

Tipp: Ha a PV-rendszer télen vagy az átmeneti időszakban már nem termeli a töltéshez szükséges minimális teljesítményt, akkor 6000mA alatti értéket is megadhat indítási áramhatárként. Ebben az esetben a töltés napenergia-többlettel és a hálózat részleges használatával történik.

Tipp: Ha szeretné biztosítani, hogy az autó másnap reggel feltöltődjön, a többletszabály mellett megadhat egy időalapú szabályt is: Idő, indítás: 21:00, vége 6:00, áram 6000. Vagyis, ha éjszaka még mindig szüksége van az autó teljes feltöltéséhez áramra, akkor vagy a hálózatról, vagy egy tárolóból tölthet.

A többlet villamos energia az a villamos energia, amelyet a hálózatba táplálnának. Ennek meghatározásához a cFos Charging Manager-nek képesnek kell lennie a mérésre. Ehhez a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

A mérési fogalmak szemléltetése
  1. Vagy: "hálózati tápellátás" mérővel állítsuk be. A házi csatlakozás átadási pontjánál (kétirányú) fogyasztásmérőt szerel fel. Ha ez a mérő negatív értékeket mutat, akkor betáplál, és ez a villamos energia rendelkezésre áll a többlet töltéshez. Megfelelő mérők például a Modbus mérők vagy a napelemes rendszer belső hálózati referenciamérői (pl. SMA Homemanager 2.0, Kostal Power Meter, E3/DC hálózati referenciamérő stb.). Annak érdekében, hogy a Charging Manager az elektromos autók töltésétől függetlenül tudja kiszámítani a hálózati referenciát, ebben a konfigurációban minden egyes EVSE-hez be kell állítani egy "fogyasztás elektromos autó" szerepű mérőt.
  2. Vagy: Megfelelő mérőórával méri a háztartási fogyasztást EVSE(-k) és a termelői teljesítmény nélkül. Ehhez elegendőek az egyszerű S0 mérők. A Charging Manager ezután levonja a háztartási fogyasztást a termelői teljesítményből, és a fennmaradó teljesítményt a töltéshez bocsátja rendelkezésre.

A termelt teljesítményt egy külön mérővel lehet mérni. Alternatív megoldásként közvetlenül a napelemes rendszerről is leolvashatja az értékeket. Kérjük, tekintse meg a jelenleg támogatott eszközök listáját.

(*) A mérési és számítási pontatlanságok miatt a határterületen enyhe hálózati húzás vagy betáplálás előfordulhat.

Felhasználói jelentés a Shelly 3EM többletterhelésről (PDF)
Felhasználói jelentés a Solaredge-gel történő többlet töltésről

Egyensúlyi többletdíj felszámítása

Ha tudja, hogy a napelemes rendszer 4,2 kW vagy annál kisebb teljesítményt képes előállítani, a többlet töltést egy megoldással kell beállítani. Ebben az esetben a "kiegyensúlyozott töltés" kerül alkalmazásra.

Megjegyzés: Az elektromos autóknak fázisonként legalább 1,4 kW-ra (azaz 6 A-ra) van szükségük a töltéshez. Háromfázisú töltés esetén ez 3*1,4 kW = 4,2 kW.

4,2 kW napenergia alatt a töltéshez szükséges energiát a három fázisból egy fázisra kell átcsoportosítani, hogy ezen a fázison legalább 1,4 kW álljon rendelkezésre. Például, ha minden fázisra 500 W napenergiát táplál, akkor egyetlen fázison 1500 W-ot vehet fel. Mivel az energiaszolgáltatók kétirányú mérőműszerei mérlegszerűen működnek, matematikailag nincs sem hálózati vételezés, sem betáplálás.

4,2 kW alatt ezért ki kell kapcsolni két biztosítékot, amelyekkel az EVSE tápvezetékei védettek (csak azt nem, amellyel a cFos töltésvezérlő védett). Vigyázat! A töltési folyamat során azonban nem szabad egyes fázisokat be- vagy kikapcsolni. Ez tönkreteheti az autó töltőberendezését! Ha az EVSE-nél nem használ olyan mérőt, amely képes az egyes fázisok feloldására, akkor lehetőség szerint a "Fázisok" konfigurációs paraméter megfelelő beállításával tájékoztassa a töltéskezelőt arról, hogy az autó most egyfázisú töltést végez. Egy olyan mérőműszerrel, amely képes az egyes fázisok feloldására, a fázisbeállítást "meghatározni" értéken hagyhatja.

Ha később a napelemes többlettől függetlenül szeretné újra feltölteni a gépkocsit, a töltési folyamat előtt kapcsolja be a kikapcsolt biztosítékokat, és a töltéskezelőben kapcsolja ki a napelemes többlet töltési szabályt. Ezután már normál árammal tölthet.

Fázis használata

Ha olyan mérőműszereket használ, amelyek az áramot fázisonként rögzítik, a Charging Manager (különösen az egy- vagy kétfázisú töltőautók esetében) képes a töltési teljesítményt fázisonként szabályozni és így optimalizálni. Az olyan mérők esetében, amelyek csak a felhasznált fázisok számához kapcsolódó teljesítményértéket adnak ki, a cFos Charging Manager egyenletesen osztja el a teljesítményt a fázisok között, ami bizonyos pontatlanságokhoz vezet. Ebben az esetben (és a hirtelen nagy fogyasztás esetén is) elég nagy teljesítménytartalékot kell beállítani. Ha tudja, hogy mely fázisokat használják ténylegesen, akkor ezt a "Fázisok" paraméteren keresztül beállíthatja a mérő vagy a wallbox számára.
Automatikus fázisfelismerés: Ha a "Fázisok" paramétert "Meghatározás" értékre állítja egy fázisonkénti felbontás nélküli fali doboz esetében, a Charging Manager megpróbálja maga meghatározni a fáziskihasználást átvitelenként. Ha például egy mérőműszer csatlakozik a wallboxhoz, akkor átveszi a mérőműszer fáziskihasználását. Ha a teljesítmény egyértelműen túl magas a fázisok számához képest, akkor korrigálja a fáziskihasználást L1-ről L1+L2-re vagy L1-ről L1+L2+L3-ra vagy L1+L2-ről L1+L2+L3-ra. Ha nem áll rendelkezésre további információ, a cFos Charging Manager kezdetben 1-fázisú töltést feltételez. Az így meghatározott értéket a töltési folyamat során használják, és a jármű kihúzása után ismét törlik. Túltöltés esetén ez akár két rövid töltési kísérletet is eredményezhet egy háromfázisú töltőautó esetében, amíg a töltéskezelő meg nem határozza a fázisok helyes számát. A cél itt az, hogy a lehető legnagyobb funkcionalitást biztosítsa fázispontos számlálók nélkül is, amikor a Wallboxon különböző fázishasználatú autók töltődnek. Ha tudja, hogy hány fázissal töltődik az autója, akkor túlzott töltés esetén ajánlott a használt fázisokat a megfelelő értékre állítani.

Teljesítménytartalék

Az energiatároló vezérlése mindig a hálózati fogyasztás és a hálózati betáplálás minimalizálására törekszik. Ezt a cFos töltéskezelőnek a "napelemes tároló" szerepkörrel rendelkező mérő beállításával közölheti. Ebben az esetben a kisütő tároló generátornak minősül (a mérő negatív teljesítményértékeket mutat), ami azt jelenti, hogy ez az energia az autó töltésére áll rendelkezésre. A töltő tárolóegység (a mérőműszer pozitív teljesítményértékeket mutat) azonban nem tekinthető fogyasztónak, mivel a tárolóegység azonnal leállítja a töltést, amikor a töltési energiát az elektromos autó töltésére használják. A cFos Charging Manager ezért figyelmen kívül hagyja a "napelemes tároló" szerepkörrel rendelkező mérők fogyasztását. A tárolásmérő szerepét a "Storage All" és a "Storage Home" között választhatja ki. A "Storage Home" funkcióval a tároló kisütését nem használják fel a többlet töltésre, így elkerülhetők a tároló mély töltési ciklusai. Íme néhány további lehetőség a mérő használatára.

Ha az Ön villamosenergia-tároló rendszere nem rendelkezik kétirányú mérővel, akkor külső mérőt is felszerelhet. Többnyire kétirányú Modbus mérők használata ajánlott, de több S0 mérővel (vagy más egyirányú mérővel) is működhet, attól függően, hogy a mérők hogyan vannak elrendezve a berendezésben, amit minden egyes esetben ellenőrizni kell.