Sạc thừa

Với Trình quản lý sạc cFos và hệ thống năng lượng mặt trời, bạn có thể đảm bảo rằng ô tô của mình (gần như (*)) chỉ được sạc khi có năng lượng dư thừa bằng năng lượng mặt trời. Thặng dư = thế hệ trừ đi tiêu dùng của hộ gia đình.

Lưu ý: Quản lý tải phải được kích hoạt để tuân thủ các quy tắc tính phí, tức là chế độ phải được đặt thành "phân phối tải", không phải "giám sát".

Bạn có thể thiết lập quy tắc sạc năng lượng mặt trời cho việc này. Chọn "Thặng dư năng lượng mặt trời" làm chế độ. Khi "Giới hạn dòng điện khởi động", hãy chọn dòng điện vượt quá mà hệ thống năng lượng mặt trời sẽ tạo ra, từ đó quy tắc này sẽ được áp dụng.

Screenshot Tài liệu về Trình quản lý Sạc cFos - Sạc thừa

Quy tắc: năng lượng mặt trời, giới hạn dòng điện khởi động: 6,5 A (6500 mA), "thặng dư năng lượng mặt trời", điều này kích hoạt sạc dư thừa với lượng thặng dư hiện có từ nguồn cấp vào 6,5 A.

Ngoài ra, bạn có thể chỉ định thời gian chạy dưới mức, tức là số giây mà giới hạn hiện tại có thể chạy dưới mức sau khi kích hoạt quy tắc vượt mức trước khi ngừng sạc. Bằng cách này, quá trình sạc không bị gián đoạn trong trường hợp giảm hiệu suất trong thời gian ngắn, chẳng hạn như do các đám mây đi qua.

Bạn có thể đọc mức thặng dư năng lượng mặt trời bằng cách thiết lập bộ đếm ảo "Thặng dư (VM)" trong Trình quản lý sạc. Bạn cũng có thể thiết lập đồng hồ đo "Nhu cầu lưới (VM)" ảo cho biết lượng điện hiện đang được sử dụng từ lưới.

Mẹo: Nếu hệ thống PV của bạn không còn tạo ra công suất tối thiểu cần thiết để sạc vào mùa đông hoặc trong giai đoạn chuyển tiếp, bạn cũng có thể chỉ định giá trị dưới 6000mA làm giới hạn dòng điện khởi động. Sau đó, nó được tính bằng lượng dư năng lượng mặt trời với kết nối lưới điện một phần.

Mẹo: Để đảm bảo rằng ô tô của bạn được sạc vào sáng hôm sau, bạn có thể chỉ định quy tắc dựa trên thời gian bên cạnh quy tắc vượt mức: Thời gian, bắt đầu: 21:00, kết thúc 6:00, điện 6000. Điều đó có nghĩa là nếu ô tô vẫn cần sạc đầy điện vào ban đêm, bạn có thể sạc từ mạng hoặc từ bộ nhớ.

Lượng điện dư thừa là lượng điện sẽ được đưa vào lưới điện. Để xác định điều này, Trình quản lý sạc cFos phải có khả năng đo lường nó. Các tùy chọn sau có sẵn cho việc này:

Khái niệm đo lường hình
  1. Hoặc: Thiết lập với đồng hồ "Điện đã mua". Bạn lắp đặt đồng hồ đo (hai chiều) tại điểm chuyển giao của kết nối nhà. Nếu đồng hồ này hiển thị các giá trị âm, hãy cấp nguồn và dòng điện này có sẵn để sạc quá mức. Ví dụ, các đồng hồ phù hợp là đồng hồ Modbus hoặc đồng hồ đo điện mua nội bộ trong hệ thống năng lượng mặt trời của bạn (ví dụ: SMA Homemanager 2.0, Đồng hồ đo điện Kostal, đồng hồ đo điện mua E3/DC, v.v.). Để Trình quản lý sạc có thể tính toán lượng điện đã mua một cách độc lập với việc sạc ô tô điện, một đồng hồ có vai trò "Mức tiêu thụ ô tô điện tử" phải được định cấu hình cho mỗi hộp âm tường trong cấu hình này.
  2. Hoặc: Bạn đo mức tiêu thụ trong nhà bằng một đồng hồ phù hợp không có (các) hộp âm tường và không có công suất phát điện. Các bộ đếm S0 đơn giản là đủ cho việc này. Sau đó, Trình quản lý sạc sẽ khấu trừ mức tiêu thụ tại nhà khỏi công suất phát và cung cấp dung lượng còn lại để sạc.

Công suất phát có thể được đo bằng một đồng hồ phụ. Ngoài ra, bạn có thể đọc trực tiếp các giá trị từ hệ mặt trời của mình. Vui lòng tham khảo danh sách các thiết bị hiện được hỗ trợ của chúng tôi.

(*) Do đo lường và tính toán không chính xác, có thể xảy ra tình trạng mua hoặc cấp vào lưới điện nhẹ ở khu vực biên giới.

Báo cáo của người dùng về việc tải thặng dư với Shelly 3EM (PDF)
Báo cáo của người dùng về việc sạc quá mức với Solaredge

Cân bằng tính phí thặng dư

Nếu bạn biết rằng hệ thống năng lượng mặt trời có thể tạo ra công suất từ 4,2 kW trở xuống, thì việc sạc dư thừa phải được định cấu hình với một giải pháp khác. Trong trường hợp này, "sạc cân bằng" được áp dụng.

Lưu ý: Xe ô tô điện cần ít nhất 1,4 kW (tức 6 A) mỗi pha để có thể sạc. Với sạc ba pha, kết quả là 3*1,4 kW = 4,2 kW.

Dưới 4,2 kW điện mặt trời, nguồn điện để sạc phải được phân phối lại từ ba pha thành một pha sao cho có ít nhất 1,4 kW trên pha này. Ví dụ: nếu bạn cấp 500 W năng lượng mặt trời trên tất cả các pha, bạn có thể rút ra 1500 W trên một pha. Vì đồng hồ đo hai chiều của các nhà cung cấp năng lượng hoạt động trên bảng cân đối kế toán, không có toán học mua lưới hoặc cấp vào.

Dưới 4,2 kW, bạn phải tắt hai cầu chì mà các đường dây cung cấp cho EVSE được bảo vệ (chỉ không phải cầu chì mà cFos Power Brain Controller được bảo vệ). Thận trọng: Bạn không thể bật hoặc tắt các pha riêng lẻ trong quá trình sạc. Điều này có thể dẫn đến việc phá hủy thiết bị sạc của ô tô! Nếu bạn không sử dụng đồng hồ đo trên EVSE có thể phân giải các pha riêng lẻ, nếu có thể, bạn nên thông báo cho Người quản lý sạc rằng ô tô hiện đang sạc trong một pha bằng cách đặt thông số cấu hình "Phases" cho phù hợp. Với bộ đếm có thể phân giải các pha riêng lẻ, bạn có thể để cài đặt pha ở trạng thái "xác định".

Nếu sau đó bạn muốn sạc lại ô tô một cách độc lập với lượng năng lượng mặt trời dư thừa, hãy bật cầu chì tắt trước khi sạc và hủy kích hoạt quy tắc sạc vượt mức năng lượng mặt trời trong Trình quản lý sạc. Sau đó, bạn có thể sạc bằng nguồn điện bình thường.

Giai đoạn sử dụng

Nếu bạn sử dụng đồng hồ đo ghi lại dòng điện trong các pha, người quản lý sạc có thể kiểm soát công suất sạc trong các pha và do đó tối ưu hóa nó (đặc biệt đối với ô tô sạc theo một hoặc hai pha). Với các đồng hồ chỉ xuất ra một giá trị công suất dựa trên số pha được sử dụng, Trình quản lý sạc cFos sẽ phân bổ công suất đồng đều cho các pha, điều này dẫn đến một số điểm không chính xác nhất định. Trong trường hợp này (và cả trong trường hợp tiêu thụ cao đột ngột), bạn nên đặt mức dự trữ năng lượng đủ cao. Nếu bạn biết pha nào thực sự được sử dụng, bạn có thể định cấu hình điều này cho đồng hồ hoặc hộp âm tường bằng cách sử dụng tham số 'pha'.
Tự động phát hiện pha: Nếu bạn đặt thông số 'pha' để "xác định" cho hộp âm tường không có độ phân giải theo pha, trình quản lý tính phí sẽ cố gắng xác định mức sử dụng pha trên mỗi giao dịch. Ví dụ: nếu một đồng hồ được ghim vào hộp treo tường, nó sẽ sử dụng pha của đồng hồ đó. Nếu công suất rõ ràng là quá cao so với số pha, nó sẽ sửa cách sử dụng pha từ L1 thành L1 + L2, hoặc L1 thành L1 + L2 + L3 hoặc L1 + L2 thành L1 + L2 + L3. Nếu không có thêm thông tin, Trình quản lý sạc cFos ban đầu sẽ giả định sạc 1 pha. Giá trị được xác định theo cách này được sử dụng trong quá trình sạc và bị xóa một lần nữa sau khi xe được rút phích cắm. Trong trường hợp sạc quá mức, có thể có tối đa hai lần sạc ngắn trong ô tô sạc ba pha trước khi Người quản lý sạc xác định số pha chính xác. Mục đích ở đây là cung cấp chức năng cao nhất có thể ngay cả khi không có đồng hồ đo chính xác pha khi ô tô có cách sử dụng pha khác nhau được sạc ở hộp âm tường. Nếu bạn biết ô tô của mình sử dụng bao nhiêu pha để sạc, bạn nên đặt số pha được sử dụng cho đúng giá trị khi sạc vượt mức.

Dự trữ năng lượng

Việc điều khiển trong một bộ lưu điện luôn cố gắng giảm thiểu mức tiêu thụ điện lưới và điện áp vào lưới điện. Bạn có thể thông báo điều này với Trình quản lý sạc cFos bằng cách thiết lập đồng hồ với vai trò "lưu trữ năng lượng mặt trời". Trong trường hợp này, một bộ lưu trữ phóng điện được coi là một máy phát điện (đồng hồ hiển thị các giá trị công suất âm), có nghĩa là năng lượng này có sẵn để sạc xe. Tuy nhiên, hệ thống lưu trữ sạc (bộ đếm hiển thị giá trị điện dương) không được coi là tiêu dùng vì hệ thống lưu trữ ngừng sạc ngay lập tức nếu nguồn sạc được sử dụng để sạc ô tô điện. Do đó, cFos Charging Manager bỏ qua mức tiêu thụ của đồng hồ có vai trò "Lưu trữ năng lượng mặt trời". Bạn có thể chọn giữa "Lưu Tất cả" và "Lưu Trang chủ" cho cuộn bộ nhớ. Với "Trang chủ lưu trữ", việc xả bộ nhớ không được sử dụng để sạc quá mức, điều này tránh chu kỳ sạc sâu của bộ nhớ. Dưới đây là một số tùy chọn để sử dụng máy đo.

Nếu hệ thống lưu trữ năng lượng của bạn không có bộ đếm hai chiều, bạn có thể lắp bộ đếm bên ngoài. Đồng hồ Modbus hai chiều thường được khuyến nghị, nhưng tùy thuộc vào sự bố trí của đồng hồ trong lắp đặt, có thể sử dụng một số công tơ S0 (hoặc các công tơ một chiều khác), phải được kiểm tra trong từng trường hợp riêng biệt.