Overskudsopkrævning

Med cFos Charging Manager og et solcelleanlæg kan du sikre dig, at din bil (næsten (*)) kun oplades, når der er overskud af solenergi til rådighed. Overskud = produktion minus husholdningsforbrug.

Bemærk: For at afgiftsreglerne kan overholdes, skal belastningsstyring være aktiv, dvs. at tilstanden skal være indstillet til "belastningsfordeling" og ikke "observere".

Du kan oprette en regel for opladning af typen "Solar" til dette formål. Vælg "Soloverskud" som tilstand. Som "Start current limit" skal du vælge den overskudsstrøm, som solcelleanlægget skal generere, og som denne regel skal gælde for.

Screenshot cFos Charging Manager Dokumentation - Overskudsopkrævning

Reglen: Dette aktiverer overskudsladning med det tilgængelige overskud fra en indføring på 6,5 A.

Desuden kan du angive en underkørselstid, dvs. det antal sekunder, som den aktuelle grænse må underskrides efter aktivering af overskudsreglen, før opladningen stoppes. På denne måde afbrydes opladningen ikke i tilfælde af kortvarige strømafbrydelser, f.eks. på grund af forbipasserende skyer.

Du kan aflæse soloverskuddet ved at oprette den virtuelle måler "Overskud (VM)" i Charging Manager. Desuden kan du oprette en virtuel måler "Grid Demand (VM)", der viser, hvor meget elektricitet der i øjeblikket trækkes fra nettet.

Tip: Hvis dit solcellesystem ikke længere genererer den minimumsstrøm, der kræves til opladning om vinteren eller i overgangsperioden, kan du også angive en værdi under 6000 mA som startstrømsgrænse. I dette tilfælde sker opladningen med soloverskud og delvis brug af nettet.

Tip: Hvis du vil sikre, at bilen oplades næste morgen, kan du angive en tidsbaseret regel ud over overskudsreglen: Tid, Start: 21:00, Slut 6:00, Strøm 6000. Dvs. hvis bilen om natten stadig har brug for elektricitet for at blive fuldt opladet, kan du enten oplade fra nettet eller fra et lager.

Den overskydende elektricitet er den elektricitet, der vil blive leveret til elnettet. For at bestemme dette skal cFos Charging Manager kunne måle det. Der er følgende muligheder for dette:

Illustration af målebegreber
  1. Enten: Opsætning med en måler til "netforsyning". Du installerer en (tovejs) måler på husets overføringssted. Hvis denne måler viser negative værdier, indfører du strøm, og denne elektricitet er tilgængelig til overskudsladning. Egnede målere er f.eks. Modbus-målere eller interne netreferencemålere i dit solcelleanlæg (f.eks. SMA Homemanager 2.0, Kostal Power Meter, E3/DC netreferencemåler osv.). For at Charging Manager kan beregne netreferencen uafhængigt af opladningen af elbilerne, skal der i denne konfiguration konfigureres en måler med rollen "forbrug elbil" for hver EVSE for hver EVSE.
  2. Eller: Du måler dit husstandsforbrug med en egnet måler uden EVSE(s) og uden elproduktionen. Simple S0-målere er tilstrækkelige til dette. Charging Manager trækker derefter husstandens forbrug fra produktionseffekten og stiller den resterende effekt til rådighed for opladning.

Produktionseffekten kan måles med en ekstra måler. Alternativt kan du måske også aflæse værdierne direkte fra dit solcelleanlæg. Se venligst vores liste over aktuelt understøttede enheder.

(*) På grund af måle- og beregningsusikkerheder kan der forekomme en mindre netudtrækning eller indfødning i grænseområdet.

Brugerrapport om overskudsbelastning med Shelly 3EM (PDF)
Brugerrapport om overskudsladning med Solaredge

Saldo overskudsopkrævning

Hvis du ved, at solcelleanlægget kan generere 4,2 kW strøm eller mindre, skal overskydende opladning konfigureres med en løsning. I dette tilfælde anvendes "balanceret opladning".

Bemærk: Elbiler har brug for mindst 1,4 kW (dvs. 6 A) pr. fase for at kunne oplade. For trefaset opladning giver det 3*1,4 kW = 4,2 kW.

Under 4,2 kW solenergi skal du omfordele strømmen til opladning fra de tre faser til én fase, så der er mindst 1,4 kW til rådighed på denne fase. Hvis du f.eks. leverer 500 W solenergi på alle faser, kan du trække 1500 W på en enkelt fase. Da energileverandørernes tovejsmålere arbejder på balancebasis, er der matematisk set hverken tale om netudtag eller indfødning.

Under 4,2 kW skal du derfor slukke to sikringer, som forsyningsledningerne til EVSE'en er beskyttet med (men ikke den, som cFos-ladestyringen er beskyttet med). Forsigtig: Du må dog ikke tænde eller slukke for de enkelte faser under opladningen. Dette kan ødelægge bilens opladningsudstyr! Hvis du ikke bruger en måler ved EVSE'en, der kan opløse de enkelte faser, bør du om muligt informere Charging Manager om, at bilen nu oplades i en enkelt fase ved at indstille konfigurationsparameteren "Phases" i overensstemmelse hermed. Med en måler, der kan opløse individuelle faser, kan du lade faseindstillingen stå på "bestemme".

Hvis du senere vil oplade bilen igen uafhængigt af soloverskuddet, skal du tænde de slukkede sikringer før opladningen og deaktivere reglen for opladning af soloverskuddet i Charging Manager. Derefter kan du oplade med den normale strøm.

Brug af faser

Hvis du bruger målere, der registrerer strømmen i faser, kan Charging Manager (især for en- eller tofasede opladningsbiler) styre opladningseffekten i faser og dermed optimere den. I tilfælde af målere, der kun udsender en effektværdi i forhold til antallet af anvendte faser, fordeler cFos Charging Manager effekten jævnt på faserne, hvilket fører til visse unøjagtigheder. I dette tilfælde (og også i tilfælde af pludseligt stort forbrug) bør du indstille en tilstrækkelig høj gangreserve. Hvis du ved, hvilke faser der faktisk bruges, kan du konfigurere dette for måleren eller wallboxen via parameteren "Phases".
Automatisk fasedetektion: Hvis du indstiller parameteren "Faser" til "Bestem" for en wallbox uden fase-for-fase-opløsning, vil Charging Manager forsøge at bestemme faseforbruget pr. transation selv. Hvis der f.eks. er tilsluttet en måler til wallboxen, overtager den fasebrug fra denne måler. Hvis effekten er klart for høj i forhold til antallet af faser, korrigeres faseforbruget fra L1 til L1+L2 eller L1 til L1+L2+L3 eller L1+L2 til L1+L2+L3. Hvis der ikke foreligger yderligere oplysninger, antager cFos Charging Manager i første omgang 1-faset opladning. Den værdi, der bestemmes på denne måde, anvendes under opladningen og slettes igen, når køretøjet er frakoblet. I tilfælde af overopladning kan dette resultere i op til to korte opladningsforsøg for en trefaset opladningsbil, indtil Charging Manager har bestemt det korrekte antal faser. Målet her er at give den højest mulige funktionalitet selv uden fasepræcise tællere, når biler med forskellig faseforbrug oplades ved en Wallbox. Hvis du ved, hvor mange faser din bil oplades med, anbefales det at indstille de anvendte faser til den korrekte værdi, når du oplader for meget.

Gangreserve

Styringen i et strømlagringsanlæg forsøger altid at minimere netforbruget og netinputtet. Du kan fortælle dette til cFos Charging Manager ved at oprette en måler med rollen "solcellelager". I dette tilfælde betragtes et afladende lager som en generator (måleren viser negative effektværdier), hvilket betyder, at denne energi er tilgængelig til at oplade bilen. En opladningslagerenhed (måleren viser positive effektværdier) betragtes dog ikke som en forbruger, fordi lagerenheden stopper opladningen straks, når opladningseffekten bruges til at oplade elbilen. CFos Charging Manager ignorerer derfor forbruget af målere med rollen "solcelleoplagring". Du kan vælge mellem "Storage All" og "Storage Home" som rolle for lagringsmåleren. Med "Storage Home" bruges afladningen af lageret ikke til overskudsladning, så man undgår dybe opladningscyklusser af lageret. Her er nogle flere muligheder for at bruge måleren.

Hvis dit eloplagringssystem ikke har en tovejsmåler, kan du installere en ekstern måler. Oftest anbefales det at bruge tovejs Modbus-målere, men det kan også fungere med flere S0-målere (eller andre ensrettede målere) afhængigt af placeringen af målere i anlægget, hvilket skal kontrolleres i hvert enkelt tilfælde.