Fazla ücretlendirme

CFos Şarj Yöneticisi ve bir güneş enerjisi sistemi ile, arabanızın (neredeyse (*)) yalnızca güneş enerjisi fazlası mevcut olduğunda şarj edilmesini sağlayabilirsiniz. Fazlalık = üretim eksi hane halkı tüketimi.

Bunun için "Solar" türünde bir şarj kuralı oluşturabilirsiniz. Mod olarak "Güneş fazlası" seçeneğini seçin. "Başlangıç akımı sınırı" olarak, güneş sisteminin üretmesi gereken ve bu kuralın uygulanması gereken fazla akımı seçin.

Screenshot cFos Şarj Yöneticisi Belgeleri - Fazla ücretlendirme

Kural 2: Güneş, Başlangıç akımı sınırı: 6,5 A (6500 mA), "Güneş Fazlası", bu, 6,5 A'lik ortalama beslemeden elde edilen mevcut fazlalık ile fazla yüklemeyi etkinleştirir.

Şarj kuralının yürürlükte olup olmadığına karar vermek için cFos Şarj Yöneticisi, bulutların geçmesi gibi kısa süreli elektrik kesintilerinde şarjın kesintiye uğramaması için solar şarj kuralları için 15 dakikalık bir hareketli ortalama kullanır.

Bu ortalama değerleri "Üretilmiş Güç, Avg" sanal sayacını açarak okuyabilirsiniz. Şarj Yöneticisinde. Solar şarj kuralları için kullanın veya fazlalık varsa "Şebeke talebi, Ort." kurmak. Bu sayaçları birkaç gün gözlemlerseniz güneş kurallarına uygun değerler bulacaksınız.

Fazla elektrik, şebekeye beslenecek olan elektriktir. Bunu belirlemek için cFos Şarj Yöneticisi bunu ölçebilmelidir. Bunun için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

  1. Ya: Bir "satın alınan elektrik" sayacıyla kurun. Ev bağlantısının aktarma noktasına (çift yönlü) bir sayaç takıyorsunuz. Bu sayaç negatif değerler gösteriyorsa, besleyin ve bu akım aşırı şarj için kullanılabilir. Uygun sayaçlar, örneğin, güneş sisteminiz için Modbus sayaçları veya dahili elektrik sayaçlarıdır. Şarj Yöneticisinin satın alınan elektriği elektrikli arabaların şarjından bağımsız olarak hesaplayabilmesi için bu konfigürasyonda her EVSE için "E-car tüketimi" rolü olan bir sayaç konfigüre edilmelidir.
  2. Veya: EVSE(ler) olmadan ve üretim çıkışı olmadan ev tüketiminizi ölçmek için uygun bir sayaç kullanabilirsiniz. Bunun için basit S0 metreler yeterlidir. Şarj Yöneticisi daha sonra üretim çıktısından ev tüketimini çıkarır ve kalan çıktıyı şarj için kullanılabilir hale getirir.

Üretim gücü ekstra bir sayaç ile ölçülebilir. Alternatif olarak, değerleri doğrudan güneş sisteminizden okuyabilirsiniz. Lütfen şu anda desteklenen cihazlar listemize bakın.

(*) Hareketli ortalamaların kullanılması, sınır alanında hafif bir ızgara referansı veya besleme ile sonuçlanabilir.

Fazlalık ücretlendirmeyi dengelemek

Güneş enerjisi sisteminin 4,2 kW veya daha az güç üretebileceğini biliyorsanız, fazla şarjın bir geçici çözümle yapılandırılması gerekir. Bu durumda "dengeli şarj" uygulanır.

Not: Elektrikli arabaların şarj olabilmesi için faz başına en az 1,4 kW (yani 6 A) gerekir. Üç fazlı şarj ile bu, 3*1,4 kW = 4,2 kW ile sonuçlanır.

4,2 kW güneş enerjisinin altında, şarj için güç, bu fazda en az 1,4 kW mevcut olacak şekilde üç fazdan bir faza yeniden dağıtılmalıdır. Örneğin tüm fazlarda 500 W güneş enerjisi beslerseniz tek fazda 1500 W çekebilirsiniz. Enerji tedarikçilerinin çift yönlü sayaçları bir bilanço üzerinde çalıştığından, şebekenin matematiksel olarak satın alınması veya beslemesi yoktur.

4,2 kW'ın altında, EVSE'ye giden besleme hatlarının korunduğu iki sigortayı kapatmanız gerekir (yalnızca cFos Power Brain Controller'ın korunduğu sigortayı değil). Dikkat: Şarj işlemi sırasında fazları tek tek açıp kapatamazsınız. Bu, aracın şarj cihazının bozulmasına neden olabilir! EVSE'de ayrı fazları çözebilecek bir sayaç kullanmıyorsanız, mümkünse, "Aşamalar" konfigürasyon parametresini buna göre ayarlayarak, mümkünse Şarj Yöneticisine aracın şu anda tek fazda şarj olduğunu bildirmelisiniz. Tek tek fazları çözebilen bir sayaç ile faz ayarını "belirle"de bırakabilirsiniz.

Daha sonra aracı güneş enerjisi fazlalığından bağımsız olarak şarj etmek isterseniz, şarj etmeden önce kapalı sigortaları açın ve Şarj Yöneticisinde güneş enerjisi fazlalığı şarj kuralını devre dışı bırakın. Sonra normal güçle şarj edebilirsiniz.

Faz kullanımı

Elektriği fazlar halinde kaydeden sayaçlar kullanırsanız, Şarj Yöneticisi (özellikle tek veya iki fazlı şarj araçlarında) şarj gücünü fazlar halinde kontrol edebilir ve böylece optimize edebilir. Kullanılan faz sayısına bağlı olarak yalnızca bir güç değeri veren sayaçlar söz konusu olduğunda, cFos Şarj Yöneticisi gücü fazlara eşit olarak dağıtır ve bu da belirli yanlışlıklara yol açar. Bu durumda (ve ani yüksek tüketim durumunda da) yeterince yüksek bir güç rezervi ayarlamalısınız. Gerçekte hangi fazların kullanıldığını biliyorsanız, bunu 'Fazlar' parametresini kullanarak sayaç veya duvar kutusu için yapılandırabilirsiniz. Otomatik faz algılama: Faz çözünürlüğü olmayan bir cihaz için 'Aşamalar' parametresini "Belirle" olarak ayarlarsanız, Şarj Yöneticisi geçiş başına faz kullanımını belirlemeye çalışır. Örneğin, EVSE'a bir sayaç takılırsa, bu sayacın faz kullanımını devralır. Güç, faz sayısına göre açıkça çok yüksekse, L1'den L1 + L2'ye veya L1'den L1 + L2 + L3'e veya L1 + L2'den L1 + L2 + L3'e faz kullanımını düzeltir. Daha fazla bilgi yoksa, cFos Şarj Yöneticisi başlangıçta 1 fazlı şarjı varsayar. Bu şekilde belirlenen bu değer, şarj işlemi sırasında kullanılır ve araç prizden çekildiğinde tekrar silinir. Aşırı şarj durumunda, üç fazlı bir şarj arabası, Şarj Yöneticisi doğru faz sayısını belirleyene kadar iki kısa şarj denemesine yol açabilir. Buradaki amaç, farklı faz kullanımlarına sahip arabaların bir EVSE üzerinde şarj edilmesi durumunda faz-doğru sayaçlar olmadan bile mümkün olan en yüksek işlevselliği sunmaktır.

Güç rezervi

Bir güç deposundaki kontrol, her zaman şebeke tüketimini ve şebeke enjeksiyonunu en aza indirmeye çalışır. Bunu cFos Şarj Yöneticisine "güneş enerjisi depolama" rolüne sahip bir ölçüm cihazı kurarak söyleyebilirsiniz. Bu durumda, bir boşaltma deposu bir jeneratör olarak kabul edilir (sayaç negatif güç değerlerini gösterir), bu da bu enerjinin aracı şarj etmek için mevcut olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, bir şarj depolaması (sayaç pozitif güç değerlerini gösterir) bir tüketici olarak kabul edilmez çünkü depolama, elektrikli arabayı şarj etmek için şarj gücü kullanıldığında hemen şarjı durdurur. Bu nedenle, "güneş enerjisi depolama" rolüne sahip ölçüm cihazları için cFos Şarj Yöneticisi tüketimini göz ardı eder.

Enerji depolama sisteminizde çift yönlü sayaç yoksa harici sayaç takabilirsiniz. Çift yönlü Modbus sayaçları genellikle tavsiye edilir, ancak kurulumdaki sayaçların düzenine bağlı olarak, her bir durumda kontrol edilmesi gereken birkaç S0 metre (veya diğer tek yönlü sayaçlar) kullanılabilir.