Fazla şarj

cFos Şarj Yöneticisi ve bir güneş enerjisi sistemi ile aracınızın (neredeyse (*)) sadece güneş enerjisi fazlası mevcut olduğunda şarj edilmesini sağlayabilirsiniz. Fazlalık = üretim eksi ev tüketimi.

Not: Şarj kurallarına uyulabilmesi için yük yönetiminin aktif olması gerekir, yani mod "gözlemle" olarak değil "yük dağıtımı" olarak ayarlanmalıdır.

Bunun için "Solar" tipi bir şarj kuralı oluşturabilirsiniz. Mod olarak "Solar surplus" seçin. "Başlangıç akım sınırı" olarak, bu kuralın uygulanacağı güneş enerjisi sisteminin üreteceği fazla akımı seçin.

Screenshot cFos Şarj Yöneticisi Dokümantasyonu - Fazla şarj

Kural: Solar, başlangıç akım sınırı: 6,5 A(6500 mA), "solar surplus", bu, 6,5 A'lık bir beslemeden elde edilen mevcut fazlalıkla artı şarjı etkinleştirir.

Buna ek olarak, bir alt kesim süresi, yani şarj durdurulmadan önce fazlalık kuralını etkinleştirdikten sonra akım sınırının altında kalınabilecek saniye sayısını belirleyebilirsiniz. Bu şekilde, örneğin geçen bulutlar nedeniyle kısa süreli güç düşüşleri durumunda şarj kesintiye uğramaz.

Şarj Yöneticisinde sanal sayaç "Surplus (VM)" kurarak güneş enerjisi fazlasını okuyabilirsiniz. Ayrıca, şu anda şebekeden ne kadar elektrik çekildiğini gösteren bir sanal sayaç "Şebeke Talebi (VM)" kurabilirsiniz.

İpucu: PV sisteminiz artık kışın veya geçiş döneminde şarj için gereken minimum gücü üretmiyorsa, başlangıç akımı sınırı olarak 6000mA'nın altında bir değer de belirleyebilirsiniz. Bu durumda, şarj işlemi güneş enerjisi fazlası ve şebekenin kısmi kullanımı ile gerçekleştirilir.

İpucu: Aracınızın ertesi sabah şarj edilmesini sağlamak için, fazlalık kuralına ek olarak zamana dayalı bir kural belirleyebilirsiniz: Zaman, Başlangıç: 21:00, Bitiş 6:00, Akım 6000. Yani, geceleyin aracın tam olarak şarj edilmesi için hala elektriğe ihtiyacı varsa, ya şebekeden ya da bir depodan şarj edebilirsiniz.

Artan elektrik, şebekeye beslenecek olan elektriktir. Bunu belirlemek için cFos Şarj Yöneticisinin bunu ölçebilmesi gerekir. Bunun için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Ölçüm kavramlarının gösterimi
  1. Her ikisi de: Bir "şebeke besleme" sayacı ile ayarlayın. Ev bağlantısının aktarım noktasına bir (çift yönlü) sayaç takarsınız. Bu sayaç negatif değerler gösteriyorsa, besleme yaparsınız ve bu elektrik fazla şarj için kullanılabilir. Uygun sayaçlar, örneğin Modbus sayaçları veya güneş enerjisi sisteminizin dahili şebeke referans sayaçlarıdır (örneğin SMA Homemanager 2.0, Kostal Power Meter, E3/DC şebeke referans sayacı, vb.) Şarj Yöneticisinin şebeke referansını elektrikli araçların şarjından bağımsız olarak hesaplayabilmesi için, bu konfigürasyondaki her EVSE için "elektrikli araç tüketimi" rolüne sahip bir sayaç yapılandırılmalıdır.
  2. Veya: EVSE(ler) olmadan ve üretim gücü olmadan ev tüketiminizi uygun bir sayaçla ölçersiniz. Bunun için basit S0 sayaçlar yeterlidir. Şarj Yöneticisi daha sonra hane tüketimini üretim gücünden çıkarır ve kalan gücü şarj için kullanılabilir hale getirir.

Üretim gücü ekstra bir sayaç ile ölçülebilir. Alternatif olarak, değerleri doğrudan güneş sisteminizden okuyabilirsiniz. Lütfen şu anda desteklenen cihazlar listemize bakın.

(*) Ölçüm ve hesaplama hataları nedeniyle, sınır bölgesinde hafif bir şebeke çekişi veya beslemesi meydana gelebilir.

Shelly 3EM ile fazla yükleme hakkında kullanıcı raporu (PDF)
Solaredge ile fazla şarj hakkında kullanıcı raporu

Bakiye fazlası ücretlendirme

Güneş enerjisi sisteminin 4,2 kW veya daha az güç üretebileceğini biliyorsanız, fazla şarjın geçici bir çözümle yapılandırılması gerekir. Bu durumda "dengeli şarj" uygulanır.

Not: Elektrikli araçların şarj olabilmesi için faz başına en az 1,4 kW (yani 6 A) gerekir. Üç fazlı şarj için bu, 3*1,4 kW = 4,2 kW ile sonuçlanır.

4,2 kW güneş enerjisi gücünün altında, şarj için gücü üç fazdan bir faza yeniden dağıtmanız gerekir, böylece bu fazda en az 1,4 kW kullanılabilir. Örneğin, tüm fazlara 500 W güneş enerjisi beslerseniz, tek bir fazdan 1500 W çekebilirsiniz. Enerji tedarikçilerinin iki yönlü sayaçları bilanço esasına göre çalıştığından, matematiksel olarak ne şebeke çekişi ne de besleme söz konusudur.

Bu nedenle, 4,2 kW'ın altında EVSE'ye giden besleme hatlarının korunduğu iki sigortayı kapatmanız gerekir (yalnızca cFos Şarj Kontrol Cihazının korunduğu sigortayı değil). Dikkat: Ancak, şarj işlemi sırasında fazları tek tek açıp kapatmamalısınız. Bu, aracın şarj ekipmanına zarar verebilir! EVSE'de ayrı fazları çözebilen bir sayaç kullanmıyorsanız, mümkünse "Fazlar" yapılandırma parametresini buna göre ayarlayarak Şarj Yöneticisine aracın artık tek fazda şarj olduğunu bildirmelisiniz. Ayrı fazları çözümleyebilen bir sayaçla, faz ayarını "belirle" olarak bırakabilirsiniz.

Aracı daha sonra güneş enerjisi fazlalığından bağımsız olarak tekrar şarj etmek istiyorsanız, şarj işleminden önce kapalı sigortaları açın ve Şarj Yöneticisinde güneş enerjisi fazlalığı şarj kuralını devre dışı bırakın. Ardından normal güç ile şarj edebilirsiniz.

Faz kullanımı

Akımı fazlar halinde kaydeden sayaçlar kullanırsanız, Şarj Yöneticisi (özellikle tek veya iki fazlı şarj araçları için) şarj gücünü fazlar halinde kontrol edebilir ve böylece optimize edebilir. Yalnızca kullanılan faz sayısıyla ilgili bir güç değeri veren sayaçlar söz konusu olduğunda, cFos Şarj Yöneticisi gücü fazlara eşit olarak dağıtır ve bu da bazı yanlışlıklara yol açar. Bu durumda (ve ayrıca ani yoğun tüketim durumunda), yeterince yüksek bir güç rezervi ayarlamalısınız. Gerçekte hangi fazların kullanıldığını biliyorsanız, bunu 'Fazlar' parametresi aracılığıyla sayaç veya wallbox için yapılandırabilirsiniz.
Otomatik faz tespiti: Faz-faz çözünürlüğü olmayan bir wallbox için 'Fazlar' parametresini "Belirle" olarak ayarlarsanız, Şarj Yöneticisi geçiş başına faz kullanımını kendisi belirlemeye çalışacaktır. Örneğin wallbox'a bir sayaç takılmışsa, bu sayacın faz kullanımını devralır. Güç faz sayısına göre açıkça çok yüksekse, faz kullanımını L1'den L1+L2'ye veya L1'den L1+L2+L3'e veya L1+L2'den L1+L2+L3'e düzeltir. Daha fazla bilgi mevcut değilse, cFos Şarj Yöneticisi başlangıçta 1 fazlı şarjı varsayar. Bu şekilde belirlenen değer şarj işlemi sırasında kullanılır ve araç fişten çekildikten sonra tekrar silinir. Aşırı şarj durumunda bu, Şarj Yöneticisi doğru faz sayısını belirleyene kadar üç fazlı bir şarj aracı için iki kısa şarj denemesine neden olabilir. Buradaki amaç, farklı faz kullanımına sahip araçlar bir Wallbox'ta şarj edildiğinde faz doğru sayaçlar olmadan bile mümkün olan en yüksek işlevselliği sağlamaktır. Aracınızın kaç faz ile şarj olduğunu biliyorsanız, aşırı şarj ederken kullanılan fazları doğru değere ayarlamanız önerilir.

Güç rezervi

Bir güç depolamadaki kontrol her zaman şebeke tüketimini ve şebeke enjeksiyonunu en aza indirmeye çalışır. Bunu cFos Şarj Yöneticisine "solar depolama" rolüne sahip bir sayaç kurarak anlatabilirsiniz. Bu durumda, deşarj olan bir depolama bir jeneratör olarak kabul edilir (sayaç negatif güç değerleri gösterir), bu da bu enerjinin aracı şarj etmek için mevcut olduğu anlamına gelir. Ancak, bir şarj depolama ünitesi (sayaç pozitif güç değerleri gösterir) tüketici olarak kabul edilmez çünkü şarj gücü elektrikli arabayı şarj etmek için kullanıldığında depolama ünitesi şarjı derhal durdurur. Bu nedenle cFos Şarj Yöneticisi, "solar depolama" rolüne sahip sayaçların tüketimini göz ardı eder. Depolama ölçerin rolü için "Storage All" ve "Storage Home" arasında seçim yapabilirsiniz. "Storage Home" ile deponun deşarjı fazla şarj için kullanılmaz, bu da deponun derin şarj döngülerini önler. İşte ölçüm cihazını kullanmak için birkaç seçenek daha.

Elektrik depolama sisteminizde çift yönlü bir sayaç yoksa, harici bir sayaç takabilirsiniz. Çoğunlukla çift yönlü Modbus sayaçlar önerilir, ancak her bir durumda kontrol edilmesi gereken kurulumdaki sayaçların düzenine bağlı olarak birkaç S0 sayaçla (veya diğer tek yönlü sayaçlarla) da çalışabilir.