Dökümantasyon

Kalibre edilmiş sayaçların faturalandırılması ve kullanımı

MessEV ve MessEG, resmi faturalandırma amaçları için kalibre edilmiş sayaçların kullanılmasını şart koşmaktadır. AB'de MID sertifikalı sayaçlar kalibre edilmiş olarak kabul edilir. MID sertifikası, üretim yılının son iki basamağı ile bir dikdörtgen içine alınmış 'M' ile tanınabilir. Sertifikasyon otoritesinin numarası dikdörtgenin sağında bulunabilir.

CFos Power Brain Wallbox'lar standart olarak MID sertifikalı, yani kalibre edilmiş sayaçlarla birlikte tedarik edilir ve isteğe bağlı olarak bir görüntüleme penceresi ile birlikte sunulur. Bu aynı zamanda kalibrasyon yasasının gerektirdiği gibi sayacın kolay okunmasını sağlar. Sayaç okumasının kanıtı olarak genellikle sayacın bir fotoğrafı yeterlidir. Bu sayaç okuma ve faturalama şekli, Ücretlendirme Sütunu Yönetmeliğinin uygulanmadığı tüm bağlamlarda uygundur. 13 Nisan 2024 tarihinden itibaren Ücretlendirme Noktaları Yönetmeliğinin yerini AB çapında bir yönetmelik olan AFIR (Alternatif Yakıtlar Altyapı Yönetmeliği) alacaktır. Bu nedenle aşağıda sadece AFIR'e atıfta bulunuyoruz.

AFIR (şarj istasyonu yönetmeliğiydi) hangi durumlarda geçerlidir ve ne zaman geçerli değildir?

AFIR, spot (ad-hoc) şarj için kamuya açık şarj noktaları için geçerlidir. Noktasal şarj, bir sağlayıcıya önceden kayıt yaptırmadan bir benzin istasyonunda olduğu gibi şarj anlamına gelir. Kamuya açık şarj noktaları, otoyol servis istasyonlarındaki veya süpermarket otoparklarındaki şarj noktaları gibi, kamu veya özel arazide işletilen ve herkesin önceden kayıt yaptırmadan erişebileceği noktalardır. Şarj noktaları yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilen bir alanda bulunuyorsa, AFIR geçerli değildir. Bu tür alanlar şunları içerir

  • Sadece çalışanlar tarafından erişilebilen şirket otoparkları (*)
  • Apartman bloklarının garajları
  • Şirket araçlarının park edilmesi için çalışanlara ait özel mülkler üzerindeki otoparklar
  • Sadece üyeler tarafından kullanılabilen kulüp ve dernek otoparkları
  • Sadece Car-Sharing üyeleri tarafından kullanılabilen kamuya açık otoparklar (özel düzenleme)
Özellikle, şirket araçlarının çalışanın evinde şarj edilmesi durumunda AFIR geçerli değildir! Geçmişte, şarj noktası yönetmeliği muhtemelen şirket araçlarına ve şirket otoparklarına aşırı hevesli bir şekilde uygulanmıştır. Sözde "kalibrasyon yasasına uygun duvar kutularının" test edilmesi, müşterinin yalnızca depoya gireni ödemek istediği bir benzin istasyonundaki gibi şarj etme durumuna atıfta bulundu. Buna karşılık, elektrikli bir şirket aracına sahip olan çalışan, şarj altyapısının tüm işletimini, yani şarj istasyonunun bekleme gücünü ve diğer masrafları da işverenle çözmek ister. Ancak bu, şarj noktası yönetmeliği kapsamında değildir. Dolayısıyla AB, AFIR ile burada bir netlik yaratmaktadır.
(*) Bununla birlikte, bir şirket otoparkında misafirler veya yabancılar tarafından ücret karşılığında seçici şarj için kullanılabilecek bir şarj noktası sunarsa, AFIR geçerlidir.

Bu nedenle kalibrasyon yasasına uygun duvar kutuları sadece AFIR kapsamında gereklidir!

Bir EVSE'de birden fazla kişinin şarj işlemlerinin faturalandırılması

CFos Şarj Yöneticisi, bir wallbox'taki farklı kullanıcıların şarj işlemlerini faturalandırmak için, şarj edilen kWh dahil olmak üzere kullanıcıların kullanıcı kimliklerinin ve RFID'lerinin veya PIN'lerinin bir CSV dosyası biçiminde kaydedildiği bir işlem günlüğü sunar. Bu dosya otomatik olarak analiz edilebilir ve örneğin Excel'e yüklenebilir. Birçok durumda bu, faydalı faturalar oluşturmak için yeterli olacaktır. Gerekirse şarj işlemlerinin özel kanıtı sayaç fotoğrafları ile sağlanabilir, örneğin şarj akımı bir konut kompleksinde yılda bir kez otopark kiracılarına faturalandırılacaksa. Bireysel şarj işlemlerinin "sahteciliğe karşı korumalı" olarak kaydedilmesi gerekiyorsa, cFos Şarj Yöneticisi şarj işlemlerini kendisi imzalayabilir veya daha sonra doğrulama yazılımı kullanılarak kontrol edilebilecek bir imzalama sayacı yardımıyla dosyalar oluşturabilir, aşağıdaki açıklamaya bakın. İsteğe bağlı olarak, tüm ücretlendirme süreçleri bir OCPP faturalandırma arka ucuna iletilebilir. "Kalibrasyon uyumlu" duvar kutularının imzalı sayaç okumaları da buna göre iletilir. Bu imzalı sayaç okumaları daha sonra sayaç fotoğraflarının işlenmesinin yerini alır.

İmzalı sayaç okumalarının bir faturalandırma arka ucuna iletilmesi

CFos Şarj Yöneticisi, Lovato DMED341MID7E imza sayacını ve EMH iML e-moc'u kullanarak şarj işlemlerini kalibrasyon yasasına uygun şekilde kaydedebilir ve bunları bir faturalama arka ucuna iletebilir. Bu sayede S.A.F.E. programı kullanılarak doğrulanabilen kalibrasyon uyumlu faturalar oluşturulabilir. Bunu yapmak için, sayacı (bizden temin edilebilir) duvar kutusunun yakınındaki küçük bir dağıtıcı muhafazasına monte etmeli ve gerekirse muhafazayı ve Modbus kablolarını mühürlemelisiniz. CFos Şarj Yöneticisinde, imzalama sayacını şarj işlemlerini imzalamak istediğiniz duvar kutusuna takın. Ek olarak, wallbox için "Harici olarak imzalanmış sayaç okumalarını kaydet" seçeneğini ayarlayın. CFos Şarj Yöneticisi daha sonra aşağıdaki şekilde ilerler: Bir araç fişe takılana ve örneğin RFID kullanılarak şarj işlemi yetkilendirilene kadar şarj işlemi devre dışı bırakılır. Şarj etkinleştirilmeden önce, Şarj Yöneticisi imzalı bir sayaç okuması oluşturur. İşlem, araç fişten çekilene kadar devam eder. Wallbox'un fişini çektikten ve devre dışı bıraktıktan sonra, cFos Şarj Yöneticisi başka bir imzalı sayaç okuması oluşturur. Her iki sayaç okuması da daha sonra kalibrasyon yasasına uygun bir veri akışı olarak bir OCPP arka ucuna iletilir ve ayrıca Şarj Yöneticisinin kendisinde S.A.F.E. tarafından doğrulanabilecek bir biçimde saklanır, böylece bunları "Kullanıcılar" → "Şarj işlemleri" altından indirebilir ve örneğin işvereninize veya vergi dairesine sunabilirsiniz.

Bu konstelasyon, özellikle cFos Power Brain Wallbox gibi kalibrasyon yasasına uymayan wallbox'ların kullanılmasına izin verir. Wallbox'ların ticaret için yasal denetimi aslında sadece kamuya açık şarj noktalarıyla ilgilidir. Diğer şeylerin yanı sıra, sadece araca şarj edilen kWh'nin kalibrasyon yasasına uygun faturalandırma verileriyle kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilir. Bununla birlikte, birçok uygulamada, örneğin bir şirket arabasını evde şarj ederken, duvar kutusunun işletme maliyetleri de faturalandırılır ve geri ödenir. İşverenin vergi dairesi için yalnızca sayaç fotoğrafları veya imzalı sayaç okumaları gibi makul verilere ihtiyacı vardır ve bunlar daha sonra otomatik olarak analiz edilebilir.

Sayaç okumalarının kalibrasyon yönetmeliklerine uygun olarak kaydedilmesi ve kontrol edilmesi

Bu işlev, ek bir harici OCPP arka ucu kullanmak zorunda kalmadan cFos Charging Manager ile kalibrasyon yasasına uygun olarak faturalandırma yapmanızı sağlar.

Bazı "gözetim transferi uyumlu" duvar kutuları, şarjdan önce ve sonra imzalı bir sayaç okumasını kaydedebilir ve bunu OCPP aracılığıyla iletebilir. CFos Şarj Yöneticisi OCPP verilerinde böyle bir sayaç anlık görüntüsünü tanırsa, normal işlem günlüğüne ek olarak kaydeder. Wallbox tarafından özel bir anahtarla imzalanır. Bir sayaç anlık görüntüsünün geçerli olup olmadığını kontrol etmek için, ilgili sayacın genel anahtarına ihtiyacınız vardır. CFos Charging Manager, sayaç okumalarının imzasını doğrulamak için ortak anahtarı kullanabilir. Alternatif olarak, doğrulama için ücretsiz S.A.F.E. yazılımını da kullanabilirsiniz. Ancak, açık anahtarı güvenilir bir ortamda okuduğunuzdan ve kaydettiğinizden emin olun. Çünkü her zaman güncel sayaç değerleriyle birlikte okursanız, bir saldırgan (sahteci) açık anahtarını sahte sayaç değerleriyle birlikte teslim edebilir ve doğrulama yazılımı artık sahteciliği tanıyamaz.

Bu sorunu cFos Şarj Yöneticisi ile, sayacın genel anahtarını Şarj Yöneticisinin wallbox ayarlarında saklayarak önleyebilirsiniz. CFos Şarj Yöneticisi, mevcutsa bunu OCPP verilerinden otomatik olarak da çıkarabilir. Bununla birlikte, güvenli tarafta olmak için, genel anahtarı güvenilir bir kuruluştan edinmeli veya Şarj Yöneticisinde saklanan anahtarla karşılaştırmalısınız. Federal Ağ Ajansı bazı sayaçlar için açık anahtarı sağlar, bazı sayaçlar için sayaç üzerinde yazılıdır veya wallbox veya sayaç üreticisine başvurmanız gerekir.
Charging Manager'ın wallbox ayarlarında bir genel anahtar saklanır saklanmaz, Charging Manager sayaç anlık görüntülerini yalnızca bu saklanan anahtarla (güvendiğiniz) kaydeder. Daha sonra işlem günlüğü girişiyle eşleşen uygun XML dosyasını indirebilir ve bir doğrulama yazılımında kontrol ettirebilirsiniz. Buna ek olarak, cFos Charging Manager, sayaç anlık görüntüsünün imzasının genel anahtarla doğrulanıp doğrulanamadığını gösterir: doğrulanırsa yeşil kilit sembolü, imza doğrulanamazsa sarı, imzalı veri yoksa sembol yok.
İşlem günlüğünde, tüm işlem günlükleri için, belirli bir wallbox için veya tek bir işlem için sayaç anlık görüntülerini indirebilirsiniz. Ticari bağlamda, bu verileri (muhtemelen harici doğrulama yazılımı ile birlikte) altı yıl boyunca saklayabilir ve böylece yasal gereklilikleri yerine getirebilirsiniz.
İmzalayan bir sayacınız yoksa ve tüm taraflar cFos Charging Manager'a güveniyorsa, wallbox ayarlarında "Dahili sayaç okumalarını imzala ve kaydet" seçeneğini de etkinleştirebilirsiniz. Böylece cFos Ücretlendirme Yöneticisi, bir işlemden önce ve sonra sayaç okumalarını kendisi imzalar - tıpkı "kalibrasyon yasasına uygun" bir wallbox'ın yapacağı gibi. Şarj Yöneticisi, halihazırda mevcut değilse bir anahtar çifti oluşturur ve ardından harici doğrulama yazılımı için kullanabilmeniz için genel anahtarı görüntüler.