Fakturering och användning av kalibrerade mätare

Enligt MessEV får endast kalibrerade mätare användas för fakturering. I EU betraktas MID-certifierade mätare som kalibrerade. MID-certifiering känns igen på ett "M" i en rektangel med ett tvåsiffrigt tillverkningsår. Till höger om rektangeln finns den certifierande myndighetens nummer.

I Tyskland betraktas en EVSE med integrerad mätare som en "mätanordning" och måste kalibreras om den ska användas för fakturering. Så om du vill använda vår EVSE med inbyggd MID-certifierad mätare för officiella faktureringssyften måste du ta bort mätarna och installera dem i det distributionsskåp från vilket din EVSE förses med el.

Det finns alltså tre scenarier:

  1. Du använder den inbyggda mätaren endast för att hantera belastningen. Då spelar det ingen roll om den är MID-certifierad. Mätvärdena är endast till information.
  2. Din arbetsgivare, hyresvärd etc. kräver endast att du använder en MID-certifierad/kalibrerad mätare. Då kan du använda den MID-certifierade mätaren som installerats i EVSE:n som den levereras.
  3. Du behöver mätaravläsningar för officiell fakturering. I det här fallet måste du installera mätaren från EVSE i ett separat kontrollskåp/fördelare. Mätaren måste vara avläsbar för slutanvändaren.

Du måste därför besluta från fall till fall hur du ska gå vidare i din specifika ansökan. På begäran kan vi leverera cFos Power Brain Wallbox med en inbyggd eller extern mätare.

Fakturering av flera personers laddningsprocesser vid en EVSE

För redovisning av olika användares laddningsprocesser vid en EVSE erbjuder cFos Charging Manager en transaktionslogg där användarnas användar-ID och RFID- eller PIN-koder lagras i form av en CSV-fil, tillsammans med den laddade kWh. Detta kan analyseras maskinellt, t.ex. i Excel. Här erbjuder cFos Charging Manager (hittills) endast transaktionsloggen som ett hjälpmedel. Om du vill redovisa olika användares individuella laddningsprocesser i enlighet med kalibreringslagstiftningen måste du använda en EVSE som kan ge ut signerade mätarställningar vid start och stopp av en laddningsprocess. Vi arbetar för närvarande på en motsvarande variant av cFos Power Brain Wallbox och på att cFos Charging Manager ska kunna hålla dessa signerade mätarställningar för "officiella" faktureringsändamål.