Dokumentation

Fakturering och användning av kalibrerade mätare

Enligt MessEV får endast kalibrerade mätare användas för fakturering. I EU betraktas MID-certifierade mätare som kalibrerade. MID-certifiering känns igen på ett "M" i en rektangel med ett tvåsiffrigt tillverkningsår. Till höger om rektangeln finns den certifierande myndighetens nummer.

I Tyskland betraktas en EVSE med integrerad mätare som en "mätanordning" och måste kalibreras om den ska användas för fakturering. Så om du vill använda vår EVSE med inbyggd MID-certifierad mätare för officiella faktureringssyften måste du ta bort mätarna och installera dem i det distributionsskåp från vilket din EVSE förses med el.

Det finns alltså tre scenarier:

 1. Du använder den inbyggda mätaren endast för att hantera belastningen. Då spelar det ingen roll om den är MID-certifierad. Mätvärdena är endast till information.
 2. Din arbetsgivare, hyresvärd etc. kräver endast att du använder en MID-certifierad/kalibrerad mätare. Då kan du använda den MID-certifierade mätaren som installerats i EVSE:n som den levereras.
 3. Du behöver mätaravläsningar för officiell fakturering. I det här fallet måste du installera mätaren från EVSE i ett separat kontrollskåp/fördelare. Mätaren måste vara avläsbar för slutanvändaren.

Du måste därför besluta från fall till fall hur du ska gå vidare i din specifika ansökan. På begäran kan vi leverera cFos Power Brain Wallbox med en inbyggd eller extern mätare.

Behöver jag en vägglåda som uppfyller kalibreringsbestämmelserna?


            Flödesschema "Behöver jag en vägglåda som uppfyller kalibreringsbestämmelserna?

Fakturering av flera personers laddningsprocesser vid en EVSE

För redovisning av olika användares laddningsprocesser vid en wallbox erbjuder cFos Charging Manager en transaktionslogg där användarnas användar-ID och RFID- eller PIN-koder lagras tillsammans med de laddade kWh i form av en CSV-fil. Denna kan analyseras maskinellt, t.ex. genom att den laddas in i Excel. Här erbjuder cFos Charging Manager (hittills) endast transaktionsloggen som ett hjälpmedel. Om du vill redovisa olika användares individuella laddningsprocesser i enlighet med kalibreringslagen måste du använda en Wallbox som kan ge ut signerade mätarställningar vid start och stopp av en laddningsprocess. Vi arbetar för närvarande på en motsvarande variant av cFos Power Brain Wallbox och på att cFos Charging Manager ska kunna hålla dessa signerade mätaravläsningar för "officiell" fakturering.

Spara och kontrollera mätarställningar i enlighet med kalibreringsbestämmelserna

Med den här funktionen kan du fakturera med cFos Charging Manager i enlighet med kalibreringsbestämmelserna - utan att använda en ytterligare extern OCPP-backend.

Vissa wallboxar som uppfyller kalibreringsbestämmelserna kan lagra en signerad mätaravläsning före och efter laddning och överföra den via OCPP. Om cFos Charging Manager upptäcker en sådan mätarutskrift i OCPP-data sparar den den utöver den normala transaktionsloggen. Den signeras av wallboxen med en privat nyckel. För att kontrollera om en ögonblicksbild av en mätare är giltig behöver du den offentliga nyckeln för motsvarande mätare. Med hjälp av den offentliga nyckeln kan cFos Charging Manager verifiera signaturen för mätarutläsningarna. Alternativt kan du också använda gratis programvara, t.ex. S.A.F.E eller Chargy, för verifiering. (Från och med februari 2023) är dock alla lösningar som vi känner till beroende av att den offentliga nyckeln ingår i snapshotet av mätaren. Detta gör det möjligt för en angripare att skapa en mätarsignatur med sin privata nyckel, bifoga sin offentliga nyckel och verifieringsprogrammet upptäcker inte manipuleringen - ett kryptografiskt misslyckande!
Du kan kringgå detta problem med cFos Charging Manager genom att lagra den offentliga nyckeln till mätaren i inställningarna för väggboxen i Charging Manager. CFos Charging Manager kan också extrahera detta automatiskt från OCPP-data, om de finns tillgängliga. För att vara på den säkra sidan måste du dock skaffa den offentliga nyckeln från en pålitlig källa eller jämföra den med den som lagrats i Charging Manager. Den federala nätmyndigheten tillhandahåller den offentliga nyckeln för vissa mätare. Den är också tryckt på vissa mätare. Eller så måste du kontakta tillverkaren av wallboxen eller mätaren.
Så snart en offentlig nyckel har lagrats i laddningshanterarens inställningar för wallboxen sparar laddningshanteraren endast snapshots av mätare med denna lagrade nyckel (som du litar på). Du kan sedan ladda ner den lämpliga XML-filen som matchar transaktionslogguppgifterna och låta den kontrolleras i ett verifieringsprogram. Dessutom visar cFos Charging Manager om signaturen för mätarutdraget kunde valideras med den offentliga nyckeln: grön låssymbol om den är validerad, gul om signaturen inte kunde valideras, ingen symbol om det inte finns några signerade data.
I transaktionsprotokollet kan du ladda ner mätarsnapshots för alla transaktionsprotokoll, för en specifik wallbox eller för en enskild transaktion. I ett affärssammanhang kan du spara dessa uppgifter (eventuellt tillsammans med en extern verifieringsprogramvara) i 6 år och därmed uppfylla de rättsliga kraven.
För teständamål kan du också aktivera "signera och spara interna mätarställningar" i inställningarna för wallboxen. CFos Charging Manager signerar då mätaravläsningarna före och efter själva transaktionen - precis som en wallbox som uppfyller kalibreringslagen skulle göra. Här genererar Charging Manager ett nyckelpar om det inte redan finns och visar sedan den offentliga nyckeln så att du kan använda den för extern verifieringsprogramvara.