Dokumentation

Fakturering och användning av kalibrerade mätare

MessEV och MessEG föreskriver att kalibrerade mätare måste användas för officiella faktureringssyften. Inom EU betraktas MID-certifierade mätare som kalibrerade. MID-certifieringen känns igen på "M" i en rektangel med de två sista siffrorna i tillverkningsåret. Till höger om rektangeln finns numret till certifieringsorganet.

CFos Power Brain Wallbox levereras som standard med MID-certifierade, dvs. kalibrerade, mätare och finns som tillval med ett visningsfönster. Detta säkerställer också att mätaren är lätt att läsa av, vilket krävs enligt kalibreringslagen. Ett foto av mätaren räcker i regel som bevis för mätarställningen. Denna form av mätaravläsning och fakturering är lämplig i alla sammanhang där förordningen om laddstolpar inte är tillämplig. Från och med den 13 april 2024 kommer förordningen om laddningspunkter att ersättas av en EU-omfattande förordning, AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation). I det följande hänvisar vi därför endast till AFIR.

I vilka situationer är AFIR (var förordningen om laddstationer) tillämplig och när är den inte det?

AFIR gäller för offentliga laddstationer för punktladdning (ad hoc-laddning). Punktladdning innebär laddning som på en bensinstation, utan föregående registrering hos en leverantör. Offentliga laddstationer är sådana som drivs på offentlig eller privat mark och som alla kan komma åt utan föregående registrering, t.ex. laddstationer på motorvägsrastplatser eller på stormarknadsparkeringar. Om laddningspunkterna är placerade på en plats som endast kan nås av behöriga personer gäller inte AFIR. Sådana områden inkluderar

  • Företagsparkeringar som endast är tillgängliga för anställda (*)
  • Garage i flerfamiljshus
  • Parkeringsplatser på privat egendom som tillhör anställda för parkering av företagsbilar
  • Klubbar och föreningars parkeringsplatser som endast får användas av medlemmar
  • Offentliga parkeringsplatser som endast får användas av medlemmar i bildelningsföretag (särskild bestämmelse)
I synnerhet gäller AFIR inte vid laddning av tjänstebilar i den anställdes hem! Tidigare har förordningen om laddningspunkter förmodligen tillämpats alltför nitiskt på tjänstebilar och tjänsteparkeringar. Testningen av så kallade "wallboxar som uppfyller kalibreringslagen" hänvisade till situationen med laddning som på en bensinstation, där kunden bara vill betala för det som har gått in i tanken. Däremot skulle den anställde med en eldriven tjänstebil vilja reglera hela driften av laddningsinfrastrukturen med arbetsgivaren, dvs. även laddningsstationens standby-ström och eventuella andra kostnader. Detta omfattas dock inte av förordningen om laddningspunkter. Med AFIR skapar EU därför klarhet här.
(*) Om ett företag erbjuder en laddningspunkt på sin parkeringsplats som kan användas av gäster eller främlingar för selektiv laddning mot en avgift, gäller dock AFIR.

Wallboxar som överensstämmer med kalibreringslagen är därför endast nödvändiga inom ramen för AFIR!

Fakturering av flera personers laddningsprocesser vid en EVSE

CFos Charging Manager erbjuder en transaktionslogg för fakturering av olika användares laddningsprocesser vid en wallbox, där användar-ID och RFID eller PIN för användarna, inklusive de debiterade kWh, sparas i form av en CSV-fil. Denna kan analyseras automatiskt och laddas in i t.ex. Excel. I många situationer bör detta vara tillräckligt för att skapa användbara fakturor. Specifika bevis för laddningsprocesserna kan vid behov tillhandahållas med mätarfoton, t.ex. om laddningsströmmen ska faktureras till parkeringshyresgästerna en gång per år i ett bostadsområde. Om enskilda laddningsprocesser ska registreras "förfalskningssäkert" kan cFos Charging Manager antingen signera laddningsprocesserna själv eller skapa filer med hjälp av en signeringsmätare, som senare kan kontrolleras med verifieringsprogramvara, se förklaringen nedan. Alternativt kan alla laddningsprocesser vidarebefordras till en OCPP-backend för fakturering. De signerade mätvärdena från "kalibreringskompatibla" wallboxar vidarebefordras då också i enlighet med detta. Dessa signerade mätarställningar ersätter sedan hanteringen av mätarfoton.

Överföring av signerade mätaravläsningar till en faktureringsbackend

CFos Charging Manager kan använda den signerande mätaren Lovato DMED341MID7E och EMH iML e-moc för att registrera debiteringsprocesser i enlighet med kalibreringslagen och överföra dem till en faktureringsbackend. Detta kan sedan generera kalibreringskompatibla fakturor som kan verifieras med hjälp av S.A.F.E.-programmet. För att göra detta måste du installera mätaren (som du kan få från oss) i ett litet fördelningshus nära wallboxen och försegla huset och Modbus-kablarna vid behov. I cFos Charging Manager ansluter du den signerande mätaren till den wallbox vars laddningsprocesser du vill signera. Ställ dessutom in alternativet "Spara externt signerade mätaravläsningar" för wallboxen. CFos Charging Manager fortsätter sedan på följande sätt: Laddningen är avaktiverad tills en bil har anslutits och laddningen har godkänts, t.ex. med hjälp av RFID. Innan laddningen aktiveras genererar Charging Manager en signerad mätaravläsning. Transaktionen fortsätter tills bilen kopplas ur. När wallboxen har kopplats ur och avaktiverats genererar cFos Charging Manager en ny signerad mätaravläsning. Båda mätaravläsningarna vidarebefordras sedan till en OCPP-backend som en dataström som överensstämmer med kalibreringslagen och lagras också i själva Charging Manager i en form som kan verifieras av S.A.F.E. så att du kan ladda ner dem under "Användare" → "Laddningsprocesser" och visa upp dem för din arbetsgivare eller skattekontoret, till exempel.

Denna konstellation gör det möjligt att använda wallboxar som inte överensstämmer med kalibreringslagen, i synnerhet wallboxen cFos Power Brain. Inspektionen av wallboxar som är lagliga för handel avser faktiskt bara offentliga laddningsstationer. Det kontrolleras bland annat att endast de kWh som laddas i bilen registreras med de faktureringsdata som överensstämmer med kalibreringslagen. I många tillämpningar, t.ex. vid laddning av en tjänstebil hemma, faktureras och ersätts dock även driftskostnaderna för wallboxen. Arbetsgivaren behöver bara trovärdiga data för skattekontoret, t.ex. mätarfoton eller signerade mätaravläsningar, som sedan kan analyseras automatiskt.

Spara och kontrollera mätarställningar i enlighet med kalibreringsbestämmelserna

Med den här funktionen kan du fakturera med cFos Charging Manager i enlighet med kalibreringslagen - utan att behöva använda en ytterligare extern OCPP-backend.

Vissa "custody transfer compliant" wallboxar kan spara en signerad mätarställning före och efter laddning och överföra den via OCPP. Om cFos Charging Manager känner igen en sådan ögonblicksbild av mätaren i OCPP-data sparar den den utöver den normala transaktionsloggen. Den signeras av wallboxen med en privat nyckel. För att kontrollera om en ögonblicksbild från en mätare är giltig behöver du den offentliga nyckeln för motsvarande mätare. CFos Charging Manager kan använda den publika nyckeln för att verifiera signaturen för mätaravläsningarna. Alternativt kan du också använda den kostnadsfria S.A.F.E.-programvaran för verifiering. Se dock till att du läser ut och sparar den offentliga nyckeln i en pålitlig miljö. Om du alltid läser ut den med de aktuella mätvärdena kan nämligen en angripare (förfalskare) leverera sin publika nyckel med sina förfalskade mätvärden och verifieringsprogrammet kan inte längre känna igen förfalskningen.

Du kan undvika detta problem med cFos Charging Manager genom att lagra den publika nyckeln för mätaren i wallbox-inställningarna i Charging Manager. CFos Charging Manager kan också extrahera detta automatiskt från OCPP-data, om sådana finns tillgängliga. För att vara på den säkra sidan måste du dock skaffa den offentliga nyckeln från en pålitlig organisation eller jämföra den med den nyckel som lagras i Charging Manager. Federal Network Agency tillhandahåller den offentliga nyckeln för vissa mätare, för vissa mätare är den tryckt på mätaren eller så måste du kontakta tillverkaren av wallboxen eller mätaren.
Så snart en offentlig nyckel har lagrats i laddningshanterarens wallboxinställningar sparar laddningshanteraren endast ögonblicksbilder av mätare med denna lagrade nyckel (som du litar på). Du kan sedan ladda ner den lämpliga XML-filen som matchar transaktionsloggposten och få den kontrollerad i ett verifieringsprogram. Dessutom visar cFos Charging Manager om signaturen för mätarens ögonblicksbild kunde valideras med den offentliga nyckeln: grön låssymbol om den validerades, gul om signaturen inte kunde valideras, ingen symbol om inga signerade data finns tillgängliga.
I transaktionsloggen kan du ladda ner ögonblicksbilderna för alla transaktionsloggar, för en specifik wallbox eller för en enskild transaktion. I affärssammanhang kan du lagra dessa data (eventuellt tillsammans med extern verifieringsprogramvara) i sex år och därmed uppfylla de rättsliga kraven.
Om du inte har en signerande mätare och alla parter litar på cFos Charging Manager kan du också aktivera "Signera och spara interna mätarställningar" i wallboxens inställningar. CFos Charging Manager signerar då själv mätarställningen före och efter en transaktion - precis som en wallbox som följer "kalibreringslagen" skulle göra. Charging Manager genererar ett nyckelpar om det inte redan finns och visar sedan den offentliga nyckeln så att du kan använda den för extern verifieringsprogramvara.