Översikt

Nedan finns några konfigurationsexempel. Klicka på länkarna nedan för att gå direkt till ditt exempel:

I exemplen nedan används en cFos Power Brain Wallbox med medföljande cFos Charging Manager som central styrenhet. Alternativt kan du också använda en Raspberry Pi. cFos Charging Manager (redan integrerad i cFos Power Brain Wallbox) kan styra wallboxar och mätare via LAN/WLAN (Modbus TCP/IP) och trådbunden (tvinnad) tvåtrådsanslutning (Modbus RTU). Dessutom stöds en Modbus-proxy som du kan kombinera båda med. För mer information om anslutningsalternativ, se: Anslutningsalternativ.

I cFos Power Brain Wallbox är den "interna" wallboxen och de interna S0-mätarna 1 och 2 alltid inställda som enheter och visas som brickor. Dessa kan inte raderas; de kan endast avaktiveras vid behov. Wallbox och S0 meter 1 är aktiverade, S0 meter 2 är avaktiverade. För att du ska kunna se brickan för S0-räknare 2 och konfigurera den måste du aktivera kryssrutan "Visa alla" under "Start" under "Enheter". IP-adressen, porten och Modbus ID är permanent inställda för alla dessa interna enheter. Så du behöver inte konfigurera någonting här. cFos Charging Manager är aktiverad som standard, dvs läget är "Ladddelning". cFos Power Brain Wallbox fungerar med alla funktioner i standardinställningen. Om du vill använda en cFos Power Brain Wallbox som slav måste du ställa in läget på "monitor". Annars behöver du inte konfigurera något i slav-wallboxen så länge du använder standardvärdena 4701, 4702 och 4703 för TCP-porten för wallboxen och S0 meter 1 och 2, samt Modbus ID 1, 2 och 3.

1 wallbox, 1 solmätare, solenergi överskott

Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration

Som beskrivits ovan är den interna wallboxen och S0 meter 1 redan inställda och aktiverade i master wallboxen (cFos Power Brain Wallbox).
S0-mätarens roll är "generering" eftersom den mäter solsystemets prestanda.
Wallboxen har till exempel 15 kW husanslutningseffekt plus solenergi tillgänglig. Laddningsregeln säkerställer att laddningen endast laddas från en minsta ström på 6,5 A. Överskottslastning.

1 wallbox, 1 förbrukningsmätare för e-bilar, Sunspec solsystem, solenergi överskott

Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration

I master wallboxen (cFos Power Brain Wallbox) är den interna wallboxen och S0-räknaren 1 redan inställda och aktiverade enligt beskrivningen ovan.
S0-räknaren 1 på cFos Power Brain Wallbox 11kW är kopplad på ett sådant sätt att endast strömmen som dras av wallboxen mäts. S0-räknarens roll är "förbrukning e-bil"
Wallboxen har till exempel 15 kW husanslutningseffekt plus solenergi. Laddningsregeln säkerställer att laddningen endast startar vid en minsta ström på 6,5 A. överskottsbutik.
Du kan hitta adressen till SunSpec Solar Inverter i dina routerinställningar. 192.168.2.155:4702 har nu införts här som exempel.

1 wallbox, 1 elbils förbrukningsmätare

Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration

I master wallboxen (cFos Power Brain Wallbox) är den interna wallboxen och S0-räknaren 1 redan inställda och aktiverade enligt beskrivningen ovan.
S0-räknaren 1 på cFos Power Brain Wallbox 11kW är kopplad på ett sådant sätt att endast strömmen som dras av wallboxen mäts. S0-räknarens roll är "E-bilsförbrukning".
"Husanslutningen" har 15 kW. Denna effekt är tillgänglig statiskt (eftersom det inte finns någon husanslutningsmätare). Du bör ställa in faserna för S0-räknaren som bilen faktiskt använder dem, dvs mestadels L1 eller L1+L2+L3.

1 wallbox, 1 husförbrukningsmätare

Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration

I master wallboxen (cFos Power Brain Wallbox) är den interna wallboxen och S0-räknaren 1 redan inställda och aktiverade enligt beskrivningen ovan.
S0 meter 1 av cFos Power Brain Wallbox 11kW och är kopplad på ett sådant sätt att endast strömmen som dras av huset (utan wallbox) mäts. S0-räknarens roll är "konsumtion".
Husanslutningen har 15 kW. S0-räknarens prestanda dras av från denna prestanda. Resten finns för laddning av elbilen. Om det är korta toppbelastningar i huset minskar laddningseffekten. För att inte överboka de 15 kW sattes upp en reserv på 2 kW.

2 väggboxar, 1 husförbrukningsmätare

Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration

Ställ in masterslavdrift
Båda wallboxarna delar husets anslutningseffekt på 15kW minus 500 W kontrollreserv. S0-mätaren har rollen som "konsumtion", dvs den mäter vad huset just nu behöver (utan väggdosor). Laddkraften minus husförbrukningen fördelas på båda wallboxarna. Med 15kW och 500 W reserv finns 14,5kW tillgängliga för laddning. Till exempel, om huset fortfarande behöver 3kW och båda laddas samtidigt, får varje wallbox 5,75kW laddningseffekt.
Rätt Modbus-portar och slav-ID måste ställas in:

 • Standard för wallbox: Port 4701, slav-ID 1
 • Standard för S0-räknare 1: Port 4702, slav-ID 2
 • Standard för S0 meter 2: Port 4703, slav-ID 3

För andra enheter: instruktioner för vissa wallboxar, mätare och växelriktare
1:a mästare
Som beskrivits ovan är den interna wallboxen och S0 meter 1 redan inställda och aktiverade i master wallboxen (cFos Power Brain Wallbox).
2:a slav
Den 2:a wallboxen (slaven) är ansluten till WLAN (husnätverket). Den drivs som en Modbus (TCP/IP) slav. Därav adressen t.ex. 192.168.2.150:4701 och slav-ID 1.
Slaven kopplas med en fasvridning på 120 grader, dvs elektrikern har roterat faserna i förhållande till mastern (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Detta förhindrar en ensidig fasbelastning när båda bilarna laddar på L1. cFos Charging Manager kan övervaka detta, förutsatt att den kan mäta enskilda faser (mätts inte här, men en fasrotation på 120 grader har redan angetts för demoändamål). Om båda bilarna bara laddar enfas kan båda få full effekt på sin fas.
S0-räknare:
S0-räknaren är ansluten till masterns S0-1-ingång och har därför standardvärden enligt beskrivningen ovan. Den skulle också kunna hänga i slav S0-1 och skulle då ha adressen 192.168.2.150:4702, slav-ID 2, till exempel.

2 väggboxar, 1 husförbrukningsmätare, 1 växelriktare

Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration

Ställ in masterslavdrift
Båda wallboxarna delar husets anslutningseffekt på 15kW minus 500 W kontrollreserv. S0-mätaren har rollen som "konsumtion", dvs den mäter vad huset just nu behöver (utan väggdosor). Den tillgängliga laddningseffekten är husets anslutningseffekt på 15 kW minus 500 W kontrollreserv minus husförbrukning, mätt med S0-mätaren, plus solenergi, mätt av SMA-omriktaren. Så om huset behöver 2,5 kW och solsystemet genererar 4 kW har wallboxarna tillsammans 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW till förfogande. Dessa delas på mitten om båda laddas samtidigt.
Rätt Modbus-portar och slav-ID måste ställas in:

 • Standard för wallbox: Port 4701, slav-ID 1
 • Standard för S0-räknare 1: Port 4702, slav-ID 2
 • Standard för S0 meter 2: Port 4703, slav-ID 3

För andra enheter: instruktioner för vissa wallboxar, mätare och växelriktare
1:a mästare
Som beskrivits ovan är den interna wallboxen och S0 meter 1 redan inställda och aktiverade i master wallboxen (cFos Power Brain Wallbox).
2:a slav
Den 2:a wallboxen (slaven) är ansluten till WLAN (husnätverket). Den drivs som en Modbus (TCP/IP) slav. Därav adressen t.ex. 192.168.2.150:4701 och slav-ID 1.
Slaven kopplas med en fasvridning på 120 grader, dvs elektrikern har roterat faserna i förhållande till mastern (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Detta förhindrar en ensidig fasbelastning när båda bilarna laddar på L1. cFos Charging Manager kan övervaka detta, förutsatt att den kan mäta enskilda faser (mätts inte här, men en fasrotation på 120 grader har redan angetts för demonstrationsändamål). Om båda bilarna bara laddar enfas kan båda få full effekt på sin fas.
Disken:
Den första S0-räknaren är ansluten till masterns S0-1-ingång och har därför standardvärden enligt beskrivningen ovan. Den skulle också kunna hänga i slav S0-1 och skulle då ha adressen 192.168.2.222:502, slav-ID 3, till exempel.
Den andra "räknaren" är därför en SMA-växelriktare som är ansluten till WLAN (husnätverket). Han har rollen som "generation".

2 väggboxar, 1 meter för husförbrukning, 1 meter för okända solsystem

Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration

Ställ in masterslavdrift
Båda wallboxarna delar husets anslutningseffekt på 15 kW minus 500 W styrreserv. Den aktuella husförbrukningen dras av från denna effekt och den aktuella soleffekten läggs till. Så om huset behöver 2,5 kW och solsystemet genererar 4 kW har wallboxarna tillsammans 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW till förfogande. Dessa delas på mitten om båda laddas samtidigt.
Rätt Modbus-portar och slav-ID måste ställas in:

 • Standard för wallbox: Port 4701, slav-ID 1
 • Standard för S0-räknare 1: Port 4702, slav-ID 2
 • Standard för S0 meter 2: Port 4703, slav-ID 3

För andra enheter: instruktioner för vissa wallboxar, mätare och växelriktare
1:a mästare
Som beskrivits ovan är den interna wallboxen och S0 meter 1 redan inställda och aktiverade i master wallboxen (cFos Power Brain Wallbox).
2:a slav
Den 2:a wallboxen (slaven) är ansluten till WLAN (husnätverket). Den drivs som en Modbus (TCP/IP) slav. Därav adressen t.ex. 192.168.2.150:4701 och slav-ID 1.
Slaven kopplas med en fasvridning på 120 grader, dvs elektrikern har roterat faserna i förhållande till mastern (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Detta förhindrar en ensidig fasbelastning när båda bilarna laddar på L1. cFos Charging Manager kan övervaka detta, förutsatt att den kan mäta enskilda faser (mätts inte här, men en fasrotation på 120 grader har redan angetts för demoändamål). Om båda bilarna bara laddar enfas kan båda få full effekt på sin fas.
Disken:
Den första S0-räknaren är ansluten till masterns S0-1-ingång och har därför standardvärden enligt beskrivningen ovan. Den räknar hemmakonsumtion och har därför rollen som "konsumtion".
Den andra räknaren kan vara en Modbus-räknare, t.ex. ABB B23, Eastron eller Orno och är ansluten till en Modbus 2-trådsanslutning på Modbus-terminalen på cFos Power Brain (master) och COM-parametrarna i räknaren är 9600 baud, 8 databitar, ingen Paritet och 1 stoppbit inställd. Dess slav-ID är 1. Dess roll är "generering" eftersom den mäter solsystemets prestanda.

2 väggboxar, statisk husanslutning

Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration

Ställ in masterslavdrift
Båda wallboxarna delar de statiskt tilldelade 15 kW. Det betyder att om bara en laddar så får den 11 kW. Om båda laddas samtidigt får båda 7,5 kW vardera (minus 500 W inställd styrreserv).
Rätt Modbus-portar och slav-ID måste ställas in:

 • Standard för wallbox: Port 4701, slav-ID 1
 • Standard för S0-räknare 1: Port 4702, slav-ID 2
 • Standard för S0 meter 2: Port 4703, slav-ID 3

1:a mästare
Som beskrivits ovan är den interna wallboxen och S0 meter 1 redan inställda och aktiverade i master wallboxen (cFos Power Brain Wallbox).
2:a slav
Den 2:a wallboxen (slaven) är ansluten till WLAN (husnätverket). Den drivs som en Modbus-slav. IP-adressen i WLAN anges här som adress för denna wallbox (t.ex. 192.168.2.150). Porten för wallboxen är 4701, slav-ID 1.
Slaven kopplas med en fasvridning på 120 grader, dvs elektrikern har roterat faserna i förhållande till mastern (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Detta förhindrar ensidig fasbelastning när båda bilarna laddas i en eller två faser. Om båda bilarna bara laddar enfas kan båda få full effekt på sin fas. cFos Charging Manager kan övervaka detta, förutsatt att den kan mäta enskilda faser (mätts inte här, men en fasrotation på 120 grader har redan angetts för demoändamål). Laddkraften är uppdelad på de laddade bilarna. Om inga mätare är anslutna antar cFos Charging Manager att bilen alltid använder den kraft den erbjuds. Utan räknare kan du ställa in vilka faser som används av bilen.

2 väggdosor, statisk husanslutning, 2 meter fäst i väggdosorna

Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration

Ställ in masterslavdrift
Båda wallboxarna delar de statiskt tilldelade 15 kW. Det betyder att om bara en laddar så får den 11 kW. Om båda laddas samtidigt får båda 7,5 kW vardera (minus 500 W inställd styrreserv). Med de bifogade mätarna kan Charging Manager tilldela mer än 7,5 kW till en wallbox om den andra wallboxen för närvarande behöver mindre.
Rätt Modbus-portar och slav-ID måste ställas in:

 • Standard för wallbox: Port 4701, slav-ID 1
 • Standard för S0-räknare 1: Port 4702, slav-ID 2
 • Standard för S0 meter 2: Port 4703, slav-ID 3

För andra enheter: instruktioner för vissa wallboxar, mätare och växelriktare
1:a mästare
Som beskrivits ovan är den interna wallboxen och S0 meter 1 redan inställda och aktiverade i master wallboxen (cFos Power Brain Wallbox).
Den första S0-mätaren är fäst här. För laddningsansvarig ser det ut som att mätaren är installerad. En bricka till disken i översiktsfönstret försvinner.
2:a slav
Den 2:a wallboxen (slaven) är ansluten till WLAN (husnätverket). Den drivs som en Modbus-slav. IP-adressen i WLAN anges här som adress för wallboxarna (t.ex. 192.168.2.150). Porten för wallboxen är 4701, slav-ID 1.
Slaven kopplas med en fasvridning på 120 grader, dvs elektrikern har roterat faserna i förhållande till mastern (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Detta förhindrar ensidig fasbelastning när båda bilarna laddas i en eller två faser. Om båda bilarna bara laddar enfas kan båda få full effekt på sin fas. cFos Charging Manager kan övervaka detta, förutsatt att den kan mäta enskilda faser (mätts inte här, men en fasrotation på 120 grader har redan angetts för demoändamål). Laddkraften är uppdelad på de laddade bilarna. Om inga mätare är anslutna antar cFos Charging Manager att bilen alltid använder den kraft den erbjuds.
Den andra S0-mätaren är fäst här. För Charging Manager ser det ut som att mätaren är installerad. En bricka till disken i översiktsfönstret försvinner.
Disken:
Den första S0-räknaren är ansluten till masterns S0-1-ingång och har därför standardvärden enligt beskrivningen ovan. Den räknar förbrukningen av Wallbox 1 eller Master Wallbox.
Den andra S0-mätaren är ansluten till S0-1-ingången på slaven och har därför adressen 192.168.2.150:4702, slav-ID 2. Dess roll är "Consumption Auto" eftersom den mäter förbrukningen av slav-wallboxen.
Den andra S0-mätaren kan också fästas på slavens inre wallbox. Då skulle det för cFos Charging Manager se ut som om slav-wallboxen hade en inbyggd mätare och därför skulle ingen mätare behöva konfigureras för denna wallbox i masterns cFos Charging Manager.

2 wallboxar, statisk husanslutning, 2 meter fäst på wallboxarna, andra Modbus RTU wallbox

Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration

Utsikt från Master Wallbox:

Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration

Utsikt från slav-wallboxen:

Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration

Ställ in masterslavdrift
Båda wallboxarna delar de statiskt tilldelade 15 kW. Det betyder att om bara en laddar så får den 11 kW. Om båda laddas samtidigt får båda 7,5 kW vardera (minus 500 W inställd styrreserv). Med de bifogade mätarna kan Charging Manager tilldela mer än 7,5 kW till en wallbox om den andra wallboxen för närvarande behöver mindre.
Rätt Modbus-portar och slav-ID måste ställas in:

 • Standard för wallbox: Port 4701, slav-ID 1
 • Standard för S0-räknare 1: Port 4702, slav-ID 2
 • Standard för S0 meter 2: Port 4703, slav-ID 3

För andra enheter: instruktioner för vissa väggdosor, mätare och växelriktare
1. Mästare
Som beskrivits ovan är den interna väggdosan och S0-räknaren 1 redan inställda och aktiverade i huvudväggdosan (cFos Power Brain Wallbox).
Den första S0-räknaren är fäst här. För Charging Manager ser det ut som om räknaren är inbyggd. En bricka till disken i översiktsfönstret försvinner.
2. Slavar
Den 2:a wallboxen (slaven) ansluts till Modbus RTU med en tvinnad tvåtrådsanslutning till master-wallboxen. Den drivs som en Modbus-slav. Som ett exempel angavs COM-portparametrarna som adressen: COM1,9600,8,n,1 och ID är 1.
Slaven kopplas med fasrotation 120 grader, dvs elektrikern har roterat faserna i förhållande till mastern (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Detta förhindrar ensidig fasbelastning när båda bilarna laddas i en eller två faser. Om båda bilarna bara laddar i en fas kan båda få full effekt på sin fas. cFos Charging Manager kan övervaka detta om den kan mäta enskilda faser (mätts inte här, men en fasrotation på 120 grader har redan angetts för demoändamål). Laddkraften är uppdelad på de laddade bilarna. Om inga mätare är anslutna antar cFos Charging Manager att bilen alltid tar den ström som erbjuds den.
Samma COM-parametrar måste anges i slaven.
Disken:
Den första S0-räknaren är ansluten till masterns S0-1-ingång och har därför standardvärden enligt beskrivningen ovan. Den räknar förbrukningen av Wallbox 1 eller Master Wallbox.
Den andra S0-räknaren är ansluten till S0-1-ingången på slaven och är ansluten till slaven och dess roll i slaven är inställd på "E-bilförbrukning". För Charging Manager ser Slave Wallbox ut som en med inbyggd mätare. Så du behöver inte ställa in en mätare för denna wallbox i masterns cFos Charging Manager.

2 väggdosor, statisk husanslutning, 2 Modbus-mätare fästa på väggdosorna, andra väggdosa Modbus RTU

Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration

Utsikt från Master Wallbox:

Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration

Utsikt från Slave Wallbox:

Img Skärmbild cFos Charging Manager-konfiguration

Ställ in Master Slave-drift
Båda väggboxarna delar de statiskt tilldelade 15 kW. Det betyder att om bara en laddar så får den 11 kW. Båda laddar samtidigt, båda får 7,5 kW vardera (minus 500 W inställd styrreserv). Med de bifogade räknarna kan Charging Manager allokera mer än 7,5 kW till en wallbox om den andra wallboxen för närvarande behöver mindre.
Båda väggboxarna och båda mätarna ansluts via en Modbus (RTU, tvåtrådsanslutning). Slaven och båda mätarna beror på mastern. Rätt Modbus-portar och slav-ID måste ställas in:

 • Standard för master-wallboxen: Slav-ID 1
 • Standard Modbus-räknare 1: Slav-ID 101
 • Standard för slavvägglådan: slav-ID 4 (får inte vara 1)
 • Modbusräknare 2: Slav-ID 102 (får inte vara 101)

För andra enheter: instruktioner för vissa väggdosor, mätare och växelriktare
1. Mästare
I master-wallboxen (cFos Power Brain Wallbox), är intern wallbox och standard cFos YTL Modbus-mätaren 1 redan inställda och aktiverade enligt beskrivningen ovan.
Denna Modbus-räknare är fäst. För Charging Manager ser det ut som om räknaren är inbyggd. En bricka till disken i översiktsfönstret försvinner.
2. Slavar
Den 2:a wallboxen (slaven) ansluts till Modbus RTU med en tvinnad tvåtrådsanslutning till master-wallboxen. Den drivs som en Modbus-slav. Som ett exempel angavs COM-portparametrarna som adressen: COM1,9600,8,n,1 och ID är 4.
Slaven kopplas med fasrotation 120 grader, dvs elektrikern har roterat faserna i förhållande till mastern (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Detta förhindrar ensidig fasbelastning när båda bilarna laddas i en eller två faser. Om båda bilarna bara laddar i en fas kan båda få full effekt på sin fas. cFos Charging Manager kan övervaka detta om den kan mäta enskilda faser (mätts inte här, men en fasrotation på 120 grader har redan angetts för demoändamål). Laddkraften är uppdelad på de laddade bilarna. Om inga mätare är anslutna antar cFos Charging Manager att bilen alltid tar den kraft som erbjuds den.
Samma COM-parametrar måste anges i slaven.
2:a räknaren:
Den andra mätaren är också ansluten till tvåtråds Modbus och har ID 102. Den fästs på 2:a väggdosan i mastern. Den kan inte fästas i slaven eftersom slaven inte är en Modbus-master. Endast master-wallboxen kan fråga andra enheter på Modbus. Den andra räknaren räknar förbrukningen för Slave Wallbox, så dess roll är "förbrukning e-bil". För laddningshanteraren i master-wallboxen ser slav-wallboxen ut som en med inbyggd mätare.