Dokumentation

Översikt över konfigurationsexempel för cFos Power Brain / Laddningshanterare

Nedan följer några exempel på konfigurationer. Klicka på länkarna nedan för att gå direkt till exemplet:

I exemplen nedan används en cFos Power Brain Wallbox med cFos Charging Manager som central styrenhet. Alternativt kan du också använda en Raspberry Pi. cFos Charging Manager (som redan är integrerad i cFos Power Brain Wallbox) kan styra EVSE:er och mätare via LAN/WLAN (Modbus TCP/IP) och (twisted) pair (modbus RTU). En Modbus-proxy stöds också, vilket gör det möjligt att kombinera båda. För mer information om anslutningsalternativen, se: För ytterligare information om anslutningsalternativen: Anslutningsalternativ.

I cFos Power Brain Wallbox är den "interna" EVSE:n och de interna S0-mätarna 1 och 2 alltid konfigurerade som enheter och visas som plattor. Dessa kan inte raderas, utan endast avaktiveras vid behov. EVSE och S0-mätare 1 är aktiverade, S0-mätare 2 är avaktiverad. För att se brickan för S0-mätare 2 och konfigurera den måste du aktivera kryssrutan "Visa alla" under "Start" för "Enheter". IP-adress, port och Modbus-ID är fasta för alla dessa interna enheter. Du behöver inte konfigurera något här. Som standard är cFos Charging Manager aktiverad, dvs. läget är "lastdelning". Detta innebär att cFos Power Brain Wallbox fungerar med alla funktioner i standardinställningen. Om du vill använda en cFos Power Brain Wallbox som en slav måste du ställa in läget till "watch". I annat fall behöver du inte konfigurera något i slave-EVE:n så länge du använder standardvärdena 4701, 4702 och 4703 för TCP-port för EVSE och S0-mätare 1 och 2 samt Modbus ID 1, 2 och 3.

1 EVSE, 1 meter solenergi, överskott av solenergi

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

I master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) är den interna EVSE:n och S0-mätaren 1 redan konfigurerade och aktiverade enligt beskrivningen ovan.
S0-mätaren har en roll som "generator", eftersom den mäter solcellssystemets effekt.
EVSE:n har t.ex. 15 kW kraft från husanslutningen plus solenergi till sitt förfogande. Laddningsregeln säkerställer att laddning endast sker när en minsta ström på 6,5 A uppnås. Överskottsladdning

1 EVSE, 1 mätare för förbrukning av elbilar, Sunspec solsystem, solöverskott

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

I master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) är den interna EVSE:n och S0-mätaren 1 redan konfigurerade och aktiverade enligt beskrivningen ovan.
S0-mätaren 1 i cFos Power Brain Wallbox 11kW är kopplad så att endast den ström som tas upp av EVSE mäts. S0-mätaren har en roll som "förbrukare av e-bilar"
. EVSE har t.ex. 15 kW ström från husanslutningen plus solkraft till sitt förfogande. Laddningsregeln säkerställer att laddning endast sker när en minsta ström på 6,5 A uppnås. Överskottsladdning.
Adressen till SunSpec Solar Inverter finns i routerns inställningar. Som exempel har 192.168.2.155:4702 nu angetts här

1 EVSE, 1 meter Förbrukning av elbilar

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

I master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) är den interna EVSE:n och S0-mätaren 1 redan konfigurerade och aktiverade enligt beskrivningen ovan.
S0-mätaren 1 i cFos Power Brain Wallbox 11kW är kopplad så att endast den ström som tas upp av EVSE mäts. S0-mätarens roll är "förbrukning av elbilar".
"Husanslutningen" har 15 kW. Denna effekt är statiskt tillgänglig (eftersom det inte finns någon mätare för husanslutningen). Du bör ställa in faserna i S0-mätaren så som bilen faktiskt använder dem, dvs. mestadels L1 eller L1+L2+L3.

1 EVSE, 1 mätare förbrukningshus

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

I master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) är den interna EVSE:n och S0-mätaren 1 redan konfigurerade och aktiverade enligt beskrivningen ovan.
S0-mätaren 1 i cFos Power Brain Wallbox 11kW är kopplad så att endast den ström som tas upp av huset (utan EVSE) mäts. S0-mätarens roll är "förbrukning".
Husets anslutning har 15 kW. S0-mätarens effekt subtraheras från denna effekt. Resten är tillgänglig för laddning av elbilen. Om det uppstår kortvariga belastningstoppar i huset minskas laddeffekten. För att inte överbelasta de 15 kW har en reserv på 2 kW inrättats.

1 Wallbox, 1 Nätanslutningsmätare

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

I wallboxen (cFos Power Brain Wallbox) är den interna wallboxen och den interna Modbus-mätaren redan konfigurerade och aktiverade enligt beskrivningen ovan. Den andra Modbus-mätaren (rollnätförsörjning) är installerad så att den mäter den el som förbrukas vid husets anslutningspunkt, dvs. wallboxförbrukning och husförbrukning. Husets anslutning har 15 kW. Den 2:a Modbus-mätarens effekt subtraheras från denna effekt. Resten är tillgänglig för laddning av elbilen. Om kortvariga belastningstoppar uppstår i huset regleras laddningseffekten ned. För att inte överboka de 15 kW har en reserv på 2 kW skapats.

1 wallbox, 1 meter Nätspänning (dubbelriktad)

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

I wallboxen (cFos Power Brain Wallbox) är den interna wallboxen och den interna Modbus-mätaren redan konfigurerade och aktiverade enligt beskrivningen ovan. Den andra Modbus-mätaren (rollnätreferens) är installerad så att den mäter strömmen som uppstår vid husets anslutningspunkt, dvs. Wallbox-förbrukning, husförbrukning och produktion från solsystemet. Husets anslutning har 15 kW. Från denna effekt subtraheras effekten för den andra Modbus-mätaren (om mätaren visar positiva värden) eller adderas (om mätaren visar negativa värden, dvs. effekt matas in). Med hänsyn till wallboxens laddningsström kan Charging Manager beräkna solöverskottet, men även mäta belastningen på husanslutningen. Om kortvariga belastningstoppar uppstår i huset reduceras laddningseffekten. För att inte överboka de 15 kW har en reserv på 2 kW skapats. I denna konfiguration kan du ställa in regler för laddning av PV-överskott.

2 EVSE:er, 1 mätare för hushållskonsumtion

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

Setup Master Slave Operation
Båda EVSE:erna delar på den anslutningsbara effekten på 15 kW minus 500 W kontrollreserv. EVSE-mätaren har rollen som "förbrukare", dvs. den mäter vad huset för närvarande behöver (utan EVSE:er). Laddningseffekten minus hushållets förbrukning fördelas till båda EVSE:erna. Med 15 kW och 500 W reserv är 14,5 kW tillgängliga för laddning. Om huset fortfarande behöver t.ex. 3 kW och båda laddar samtidigt, får varje EVSE 5,75 kW laddningseffekt.
Korrekta Modbus-portar och slav-ID måste ställas in:

 • Standard för EVSE: Port 4701, slav-ID 1
 • Standard för S0-mätare 1: Port 4702, slav-ID 2
 • Standard för S0-mätare 2: Port 4703, slav-ID 3

För andra enheter: Instruktioner för vissa EVSE, mätare och växelriktare
1. Master
I master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) är den interna EVSE:n och S0-mätaren 1 redan konfigurerade och aktiverade enligt beskrivningen ovan.
2. Slav
Den andra EVSE:n (slaven) är ansluten till WLAN (husets nätverk). Den drivs som en Modbus (TCP/IP)-slav. Därför är adressen t.ex. 192.168.2.150:4701 och slav-ID 1.
Slaven är ansluten med fasrotation 120 grader, dvs. elektrikern har roterat faserna i förhållande till huvudmannen (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Detta förhindrar ensidig fasbelastning när båda bilarna laddar på L1. cFos Charging Manager kan övervaka detta om den kan mäta enskilda faser (inte uppmätt här, men en fasrotation på 120 grader har redan angetts i demosyfte). Om båda bilarna endast laddar i en enda fas kan båda få full effekt på sin fas.
S0-mätare :
S0-mätaren är ansluten till masterens S0-1-ingång och har därför standardvärden som beskrivs ovan. Den kan också hänga i slaven S0-1 och skulle då ha adressen 192.168.2.150:4702, slav-ID 2, till exempel.

2 EVSE:er, 1 mätare för hushållsförbrukning, 1 växelriktare

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

Setup Master Slave Operation
Båda EVSE:erna delar på den anslutningsbara effekten på 15 kW minus 500 W kontrollreserv. EVSE-mätaren har rollen som "förbrukare", dvs. den mäter vad huset för närvarande behöver (utan EVSE:er). Den tillgängliga laddeffekten är husets anslutningseffekt på 15 kW minus 500 W kontrollreserv minus husets förbrukning, mätt med S0-mätaren, plus solenergi som mäts av SMA-omriktaren. Om huset behöver 2,5 kW och solsystemet genererar 4 kW, har EVSE:erna tillsammans 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW tillgängliga. Dessa delas på hälften om båda laddar samtidigt.
Rätt Modbus-portar och slav-ID måste ställas in:

 • Standard för EVSE: Port 4701, slav-ID 1
 • Standard för S0-mätare 1: Port 4702, slav-ID 2
 • Standard för S0-mätare 2: Port 4703, slav-ID 3

För andra enheter: Instruktioner för vissa EVSE, mätare och växelriktare
1. Master
I master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) är den interna EVSE:n och S0-mätaren 1 redan konfigurerade och aktiverade enligt beskrivningen ovan.
2. Slav
Den andra EVSE:n (slaven) är ansluten till WLAN (husnätet). Den drivs som en Modbus (TCP/IP)-slav. Därför är adressen t.ex. 192.168.2.150:4701 och slav-ID 1.
Slaven är ansluten med fasrotation 120 grader, dvs. elektrikern har roterat faserna i förhållande till masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Detta förhindrar ensidig fasbelastning när båda bilarna laddar på L1. cFos Charging Manager kan övervaka detta om den kan mäta enskilda faser (inte uppmätt här, men en fasrotation på 120 grader har redan angetts i demosyfte). Om båda bilarna endast laddar i en enda fas kan båda få full effekt på sin fas.
Mätare :
Den första S0-mätaren är ansluten till masterens S0-1-ingång och har därför standardvärden som beskrivs ovan. Den skulle också kunna hänga i slaven S0-1 och skulle då ha adressen 192.168.2.222:502, slav-ID 3, till exempel.
Den andra "mätaren" är alltså en SMA-omriktare som hänger på WLAN (husets nätverk). Den har rollen "generering".

2 EVSE:er, 1 mätare för hushållsförbrukning, 1 mätare för okänt solcellssystem

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

Setup Master Slave Operation
Båda EVSE:erna delar på den anslutningsbara effekten på 15 kW minus 500 W kontrollreserv. Den aktuella husförbrukningen subtraheras från denna effekt och den aktuella solcellseffekten läggs till. Så om huset behöver 2,5 kW och solsystemet genererar 4 kW har EVSE:erna tillsammans 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW tillgängliga. Dessa delas på hälften om båda laddar samtidigt.
Rätt Modbus-portar och slav-ID måste ställas in:

 • Standard för EVSE: Port 4701, slav-ID 1
 • Standard för S0-mätare 1: Port 4702, slav-ID 2
 • Standard för S0-mätare 2: Port 4703, slav-ID 3

För andra enheter: Instruktioner för vissa EVSE, mätare och växelriktare
1. Master
I master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) är den interna EVSE:n och S0-mätaren 1 redan konfigurerade och aktiverade enligt beskrivningen ovan.
2. Slav
Den andra EVSE:n (slaven) är ansluten till WLAN (husets nätverk). Den drivs som en Modbus (TCP/IP)-slav. Därför är adressen t.ex. 192.168.2.150:4701 och slav-ID 1.
Slaven är ansluten med fasrotation 120 grader, dvs. elektrikern har roterat faserna i förhållande till masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Detta förhindrar ensidig fasbelastning när båda bilarna laddar på L1. cFos Charging Manager kan övervaka detta om den kan mäta enskilda faser (inte uppmätt här, men en fasrotation på 120 grader har redan angetts i demosyfte). Om båda bilarna endast laddar i en enda fas kan båda få full effekt på sin fas.
Mätare :
Den första S0-mätaren är ansluten till masterens S0-1-ingång och har därför standardvärden som beskrivs ovan. Den räknar husets förbrukning och har därför rollen "förbrukning".
Den andra mätaren kan vara en Modbus-mätare, t.ex. ABB B23, Eastron eller Orno, och den hänger på en Modbus 2-trådsanslutning på Modbus-terminalen på cFos Power Brain Wallbox (master) och som COM-parametrar är mätaren inställd på 9600 baud, 8 databitar, ingen paritet och 1 stoppbit. Dess slav-ID är 1. Dess roll är "generering", eftersom den mäter solenergisystemets effekt.

2 EVSE:er, statisk husanslutning

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

Setup Master Slave Operation
Båda EVSE:erna delar på de statiskt tilldelade 15 kW. Detta innebär att om bara en av dem laddar får den 11 kW. Om båda laddar samtidigt får båda 7,5 kW (minus 500 W inställd kontrollreserv).
Korrekta Modbus-portar och slav-ID:n måste ställas in:

 • Standard för EVSE: Port 4701, slav-ID 1
 • Standard för S0-mätare 1: Port 4702, slav-ID 2
 • Standard för S0-mätare 2: Port 4703, slav-ID 3

1. Master
Den interna EVSE:n och S0-mätaren 1 är redan konfigurerade och aktiverade i master EVSE:n (cFos Power Brain Wallbox) enligt beskrivningen ovan.
2. Slav
Den andra EVSE:n (slaven) är ansluten till WLAN (husets nätverk). Den drivs som en Modbus-slav. IP-adressen i EVSE:n anges här som adress för denna EVSE (t.ex. 192.168.2.150). Port för EVSE är 4701, slav-ID 1.
Slaven är ansluten med fasrotation 120 grader, dvs. elektrikern har roterat faserna i förhållande till master (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Detta förhindrar ensidig fasbelastning när båda bilarna laddar enfasigt eller tvåfasigt. Om båda bilarna endast laddar i enfas kan båda få full effekt på sin fas. cFos Charging Manager kan övervaka detta om den kan mäta enskilda faser (inte uppmätt här, men en fasrotation på 120 grader har redan angetts i demosyfte). Laddningseffekten fördelas mellan laddningsbilarna. Om inga mätare är anslutna antar cFos Charging Manager att bilen alltid tar den effekt som erbjuds den. Utan mätare kan du permanent ställa in vilka faser som används av bilen.

2 EVSE:er, statisk husanslutning, 2 mätare kopplade till EVSE:erna

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

Setup Master Slave Operation
Båda EVSE:erna delar på de statiskt tilldelade 15 kW. Detta innebär att om bara en av dem laddar får den 11 kW. Om båda laddar samtidigt får båda 7,5 kW (minus 500 W inställd kontrollreserv). De anslutna mätarna gör det möjligt för laddningshanteraren att tilldela mer än 7,5 kW till en EVSE om den andra EVSE:n för närvarande behöver mindre.
Korrekta Modbus-portar och slav-ID:n måste ställas in:

 • Standard för EVSE: Port 4701, slav-ID 1
 • Standard för S0-mätare 1: Port 4702, slav-ID 2
 • Standard för S0-mätare 2: Port 4703, slav-ID 3

För andra enheter: Instruktioner för vissa EVSE, mätare och växelriktare
1. Master
I Master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) är den interna EVSE:n och S0-mätaren 1 redan konfigurerade och aktiverade enligt beskrivningen ovan.
Den första S0-mätaren är fastlåst här. För Charging Manager ser det ut som om mätaren har installerats. En bricka för mätaren i översiktsfönstret försvinner.
2. Slave
Den andra EVSE-mätaren (slave) är ansluten till WLAN (husnätet). Den drivs som en Modbus-slav. IP-adressen i EVSE:n anges här som adress för EVSE:erna (t.ex. 192.168.2.150). Port för EVSE:n är 4701, slav-ID 1.
Slaven är ansluten med fasrotation 120 grader, dvs. elektrikern har roterat faserna i förhållande till master (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Detta förhindrar ensidig fasbelastning när båda bilarna laddar enfasigt eller tvåfasigt. Om båda bilarna endast laddar i enfas kan båda få full effekt på sin fas. cFos Charging Manager kan övervaka detta om den kan mäta enskilda faser (inte uppmätt här, men en fasrotation på 120 grader har redan angetts i demosyfte). Laddningseffekten fördelas mellan laddningsbilarna. Om inga mätare är anslutna antar cFos Charging Manager att bilen alltid tar den effekt som erbjuds den.
Den andra S0-mätaren är fastlåst här. För Charging Manager ser det ut som om mätaren är inbyggd. En bricka för mätaren i översiktsfönstret försvinner.
Meter :
Den första S0-mätaren är ansluten till masterens S0-1-ingång och har därför standardvärden enligt beskrivningen ovan. Den räknar förbrukningen av EVSE 1 eller master-EVSE.
Den andra S0-mätaren är ansluten till slavens S0-1-ingång och har därför adressen t.ex. 192.168.2.150:4702, slav-ID 2. Dess roll är "förbrukning-auto", eftersom den mäter förbrukningen hos slaven EVSE.
Den andra S0-mätaren kan också anslutas till slavens interna EVSE. Då skulle det för cFos Charging Manager se ut som om slavens EVSE hade en inbyggd mätare och därför skulle ingen mätare behöva konfigureras för denna EVSE i masterens cFos Charging Manager.

2 EVSE:er, statisk husanslutning, 2 mätare kopplade till EVSE:erna, andra EVSE Modbus RTU

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

Utsikt från Master EVSE:

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

Utsikt från den slaviska EVSE:n:

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

Setup Master Slave Operation
Båda EVSE:erna delar på de statiskt tilldelade 15 kW. Detta innebär att om bara en av dem laddar får den 11 kW. Om båda laddar samtidigt får båda 7,5 kW (minus 500 W inställd kontrollreserv). De anslutna mätarna gör det möjligt för laddningsansvarig att tilldela mer än 7,5 kW till en EVSE om den andra EVSE:n för närvarande behöver mindre.
Korrekta Modbus-portar och slav-ID:n måste ställas in:

 • Standard för EVSE: Port 4701, slav-ID 1
 • Standard för S0-mätare 1: Port 4702, slav-ID 2
 • Standard för S0-mätare 2: Port 4703, slav-ID 3

För andra enheter: Instruktioner för vissa EVSE, mätare och växelriktare
1. Master
I Master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) är den interna EVSE:n och S0-mätaren 1 redan konfigurerade och aktiverade enligt beskrivningen ovan.
Den första S0-mätaren är fastlåst här. För Charging Manager ser det ut som om mätaren är inbyggd. En bricka för mätaren i översiktsfönstret försvinner.
2. Slav
Den andra EVSE:n (slaven) är ansluten till master-EVE:n via Modbus RTU med en tvinnad paranslutning. Den drivs som en Modbus-slav. Som exempel anges parametrarna för COM-porten som adress: COM1,9600,8,n,1 och ID är 1.
Slaven är ansluten med fasrotation 120 grader, dvs. elektrikern har roterat faserna i förhållande till masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Detta förhindrar ensidig fasbelastning när båda bilarna laddar enfasigt eller tvåfasigt. Om båda bilarna endast laddar i enfas kan båda få full effekt på sin fas. cFos Charging Manager kan övervaka detta om den kan mäta enskilda faser (inte uppmätt här, men en fasrotation på 120 grader har redan angetts i demosyfte). Laddningseffekten fördelas mellan laddningsbilarna. Om inga mätare är anslutna antar cFos Charging Manager att bilen alltid tar den effekt som erbjuds den.
Samma COM-parametrar måste anges i slaven.
Mätare :
Den första S0-mätaren är ansluten till masterns S0-1-ingång och har därför standardvärden som beskrivs ovan. Den räknar förbrukningen av EVSE 1 eller master-EVSE.
Den andra S0-mätaren är ansluten till slavens S0-1-ingång och är ansluten till slaven och dess roll i slaven är inställd på "E-car consumption". För Charging Manager ser den slaviska EVSE:n ut som en med en inbyggd mätare. Du behöver inte ställa in en mätare för denna EVSE i cFos Charging Manager i masteren.

2 EVSE:er, statisk husanslutning, 2 anslutna Modbus-mätare på EVSE:erna, andra EVSE Modbus RTU

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

Utsikt från Master EVSE:

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

Utsikt från den slaviska EVSE:n:

Img Skärmdump cFos Charging Manager-konfiguration

Setup Master Slave Operation
Båda EVSE:erna delar på de statiskt tilldelade 15 kW. Detta innebär att om bara en av dem laddar får den 11 kW. Om båda laddar samtidigt får båda 7,5 kW (minus 500 W inställd kontrollreserv). De anslutna mätarna gör det möjligt för laddningsansvarig att tilldela mer än 7,5 kW till en EVSE om den andra EVSE:n för närvarande behöver mindre.
Båda EVSE:erna och mätarna är anslutna via Modbus (RTU, tvåtrådig anslutning). Slaven och båda mätarna är anslutna till masteren. Korrekta Modbus-portar och slav-ID:n måste ställas in:

 • Standard för huvud-EVSE: Slav-ID 1
 • Standard Modbus-mätare 1: Slav-ID 101
 • Standard för EVSE-slaven EVSE: Slav-ID 4 (får inte vara 1)
 • Modbus-mätare 2: Slav-ID 102 (får inte vara 101)

För andra enheter: Instruktioner för vissa EVSE:er , mätare och växelriktare
1. Master
I Master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) är den interna EVSE:n och standardmodbusmätaren cFos YTL Modbus 1 redan konfigurerade och aktiverade enligt beskrivningen ovan.
Denna Modbus-mätare är fastlåst. För Charging Manager ser det ut som om mätaren är inbyggd. En bricka för mätaren i översiktsfönstret försvinner.
2. Slav
Den andra EVSE:n (slaven) är ansluten till Modbus RTU med en tvinnad paranslutning till master-EVE:n. Den drivs som en Modbus-slav. Som exempel har parametrarna för COM-porten angetts som adress: COM1,9600,8,n,1 och ID är 4.
Slaven är ansluten med fasrotation 120 grader, dvs. elektrikerna har roterat faserna i förhållande till masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Detta förhindrar ensidig fasbelastning när båda bilarna laddar enfasigt eller tvåfasigt. Om båda bilarna endast laddar i enfas kan båda få full effekt på sin fas. cFos Charging Manager kan övervaka detta om den kan mäta enskilda faser (inte uppmätt här, men en fasrotation på 120 grader har redan angetts i demosyfte). Laddningseffekten fördelas mellan laddningsbilarna. Om inga mätare är anslutna antar cFos Charging Manager att bilen alltid tar den effekt som erbjuds den.
Samma COM-parametrar måste anges i slaven.
2. Mätare :
Den andra mätaren är också ansluten till den tvåtrådiga modbusen och har ID 102. Den är ansluten till den andra EVSE:n i masteren. Den kan inte anslutas i slaven, eftersom slaven inte är en Modbus-master. Endast master EVSE kan fråga andra enheter på Modbus. Den andra mätaren räknar förbrukningen i slavens EVSE, så dess roll är "förbrukning E-car". För Charging Manager i master EVSE ser slave EVSE ut som en EVSE med en inbyggd mätare