Dokumentation

Modbus-register

Dessa register är tillgängliga för Modbus RTU och Modbus TCP. cFos-laddningskontrollen stöder Modbus-funktionerna

  • 03 läsa flera register
  • 06 skriva i ett enda register
  • 16 skriva flera register för innehav

Vi skiljer mellan fyra enheter:
2 S0-mätare, 1 laddningsstation och 1 ansluten (Modbus) mätare, som skiljer sig åt med hjälp av Modbus slav-ID och (för Modbus TCP) TCP-porten.

Anm: Skrivåtkomst till Modbus-registren medför skrivning till flashminnet i cFos Power Brain och bör därför inte ske regelbundet. Följande register sparas inte permanent och kan därför ändras regelbundet: charging_cur_limit, fixed_current, charging_enable, disconnect_cp, relay_select, relay2. Alla andra register skrivs till flash när de ändras, så antalet skrivoperationer bör begränsas!

Standard-slav-ID:n

EVSESlave Id 1TCP-port 4701
S0 Mätare 1Slave Id 2TCP-port 4702
S0 Mätare 2Slave Id 3TCP-port 4703
fastgjord räknareSlave Id 1TCP-port 4701 (via Wallbox Register)

Beroende på vilken enhet det är och om det till exempel är en mätare ansluten till EVSE:n, gäller följande register:

Register (r = skrivskyddad, w = skrivskyddad, rw = skrivskyddad)

Register för S0-mätare och EVSE

NamnAdressRegisterBeskrivning
vendor_id80002 rUnikt säljar-id, 0xcf05
product_id80021 rProdukt id, 1
device_id80031 rEnhetens id i produkten, 0x100
product_version80042 rProduktversion, major.minor
product_build80051 rProduktens byggnadsnummer
mapping_version80061 rmajor.minor-versionen av denna registermappning
padding_180071 rReserverat
serial_no80088 rSträng av serienummer
name801616 rProduktnamn, "cFos Power Brain Controller"
slave_id80401 rwModbus slav-ID

Register för S0-mätare

NamnAdressRegisterBeskrivning
input80411 rReserverat
pulsesperkwh80422 rwImpulser per kWh för ingång S0
phases80441 rwBitmask för simulerade faser, bit 0 = L1, bit 1 = L2, bit 2 = L3
voltage_l180451 rwNominell spänning L1 [V]
voltage_l280461 rwNominell spänning L2 [V]
voltage_l380471 rwNominell spänning L3 [V]
pulses80504 rwAbsolut antal pulser på S0-ingången
timeperpulse80542 rTid mellan de två senaste pulserna på S0-ingången [ms]
level80561 rAktuell inmatningsnivå för S0-ingången
0 = strömmen flyter, 1 = strömmen flyter inte
meter_flags80571 rbit 0: 1=har enskilda faser
energy80584 rwAktiv import [Wh]
power80622 rAktiv effekt [W]
current_l180642 rNuvarande ström L1 [0,1 A]
current_l280662 rNuvarande ström L2 [0,1 A]
current_l380682 rNuvarande ström L3 [0,1 A]
reset_pulses80701 wÅterställ pulsräknare [1]
reset_energy80711 wÅterställ energi [1]

Register för pinnade räknare

Register 8057 till 8068 är tillgängliga (se S0-räknare)

Register för EVSE

Standardvärden efter omstart:

NamnAdressRegisterBeskrivning
def_fixed_current80801 rwStandardvärde cable_current [0.1 A] (*)
def_charg_cur_limit80811 rwStandardgräns för laddningsström [0,1 A] 6-63 (*)
def_charging_enable80821 rwStandardladdning aktiverad [0/1] (*)
(*) Detta värde kommer att ställas in i enlighet med detta efter en omstart.
fail_safe_duration80832 rwAntal sekunder utan läsning/skrivning före charging_cur_limit och charging_enable återställs. Standardvärdet är 300 (5 minuter)
fail_safe_current80851 rwStröm under inaktivitet, 0 = avbryter laddning
disconnect_cp80861 rwSkriv: Skriv: Antal sekunder av avstängning CP, Läs: Återstående sekunder
relay_select80871 rwSkriv: 0=3-fasskontakt, 1=1-fasskontakt, för väggboxar som stöder detta (minst styrenhet Rev. F)
relay280881 rwSkriv: 0=relä 2 från, 1=relä 2 till (endast om relä 1 är från), för wallboxar som stöder detta (minst styrenhet Rev. F)
cable_current80901 rPP: Kabelns maxström [0,1 A], 0: ingen kabel
fixed_current80911 rwSkriv över cable_current [0,1 A]
charge_pilot_state80921 rCP: 0 = A (väntar),
1 = B (fordon detekterat),
2 = C (laddning),
3 = D (laddning med ventilation),
4 = E (ingen ström),
5 = F (fel), 9 = DC-sensorfel. Alla andra värden: Fel
charging_cur_limit80931 rwBegränsning av laddningsströmmen [0,1 A] 6-63A, kan vara begränsad på grund av modellbegränsningar (t.ex. för cFos Power Brain Wallbox 11kW är den begränsad till 16A)
charging_enable80941 rwLaddning aktiverad [0/1] 0 = inaktivera, 1 = aktivera
charging_current80951 rLaddningsström [0,1 A] 6-63
last_rfid809615 rSenast sett rfid (hex-sträng)
detected_rfids81111 rAntal RFID-ingångar
has_meter81121 r1, om en räknare är ansluten (då är registren 8057-8068 läsbara), annars 0
s0_inputs81131 rBit 0=Status för S0 ingång 1
bit 1=Status för S0 ingång 2
bit 8=Är omkoppling till 1/3-fas tillåten vid inkoppling? (1=ja)
bit 9=bit 10 är giltig
bit 10=2:a reläet närvarande (1=ja, om bit 9=1)
bit 11=relä 2 styrs externt (se reg. 8088)
count_restart81202 rwAntal omstarter av maskinvaran