Väggbox utan mätare:
cFos Charging Manager utgår här från att bilen alltid använder hela den tillgängliga laddströmmen. Du kan använda alternativet "Faser" för att ställa in faserna som bilen laddar med. Om bilen inte accepterar den kraft som erbjuds på detta sätt kan Charging Manager inte göra den tillgänglig för andra bilar.

Väggbox utan energimätare:
Om wallboxen inte har en mätare för den laddade kWh, beräknar cFos Charging Manager den ungefärliga laddade energin från laddningsströmmen och laddningstiden (mjuk mätare).

Väggbox med S0-räknare:
cFos Charging Manager vet vilken effekt bilen laddar med och kan göra den kraft som inte krävs tillgänglig för andra bilar. Eftersom S0-mätare bara skickar pulser per kWh kan laddansvarig inte veta vilken fas som laddas. Du bör använda alternativet "Faser" för att ställa in vilka faser som faktiskt används. Eftersom cFos Charging Manager tar hänsyn till laddningsströmmarna för alla tre faserna individuellt, kan den sedan allokera den tillgängliga strömmen till bilar som laddar på andra faser.
Du bör absolut koppla ihop flera wallboxar med en fasrotation för att undvika toppströmmar på enskilda faser och även informera cFos Charging Manager om detta i wallbox-konfigurationen under "fasrotation". Om du laddar olika fordon som använder olika faser kan felaktigheter uppstå och du bör ställa in en kontrollreserv i inställningarna för cFos Charging Manager.

Väggbox med fasexakt mätare:
Om väggboxen mäter strömmen som används av bilen per fas kan cFos Charging Manager beräkna den resulterande laddströmmen för alla väggboxar. Du behöver alltså inte ställa in kontrollreserv även om du laddar med olika fordon.

Wallboxar med tillhörande mätare:
Om wallboxen inte har en mätare kan du (ha) installera en extern mätare i matningsledningen, lägga till den som en enhet i cFos Charging Manager och sedan "stifta" den i wallboxens inställningar. Då ser den här väggboxen ut för cFos Charging Manager som en med inbyggd mätare.

cFos Power Brain vägglåda:
cFos Power Brain Wallbox finns med antingen inbyggd eller extern disk. Om du vill använda den externa mätaren för att mäta wallboxens effekt bör du stifta den (se ovan). För cFos Power Brain Wallboxar som drivs som slavar bör du fästa disken på slaven. Då framstår det som en vägglåda med inbyggd mätare.

Mätare för hemförbrukning:
Utan en förbrukningsmätare kan inte cFos Charging Manager veta hur hårt husanslutningen verkligen belastas med sin maximala effekt. I det här fallet måste du i Charging Manager-inställningarna ange den effekt som alltid är tillgänglig för väggboxarna som maximal husanslutningseffekt, oavsett vilka andra förbrukare som finns -> Statisk lasthantering. I många fall är detta tillräckligt. I många fall används dock den befintliga husanslutningskapaciteten endast som husförbrukning vid rusningstid och kan användas för att ladda bilarna under resterande timmar. I detta fall rekommenderas en mätare som mäter husets förbrukning utan väggboxarna. Det är bäst att installera en 3-fas upplösningsmätare här, annars måste du planera för en effektreserv. Sedan, i inställningarna för cFos Charging Manager, anger du värdet som du har beställt från din energileverantör för ditt hus som maximal anslutningseffekt för huset. cFos Charging Manager gör sedan denna ström, minus den nuvarande ström som huset behöver för tillfället, tillgänglig för väggboxarna i exakt rätt fas. En sådan mätare har rollen "Konsumption" i Charging Manager.
På så sätt kan du i många fall bespara dig en ökning av husanslutningskapaciteten och tillhörande uppgraderingskostnader och byggkostnadsbidrag.

Stor strömmätare:
Du kan använda direktmätare för strömmar upp till ca 80-100 A. Här utförs faserna av räknaren. För att göra detta måste mätaren vara konstruerad på ett sådant sätt att den tål strömmarna permanent.
Högre strömmar uppstår i stora hus, så det är lättare att flytta faserna genom så kallade instrumenttransformatorer. Dessa är spolar i vilka en ström induceras när ström flyter på linjerna i de enskilda faserna. Omvandlarmätaren kan sedan mäta denna inducerade ström. Det finns till och med modeller som är särskilt små eftersom de inte behöver ha stora terminaler (1-2 pitch-enheter).
I flerbostadshus kan man även installera sådana omvandlarmätare i det "slutna" området i mätarskåpen eller hos en NH-distributör i samråd med energileverantören. Det är lättare än många tror! Sådana mätare med mätspolar kallas transformatormätare.

Produktionsräknare:
Om du driver ett solsystem (PV) eller en kraftvärme och gör den genererade kraften tillgänglig för väggboxarna, kan du konfigurera en generationsräknare i cFos Charging Manager. Installera antingen en extern räknare eller använd som en räknare till/växelriktarna i ditt solsystem. cFos Charging Manager beräknar sedan laddningseffekten som är tillgänglig för väggboxarna enligt ovan (för mätare för hemförbrukning), och lägger också till den nuvarande generationseffekten till väggboxarna. Du bör ställa in sådana mätare i Charging Manager med rollen "Generation".

Räknare för köpt el:
Om du har mätare för förbrukning (och generation) behöver du inte nödvändigtvis mätare för väggboxarna, eftersom cFos Charging Manager då utgår från (se ovan) att väggboxarna alltid förbrukar den ström som erbjuds dem.
Istället för att installera mätare för husförbrukning (och för produktion) kan du även installera en centralmätare direkt vid husets anslutningspunkt. Om det finns en genereringsanläggning i ditt hus måste denna mätare vara dubbelriktad! Denna har då rollen "rutnätsreferens".
cFos Charging Manager beräknar sedan hemförbrukningen genom att subtrahera wallbox-förbrukningen från värdet som mäts med denna elmätare. Till detta behöver du antingen en disk i alla väggboxar eller en totaldisk för alla väggboxar (rollen "förbrukning e-bil"). Annars, utan en wallbox-mätare, skulle hemförbrukningen potentiellt underskattas.

Räknare för solöverskottet:
Det enklaste sättet att mäta solöverskottet är att använda en dubbelriktad(!) inköpt elmätare (se ovan) och mätare för alla väggdosor. Sedan kan du konfigurera en laddningsregel för överladdning i cFos Charging Manager. Alternativt kan du också installera förbruknings- och produktionsmätare (ofta växelriktaren till ditt solsystem). Mer om detta under Solar Surplus Charging.

Virtuella mätare:
cFos Charging Manager erbjuder följande "virtuella" mätare:

  • "Förbrukad EVSE Power" Total förbrukning av alla för närvarande laddade väggboxar
  • "Förbrukad icke-EVSE Power" Summan av alla konsumenter utan väggboxar
  • "Grid Demand" Beräknad eller uppmätt nätförbrukning
  • "Strömtillgång för EVSE" Ström tillgänglig för alla väggboxar
  • "Ström kvar för EVSE" Återstående (oanvänd) ström för väggboxar
  • "Producerad kraft" Summan av alla producenter
  • "Produced Power, AVG" Summan av alla producenter, glidande medelvärde
  • "Överskott" Beräknat solöverskott
  • "Överskott, AVG" Beräknat solöverskott, glidande medelvärde

Du kan också ställa in dessa för att få en överblick över dessa värden.

Avancerade räknare:
Den virtuella räknaren av typen "Expression" tillåter räknarvärden att sammansättas av andra räknarvärden med hjälp av formler. Se Formler för räknare och belastningsregler för mer information.

Antal HTTP-ingång:
Om cFos Charging Manager inte stöder en specifik mätare kan du ställa in en HTTP-inmatningsmätare och mata den med relevanta värden med hjälp av HTTP-förfrågningar. Se cFos Charging Manager HTTP API.