Dokumentation

Tillämpningar för elmätare

Introduktion

Elmätare kan integreras på många ställen och tjäna olika syften i cFos Charging Manager. cFos Power Brain Wallbox och den integrerade cFos Charging Manager (även tillgänglig separat för Windows/Raspberry Pi) stöder alla typer av elmätare som anges nedan:

  • S0 elmätare: Den enklaste och billigaste typen av elmätare. När du ansluter S0-utgången ska du vara uppmärksam på polariteten, eftersom det numera oftast är en halvledarutgång som endast leder i en riktning. Använd en tvinnad parförbindelse för detta. Om du inte registrerar några pulser måste du byta ut trådarna vid S0-ingången. En S0-elmätare levereras med vår cFos Power Brain Wallbox. Du kan använda den universellt, t.ex. för att mäta laddningseffekten, hushållsförbrukningen eller produktionseffekten från ditt solcellssystem.
  • Modbus-elmätare: Elmätare med stöd för Modbus RTU-protokollet. cFos Power Brain Wallbox har en RS-485-anslutning för Modbus RTU. Med Raspberry Pi eller Windows PC behöver du en RS-485-adapter för detta (t.ex. vårt Modbus-kit.
  • Smart mätare: Ofta installerad i solcellssystem. Detta är vanligtvis en dubbelriktad mätare som är ansluten till nätöverföringspunkten och kan mäta om du för närvarande tar ut eller matar in el. Dessa mätare talar vanligtvis Modbus TCP, dvs. om ditt solcellssystem är anslutet till husets nät kan du adressera denna mätare direkt.


Anmärkning:
Det finns fasupplösta och icke-fasupplösta elmätare. Fasupplösta elmätare räknar elen i varje enskild fas.
Mätare med dubbelriktad mätning kan skilja på förbrukning och inmatning. En dubbelriktad elmätare vid nätreferenspunkten rekommenderas om du vill ladda solcellsöverskott (se nedan) eller om du vill ha en överblick över din inmatning/förbrukning av el för hela ditt hus med solcellsanläggning.

Nätreferens

Du ansluter elmätaren till nätöverföringspunkten. cFos Charging Manager kan sedan använda denna mätare för att fastställa förbrukningen eller elproduktionen i ditt solcellssystem och beräkna solöverskottet. Om du har ett solcellssystem behöver du en dubbelriktad elmätare för att ladda solöverskottet. Alternativt kan du använda mätmetoden för förbrukare och generatorer, dvs. du installerar motsvarande mätare för alla förbrukare och generatorer.

Exempel på rutnätsreferens

Förbrukning från elbil/uppgradering av tredjepartsboxar

Du installerar elmätaren direkt i cFos Power Brain Wallbox eller ansluter elmätaren bakom en EVSE utan elmätare. På så sätt kan du hålla koll på elförbrukningen för en enda EVSE. Om du lägger till en EVSE utan elmätare i cFos Charging Manager kan du ansluta en elmätare bakom denna EVSE. Du kan sedan lägga till den som en enhet i cFos Charging Manager och koppla den till EVSE i EVSE-inställningarna. För cFos Charging Manager ser en EVSE med en ansluten mätare ut som en EVSE med en integrerad mätare. cFos Charging Manager kan då reagera på bilens faktiska laddningseffekt och därmed ladda intelligent.

Exempel för SunSpec Solar Inverter

Dynamisk kontroll av laddningsströmmen med hänsyn till hushållskonsumtion

Du ansluter elmätaren så att du kan mäta elförbrukningen i huset utan cFos Power Brain Wallbox. cFos Charging Manager kommer sedan att minska laddningseffekten för din EVSE under belastningstoppar för att förhindra överbelastning. Detta fungerar även med flera EVSE:er. Alternativt kan du också ställa in en fast mängd tillgänglig effekt för huset totalt i cFos Charging Manager och tilldela en fast buffert. Med en elmätare fungerar lastfördelningen dynamiskt och du kan minska din buffert. Dynamisk laddströmstyrning med S0-elmätare

Exempel på dynamisk kontroll av laddningsströmmen