Ofta ställda frågor

Ja, det finns en laddningsregel som du kan konfigurera så att laddning endast sker när solsystemet levererar en viss minsta effekt. Dessutom kan cFos Charging Manager hantera överskottsladdning av solenergi. För detta ändamål kan cFos Charging Manager läsa av produktionsmätare och/eller få direkt tillgång till solcellssystemets växelriktare. Många växelriktare från SMA och växelriktare som stöder SUNSPEC stöds. Vi lägger ständigt till fler enheter till listan. Du kan också själv testa om Charging Manager redan stöder din solcellsanläggning.

Vad vi för närvarande inte har stöd för är automatisk på- och avkoppling av enskilda faser när solenergin sjunker under 4 200 W. Detta skulle kräva att vi kan koppla om faserna individuellt med hjälp av separata kontaktorer. För detta skulle vi behöva kunna koppla om faserna individuellt med hjälp av separata kontaktorer. Vi överväger att tillhandahålla ett eftermonteringskit eller ett konverteringskit för cFos Power Brain Wallbox. Detta kommer dock inte att vara möjligt före 2022.

Här är en lösning: Om du vet att solenergisystemet levererar mindre än 4 200 watt kan du stänga av en eller två säkringar (brytare) som skyddar försörjningsledningarna till EVSE:n (men inte den som skyddar cFos-laddningsregulatorn). Du får dock inte slå på eller stänga av enskilda faser under laddningen!

cFos-laddningskontrollen kan ladda elbilar i 1-, 2- och 3-fas. Din energileverantör och VDE föreskriver dock att alla faser ska laddas så jämnt som möjligt. Enskilda faser får skilja sig i effekt med högst 4,5 kW från de andra. Om du har flera bilar som inte har 3-fas-laddning, be din elektriker ansluta EVSE:erna så att alla faser roteras jämfört med andra EVSE:er (fasrotation). Du kan sedan konfigurera fasrotationen i cFos Charging Manager. cFos Charging Manager vet då på vilka faser strömmen tas ut och kan ta hänsyn till detta i enlighet med detta.

I standby och med en bil inkopplad förbrukar den mindre än 1,5 W. När en bil laddas behöver EVSE inklusive relä och kontaktor ca 8 W.

Naturligtvis måste du låta en elektriker försörja cFos laddningsregulatorn med trefasström. Dessutom kan du logga in EVSE:n i ditt hemmanätverk via WLAN eller ringa in till din hotspot och styra den via ett webbgränssnitt. Därefter är du redo att köra

Vi rekommenderar att alla cFos Power Brain Controllers är anslutna till ditt WLAN. Detta gör det möjligt för Charging Manager att kommunicera med "slavarna" via ditt hemnätverk. Extra kabeldragning med tvinnade parkablar är endast nödvändig om du vill ansluta ytterligare Modbus RTU-enheter

WLAN räcker om din cFos Power Brain Wallbox är inom räckhåll för din WLAN-router eller en åtkomstpunkt. Då kan du nå alla enheter (t.ex. andra wallboxar via WLAN eller nätverkskablar) som kan adresseras via IP i ditt hemnätverk. Endast om du vill adressera ytterligare enheter som kräver kabeldragning via RS-485 måste du installera en extra tvinnad paranslutning (t.ex. för ABB B23 / B24 eller Eastron Modbus-mätare, wallboxkontroller från EVRacing, Tesla Wall Connector Gen. 2). Om du vill ansluta upp till 2 S0-mätare behöver du en tvinnad tvåtrådig linje för varje mätare.

Om du använder en enda cFos Power Brain Wallbox kommer den att ladda med 16A (11kW) eller 32A (22kW) utan ytterligare konfigurering, beroende på modell. Om du inte vill använda ytterligare funktioner behöver du inte konfigurera några alternativ för Charging Manager. Om du vill driva flera cFos Power Brain Wallbox:er och/eller EVSE:er från tredje part på en anslutning måste du konfigurera cFos Charging Manager om samtidig laddning på alla EVSE:er kommer att överbelasta din husanslutnings effekt.

Du kan helt enkelt installera 2 eller fler cFos Power Brain Wallboxs. Den ena är då lasthanteraren, dvs. master (cFos Charging Manager är redan integrerad i cFos Power Brain Controller) och de andra är "slavar". Ställ sedan in t.ex. 11 kW eller mer som effekt för husanslutningen och effekten delas dynamiskt upp beroende på om 1 eller 2 bilar laddar. D.v.s. så länge det inte egentligen är flera bilar som laddar eller så länge de laddar i olika faser får den laddande bilen full effekt.
Du kan också ansluta en mellanliggande mätare som mäter elförbrukningen i ditt hus (utan EVSE). På så sätt kan du göra hela husanslutningens effekt tillgänglig för laddning när den för tillfället inte behövs i huset.

Ja, Tesla Wall Connector Gen 2 har ett RS485-gränssnitt med två trådar som gör att den kan fjärrstyras som slav.

Observera: Den nyare Tesla Wall Connector Gen 3 kan för närvarande inte fjärrstyras.
Tesla planerar en mjukvaruuppdatering vid ett senare tillfälle. Denna är dock för närvarande inte tillgänglig.

Du kan ansluta flera Tesla Wall Connectors Gen 2 till en buss via RS485-gränssnittet och ansluta dem till RS485-gränssnittet i cFos Power Brain Controller; sedan kan du ställa in Tesla EVSEs i cFos Power Brain Controller under "Load Management". Vår integrerade Charging Manager kan sedan dynamiskt fördela den tillgängliga laddningseffekten till alla laddningsstationer genom lasthantering.
Notera: cFos Power Brain Controller kan också utvärdera och visa den faktiska laddningsströmmen som används och den totala kWh-förbrukningen för nyare Tesla Wall Connector Gen 2.

I beskrivningen av cFos Charging Manager (integrerad i cFos Power Brain Controller eller tillgänglig som en mjukvarulösning för Windows och Raspberry Pi) hittar du en (ständigt växande) lista över EVSE:er som för närvarande stöds. Dessutom stöds alla EVSE:er som har tillräcklig OCPP 1.6-funktionalitet.

cFos Power Brain Controller har ett webbgränssnitt där du kan aktivera laddning och ställa in den maximala laddningsströmmen. Du kan få tillgång till cFos Power Brain Controllers hotspot från din dator och mobiltelefon med hjälp av din webbläsare. Alternativt kan du också ansluta cFos Power Brain Controller till ditt hemnätverk via WLAN och sedan komma åt webbgränssnittet från ditt hemnätverk

Ja, du kan ställa in den maximala laddningseffekten i W i EVSE-inställningarna. Den maximala laddningsströmmen signaleras då till bilen i steg om ca 1 %. Du har alltså full kontroll. Om lasthantering är aktiverad bestämmer Charging Manager den ström som EVSE har rätt till med några sekunders mellanrum.

Vissa elbilar sätts i standby-läge efter en tid utan laddning. Exempel: bilen är ansluten till EVSE, men laddningen är inte aktiverad på grund av en laddningsregel. När laddningsregeln senare uppfylls och bilen är i standby-läge startar inte laddningen av sig själv.

I princip kan cFos Power Brain Wallbox väcka bilar från standby-läge. Vi håller för närvarande på att samla in empiriska data om detta. Om du vill testa den här funktionen kan du kontakta oss!

Du kan testa om en bil är "vaken" i standby-läge om du först avaktiverar "Charging" under menyalternativet "cFos Power Brain Controller Configuration" och avaktiverar EVSE:n, dvs. stänger av båda strömbrytarna. Vänta nu 30 sekunder och slå på båda igen.

Vaknar bilen?

Att sätta bilen i standby-läge kan förmodligen göras genom att ställa in laddningsströmmen till 0 mA och vänta tills bilen är i standby-läge och sedan ställa tillbaka den till 16 A.
Vi är mycket intresserade av dina testresultat!

Det krävs en Internetanslutning för att cFos Power Brain Wallbox:erna ska kunna förse sig själva med tiden. När de väl är inloggade på ditt WLAN hemma kan du få tillgång till dem bekvämt via webbläsaren. Annars måste du alltid logga in på EVSE:s respektive hotspot för att använda webbgränssnittet

Det krävs en internetanslutning för de programuppdateringar som vi regelbundet erbjuder för nedladdning.

Webbgränssnittet för cFos Power Brain Controller är skrivet i HTML och Javascript. Dessutom använder vi Bootstrap. Visningen ska fungera bra på både skrivbordsskärmar och mobiltelefoner. En någorlunda modern webbläsare krävs

cFos Power Brain Wallbox levereras med en S0-mätare. Dessutom finns det billiga mellanmätare upp till max. 30-40 kW effekt på marknaden. Dessa avger ett fast antal pulser via en elektrisk kontakt per förbrukad kilowattimme. Du kan ansluta upp till två av dessa mätare till S0-ingångarna i cFos-laddningsregulatorn för att registrera och visa den aktuella effekten och förbrukningen eller för att använda dem för belastningsstyrning.
Mer information om S0-mätare finns på vår dokumentationssida om detta ämne.

Nej, om du inte installerar någon mätare alls gör cFos Charging Manager standardantaganden: Den befintliga effekt som tilldelats för laddningsbilar delas då helt enkelt med antalet bilar som för närvarande laddar. Det antas sedan att varje bil alltid förbrukar den maximala effekt som just har tilldelats. Användningen av faserna är justerbar här, men fast.
För enfasiga laddningsbilar kan du installera EVSE:erna i fel fas och konfigurera Charging Manager i enlighet med detta. Då kan till exempel cFos Charging Manager med 11 kW (3 x 16 A) total effekt ge 16 A vardera till två bilar som laddar samtidigt

CFos Charging Manager kan hantera olika mätare, inklusive transformatormätare. Du kan till exempel använda ABB B24 eller SDM 630-MCT, som stöds direkt av Charging Manager som Modbus RTU-mätare. ABB B24-mätaren och lämpliga transformatorspolar finns tillgängliga hos vår partner Stark Elektronik. Observera att spolar och mätare måste passa ihop. Transformatorspolarnas geometri måste matcha kopparskenorna så att transformatorspolarna kan monteras på motsvarande kopparskenor. Shelly 3EM har också stöd för hobbyanvändning med hjälp av laddningshanteraren. Den har vikbara transformatorspolar och integreras via WLAN i routern med vilken cFos Power Brain Wallbox eller Charging Manager också är anslutna.

cFos Power Brain Controller stöder säker SSL-kryptering för OCPP, webbgränssnittet och HTTP API. Dessutom kan du importera SSL-certifikat för att autentisera din kommunikationspartner. Detta förhindrar att någon missbrukar din EVSE för att ändra data (t.ex. laddningsströmmar)
Programuppdateringar från cFos Power Brain Controller är också säkra. Motsvarande firmware är digitalt signerad av oss. Detta innebär att en uppdatering av den fasta programvaran endast kan utföras med autentisk fast programvara

Ja, cFos Power Brain Controller har ett Modbus RTU- och TCP-gränssnitt. Du styr EVSE genom att ställa in motsvarande Modbus-register. Om du inte har Modbus-stöd i din automationsprogramvara kan du också läsa och ställa in Modbus-registren via HTTP API. Här hittar du en beskrivning av HTTP API:et. Laddningsströmmen anges i steg om 0,1 A. Eftersom cFos Power Brain Controller har WLAN behöver du ingen ytterligare nätverkskabel.

OCPP är ett standardprotokoll som utvecklats särskilt för EVSE:er. Med OCPP öppnas en värld: Du kan använda OCPP till exempel för
  • Gör statusen för din EVSE synlig för dig själv och andra på Internet. Så att du kan se om den är upptagen, om någon laddar osv.
  • Anslut din EVSE till backends för fakturering. På så sätt kan du integrera din EVSE i stora laddningsstationsoperatörers nätverk och tjäna pengar på din EVSE och/eller fakturera den bekvämt om flera personer använder den
  • Integrera din EVSE i ett lasthanteringssystem. Tack vare cFos Charging Manager erbjuder vi ett lasthanteringssystem som även kan användas av EVSE:er utan OCPP. De flesta andra leverantörer kräver dock OCPP.
cFos Power Brain Wallbox är (från och med september 2021) den mest prisvärda EVSE:n med ett moget och omfattande OCPP 1.6-införande, inklusive olika professionella funktioner.

Från och med november 2020 känner vi inte till något stöd för cFos Power Brain Controller i OpenWB. Men eftersom cFos Power Brain Controller kan fjärrstyras bekvämt via ett HTTP API, antar vi att stödet kommer att komma snart. Här finns länkar till vår dokumentation om Modbus och HTTP API:
Dokumentation Modbus-register
Dokumentation HTTP API

Här finns följande alternativ:
  • Du kan ansluta andra Modbus-enheter som stöds av oss till gränssnittet och läsa och fjärrstyra dem
  • Du kan ansluta Tesla Wall Connector Gen 2
  • Du kan fjärrstyra cFos-laddningsregulatorn via Modbus RTU. Detta rekommenderas dock endast om det finns lämplig kabeldragning ändå. Annars rekommenderar vi Modbus TCP, HTTP eller OCPP via WLAN

För att göra detta måste du använda Charging Manager. I webbgränssnittet klickar du på "Configuration" i menyn. Ställ först in den tillgängliga totala effekten för alla EVSE:er under "Max. Total effekt" ställer du in den tillgängliga totala effekten för alla EVSE. Under "Power Reserve" ska du ställa in en reserv som inte berörs så att säkringen inte går sönder i händelse av överbelastning. Om du har ett privat hushåll rekommenderar vi 2500 W som reserv. Under "Max Total EVSE Power" kan du ange den maximala effekt som matningsledningen till dina EVSE:er är konstruerad för, om detta är den begränsande faktorn. I annat fall anger du 0 där.

Som standard är en EVSE konfigurerad, nämligen cFos Power Brain Wallbox med adressen "localhost". Med localhost adresserar Charging Manager sina egna enheter. Om du nu lägger till en annan wallbox, t.ex. en cFos Power Brain wallbox, måste du ange den IP-adress som den har i ditt nätverk som adress, t.ex. 192.168.2.102:4701. Om den wallbox som ska anslutas adresseras via RS-485-gränssnittet anger du COM1,baudrate,8,n,1 här.

Laddningshanteraren fördelar den tillgängliga laddningseffekten mellan de konfigurerade och för närvarande laddande EVSE:erna (lasthantering).

cFos Charging Manager frågar alla konfigurerade enheter om deras status med några sekunders mellanrum. Eftersom flera enheter kan adresseras samtidigt via IP och endast alla enheter efter varandra med en tvåtrådsanslutning, rekommenderar vi IP-anslutningar. Då kan Charging Manager reagera snabbare

I det här fallet antar laddningshanteraren att EVSE:n tar ut maximal effekt och rapporterar fel i översikten. Det är okej om anslutningen avbryts i några sekunder däremellan. Du bör dock i övrigt se till att anslutningarna är stabila och tillförlitliga. I Modbus-läget har EVSE ett felsäkert system, dvs. om ingen mer Modbus-kommunikation tas emot under ett justerbart antal sekunder, stängs EVSE av automatiskt eller till en justerbar minsta laddningsström. Med OCPP kan du också uppnå detta beteende med hjälp av "laddningsprofiler".

cFos Power Brain Wallbox har ett IP65-hölje. Så länge du också ser till att det inte regnar in i laddkabelns stickpropp (har ett skyddshuvud) bör du kunna installera EVSE:n utomhus utan problem.

Från och med september 2021 stöds tyska och engelska. Andra språk kan läggas till om det finns en efterfrågan.

Tillträdesbegränsning fungerar via webbgränssnittet, via RFID och via appen. Du kan dock också låta en elektriker eftermontera en nyckelbrytare med enkla steg. CP-signalen, dvs. den orangea tråden, måste då ledas via nyckelbrytaren. När strömbrytaren är öppen märker inte cFos-laddningskontrollen att en bil är inkopplad och frigör därför inte laddningen. Garantin förblir intakt även med en sådan ändring.

Med en kabellängd på ca 15 m räcker det med 5 x 2,5 mm² för 11kW EVSE, för 22kW EVSE är det bättre att använda 5 x 4 mm². 11kW EVSE måste säkras med 16A för alla faser, 22kW EVSE med 32A. Men: EVSE får endast installeras av en kvalificerad specialist som måste veta vilka ledartvärsnitt och säkringar som krävs. Till skillnad från en spis, varmvattenberedare och andra hushållsapparater är en EVSE en permanent förbrukare och omfattas därför av strängare säkerhetskrav. Installera den därför inte själv, utan kontakta alltid en specialist.

Nej. EVSE-enheterna måste kopplas i en stjärnkonfiguration med utgångspunkt från en fördelare och varje enhet måste skyddas med en RCD och en brytare av typ A. Den likströmsgivare som är inbyggd i cFos Power Brain Wallbox reagerar på 6 mA likström (direktström). Om du skulle koppla flera EVSE:er i serie kan var och en av dem leverera mindre än 6 mA restström men mer än 6 mA totalt. Detta skulle då inte upptäckas. Därför är denna seriekoppling inte tillåten.

Du kan ansluta en potentialfri brytare (t.ex. en nyckelbrytare eller en mottagare för krusningskontroll) till en av de två S0-ingångarna på cFos Power Brain Wallbox, t.ex. till S0-2, som visas i vår dokumentation om S0-mätare. Du kan sedan fråga denna ingång med hjälp av laddningsregler och på så sätt påverka laddningen. Vissa nätoperatörer/energileverantörer kräver att laddningseffekten i wallboxen/väggboxarna kan minskas eller ställas in på 0 med hjälp av ripple control-mottagare vid behov. För att uppfylla detta krav för nätstyrning kan du ange en formel enligt följande i inställningarna för Charging Manager för parametern "Max. total effekt (W)" i stället för ett fast värde: PB.input2 ? 25000 : 0
Om ingången S0-2 är inställd (brytaren är stängd) tar Charging Manager 25 kW som effekt för husanslutningen, annars 0 kW. Du kan justera de specifika effektvärdena enligt din tillämpning.

cFos-laddningskontroller från Rev. 1.1 (som känns igen på det böjda stifthuvudet) har ett motstånd på 330 Ohm vid LED-utgången (3,3 V). Alla lysdioder som är avsedda för en ström på mer än 5 mA kan anslutas där. cFos Power Brain Controllers från Rev. 1.0 (stiftkontakten är inte tillgänglig utan att öppna Power Brain-höljet) har inget motstånd. Här kan vilken lysdiod som helst med lämpligt seriemotstånd anslutas till lysdiodutgången (3,3 V)

På startsidan visas de förbrukade kWh för EVSE:erna samt den importerade och exporterade energin för mätarna. Dessutom kan du ladda ner en transaktionslogg under "Configuration" där alla laddningsprocesser loggas med kWh. Om du konfigurerar enskilda användare kan de också ladda ner sin transaktionslogg. Transaktionsloggarna är CSV-filer som du kan bearbeta i till exempel Excel.

Under "System Configuration" -> Files finns en knapp för att återställa konfigurationen av cFos Charging Manager eller hela systemet.

Om cFos Power Brain Wallbox har förlorat anslutningen till WLAN kan du först starta om din router eller accesspunkt. Om detta inte hjälper kan du koppla bort EVSE:n från strömförsörjningen i några sekunder. Efter omstarten bör den logga in på WLAN igen. Om detta inte sker efter några minuter startar cFos Power Brain Wallbox automatiskt sin egen WLAN-åtkomstpunkt så att du kan använda den för att ansluta till EVSE och kontrollera konfigurationen.

Under "Configuration" -> "Modbus Test" kan du beskriva ett register med ett önskat värde för kWh för mätaren. Adressen till mätaren är localhost: 4702 för S0-mätare 1 eller localhost:4703 för S0-mätare 2. Slave Id är 2 för S0-mätare 1 och 3 för S0-mätare 2. Ange 8058 som register, skriv "64 bit qword", nummer 1, värde som ska skrivas in önskad mätaravläsning i Wh. Klicka sedan på "Write".

När du har ställt in den maximala effekten för husanslutningen i inställningarna för Charging Manager kan du mäta på två sätt
  • Du installerar en eller flera förbrukningsmätare (för förbrukning utan EVSE) och produktionsmätare (eller läser av dina solvärmare). Laddningshanteraren beräknar sedan den tillgängliga effekten för laddning av elbilarna som husanslutningseffekten minus förbrukningsmätaren plus produktionsmätaren. Om du inte installerar någon mätare kommer Charging Manager att dela upp husanslutningseffekten mellan de laddningsbara EVSE:erna. Om du inte vill mäta husförbrukningen kan du konfigurera husanslutningseffekten lägre enligt den maximala husförbrukningen (statisk)
  • Du installerar en nätreferensmätare. Denna mäter den effekt som flödar genom din husanslutning, inklusive alla förbrukare, generatorer och EVSE:er. Du måste dock sedan installera minst en mätare som mäter EVSE:s förbrukning. Lasthanteringen i Charging Manager beräknar sedan laddningseffekten för elbilarna som husanslutningseffekten minus skillnaden mellan nätströmmen och EVSE:n. Med andra ord subtraherar den EVSE:s effekt från nätförsörjningen för att fastställa hur mycket energi som förbrukas eller genereras på annat håll. Vanligtvis tilldelas en mätare till varje EVSE. Du kan dock också ansluta alla EVSE till en mätare och på så sätt eventuellt spara mätare om du inte behöver individuell mätning för EVSE:erna (för faktureringsändamål). Om du har en produktionskälla (solcellssystem) behöver du en dubbelriktad mätare som nätreferensmätare för att kunna skilja mellan köp och inmatning
Du talar om för Charging Manager vilken funktion de installerade mätarna har genom att ange mätarens roll i mätarkonfigurationen.

I Tyskland måste alla mätare som används för fakturering vara "kalibrerade". Denna kalibrering utförs i EU genom MID-certifiering. En MID-kompatibel mätare är därför lämplig för faktureringsändamål.

Det finns ingen särskild skyldighet att göra detta i en privat miljö. I en kommersiell miljö måste du låta en elektriker kontrollera EVSE-enheten varje år.

Under "Configuration" -> Firmware update kan du kontrollera om det finns nya versioner och installera dem genom att klicka på "Update now". EVSE kommer sedan att starta om.

12 V på S0-terminalen får belastas med högst 25 mA. De används egentligen bara för att leverera en spänning för eventuella S0-mätare eller omkopplingskontakter. För varje S0-mätare och kontakt som du försörjer med denna 12V måste du fortfarande subtrahera 5 mA vardera. Detta innebär att endast 20 mA eller 15 mA är tillgängliga.

Lysdioden på cFos-laddningskontrollen blinkar i ett mönster som upprepas var tredje sekund. står för en lysande lysdiod och för en icke lysande lysdiod i följande förklaring.
Standby (lysdioden är släckt)
VehicleDetected (lysdioden blinkar kort var 3:e sekund)
Charging (LED blinkar: 1,5 sekunder på, 1,5 sekunder av)
ChargingVentilation (LED blinkar: 1 sekund på, 2 sekunder av)
NoPower (lysdioden blinkar fyra gånger)
Fel (lysdioden blinkar två gånger med en puls på 2)