Dokumentation

Första start

CFos Power Brain Wallbox har ett webbgränssnitt där du kan göra ytterligare inställningar i Charging Manager. När du slår på wallboxen startar cFos Power Brain Controller en WLAN-hotspot som du kan ringa in till med en WLAN-aktiverad enhet. Öppna sedan webbläsaren och ange http://192.168.4.1 som adress för att öppna konfigurationsdialogerna. Där frågar webbläsaren först efter användarnamn och lösenord för WLAN-hotspoten. Användarnamnet är "admin" (alla små bokstäver), lösenordet är tomt (eller "1234abcd"). Ett lösenord krävs också för att använda konfigurationsgränssnittet. Standardinställningen är återigen användaren admin och lösenordet 1234abcd.

Det första du bör göra är att installera en programuppdatering.

För att göra detta klickar du på "Configuration" (konfiguration) i menyn högst upp, scrollar ner till "WLAN Station" (WLAN-station) och aktiverar "Activate" (aktivera) för att aktivera inloggning till ditt WLAN. Välj sedan SSID, dvs. ditt nätverks-ID, och ange ditt WLAN-lösenord.

Rulla nu hela vägen ner och klicka på "Save" (spara) för att spara alla dessa inställningar. 1-2 minuter senare bör cFos Power Brain Wallbox ha kopplat upp sig mot ditt WLAN.

När cFos Power Brain Controller är ansluten till ditt WiFi, se till att skriva ner den tilldelade IP-adressen så att du kan logga in senare. Du hittar den efter texten "ansluten som" under "WiFi Station".

Bläddra sedan ner till "Firmware Update" och klicka på "Check for new version".
Acceptera licensvillkoren och klicka sedan på "Update now".

Efter en lyckad uppdatering visas versionsnumret med datum och tid för den senaste uppdateringen.

För att se till att inställningarna sparas och att processen lyckades är det bäst att ladda om sidan i webbläsaren.

Ladda ner detaljerade illustrerade instruktioner för idrifttagning (PDF/Tyska)