Dokumentation

Laddning av PV-överskott (laddning av solöverskott)

Överskott för solel Överskottsladdning uppstår när du beräknar den el som produceras av solcellssystemet minus din hushållsförbrukning. Denna överskottsel matas vanligtvis in i elnätet. Med vår wallbox och den integrerade cFos Charging Manager har du möjlighet att ladda din bil endast med den el som genereras och som inte behövs för din hushållsförbrukning.

Det speciella med PV-överskottsladdning är att endast den el som annars matas in i nätet används för att ladda bilen och att bilen inte drar någon ytterligare el från nätet. För detta ändamål styr cFos Charging Manager laddningsströmmen på ett sådant sätt att solsystemets produktionskraft minus din hushållsförbrukning är tillgänglig för bilen.

För detta krävs minst en cFos Power Brain Wallbox och en mätare som kan mäta den effekt som matas in i eller tas ut från nätet, samt naturligtvis ett solcellssystem. Om du redan har en wallbox från en annan tillverkare kan du använda vårt Charging Manager Kit för att realisera överskottsladdning av solceller.

Med cFos Charging Manager definierar du när och hur solenergi ska användas. Med hjälp av laddningsregler kan du till exempel ställa in när PV-överskottsladdning ska användas eller om (t.ex. på vintern) ytterligare nätförsörjning ska användas för att ladda bilen. Naturligtvis kan du också konfigurera aktivera överskottsladdning med hjälp av "Solar" laddningsregler. Alla laddningsregler kan slås på och av när som helst.

Fasomkoppling mellan enfas- och trefasladdning

Automatisk fasomkoppling

Mer information om överskottsladdning med cFos Charging Manager

Vi erbjuder optimerad laddning av PV-överskott

Laddningseffekt och nätanslutning för olika laddningsmetoder

Här kan du själv testa effekten av PV-överladdning. Som jämförelse visas energiförbrukningen vid laddning med enkla solregler (frigör överskottsladdning) och maximal laddning. Helst ska den röda linjen alltid vara noll, eftersom du då varken drar el från nätet eller matar in den i nätet, utan snarare förbrukar solenergin optimalt själv. En viss inmatning är oundviklig, eftersom bilen endast kan laddas med en ström på minst 6A. Du kan optimera detta ytterligare genom att växla fas.

  Solenergi
  Inhemsk konsumtion
  Butik
  Nätförsörjning/tillförsel