Dokumentace

Fotovoltaické přebytkové nabíjení (solární přebytkové nabíjení)

Přebytek pro solární přebytky vznikne, když se vypočítá elektřina vyrobená fotovoltaickým systémem minus spotřeba vaší domácnosti. Tato přebytečná elektřina se obvykle dodává do sítě. S naším wallboxem a integrovaným správcem nabíjení cFos máte možnost nabíjet svůj vůz pouze vyrobenou elektřinou, kterou nepotřebujete pro domácí spotřebu.

Zvláštností fotovoltaického přebytkového nabíjení je, že k nabíjení automobilu se používá pouze elektřina, která je jinak dodávána do sítě, a automobil neodebírá žádnou další elektřinu ze sítě. Za tímto účelem řídí cFos Charging Manager nabíjecí proud tak, aby byl pro vůz k dispozici výrobní výkon solárního systému snížený o spotřebu vaší domácnosti.

K tomu je zapotřebí alespoň jedna skříňka cFos Power Brain Wallbox a měřič, který dokáže měřit výkon dodávaný do sítě nebo odebíraný ze sítě, a samozřejmě také fotovoltaický systém. Pokud již máte wallbox od jiného výrobce, můžete k realizaci přebytečného nabíjení z FV použít naši sadu Charging Manager Kit.

Pomocí nástroje cFos Charging Manager určíte, kdy a jak se má solární energie využívat. Pomocí pravidel nabíjení můžete například nastavit, kdy se má využívat přebytek fotovoltaického nabíjení nebo zda se má (např. v zimě) k nabíjení vozu používat dodatečné napájení ze sítě. Samozřejmě můžete také nastavit povolení přebytkového nabíjení pomocí pravidel nabíjení "Solar". Všechna pravidla nabíjení lze kdykoli zapnout nebo vypnout.

Přepínání fází mezi jednofázovým a třífázovým nabíjením

Automatické přepínání fází

Další informace o nabíjení přebytků pomocí nástroje cFos Charging Manager

Nabízíme optimalizované zatížení přebytků fotovoltaiky

Nabíjecí výkon a síťové napájení pro různé způsoby nabíjení

Zde si můžete sami vyzkoušet, jaký efekt má nadbytečné nabíjení fotovoltaickými články. Pro srovnání je zobrazena spotřeba energie při nabíjení podle jednoduchých solárních pravidel (uvolnění přebytečného nabíjení) a při maximálním nabíjení. V ideálním případě by červená čára měla být vždy na nule, protože pak neodebíráte elektřinu ze sítě ani ji do sítě nedodáváte, ale sami optimálně spotřebováváte solární energii. Určité přikládání je nevyhnutelné, protože vůz může nabíjet pouze od minimálního proudu 6A. Přepínáním fází to můžete ještě více optimalizovat.

  Solární
  Domácí spotřeba
  Obchod
  Síťové napájení/přívod