Dokumentace

Tepelná čerpadla

Správce nabíjení cFos podporuje také tepelná čerpadla se vstupy SG Ready. Tepelné čerpadlo poskytuje dva spínací vstupy pro SG Ready:

Provozní stav 1: Svorky 1:0 - Tvrdé blokování užitkové energie
Provozní stav 2: Svorky 0:0 - Normální provoz s možným blokováním užitkové energie na max. 2 hodiny
Provozní stav 3: Svorky 0:1 - Zvýšený provoz, doporučení užitkové energie: Použijte energii
Provozní stav 4: Svorky 1:1 - Pokyn užitkové energie: Rozhodně spustit, pokud možno použít energii

Pokud na druhou svorku připojíte spínací výstup, např. "Shellyho relé", můžete pomocí Charging Manageru přepínat mezi provozními stavy 2 a 3. V ovládání tepelného čerpadla pak musíte nastavit, aby tepelné čerpadlo běželo při aktivním kontaktu 2, pokud je požadována odpovídající energie.

Ilustrace konfigurace tepelného čerpadla v cFos Charging Manageru Pak můžete ve správci nabíjení cFos přidat nástěnnou skříňku "Heatpump SG Ready" a měřič pro ovládání spínacího výkonu, např. "Shelly Relay". V nastavení wallboxu nastavte minimální a maximální nabíjecí proud podle výkonu aktivního tepelného čerpadla. Kromě toho pomocí parametru "Output Device ID" sdělte správci nabíjení, jaké ID zařízení má spínací výstup, např. M1. Správce nabíjení cFos pak pro toto ID zařízení nastaví proměnnou "output1" na hodnotu 1, pokud má tepelné čerpadlo běžet, jinak na hodnotu 0.

Z pohledu správce nabíjení cFos je tepelné čerpadlo speciální wallbox se zapojeným autem. To umožňuje přiřadit tepelnému čerpadlu priority a pravidla nabíjení a provozovat jej např. s přebytky fotovoltaiky. Tepelné čerpadlo zřízené jako wallbox není považováno za běžného spotřebiče domácnosti, tj. jeho spotřeba se neodečítá od přebytku FV (jako je tomu i při nabíjení elektromobilu). Správce nabíjení cFos ve výchozím nastavení předpokládá, že tepelné čerpadlo vždy potřebuje maximální proud. Pokud do Charging Manageru integrujete měřič, který měří proud tepelného čerpadla, můžete jej připnout do wallboxu "Heatpump SG Ready". Pak bude Charging Manager znát skutečnou spotřebu.

Můžete tedy realizovat jednoduché řízení tepelného čerpadla pomocí cFos Charging Manager, pokud má vaše tepelné čerpadlo vstup pro spínač (případně i starší modely, které nejsou SG Ready).

Některé wallboxy lze ovládat také prostřednictvím sběrnice Modbus. Sledujeme, co se děje na trhu, a v případě potřeby tuto podporu zařadíme.

Těšíme se na vaši zpětnou vazbu na při používání aplikace cFos Charging Manager s tepelnými čerpadly.