Dokumentace

Aplikace pro elektroměry

Úvod

Elektroměry mohou být integrovány na mnoha místech a sloužit k různým účelům v systému cFos Charging Manager. Systém cFos Power Brain Wallbox a integrovaný správce cFos Charging Manager (k dispozici také samostatně pro Windows/Raspberry Pi) podporují všechny níže uvedené typy elektroměrů:

  • Elektroměr S0: Nejjednodušší a nejlevnější typ elektroměru. Při připojování výstupu S0 dávejte pozor na polaritu, protože v dnešní době se většinou jedná o polovodičový výstup, který vede pouze jedním směrem. Použijte k tomu kroucenou dvojlinku. Pokud nezaznamenáte impulsy, je třeba na vstupu S0 vodiče prohodit. S naším systémem cFos Power Brain Wallbox je dodáván elektroměr S0. Můžete jej používat univerzálně, např. pro měření nabíjecího výkonu, spotřeby v domácnosti nebo výrobního výkonu vašeho solárního systému.
  • Měřič elektřiny s rozhraním Modbus: Elektroměr podporující protokol Modbus RTU. Elektroměr cFos Power Brain Wallbox má připojení RS-485 pro Modbus RTU. V případě počítače Raspberry Pi nebo počítače se systémem Windows k tomu potřebujete adaptér RS-485 (např. naše sada Modbus.
  • Chytrý měřič: Často instalovaný ve fotovoltaických systémech. Obvykle se jedná o obousměrný elektroměr, který je připojen k předávacímu bodu sítě a dokáže měřit, zda právě odebíráte, nebo dodáváte elektřinu. Tyto měřiče obvykle hovoří protokolem Modbus TCP, tj. pokud je váš fotovoltaický systém připojen k domovní síti, můžete tento měřič přímo oslovit.


Poznámka:
Existují elektroměry s fázovým rozlišením a elektroměry bez fázového rozlišení. Elektroměry s fázovým rozlišením počítají elektřinu v každé jednotlivé fázi.
Elektroměry s obousměrným měřením dokáží rozlišit spotřebu a dodávku. Obousměrný elektroměr v referenčním bodě sítě se doporučuje, pokud chcete účtovat přebytky solární energie (viz níže) nebo mít přehled o dodávkách/spotřebě elektřiny pro celý dům s fotovoltaickým systémem.

Síťový odkaz

Elektroměr připojíte k předávacímu místu sítě. Systém cFos Charging Manager pak může pomocí tohoto elektroměru určit spotřebu nebo výrobu elektřiny vašeho fotovoltaického systému a vypočítat přebytek solární energie. Pokud máte fotovoltaický systém, potřebujete obousměrný elektroměr pro nabíjení solárního přebytku. Alternativně můžete použít metodu měření spotřebitel-generátor, tj. nainstalujete odpovídající měřiče pro všechny spotřebiče a generátory.

Příklad referenční sítě

Spotřeba z elektromobilu/modernizace skříněk třetích stran

Elektroměr nainstalujete přímo do zařízení cFos Power Brain Wallbox nebo jej připojíte za jakékoli zařízení EVSE bez elektroměru. To vám umožní sledovat spotřebu elektřiny jednoho EVSE. Pokud přidáte do systému cFos Charging Manager zařízení EVSE bez elektroměru, můžete za toto zařízení EVSE připojit elektroměr. Ten pak můžete přidat jako zařízení v aplikaci cFos Charging Manager a připojit jej k EVSE v nastavení EVSE. Pro správce cFos Charging Manager se EVSE s připojeným elektroměrem zobrazí jako EVSE s integrovaným elektroměrem. Správce cFos Charging Manager pak může reagovat na skutečný nabíjecí výkon vozu a inteligentně tak nabíjet.

Příklad pro solární střídač SunSpec

Dynamické řízení nabíjecího proudu s ohledem na spotřebu v domácnosti

Připojíte elektroměr, abyste mohli měřit spotřebu elektřiny v domě bez cFos Power Brain Wallbox. Správce nabíjení cFos pak během zátěžových špiček sníží nabíjecí výkon vašeho zařízení EVSE, aby se zabránilo přetížení. Tento postup funguje i v případě více zařízení EVSE. Alternativně můžete ve správci nabíjení cFos Charging Manager také nastavit pevné množství výkonu, které je pro dům celkově k dispozici, a přidělit pevnou rezervu. S elektroměrem funguje rozdělování zátěže dynamicky a vy můžete rezervu snížit. Dynamické řízení nabíjecího proudu s elektroměrem S0

Příklad dynamického řízení nabíjecího proudu