Použití pro elektroměry

zahájení

Elektroměry lze integrovat na mnoha místech a plnit různé účely v cFos Charging Manager. cFos Power Brain Wallbox a integrovaný cFos Charging Manager (k dispozici také samostatně pro Windows/Raspberry Pi) podporují všechny typy elektroměrů uvedené níže:

  • Elektroměr S0: Nejjednodušší a nejlevnější typ elektroměru. Při zapojování výstupu S0 je třeba dávat pozor na polaritu, protože v dnešní době se většinou jedná o polovodičový výstup, který vede pouze jedním směrem. K tomu použijte kroucený pár drátů. Pokud nezaregistrujete žádné impulsy, musíte prohodit linky na vstupu S0. Elektroměr S0 je součástí našeho cFos Power Brain Wallbox. To využijete univerzálně, např. pro měření nabíjecí kapacity, spotřeby domu nebo výrobní kapacity vašeho solárního systému.
  • Modbus Electricity Meter: Elektroměr podporující protokol Modbus RTU. cFos Power Brain Wallbox má připojení RS-485 pro Modbus RTU. Pro Raspberry Pi nebo Windows PC potřebujete adaptér RS-485 (např. náš Modbuskit.
  • Smart Meter: Často se instaluje do fotovoltaických systémů. Obvykle se jedná o obousměrný měřič, který je připojen k předávacímu bodu sítě a dokáže měřit, zda právě odebíráte nebo dodáváte elektřinu. Tyto měřiče obvykle mluví Modbus TCP, tj. pokud je váš fotovoltaický systém připojen k vaší domácí síti, můžete tento měřič oslovit přímo.


Poznámka:
Existují elektroměry s fázovým rozlišením a bez fázového rozlišení. Elektroměry s fázovým rozlišením počítají elektřinu v každé jednotlivé fázi.
Elektroměry s obousměrným měřením dokážou rozlišit spotřebu a napájení. Obousměrný elektroměr v referenčním bodě sítě se doporučuje, pokud chcete nabíjet přebytečnou solární energii (viz níže) nebo pokud chcete mít přehled o vaší dodávce elektřiny/spotřebě elektřiny pro celý váš dům s fotovoltaickým systémem.

Nákup mřížky

Elektroměr připojíte k předávacímu bodu sítě. cFos Charging Manager pak může tento měřič použít k určení spotřeby nebo výroby energie vašeho fotovoltaického systému a k výpočtu solárního přebytku. Pokud máte fotovoltaický systém, potřebujete obousměrný elektroměr pro nabíjení přebytečné solární energie. Alternativně můžete použít metodu měření spotřebič-generátor, tj. nainstalujete vhodná měřidla pro všechny spotřebiče a generátory.

Příklad nákupu elektřiny

Spotřeba elektromobilu/upgrade boxů třetích stran

Elektroměr můžete nainstalovat přímo do cFos EVSE nebo připojit elektroměr za jakoukoli EVSE bez elektroměru. Můžete tak sledovat spotřebu energie jednoho EVSE. Pokud do cFos Charging Manager přidáte EVSE bez elektroměru, můžete elektroměr upnout za tento EVSE. Poté je můžete přidat jako zařízení v cFos Charging Manager a poté je připojit k EVSE v nastavení EVSE. CFos Charging Manager vypadá jako EVSE s integrovaným měřičem odpadní koš s připojeným měřičem. cFos Charging Manager pak může zohlednit skutečnou kapacitu nabíjení vozu a nabíjet tak inteligentně.

Příklad pro solární invertory SunSpec

Dynamická regulace nabíjecího proudu s ohledem na spotřebu domu

Elektroměr zapojíte tak, že budete měřit spotřebu elektřiny domu bez cFos Power Brain Wallbox. cFos Charging Manager pak sníží nabíjecí výkon vašeho wallboxu během špičkového zatížení, aby se zabránilo přetížení. To také funguje s více nástěnnými boxy. Alternativně můžete také použít cFos Charging Manager k nastavení celkového výkonu dostupného pro dům a přidělení pevné vyrovnávací paměti. S elektroměrem funguje vyrovnávání zátěže dynamicky a můžete snížit svou vyrovnávací paměť. Dynamická regulace nabíjecího proudu s elektroměrem S0

Příklad dynamické regulace nabíjecího proudu