přehled

Níže jsou uvedeny některé příklady konfigurace. Kliknutím na níže uvedené odkazy přejdete přímo na svůj příklad:

V níže uvedených příkladech je jako centrální řídicí jednotka použit cFos Power Brain Wallbox s přiloženým cFos Charging Manager. Případně můžete použít také Raspberry Pi. cFos Charging Manager (již integrovaný v cFos Power Brain Wallbox) může ovládat nástěnné boxy a měřiče přes LAN/WLAN (Modbus TCP/IP) a kabelové (twisted) dvoudrátové připojení (Modbus RTU). Navíc je podporována Modbus proxy, se kterou můžete obojí kombinovat. Další informace o možnostech připojení naleznete v části: Možnosti připojení.

V cFos Power Brain Wallbox jsou „interní“ wallbox a interní měřiče S0 1 a 2 vždy nastaveny jako zařízení a jsou zobrazeny jako dlaždice. Tyto nelze smazat; lze je deaktivovat pouze v případě potřeby. Wallbox a S0 metr 1 jsou aktivovány, S0 metr 2 deaktivovány. Abyste mohli vidět dlaždici čítače S0 2 a nakonfigurovat jej, musíte aktivovat zaškrtávací políčko "Zobrazit vše" pod "Start" pod "Zařízení". IP adresa, port a Modbus ID jsou trvale nastaveny pro všechna tato interní zařízení. Nemusíte zde tedy nic konfigurovat. Správce nabíjení cFos je standardně aktivován, tj. režim je „Sdílení zátěže“. cFos Power Brain Wallbox pracuje se všemi funkcemi ve standardním nastavení. Pokud chcete provozovat cFos Power Brain Wallbox jako slave, musíte nastavit režim na „monitor“. Jinak nemusíte v podřízeném wallboxu nic konfigurovat, pokud použijete standardní hodnoty 4701, 4702 a 4703 pro TCP port pro wallbox a S0 metry 1 a 2, stejně jako Modbus ID 1, 2 a 3.

1 nástěnný box, 1 solární metr, solární přebytek

Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager

Jak je popsáno výše, interní wallbox a S0 metr 1 jsou již nastaveny a aktivovány v hlavním wallboxu (cFos Power Brain Wallbox).
Role měřiče S0 je „generace“, protože měří výkon solárního systému.
Wallbox má například 15 kW domovní přípojku plus solární energii. Pravidlo nabíjení zajišťuje, že se nabíjení nabíjí pouze od minimálního proudu 6,5 A. Přebytečné zatížení.

1 wallbox, 1 měřič spotřeby elektromobilu, solární systém Sunspec, solární přebytek

Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager

V hlavním wallboxu (cFos Power Brain Wallbox) jsou interní wallbox a čítač S0 1 již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše.
Čítač S0 1 cFos Power Brain Wallbox 11kW je zapojen tak, že se měří pouze proud odebíraný wallboxem. Role počítadla S0 je "e-auto spotřeby"
Wallbox má například 15 kW domovní přípojku plus solární energii. Pravidlo nabíjení zajišťuje, že nabíjení začíná pouze při minimálním proudu 6,5 A. přebytečný obchod.
Adresu SunSpec Solar Inverter najdete v nastavení routeru. Nyní zde bylo jako příklad zadáno 192.168.2.155:4702.

1 wallbox, 1 měřič spotřeby elektromobilu

Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager

V hlavním wallboxu (cFos Power Brain Wallbox) jsou interní wallbox a čítač S0 1 již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše.
Čítač S0 1 cFos Power Brain Wallbox 11kW je zapojen tak, že se měří pouze proud odebíraný wallboxem. Úlohou počítadla S0 je „spotřeba E-auta“.
"Domová přípojka" má 15 kW. Tento výkon je k dispozici staticky (protože není k dispozici měřič domovní přípojky). Fáze počítadla S0 byste měli nastavit tak, jak je vůz skutečně používá, tedy většinou L1 nebo L1+L2+L3.

1 nástěnný box, 1 domovní měřič spotřeby

Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager

V hlavním wallboxu (cFos Power Brain Wallbox) jsou interní wallbox a čítač S0 1 již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše.
S0 metr 1 cFos Power Brain Wallbox 11kW a je zapojen tak, že se měří pouze proud odebíraný domem (bez wallboxu). Úlohou čítače S0 je „spotřeba“.
Domovní přípojka má 15 kW. Od tohoto výkonu se odečítá výkon čítače S0. Zbytek je k dispozici pro nabíjení elektromobilu. Pokud jsou v domě krátkodobé špičkové zátěže, nabíjecí výkon se sníží. Aby těch 15 kW nebylo přebito, byla zřízena rezerva 2 kW.

2 nástěnné boxy, 1 domácí měřič spotřeby

Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager

Nastavte provoz master-slave
Oba wallboxy sdílejí domovní přípojný výkon 15kW mínus 500W regulační rezerva. Měřič S0 má roli „spotřeby“, tedy měří to, co dům aktuálně potřebuje (bez nástěnných krabic). Nabíjecí výkon mínus spotřeba domu je rozdělen mezi oba wallboxy. S 15kW a 500W rezervou je k dispozici 14,5kW pro nabíjení. Pokud například dům stále potřebuje 3 kW a oba se nabíjejí současně, každý wallbox obdrží nabíjecí výkon 5,75 kW.
Musí být nastaveny správné porty Modbus a slave ID:

 • Výchozí pro wallbox: Port 4701, slave ID 1
 • Výchozí pro čítač S0 1: Port 4702, slave ID 2
 • Výchozí pro S0 metr 2: Port 4703, slave ID 3

Pro ostatní zařízení: návod k některým wallboxům, měřičům a měničům
1. mistr
Jak je popsáno výše, interní wallbox a S0 metr 1 jsou již nastaveny a aktivovány v hlavním wallboxu (cFos Power Brain Wallbox).
2. otrok
2. wallbox (slave) je připojen k WLAN (domácí síť). Je provozován jako Modbus (TCP/IP) slave. Proto adresa např. 192.168.2.150:4701 a slave ID 1.
Slave je zapojen s fázovou rotací o 120 stupňů, tj. elektrikář otočil fáze vůči masteru (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Tím se zabrání jednostrannému fázovému zatížení, když se oba vozy nabíjejí na L1. CFos Charging Manager to může sledovat za předpokladu, že dokáže měřit jednotlivé fáze (zde neměřeno, ale pro demo účely již bylo zadáno otočení fáze o 120 stupňů). Pokud se oba vozy nabíjejí pouze jednofázově, oba mohou získat plný výkon na své fázi.
Počítadlo S0:
Čítač S0 je připojen ke vstupu S0-1 masteru a má proto standardní hodnoty, jak je popsáno výše. Mohl by také viset v podřízeném S0-1 a měl by pak adresu 192.168.2.150:4702, například ID podřízeného 2.

2 nástěnné boxy, 1 domácí měřič spotřeby, 1 invertor

Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager

Nastavte provoz master-slave
Oba wallboxy sdílejí domovní přípojný výkon 15kW mínus 500W regulační rezerva. Měřič S0 má roli „spotřeby“, tedy měří to, co dům aktuálně potřebuje (bez nástěnných krabic). Dostupný nabíjecí výkon je výkon domovní přípojky 15 kW minus 500 W regulační rezerva minus spotřeba domu, měřená měřičem S0, plus solární energie měřená střídačem SMA. Pokud tedy dům potřebuje 2,5 kW a solární systém generuje 4 kW, mají wallboxy dohromady k dispozici 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW. Ty se rozdělí na polovinu, pokud se obě nakládají současně.
Musí být nastaveny správné porty Modbus a slave ID:

 • Výchozí pro wallbox: Port 4701, slave ID 1
 • Výchozí pro čítač S0 1: Port 4702, slave ID 2
 • Výchozí pro S0 metr 2: Port 4703, slave ID 3

Pro ostatní zařízení: návod k některým wallboxům, měřičům a měničům
1. mistr
Jak je popsáno výše, interní wallbox a S0 metr 1 jsou již nastaveny a aktivovány v hlavním wallboxu (cFos Power Brain Wallbox).
2. otrok
2. wallbox (slave) je připojen k WLAN (domácí síť). Je provozován jako Modbus (TCP/IP) slave. Proto adresa např. 192.168.2.150:4701 a slave ID 1.
Slave je zapojen s fázovou rotací o 120 stupňů, tj. elektrikář otočil fáze vůči masteru (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Tím se zabrání jednostrannému fázovému zatížení, když se oba vozy nabíjejí na L1. CFos Charging Manager to může sledovat za předpokladu, že dokáže měřit jednotlivé fáze (zde neměřeno, ale pro demo účely již bylo zadáno otočení fáze o 120 stupňů). Pokud se oba vozy nabíjejí pouze jednofázově, oba mohou získat plný výkon na své fázi.
Čelit:
První čítač S0 je připojen ke vstupu S0-1 masteru a má proto standardní hodnoty, jak je popsáno výše. Mohl by také viset v podřízeném S0-1 a měl by pak adresu 192.168.2.222:502, například ID podřízeného 3.
Druhým „počítadlem“ je tedy střídač SMA, který je připojen k síti WLAN (domácí síť). Má roli „generace“.

2 nástěnné boxy, 1 metr pro spotřebu domu, 1 metr pro neznámé solární systémy

Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager

Nastavte provoz master-slave
Oba wallboxy sdílejí domovní přípojný výkon 15 kW mínus 500 W regulační rezerva. Od tohoto výkonu se odečte aktuální spotřeba domu a přičte se aktuální solární výkon. Pokud tedy dům potřebuje 2,5 kW a solární systém generuje 4 kW, mají wallboxy dohromady k dispozici 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW. Ty se rozdělí na polovinu, pokud se obě nakládají současně.
Musí být nastaveny správné porty Modbus a slave ID:

 • Výchozí pro wallbox: Port 4701, slave ID 1
 • Výchozí pro čítač S0 1: Port 4702, slave ID 2
 • Výchozí pro S0 metr 2: Port 4703, slave ID 3

Pro ostatní zařízení: návod k některým wallboxům, měřičům a měničům
1. mistr
Jak je popsáno výše, interní wallbox a S0 metr 1 jsou již nastaveny a aktivovány v hlavním wallboxu (cFos Power Brain Wallbox).
2. otrok
2. wallbox (slave) je připojen k WLAN (domácí síť). Je provozován jako Modbus (TCP/IP) slave. Proto adresa např. 192.168.2.150:4701 a slave ID 1.
Slave je zapojen s fázovou rotací o 120 stupňů, tj. elektrikář otočil fáze vůči masteru (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Tím se zabrání jednostrannému fázovému zatížení, když se oba vozy nabíjejí na L1. CFos Charging Manager to může sledovat za předpokladu, že dokáže měřit jednotlivé fáze (zde neměřeno, ale pro demo účely již bylo zadáno otočení fáze o 120 stupňů). Pokud se oba vozy nabíjejí pouze jednofázově, oba mohou získat plný výkon na své fázi.
Čelit:
První čítač S0 je připojen ke vstupu S0-1 masteru a má proto standardní hodnoty, jak je popsáno výše. Počítá domácí spotřebu a má tedy roli „spotřeby“.
Druhý čítač může být čítač Modbus, např. ABB B23, Eastron nebo Orno a je připojen k dvouvodičovému připojení Modbus na svorce Modbus cFos Power Brain (master) a parametry COM v čítači jsou 9600 baudů, 8 datové bity, žádná parita a nastaven 1 stop bit. Jeho slave ID je 1. Jeho role je „generace“, protože měří výkon sluneční soustavy.

2 nástěnné boxy, statické domovní připojení

Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager

Nastavte provoz master-slave
Oba wallboxy se dělí o staticky přidělených 15 kW. To znamená, že pokud se nabíjí pouze jeden, dostane 11 kW. Pokud jsou oba nabíjeny současně, oba dostávají 7,5 kW každý (mínus 500 W nastavená regulační rezerva).
Musí být nastaveny správné porty Modbus a slave ID:

 • Výchozí pro wallbox: Port 4701, slave ID 1
 • Výchozí pro čítač S0 1: Port 4702, slave ID 2
 • Výchozí pro S0 metr 2: Port 4703, slave ID 3

1. mistr
Jak je popsáno výše, interní wallbox a S0 metr 1 jsou již nastaveny a aktivovány v hlavním wallboxu (cFos Power Brain Wallbox).
2. otrok
2. wallbox (slave) je připojen k WLAN (domácí síť). Je provozován jako Modbus slave. IP adresa ve WLAN je zde uvedena jako adresa tohoto wallboxu (např. 192.168.2.150). Port pro wallbox je 4701, slave ID 1.
Slave je zapojen s fázovou rotací o 120 stupňů, tj. elektrikář otočil fáze vůči masteru (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Tím se zabrání jednostrannému fázovému zatížení, když se oba vozy nabíjejí v jedné nebo dvou fázích. Pokud se oba vozy nabíjejí pouze jednofázově, oba mohou získat plný výkon na své fázi. CFos Charging Manager to může sledovat za předpokladu, že dokáže měřit jednotlivé fáze (zde neměřeno, ale pro demo účely již bylo zadáno otočení fáze o 120 stupňů). Nabíjecí výkon je rozdělen mezi nabíjecí vozy. Pokud nejsou připojeny žádné měřiče, cFos Charging Manager předpokládá, že vůz vždy využívá nabízený výkon. Bez počítadla lze nastavit, které fáze auto používá.

2 nástěnné krabice, statické domovní připojení, 2 metry připevněné k nástěnným krabicím

Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager

Nastavte provoz master-slave
Oba wallboxy se dělí o staticky přidělených 15 kW. To znamená, že pokud se nabíjí pouze jeden, dostane 11 kW. Pokud jsou oba nabíjeny současně, oba dostávají 7,5 kW každý (mínus 500 W nastavená regulační rezerva). S připojenými měřiči může Charging Manager přiřadit více než 7,5 kW do wallboxu, pokud druhý wallbox aktuálně potřebuje méně.
Musí být nastaveny správné porty Modbus a slave ID:

 • Výchozí pro wallbox: Port 4701, slave ID 1
 • Výchozí pro čítač S0 1: Port 4702, slave ID 2
 • Výchozí pro S0 metr 2: Port 4703, slave ID 3

Pro ostatní zařízení: návod k některým wallboxům, měřičům a měničům
1. mistr
Jak je popsáno výše, interní wallbox a S0 metr 1 jsou již nastaveny a aktivovány v hlavním wallboxu (cFos Power Brain Wallbox).
Zde je připojen první metr S0. U správce nabíjení to vypadá, že je měřič nainstalován. Dlaždice počítadla v okně přehledu zmizí.
2. otrok
2. wallbox (slave) je připojen k WLAN (domácí síť). Je provozován jako Modbus slave. IP adresa ve WLAN je zde uvedena jako adresa pro wallboxy (např. 192.168.2.150). Port pro wallbox je 4701, slave ID 1.
Slave je zapojen s fázovou rotací o 120 stupňů, tj. elektrikář otočil fáze vůči masteru (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Tím se zabrání jednostrannému fázovému zatížení, když se oba vozy nabíjejí v jedné nebo dvou fázích. Pokud se oba vozy nabíjejí pouze jednofázově, oba mohou získat plný výkon na své fázi. CFos Charging Manager to může sledovat za předpokladu, že dokáže měřit jednotlivé fáze (zde neměřeno, ale pro demo účely již bylo zadáno otočení fáze o 120 stupňů). Nabíjecí výkon je rozdělen mezi nabíjecí vozy. Pokud nejsou připojeny žádné měřiče, cFos Charging Manager předpokládá, že vůz vždy využívá nabízený výkon.
Zde je připojen druhý metr S0. U Správce nabíjení to vypadá, že je měřič nainstalován. Dlaždice počítadla v okně přehledu zmizí.
Čelit:
První čítač S0 je připojen ke vstupu S0-1 masteru a má proto standardní hodnoty, jak je popsáno výše. Počítá spotřebu Wallboxu 1 nebo Master Wallboxu.
Druhý měřič S0 je připojen ke vstupu S0-1 slave a má tedy adresu 192.168.2.150:4702, slave ID 2. Jeho role je "Consumption Auto", protože měří spotřebu slave wallboxu.
Druhý měřič S0 lze také připojit k vnitřní nástěnné skříni podřízeného zařízení. Pak by to u cFos Charging Manager vypadalo, jako by měl podřízený wallbox vestavěný měřič, a proto by pro tento wallbox nemusel být konfigurován žádný měřič v cFos Charging Manager na masteru.

2 wallboxy, statické domovní připojení, 2 metry připevněné k wallboxům, druhý Modbus RTU wallbox

Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager

Pohled z Master Wallboxu:

Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager

Pohled z slave wallboxu:

Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager

Nastavte provoz master-slave
Oba wallboxy se dělí o staticky přidělených 15 kW. To znamená, že pokud se nabíjí pouze jeden, dostane 11 kW. Pokud jsou oba nabíjeny současně, oba dostávají 7,5 kW každý (mínus 500 W nastavená regulační rezerva). S připojenými měřiči může Charging Manager přiřadit více než 7,5 kW do wallboxu, pokud druhý wallbox aktuálně potřebuje méně.
Musí být nastaveny správné porty Modbus a slave ID:

 • Výchozí pro wallbox: Port 4701, slave ID 1
 • Výchozí pro čítač S0 1: Port 4702, slave ID 2
 • Výchozí pro S0 metr 2: Port 4703, slave ID 3

Pro ostatní zařízení: návod k některým nástěnným boxům, měřičům a měničům
1. Mistři
Jak je popsáno výše, interní nástěnný box a S0 čítač 1 jsou již nastaveny a aktivovány v hlavním nástěnném boxu (cFos Power Brain Wallbox).
Zde je připnut první čítač S0. U Správce nabíjení to vypadá, jako by byl počítadlo zabudováno. Dlaždice počítadla v okně přehledu zmizí.
2. Otroci
2. wallbox (slave) je připojen k Modbus RTU krouceným dvouvodičovým připojením k master wallboxu. Je provozován jako Modbus slave. Jako příklad byly parametry portu COM zadány jako adresa: COM1,9600,8,n,1 a ID je 1.
Slave je připojen s fázovou rotací o 120 stupňů, tj. elektrikář otočil fáze vzhledem k masteru (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Tím se zabrání jednostrannému fázovému zatížení, když se oba vozy nabíjejí v jedné nebo dvou fázích. Pokud se oba vozy nabíjejí pouze v jedné fázi, oba mohou získat plný výkon ve své fázi. cFos Charging Manager to může sledovat, pokud dokáže měřit jednotlivé fáze (zde neměřeno, ale pro demo účely již bylo zadáno otočení fáze o 120 stupňů). Nabíjecí výkon je rozdělen mezi nabíjecí vozy. Pokud nejsou připojeny žádné měřiče, cFos Charging Manager předpokládá, že vůz vždy odebírá energii, která je mu nabízena.
Stejné parametry COM musí být zadány v podřízeném zařízení.
Čelit:
První čítač S0 je připojen ke vstupu S0-1 masteru, a proto má výchozí hodnoty, jak je popsáno výše. Počítá spotřebu Wallboxu 1 nebo Master Wallboxu.
Druhý čítač S0 je připojen na vstup S0-1 slave a je připojen k slave a jeho role v slave je nastavena na "Spotřeba E-car". Pro Charging Manager vypadá Slave Wallbox jako ten s vestavěným měřičem. Nemusíte tedy nastavovat měřidlo pro tento wallbox v master cFos Charging Manager.

2 nástěnné boxy, statické domovní připojení, 2 Modbus měřiče připojené k nástěnným boxům, druhý nástěnný box Modbus RTU

Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager

Pohled z Master Wallboxu:

Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager

Pohled z Slave Wallbox:

Img Snímek obrazovky konfigurace cFos Charging Manager

Nastavte provoz Master Slave
Oba nástěnné boxy sdílejí staticky přidělených 15 kW. To znamená, že pokud se nabíjí pouze jeden, dostane 11 kW. Oba se nabíjejí současně, oba dostávají po 7,5 kW (méně 500 W nastavená regulační rezerva). S připojenými počítadly může správce nabíjení přidělit více než 7,5 kW do wallboxu, pokud druhý wallbox aktuálně potřebuje méně.
Oba nástěnné boxy a oba měřiče jsou připojeny přes Modbus (RTU, dvoudrátové připojení). Slave a oba měřiče závisí na masteru. Musí být nastaveny správné porty Modbus a slave ID:

 • Výchozí pro hlavní nástěnný box: Slave ID 1
 • Výchozí čítač Modbus 1: Slave ID 101
 • Výchozí pro slave wallbox: slave ID 4 (nesmí být 1)
 • Čítač Modbus 2: Slave ID 102 (nesmí být 101)

Pro ostatní zařízení: návod k některým nástěnným boxům, měřičům a měničům
1. Mistři
V hlavním wallboxu (cFos Power Brain Wallbox), interním wallboxu a standardním cFos YTL Modbus meter 1 jsou již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše.
Toto počítadlo Modbus je připojeno. U Správce nabíjení to vypadá, jako by byl počítadlo zabudováno. Dlaždice počítadla v okně přehledu zmizí.
2. Otroci
2. wallbox (slave) je připojen k Modbus RTU krouceným dvouvodičovým připojením k master wallboxu. Je provozován jako Modbus slave. Jako příklad byly parametry portu COM zadány jako adresa: COM1,9600,8,n,1 a ID je 4.
Slave je připojen s fázovou rotací o 120 stupňů, tj. elektrikář otočil fáze vzhledem k masteru (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Tím se zabrání jednostrannému fázovému zatížení, když se oba vozy nabíjejí v jedné nebo dvou fázích. Pokud se oba vozy nabíjejí pouze v jedné fázi, oba mohou získat plný výkon ve své fázi. cFos Charging Manager to může sledovat, pokud dokáže měřit jednotlivé fáze (zde neměřeno, ale pro demo účely již bylo zadáno otočení fáze o 120 stupňů). Nabíjecí výkon je rozdělen mezi nabíjecí vozy. Pokud nejsou připojeny žádné měřiče, cFos Charging Manager předpokládá, že vůz vždy odebírá energii, která je mu nabízena.
Stejné parametry COM musí být zadány v podřízeném zařízení.
2. počítadlo:
Druhý měřič je také připojen k dvouvodičovému Modbusu a má ID 102. Je připojen k 2. nástěnné krabici v masteru. Nemůže být připnut v podřízeném zařízení, protože podřízený není Modbus master. Pouze hlavní nástěnný box může dotazovat ostatní zařízení na Modbus. 2. počítadlo počítá spotřebu Slave Wallboxu, jeho role je tedy „spotřební e-auto“. Pro správce nabíjení v hlavním wallboxu vypadá podřízený wallbox jako ten s vestavěným měřičem.