Dokumentace

Přehled příkladů konfigurace pro cFos Power Brain / Charging Manager

Níže jsou uvedeny některé příklady konfigurace. Kliknutím na níže uvedené odkazy přejdete přímo na svůj příklad:

V níže uvedených příkladech je jako centrální řídicí jednotka použito zařízení cFos Power Brain Wallbox s dodávaným systémem cFos Charging Manager. Alternativně můžete použít také Raspberry Pi. Zařízení cFos Charging Manager (již integrované v zařízení cFos Power Brain Wallbox) může ovládat zařízení EVSE a měřiče prostřednictvím sítě LAN/WLAN (Modbus TCP/IP) a (krouceného) páru (modbus RTU). Podporován je také Modbus proxy, což umožňuje kombinovat obě možnosti. Další informace o možnostech připojení naleznete na adrese: Možnosti připojení.

V systému cFos Power Brain Wallbox jsou "interní" EVSE a interní měřiče S0 1 a 2 vždy nastaveny jako zařízení a zobrazují se jako dlaždice. Nelze je odstranit, ale pouze v případě potřeby deaktivovat. EVSE a měřič S0 1 jsou aktivovány, měřič S0 2 je deaktivován. Chcete-li zobrazit dlaždici měřiče S0 2 a konfigurovat ji, musíte aktivovat zaškrtávací políčko "Zobrazit vše" v části "Start" u položky "Zařízení". IP adresa, port a Modbus ID jsou pro všechna tato interní zařízení pevně nastaveny. Zde nemusíte nic konfigurovat. Ve výchozím nastavení je aktivován správce nabíjení cFos, tj. režim "sdílení zátěže". To znamená, že zařízení cFos Power Brain Wallbox pracuje se všemi funkcemi ve výchozím nastavení. Pokud chcete provozovat zařízení cFos Power Brain Wallbox jako podřízené zařízení, musíte nastavit režim na "watch". Jinak nemusíte v podřízeném zařízení EVSE nic konfigurovat, pokud použijete výchozí hodnoty 4701, 4702 a 4703 pro port TCP pro zařízení EVSE a měřiče S0 1 a 2, stejně jako Modbus ID 1, 2 a 3.

1 EVSE, 1 metr solární energie, solární přebytek

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

V nadřazené EVSE (cFos Power Brain Wallbox) jsou interní EVSE a měřič S0 1 již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše.
Úloha měřiče S0 je "výrobní", protože měří výkon solárního systému.
EVSE má k dispozici např. 15 kW výkonu domovní přípojky plus solární výkon. Pravidlo nabíjení zajišťuje, že nabíjení probíhá pouze tehdy, když je dosaženo minimálního proudu 6,5 A. Nadměrné nabíjení

1 EVSE, 1 měřič pro spotřebu e-aut, solární systém Sunspec, solární přebytek

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

V nadřazené EVSE (cFos Power Brain Wallbox) jsou interní EVSE a měřič S0 1 již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše.
Měřič S0 1 EVSE cFos 11kW a je zapojen tak, že se měří pouze proud odebíraný EVSE. Úlohou měřiče S0 je "spotřeba e-auta"
. EVSE má k dispozici např. 15 kW příkonu domovní přípojky plus solární energii. Pravidlo nabíjení zajišťuje, že nabíjení probíhá pouze tehdy, když je dosaženo minimálního proudu 6,5 A. Nadměrné nabíjení.
Adresu solárního střídače SunSpec najdete v nastavení routeru. Jako příklad zde byla nyní zadána adresa 192.168.2.155:4702

1 EVSE, 1 metr spotřeby elektromobilu

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

V nadřazené EVSE (cFos Power Brain Wallbox) jsou interní EVSE a měřič S0 1 již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše.
Měřič S0 1 EVSE cFos 11kW a je zapojen tak, že se měří pouze proud odebíraný EVSE. Úlohou měřiče S0 je "spotřeba elektromobilu".
"Domácí přípojka" má výkon 15 kW. Tento výkon je staticky k dispozici (protože neexistuje žádný elektroměr domovní přípojky). Fáze elektroměru S0 byste měli nastavit tak, jak je automobil skutečně využívá, tj. většinou L1 nebo L1+L2+L3.

1 EVSE, 1 dům s měřičem spotřeby

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

V nadřazené EVSE (cFos Power Brain Wallbox) jsou interní EVSE a měřič S0 1 již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše.
Měřič S0 1 cFos Power Brain Wallbox 11kW a je zapojen tak, že se měří pouze proud odebíraný domem (bez EVSE). Úloha elektroměru S0 je "spotřeba".
Přípojka domu má výkon 15 kW. Od tohoto výkonu se odečítá výkon elektroměru S0. Zbytek je k dispozici pro nabíjení elektromobilu. Pokud se v domě vyskytnou krátkodobé zátěžové špičky, nabíjecí výkon se sníží. Aby nedošlo k přetížení 15 kW, byla vytvořena rezerva 2 kW.

1 nástěnná skříňka, 1 měřič napájení ze sítě

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

V nástěnné skříni (cFos Power Brain Wallbox) jsou vnitřní nástěnná skříň a vnitřní měřič Modbus již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše. Druhý elektroměr Modbus (role síťové napájení) je nainstalován tak, aby měřil spotřebovanou elektřinu v místě připojení domu, tj. spotřebu wallboxu a spotřebu domu. Domácí přípojka má výkon 15 kW. Od tohoto výkonu se odečte výkon 2. elektroměru Modbus. Zbytek je k dispozici pro nabíjení e-automobilu. Pokud se v domě vyskytnou krátkodobé zátěžové špičky, je nabíjecí výkon regulován směrem dolů. Aby nedošlo k přetížení 15 kW, byla vytvořena rezerva 2 kW.

1 wallbox, 1 metr Napájení ze sítě (obousměrné)

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

V nástěnné skříni (cFos Power Brain Wallbox) jsou vnitřní nástěnná skříň a vnitřní měřič Modbus již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše. Druhý měřič Modbus (role grid reference) je nainstalován tak, aby měřil proud vyskytující se v místě připojení domu, tj. spotřebu Wallboxu, spotřebu domu a výrobu solárním systémem. Přípojka domu má výkon 15 kW. Od tohoto výkonu se odečítá výkon 2. modbusového elektroměru (pokud elektroměr vykazuje kladné hodnoty) nebo přičítá (pokud elektroměr vykazuje záporné hodnoty, tj. přivádí se výkon). S přihlédnutím k nabíjecímu proudu wallboxu může Charging Manager vypočítat přebytek solární energie, ale také změřit zatížení domovní přípojky. Pokud se v domě vyskytnou krátkodobé zátěžové špičky, nabíjecí výkon se sníží. Aby nedošlo k přetížení 15 kW, byla nastavena rezerva 2 kW. V této konfiguraci můžete nastavit pravidla pro nabíjení přebytků fotovoltaiky.

2 EVSE, 1 elektroměr pro domácí spotřebu

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

Nastavení Provoz Master Slave
Obě EVSE sdílejí příkon domácí přípojky 15 kW minus 500 W řídicí rezerva. Měřič EVSE má roli "spotřeby", tj. měří to, co dům aktuálně potřebuje (bez EVSE). Nabíjecí výkon snížený o spotřebu domácnosti se rozdělí mezi obě EVSE. Při výkonu 15 kW a rezervě 500 W je pro nabíjení k dispozici 14,5 kW. Pokud dům stále potřebuje např. 3 kW a obě EVSE nabíjejí současně, každá EVSE obdrží 5,75 kW nabíjecího výkonu.
Musí být nastaveny správné porty Modbus a ID podřízených zařízení:

 • Výchozí nastavení pro EVSE: Port 4701, Slave ID 1
 • Výchozí hodnota pro S0 metr 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Výchozí hodnota pro S0 metr 2: Port 4703, Slave ID 3

Pro ostatní zařízení: Pokyny pro některá zařízení EVSE, elektroměry a střídače
1. Master
V master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) jsou interní EVSE a měřič S0 1 již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše.
2. Slave
2. EVSE (slave) je připojen k síti WLAN (domovní síť). Je provozován jako Modbus (TCP/IP) slave. Proto je adresa např. 192.168.2.150:4701 a slave ID 1.
Slave je připojen s otočením fází o 120 stupňů, tj. elektrikář otočil fáze vzhledem k masteru (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Tím se zabrání jednostrannému zatížení fází, když se oba vozy nabíjejí na L1. Správce nabíjení cFos to může sledovat, pokud dokáže měřit jednotlivé fáze (zde není měřeno, ale pro demonstrační účely již bylo zadáno otočení fází o 120 stupňů). Pokud oba vozy nabíjejí pouze v jedné fázi, mohou oba vozy dostávat plný výkon na své fázi.
MěřičS0 :
Měřič S0 je připojen ke vstupu S0-1 řídicí jednotky, a proto má výchozí hodnoty popsané výše. Mohl by také viset ve slave S0-1 a pak by měl například adresu 192.168.2.150:4702, slave ID 2.

2 EVSE, 1 elektroměr pro domácí spotřebu, 1 střídač

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

Nastavení Provoz Master Slave
Obě EVSE sdílejí příkon domácí přípojky 15 kW minus 500 W řídicí rezerva. Měřič EVSE má roli "spotřeby", tj. měří to, co dům aktuálně potřebuje (bez EVSE). Dostupný nabíjecí výkon je přípojný výkon domu 15 kW minus 500 W regulační rezerva minus spotřeba domu měřená měřičem S0 plus solární výkon měřený střídačem SMA. Pokud tedy dům potřebuje 2,5 kW a solární systém generuje 4 kW, mají EVSE dohromady k dispozici 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW. Ty se rozdělí na polovinu, pokud se obě nabíjejí současně.
Je třeba nastavit správné porty Modbus a ID podřízených zařízení:

 • Výchozí nastavení pro EVSE: Port 4701, Slave ID 1
 • Výchozí hodnota pro S0 metr 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Výchozí hodnota pro S0 metr 2: Port 4703, Slave ID 3

Pro ostatní zařízení: Pokyny pro některá zařízení EVSE, elektroměry a střídače
1. Master
V master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) jsou interní EVSE a měřič S0 1 již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše.
2. Slave
2. EVSE (slave) je připojen k síti WLAN (domovní síť). Je provozován jako Modbus (TCP/IP) slave. Proto je jeho adresa např. 192.168.2.150:4701 a ID slave 1.
Slave je připojen s otočením fází o 120 stupňů, tj. elektrikář otočil fáze vzhledem k masteru (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Tím se zabrání jednostrannému zatížení fází, když se oba vozy nabíjejí na L1. Správce nabíjení cFos to může sledovat, pokud dokáže měřit jednotlivé fáze (zde není měřeno, ale pro demonstrační účely již bylo zadáno otočení fází o 120 stupňů). Pokud oba vozy nabíjejí pouze v jedné fázi, mohou oba vozy dostávat plný výkon na své fázi.
Měřič :
První měřič S0 je připojen ke vstupu S0-1 řídicí jednotky, a proto má výchozí hodnoty popsané výše. Mohl by také viset ve slave S0-1 a měl by pak například adresu 192.168.2.222:502, slave ID 3.
Druhý "měřič" je tedy měnič SMA, který visí na WLAN (domácí síti). Má roli "generování".

2 EVSE, 1 měřič domácí spotřeby, 1 měřič neznámého solárního systému

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

Nastavení Provoz Master Slave
Obě EVSE sdílejí příkon domácí přípojky 15 kW minus 500 W řídicí rezervy. Od tohoto výkonu se odečte aktuální spotřeba domu a přičte se aktuální solární výkon. Pokud tedy dům potřebuje 2,5 kW a solární systém generuje 4 kW, mají EVSE společně k dispozici 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW. Ty se rozdělí na polovinu, pokud se obě nabíjejí současně.
Je třeba nastavit správné porty Modbus a ID podřízených zařízení:

 • Výchozí nastavení pro EVSE: Port 4701, Slave ID 1
 • Výchozí hodnota pro S0 metr 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Výchozí hodnota pro S0 metr 2: Port 4703, Slave ID 3

Pro ostatní zařízení: Pokyny pro některá zařízení EVSE, elektroměry a střídače
1. Master
V master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) jsou interní EVSE a měřič S0 1 již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše.
2. Slave
2. EVSE (slave) je připojen k síti WLAN (domovní síť). Je provozován jako Modbus (TCP/IP) slave. Proto je jeho adresa např. 192.168.2.150:4701 a ID slave 1.
Slave je připojen s otočením fází o 120 stupňů, tj. elektrikář otočil fáze vzhledem k masteru (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Tím se zabrání jednostrannému zatížení fází, když se oba vozy nabíjejí na L1. Správce nabíjení cFos to může sledovat, pokud dokáže měřit jednotlivé fáze (zde není měřeno, ale pro demonstrační účely již bylo zadáno otočení fází o 120 stupňů). Pokud se oba vozy nabíjejí pouze v jedné fázi, mohou oba vozy dostávat plný výkon na své fázi.
Měřič :
První měřič S0 je připojen ke vstupu S0-1 řídicí jednotky, a proto má výchozí hodnoty popsané výše. Počítá spotřebu domu, a proto má roli "spotřeba".
Druhý měřič může být měřič Modbus, např. ABB B23, Eastron nebo Orno, a visí na dvouvodičovém připojení Modbus na svorce Modbus cFos Power Brain Wallbox (master) a jako parametry COM je nastaven na 9600 baudů, 8 datových bitů, bez parity a 1 stop bit. Jeho slave ID je 1. Jeho role je "generování", protože měří výkon solárního systému.

2 EVSE, statické připojení domu

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

Nastavení provozu Master Slave
Obě EVSE sdílejí staticky přidělený výkon 15 kW. To znamená, že pokud nabíjí pouze jedno z nich, obdrží 11 kW. Pokud obě nabíjejí současně, obě obdrží 7,5 kW (po odečtení nastavené řídicí rezervy 500 W).
Musí být nastaveny správné porty Modbus a ID podřízených zařízení:

 • Výchozí nastavení pro EVSE: Port 4701, Slave ID 1
 • Výchozí hodnota pro S0 metr 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Výchozí hodnota pro S0 metr 2: Port 4703, Slave ID 3

1. Master
Interní EVSE a měřič S0 1 jsou již nastaveny a aktivovány v master EVSE (cFos Power Brain Wallbox), jak je popsáno výše.
2. Slave
Druhá EVSE (slave) je připojena k síti WLAN (domovní síť). Je provozován jako Modbus slave. IP adresa v EVSE se zde zadává jako adresa pro tuto EVSE (např. 192.168.2.150). Port pro EVSE je 4701, ID slave 1.
Slave je připojen s otočením fází o 120 stupňů, tj. elektrikář otočil fáze vzhledem k masteru (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Tím se zabrání jednostrannému zatížení fází, když se oba vozy nabíjejí jednofázově nebo dvoufázově. Pokud se oba vozy nabíjejí pouze jednofázově, mohou oba vozy dostávat plný výkon na své fázi. Správce nabíjení cFos to může sledovat, pokud dokáže měřit jednotlivé fáze (zde se neměří, ale pro demonstrační účely již bylo zadáno otočení fází o 120 stupňů). Nabíjecí výkon je rozdělen mezi nabíjecí vozy. Pokud nejsou připojena žádná měřidla, předpokládá cFos Charging Manager, že vůz vždy odebírá nabízený výkon. Bez měřičů lze trvale nastavit, které fáze automobil využívá.

2 EVSE, statická domovní přípojka, 2 měřiče připojené k EVSE

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

Nastavení provozu Master Slave
Obě EVSE sdílejí staticky přidělený výkon 15 kW. To znamená, že pokud nabíjí pouze jedno z nich, obdrží 11 kW. Pokud obě nabíjejí současně, obě obdrží 7,5 kW (po odečtení nastavené řídicí rezervy 500 W). Připojené měřiče umožňují správci nabíjení přidělit jednomu zařízení EVSE více než 7,5 kW, pokud druhé zařízení EVSE aktuálně vyžaduje méně.
Musí být nastaveny správné porty Modbus a ID podřízených zařízení:

 • Výchozí nastavení pro EVSE: Port 4701, Slave ID 1
 • Výchozí hodnota pro S0 metr 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Výchozí hodnota pro S0 metr 2: Port 4703, Slave ID 3

Pro ostatní zařízení: Pokyny pro některá zařízení EVSE, elektroměry a střídače
1. Master
V Master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) jsou interní EVSE a měřič S0 1 již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše.
První měřič S0 je zde připnutý. Pro Charging Manager to vypadá, jako by byl měřič nainstalován. Dlaždice pro měřič v přehledovém okně zmizí.
2. Slave
Druhý elektroměr EVSE (slave) je připojen k síti WLAN (domácí síť). Je provozován jako Modbus slave. IP adresa v EVSE se zde zadává jako adresa pro EVSEes (např. 192.168.2.150). Port pro EVSE je 4701, ID slave 1.
Slave je připojen s otočením fází o 120 stupňů, tj. elektrikář otočil fáze vzhledem k masteru (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Tím se zabrání jednostrannému zatížení fází, když se oba vozy nabíjejí jednofázově nebo dvoufázově. Pokud se oba vozy nabíjejí pouze jednofázově, mohou oba vozy dostávat plný výkon na své fázi. Správce nabíjení cFos to může sledovat, pokud dokáže měřit jednotlivé fáze (zde se neměří, ale pro demonstrační účely již bylo zadáno otočení fází o 120 stupňů). Nabíjecí výkon je rozdělen mezi nabíjecí vozy. Pokud nejsou připojena žádná měřidla, předpokládá cFos Charging Manager, že vůz vždy odebírá nabízený výkon.
Zde je připnut druhý měřič S0. Pro Charging Manager to vypadá, že měřič je vestavěný. Dlaždice pro měřič v přehledovém okně zmizí.
Měřič :
První měřič S0 je připojen ke vstupu S0-1 hlavního počítače, a proto má výchozí hodnoty popsané výše. Počítá spotřebu EVSE 1 nebo master EVSE.
Druhý měřič S0 je připojen ke vstupu S0-1 podřízeného zařízení, a proto má adresu např. 192.168.2.150:4702, ID podřízeného zařízení 2. Jeho role je "spotřeba-auto", protože měří spotřebu podřízeného EVSE.
Druhý měřič S0 by mohl být také připojen k interní EVSE podřízeného zařízení. Pak by se to pro cFos Charging Manager tvářilo, jako by podřízený EVSE měl vestavěný měřič, a proto by pro tento EVSE nemusel být v cFos Charging Manageru masteru konfigurován žádný měřič.

2 EVSE, statické připojení domu, 2 měřiče připojené k EVSE, druhý EVSE Modbus RTU

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

Pohled z hlavní jednotky EVSE:

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

Pohled z podřízeného zařízení EVSE:

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

Nastavení provozu Master Slave
Obě EVSE sdílejí staticky přidělený výkon 15 kW. To znamená, že pokud nabíjí pouze jedno z nich, obdrží 11 kW. Pokud obě nabíjejí současně, obě obdrží 7,5 kW (po odečtení nastavené řídicí rezervy 500 W). Připojené měřiče umožňují správci nabíjení přidělit jednomu zařízení EVSE více než 7,5 kW, pokud druhé zařízení EVSE aktuálně vyžaduje méně.
Musí být nastaveny správné porty Modbus a ID podřízených zařízení:

 • Výchozí nastavení pro EVSE: Port 4701, Slave ID 1
 • Výchozí hodnota pro S0 metr 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Výchozí hodnota pro S0 metr 2: Port 4703, Slave ID 3

Pro ostatní zařízení: Pokyny pro některá zařízení EVSE, elektroměry a střídače
1. Master
V Master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) jsou interní EVSE a měřič S0 1 již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše.
První měřič S0 je zde připnutý. Pro Charging Manager to vypadá, že je měřič zabudován. Dlaždice pro měřič v přehledovém okně zmizí.
2. Slave
Druhý elektroměr EVSE (slave) je připojen k master EVSE prostřednictvím Modbus RTU pomocí kroucené dvojlinky. Je provozován jako Modbus slave. Jako adresa byly zadány například parametry portu COM: COM1,9600,8,n,1 a ID je 1.
Podřízená jednotka je připojena s otočením fází o 120 stupňů, tj. elektrikář otočil fáze vzhledem k nadřízené jednotce (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Tím se zabrání jednostrannému zatížení fází, když se oba vozy nabíjejí jednofázově nebo dvoufázově. Pokud se oba vozy nabíjejí pouze jednofázově, mohou oba vozy dostávat plný výkon na své fázi. Správce nabíjení cFos to může sledovat, pokud dokáže měřit jednotlivé fáze (zde není měřeno, ale pro demonstrační účely již bylo zadáno otočení fází o 120 stupňů). Nabíjecí výkon je rozdělen mezi nabíjecí vozy. Pokud nejsou připojena žádná měřidla, předpokládá cFos Charging Manager, že vůz vždy odebírá nabízený výkon.
Stejné parametry COM musí být zadány i v podřízeném zařízení.
Měřič :
První měřič S0 je připojen ke vstupu S0-1 řídicí jednotky, a proto má výchozí hodnoty popsané výše. Počítá spotřebu EVSE 1 nebo master EVSE.
Druhý měřič S0 je připojen ke vstupu S0-1 podřízeného zařízení, je připojen k podřízenému zařízení a jeho role v podřízeném zařízení je nastavena na "Spotřeba E-car". Pro Charging Manager vypadá podřízené EVSE jako zařízení s vestavěným měřičem. Pro tento EVSE není třeba nastavovat měřič v cFos Charging Manageru nadřízeného zařízení.

2 EVSE, statické připojení domu, 2 připojené měřiče Modbus na EVSE, druhý EVSE Modbus RTU

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

Pohled z hlavní jednotky EVSE:

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

Pohled z podřízeného zařízení EVSE:

Img Snímek obrazovky konfigurace správce nabíjení cFos

Nastavení provozu Master Slave
Obě EVSE sdílejí staticky přidělený výkon 15 kW. To znamená, že pokud nabíjí pouze jedno z nich, obdrží 11 kW. Pokud obě nabíjejí současně, obě obdrží 7,5 kW (po odečtení nastavené řídicí rezervy 500 W). Připojené měřiče umožňují správci nabíjení přidělit jednomu zařízení EVSE více než 7,5 kW, pokud druhé zařízení EVSE aktuálně vyžaduje méně.
Obě zařízení EVSE a oba měřiče jsou připojeny prostřednictvím sběrnice Modbus (RTU, dvouvodičové připojení). Podřízené zařízení a oba měřiče jsou připojeny k hlavnímu zařízení. Musí být nastaveny správné porty Modbus a ID podřízených zařízení:

 • Výchozí hodnota pro hlavní EVSE: Slave ID 1
 • Výchozí měřič Modbus 1: Slave ID 101
 • Výchozí hodnota pro podřízené zařízení EVSE EVSE: Slave ID 4 (nesmí být 1)
 • Měřič Modbus 2: Slave ID 102 (nesmí být 101)

Pro ostatní zařízení: Pokyny pro některá zařízení EVSE , měřiče a střídače
1. Master
V Master EVSE (cFos Power Brain Wallbox) jsou interní EVSE a výchozí měřič cFos YTL Modbus 1 již nastaveny a aktivovány, jak je popsáno výše.
Tento měřič Modbus je připnutý. U Charging Manageru to vypadá, že je měřič zabudován. Dlaždice pro měřič v přehledovém okně zmizí.
2. Slave
2. EVSE (slave) je připojen k Modbus RTU pomocí kroucené dvojlinky k master EVSE. Je provozován jako Modbus slave. Jako příklad byly zadány parametry portu COM jako adresa: COM1,9600,8,n,1 a ID je 4.
Podřízená jednotka je připojena s otočením fází o 120 stupňů, tj. elektrikář otočil fáze vzhledem k nadřízené jednotce (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Tím se zabrání jednostrannému zatížení fází, když se oba vozy nabíjejí jednofázově nebo dvoufázově. Pokud se oba vozy nabíjejí pouze jednofázově, mohou oba vozy dostávat plný výkon na své fázi. Správce nabíjení cFos to může sledovat, pokud dokáže měřit jednotlivé fáze (zde není měřeno, ale pro demonstrační účely již bylo zadáno otočení fází o 120 stupňů). Nabíjecí výkon je rozdělen mezi nabíjecí vozy. Pokud nejsou připojena žádná měřidla, předpokládá cFos Charging Manager, že vůz vždy odebírá nabízený výkon.
Stejné parametry COM musí být zadány i v podřízeném zařízení.
2. Měřič :
Druhý měřič je rovněž připojen k dvouvodičové sběrnici modbus a má ID 102. Je připojen k druhému EVSE v masteru. Nelze jej připojit v podřízeném zařízení, protože podřízené zařízení není Modbus master. Pouze master EVSE se může dotazovat ostatních zařízení na Modbus. Druhý měřič počítá spotřebu podřízeného EVSE, takže jeho role je "Spotřeba E-car". Pro Charging Manager v master EVSE vypadá slave EVSE jako EVSE s vestavěným měřičem