Garáž pro bytové domy a kondominium

V mnoha případech mohou byty a nástěnné boxy sdílet stávající kapacitu domovního připojení. Pro napájení nástěnných boxů není potřeba další domovní přípojka. Řízení zátěže zjišťuje spotřebu bytů každé 3 sekundy a reguluje nabíjecí výkon tak, aby nebyla překročena hodnota stávající domovní přípojky. Byty mají vyšší prioritu, tj. nástěnné boxy jsou vypnuty při zvýšené poptávce po energii v bytech.

Zátěžový profil pro obytné budovy: Při využití obytného prostoru se využívá pouze malá část zprovozněné nabíjecí kapacity. Špičkové zátěže se obvykle vyskytují mezi 16:00 a 19:00, když se obyvatelé vrátí domů a vaří. Ve zbytku času je kapacita domovní přípojky téměř celá k dispozici nástěnným boxům. Váš provozovatel sítě může provést měření zátěže ve vašem domě, při kterém se zjišťuje aktuální potřeba energie v kteroukoli denní dobu po dobu 1-2 týdnů. V příkladu podzemního parkoviště se 13 bytovými jednotkami je kapacita přípojky domu zprovozněna 55 kW, základní zatížení během dne cca 1,5 kW až 3,5 kW a špičkové zatížení cca 20 kW. Máte tak dostatek energie na nabíjení elektromobilů.

Potřebná energie a výkon: Statisticky auto ujede asi 40 km za den. Elektromobil na to potřebuje cca 10kWh, takže ho lze dobít za cca 1 hodinu 11kW nástěnným boxem. Vzhledem k tomu, že uživatelé přijíždějí v různých časech, je naloženo pouze několik vozů současně. Od února 2022/předpokládá, že s 8 elektromobily se budou nabíjet průměrně 1-2 auta současně. S 22kW wallboxy je zároveň nabíjení ještě vzácnější. Třífázové nabíjecí vozy lze regulovat až na minimální nabíjecí výkon cca 4,1 kW. S výkonem 42kW jste mohli nabíjet 10 aut současně, aniž byste museli vypínat jednotlivé nástěnné boxy.

Podle našich zkušeností lze orientačně plánovat výkon domovní přípojky kolem 3-4 kW na jedno parkovací místo, tedy pro garáž s 20 nástěnnými boxy cca 60-80 kW domovní přípojka pro garáž a bytový dům dohromady by měla být dostatečná. Další zkušenosti (a zkušenosti ostatních) asi ukážou, že necelé 3kW na jedno parkovací místo bude také dostačující.

Nejprve byste měli určit, jak vysoká je kapacita domovní přípojky vaší nemovitosti. Při výstavbě byla provozovateli sítě / dodavateli energie přidělena určitá hodnota. Mimochodem: Domovní přípojky zvládnou ve většině případů o něco větší výkon, než bylo nařízeno. Pokud si objednáte větší výkon, musíte provozovateli sítě zaplatit paušální dotaci na stavební náklady na posílení distribuční sítě. Nejlepší je využít této příležitosti a zeptat se, o jakou hodnotu lze zvýšit váš výkon, aniž byste museli stavební práce na vaší domovní přípojce. Ve výše uvedeném příkladu je aktuálně objednáno 55 kW, ale technicky by bylo možné 69 kW (pojistka 100 A). Je dobré, když je ještě volná rezerva.

Návrh na zřízení dobíjecí infrastruktury

Konkrétní stávající instalaci musí zkontrolovat elektrikář nebo projektant. Mohou existovat požadavky, které zde (nelze) zohlednit. Na domovní přípojce zřídit rozvaděč NH se dvěma vývody: jeden pro byty a jeden pro garáž. Integrujte (převodníkový) měřič do vstupu NH distributoru pro záznam výkonu na domovní přípojce (výkon všech bytů a nástěnných boxů). V cFos Charging Manager má tento měřič roli "nakoupené elektřiny" (zde je několik vysvětlení ohledně měřičů). cFos Charging Manager potřebuje toto počítadlo pro ovládání. Jako čítače můžete použít ABB B24 nebo Eastron SDM630 MCT.

Schéma zapojení domovní přípojky

Po konzultaci s elektrikářem a provozovatelem sítě nainstalujete za HN distributor v přívodním potrubí do garáže konvertorový měřič, abyste mohli centrálně fakturovat dodavateli energií nabíjecí proud. Dodavatel energie používá tento měřič k vyúčtování energie spotřebované nástěnnými boxy.

Nainstalujte za tento měřič rozvodnou skříň, ze které jsou všechny nástěnné boxy v garáži zapojeny do hvězdicové konfigurace. V této rozvodné skříni je pro každou nástěnnou skříň jednoduchý typ A FI (drahý typ B je potřeba pouze v případě, že nástěnná skříň nemá vlastní detekci poruchového stejnosměrného proudu), jistič (pojistku) a v případě potřeby kalibrovaný (tj. MID certifikovaný) měřič . Zde je vysvětlení toho, co je třeba vzít v úvahu při vyúčtování spotřeby elektřiny. Všechny tyto měřiče pak na konci roku jednoduše odečtete pro vyúčtování a vyúčtujete uživatelům parkoviště jako vedlejší náklady. cFos Charging Manager vám pomůže s protokolem transakcí, který zaznamenává všechny procesy nabíjení. Tyto měřiče můžete instalovat i na jednotlivá parkovací místa nebo použít nástěnné boxy se zabudovanými měřiči.

V kontextu bytových domů doporučujeme použití měřidel s fázově přesnou detekcí nabíjecího proudu, protože cFos Charging Manager dokáže vypočítat nabíjecí proudy na fázi a pak lze lépe využít stávající kapacitu domovní přípojky. Rozhodně byste měli zapojit wallboxy s fázovou rotací, abyste se vyhnuli špičkovým proudům na jednotlivých fázích, a také o tom informovat cFos Charging Manager v konfiguraci wallboxu pod "fázové rotace".

Přístup k jednotlivým nástěnným boxům lze regulovat pomocí cFos Charging Manager pomocí volitelné RFID čtečky v nástěnných boxech nebo centrální RFID čtečky.

V závislosti na místních podmínkách můžete do garáže místo hvězdicové kabeláže nainstalovat i kolejnicový systém, ze kterého se jednotlivé nástěnné boxy rozvětvují. Zde byste měli porovnat náklady. Za určitých okolností mohou při změnách domovní přípojky vzniknout povinnosti dodatečné montáže. Na to se musíte zeptat svého projektanta nebo elektrikáře. Pokud se například musí nákladně obnovovat elektroměrový systém, může být cenově výhodnější položit samostatnou domovní přípojku pro garáž.

V případě, že váš parkovací dům využívá více domů, můžete část stání zásobovat z domovních přípojek jednotlivých domů dle výše uvedeného pravidla. Pokud by například dva domy sdílely garáž s 20 stáními, mohlo by být z každé domovní přípojky pomocí rozvodné skříně napájeno 10 stání. Poté provozujete systém řízení zátěže pro každou domovní přípojku.

Mnoho detailů je zde popsáno na příkladu podzemního parkoviště se 13 bytovými jednotkami. Zde také naleznete schematické znázornění zapojení a uspořádání elektroměrů.

Ve společenstvích vlastníků domů se často instaluje centrální infrastruktura, tj. NH distributor, migrační pult a rozvodná skříň a každá strana, která si chce vybavit své parkoviště nástěnným boxem, nese náklady na položení kabelů z rozvodné skříně, zdi box a podíl na centrálním zásobování . Tímto způsobem lze garáž podle potřeby krok za krokem modernizovat.

Nástěnné boxy za měřáky bytových jednotek

V některých obytných budovách je žádoucí, aby nástěnné boxy vedly přes metry v bytech. Tím se ušetří trafoměr dodavatele energie v domovní přípojce, ale vyžaduje to dostatečně dimenzované bytové měřiče a z nich vycházející vedení. V bytech musíte počítat s proudem cca 16A na fázi (např. u myčky nebo pračky). 11kW wallbox odebírá až 16A na fázi.

Jak je popsáno výše, musíte v domě nainstalovat centrální měřič pro měření spotřeby elektrické energie na domovní přípojce. Poté může cFos Charging Manager ovládat všechny nástěnné boxy tak, aby maximální kapacita domovního připojení nebyla přetížena.

Obrázek nástěnné boxy za bytové měřiče

Pokud jsou silové přípojky v bytech dostatečně silné pro provoz všech domácích spotřebičů a wallboxu, nemusíte nic dalšího konfigurovat (např. se zátěží připojení 32A na fázi a 11kW wallboxem). Pokud je připojení napájení méně výkonné, může stačit omezit wallbox na 12A nebo 14A.

Pomocí cFos Charging Manager můžete také nakonfigurovat nástěnné boxy tak, aby sdílely elektřinu s příslušným bytem. K tomu je potřeba nainstalovat měřič spotřeby na výstup bytu. cFos Charging Manager pak může dočasně snížit výkon nástěnného boxu v závislosti na spotřebě ostatních zařízení v bytě. Vždy byste však měli plánovat rezervu alespoň 6-7A, protože wallbox lze regulovat pouze na minimum 6A (cca 4,1kW).

Tato konstelace šetří konvertorový měřič dodavatele energie a samostatné vyúčtování elektřiny nástěnné skříňky, protože ta probíhá přes měřič bytu. Nevýhodou je, že celá kapacita domovní přípojky není potenciálně dostupná pro každý nástěnný box, ale každý nástěnný box je navíc omezen příslušnou spotřebou bytu.