Ovládejte správce nabíjení cFos pomocí Volkszähler/vzlogger

V případě Volkszähler měřičů lze data číst z některých měřičů provozovatele sítě pomocí čtecí hlavy D0. To pak může být k dispozici správci nabíjení cFos pomocí vzloggeru.
vzlogger dodává soubor JSON s aktuálními hodnotami čítače. Příklad souboru naleznete zde: vzlogger-out.json (jako ZIP archiv).

Abyste je mohli přečíst pomocí Správce nabíjení cFos, musíte vytvořit individuálně přizpůsobený definiční soubor měřiče a poté jej nahrát jako uživatelem definované měřidlo. Příklad souboru naleznete zde: cfos-meter-vzlogger-bi.json (jako ZIP archiv).
vzlogger vytvoří prvek v poli „data“ pro každou hodnotu čítače. K hodnotám se pak tuple[0][1].

Pořadí, ve kterém se hodnoty čítačů objeví v souboru JSON, závisí na pořadí, ve kterém byly konfigurovány ve vzloggeru. Pokud provozujete měřič s kladným a záporným znaménkem výkonu při nákupu elektřiny (kladný) a přívodu (záporný), musíte nainstalovat následující opravu pro vzlogger a podle toho kompilovat vzlogger: https://github.com/volkszaehler/vzlogger/tah/476.

Mnohokrát děkuji Joachimu B. za vysvětlení a poskytnutí ukázkových souborů.