Dokumentace

provozovat cFos Charging Manager s Volkszähler/vzlogger

Na adrese Volkszähler můžete pomocí čtečky D0 odečítat data z některých měřidel provozovatelů sítě. Tato data pak můžete zpřístupnit správci poplatků cFos pomocí aplikace vzlogger.
vzlogger poskytuje soubor JSON s aktuálními hodnotami čítačů. Příklad souboru najdete zde: vzlogger-out.json (jako archiv ZIP).

Abyste je mohli odečítat pomocí nástroje cFos Charging Manager, musíte vytvořit soubor s definicí přizpůsobeného měřiče a poté jej nahrát jako přizpůsobený měřič. Příklad souboru naleznete zde: cfos-meter-vzlogger-bi.json (jako archiv ZIP).
vzlogger vytvoří pro každou hodnotu čítače prvek v poli "data". K hodnotám se pak přistupuje jako k tuple[0][1].

Pořadí, v jakém se hodnoty měřičů zobrazují v souboru JSON, závisí na pořadí konfigurace ve vzloggeru. Pokud provozujete elektroměr s kladným a záporným znaménkem výkonu pro napájení ze sítě (kladné) a přívod (záporné), musíte použít následující patch pro vzlogger a podle toho zkompilovat vzlogger: https://github.com/volkszaehler/vzlogger/pull/476.

Děkujeme Joachimu B. za vysvětlení a poskytnutí ukázkových souborů.