Betjen cFos Charging Manager med Volkszähler/vzlogger

Med Volkszähler kan data leses fra noen av nettoperatørenes målere ved hjelp av et D0 lesehode. Dette kan deretter gjøres tilgjengelig for cFos Charging Manager med vzlogger.
vzlogger returnerer en JSON-fil med gjeldende tellerverdier. En eksempelfil finner du her: vzlogger-out.json (som ZIP-arkiv).

For å kunne lese disse med cFos Charging Manager, må du opprette en individuelt tilpasset målerdefinisjonsfil og deretter laste den opp som en brukerdefinert måler. En eksempelfil finner du her: cfos-meter-vzlogger-bi.json (som ZIP-arkiv).
vzlogger oppretter et element i "data" -matrisen for hver tellerverdi. Verdiene tuple[0][1].

Rekkefølgen som tellerverdiene vises i JSON-filen avhenger av rekkefølgen de er konfigurert i vzlogger. Hvis du bruker en måler med positivt og negativt effekttegn for kjøpt strøm (positiv) og feed-in (negativ), må du installere følgende oppdatering for vzlogger og //////.

Tusen takk til Joachim B. for å forklare og levere prøvefilene.