Dokumentasjon

Systemkonfigurasjon

Screenshot #1 cFos Charging Manager-dokumentasjon - Systemkonfigurasjon

Du bør endre administratorpassordet første gang du bruker det. Noter det godt slik at du ikke låser deg selv ute! Standardpassordet for cFos Charging Manager er blankt. Brukernavnet er alltid admin.

Tillat innsending av krasjinformasjon og anonymisert bruksstatistikk slik at vi kan forbedre maskin- og programvaren vår.

Hvis du aktiverer "localhost is admin", krever ikke cFos Charging Manager et administratorpassord hvis netttilgangen utføres fra samme PC.

Screenshot #2 cFos Charging Manager-dokumentasjon - Systemkonfigurasjon

Transaksjoner

Her finner du en transaksjonslogg, en fil som kan leses inn i Excel, som inneholder start- og sluttdato/tid, nummeret på ladestasjonen, enhets-ID, bruker-ID, RFID/PIN for brukeren, ladet Wh (wattimer) og totale wattimer for hver ladeprosess, hvis de tilsvarende målerne er tilgjengelige. Dette gjør det mulig å opprette fakturaer selv om flere brukere deler en ladestasjon. De to siste kolonnene i transaksjonsloggen inneholder en 1 hvis ladingen ble gjort med soloverskudd (ellers 0) og prosentandelen av kWh ladet med solproduksjon.

Modbus TCP/RTU Proxy

Du kan videresende Modbus TCP-tilganger til Modbus RTU, dvs. til en COM-port. Dette gjør det mulig å adressere enheter som bare har en 2-leder-tilkobling via TCP/IP. For å gjøre dette kan du angi hvilken TCP-port proxyen skal lytte til og hvilke COM-parametere den skal bruke når den får tilgang til Modbus RTU-enheten.

Loggregistrering

Her kan du opprette en diagnoselogg i 5 minutter. Nesten alt blir da registrert og hjelper oss med støtte. Du bør reprodusere ethvert problem som oppstår mens diagnoseloggen kjører. I tillegg lagres hele konfigurasjonen med diagnoseloggen der, slik at vi blir informert om detaljer om innstillingene dine. Med de generelle logginnstillingene bestemmer du hvor detaljert logging skal gjøres for de enkelte emnene. Dette kan være til hjelp ved feilsøking. Husk å sette loggene til "Feil" eller "Av" når det ikke er behov for dem. Om nødvendig kan du også sende logger til en egnet syslog-server.

Håndtering av filer

Du kan laste opp lisensnøkler for å låse opp flere ladepunkter, målerdefinisjoner, konfigurasjonsfiler og sertifikater til cFos Charging Manager her. Brukerdefinerte målere har høyere prioritet enn de som leveres av oss for samme enhetstype. Opplastede sertifikater kan velges på alle punkter der sertifikater kan brukes.

Lading Manager Variabler

Du kan opprette variabler selv her og/eller få disse variablene administrert via HTTP API for energileverandører. Alle variabler kan nås via formler. Dette lar deg sentralt angi verdier som cFos Charging Manager bruker til å kontrollere og gjøre dem kontrollerbare fra et eksternt sted. Dette gjør også at Charging Manager-konfigurasjoner kan opprettes generelt og brukes for flere systemer ved å få tilgang til variablene som er lagret i systemkonfigurasjonen som kan stilles inn individuelt for hvert system.

Smart Meter Gateway

CFos Charging Manager kan koble til en Smartmeter Gateway og utveksle data med energileverandøren / nettoperatøren via denne gatewayen. Du kan angi URL / IP-adresse:port for Smartmeter Gateway og destinasjonsadressen som cFos Charging Manager skal nå via Smartmeter Gateway, f.eks. en server fra energileverandøren. Du kan angi om den eksterne stasjonen (f.eks. energileverandøren) skal ha administratorrettigheter for systemet ditt eller bare for API-funksjonene til energileverandøren eller ingen administratorrettigheter i det hele tatt via denne tilkoblingen som er sikret av Smartmeter Gateway. TLS kan aktiveres som kryptering.

Systemtid

Her kan du angi om tiden fra en OCPP-backend skal brukes som systemtid.

Screenshot #3 cFos Charging Manager-dokumentasjon - Systemkonfigurasjon

COM Port Tildeling

Dette påvirker den generelle Charging Manager-funksjonen på andre datamaskiner enn cFos Power Brain Controller. Her kan det hende at du har flere RS-485-busser med forskjellige grupper av enheter. Da kan det gjøre konfigurasjonen enklere hvis du kan tilordne en COM-port til en annen uten å måtte endre COM-portnumrene i alle enhetene.

Mot-test

Med målertesten kan du vise alle verdier som er relevante for Charging Manager og dermed kontrollere om måleren din overfører plausible verdier. For å gjøre dette angir du enhetstype, adresse og ID på samme måte som når du konfigurerer en måler, og klikker på "Test".

Utfør kommando

Du kan utføre en kommando under Windows, Raspberry og Linux og vise tekstutdataene. Dette lar deg vedlikeholde systemet som er underlagt Charging Manager uten ekstern fjernkontrollprogramvare. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig under cFos Power Brain Wallbox.

Modbus-test

Med dette dialogelementet kan du sende individuelle Modbus-kommandoer til bestemte enheter. Skriv inn adressen og ID-en til Modbus-enheten i feltene "Adresse" og "Slave-ID" på samme måte som ved konfigurering av målere og Wallbox-ladestasjoner. I "Register" kan du angi registernummeret i desimal form eller i heksadesimal form ved å prefiksere det med 0x, som dataene skal leses eller skrives fra. Med "Type" definerer du datatypen som er lagret i Modbus-registrene, med "Antall" hvor mange av disse datatypene som skal leses fra registrene. Når du skriver, angir du også "Verdien som skal skrives". Du kan også konfigurere lese- eller skrivefunksjonsnummeret. Klikk deretter på "Les" eller "Skriv". Resultatet vises i feltet "Resultat" og "Status".

Screenshot #4 cFos Charging Manager-dokumentasjon - Systemkonfigurasjon

Tesla TWC

For Tesla Wall Connector Gen 2, som kan nås via RS-485-grensesnittet, trenger du en ID som du må angi i Wallbox-konfigurasjonen. Du kan bestemme dette her ved å angi COM-porten som Tesla Wallbox-ladestasjonen er koblet til. For cFos Power Brain Controller er dette alltid COM1.