Dokumentasjon

Leilighetshus med 13 parter og parkeringskjeller

Figur Tilkoblings- og ladeinfrastruktur
Boligblokk med 13 parter (boareal) og 13 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Varmtvannsberedning via sentralvarme, derfor hustilkoblingskapasitet 55kW. 70kWp solcelleanlegg (PV) med innmating til samleskinne.

13 veggbokser på 22 kW hver er koblet til samleskinnen. Dette betyr at 55 kW hustilkoblingseffekt pluss opptil 52 kW solcellekraft minus husforbruket til alle leilighetene / generell strøm er tilgjengelig. Dermed kan den underjordiske garasjen trekke maksimalt 55 kW pluss 52 kW, dvs. forsyningskabelen til fordelingsskapet er designet for godt 125 kW. En belastningsmåling av energileverandøren i huset viste at huset hovedsakelig trekker en effekt på 1,5 kW til 5 kW. Bare i topptider (ca. kl. 16-19) kan det oppstå et effektbehov på ca. 20 kW. Derfor var det ikke nødvendig å øke husets tilkoblingsverdi og tilhørende kostnader.

Fordelingsskapet inneholder en effektbryter og en jordfeilbryter av type A for hver Wallbox-ladestasjon. Wallbox-ladestasjonene har integrert DC-feilbeskyttelse, og det er derfor ikke nødvendig med dyrere jordfeilbrytere. Wallbox-ladestasjonene er kablet i en stjernekonfigurasjon.

En sentral toveis nettreferansemåler ved hustilkoblingspunktet måler belastningen på hustilkoblingen. Dette er en ABB B24 transformatormåler (Modbus) med transformatorspoler i en NH-fordeler. Alternativt kan en Eastron SDM630 MCT brukes. På denne måten ser cFos Charging Manager forbruket til alle leilighetene, samt innmating av solsystemet, og kan redusere ladeeffekten i topptider.

For hver ladestasjon er det en kalibrert ABB B23-måler (Modbus) for faktureringsformål og for å bestemme faseforbruket til de ladende elbilene. Alternativt kan Eastron SDM72DM-V2, Orno WE 516/517 eller YTL DTS353F-2 brukes. Målerne er installert i veggboksene, men kan også installeres i fordelingsskapet.

Hvert år avleses måleravlesningene i nettgrensesnittet til cFos Charging Manager, og serviceavgiftsoppgaven opprettes for leietakerne på parkeringsplassen. Brukerne kan når som helst lese av målervisningen på stedet. I cFos Charging Manager kan administratoren laste ned en loggfil med alle transaksjoner som en CSV-fil, som deretter kan behandles videre med for eksempel Excel. Eventuelt er det også en transaksjonslogg per bruker. For hver ladeprosess logges start- og sluttidspunkt, ladet kWh, totalt forbruk og brukerens RFID.

Laststyring skjer via cFos Charging Manager på en Raspberry PI. Alle ladestasjonene er cFos Power Brain-ladestasjoner 22kW koblet via to ledninger (Modbus RTU). Alternativt eller i en blandet konfigurasjon kan også ABL eMH1, Heidelberg Energy Control eller ladestasjoner med EVRacing WB DIN Modbus-kontrolleren (f.eks. Stark in Strom) brukes. En blandet konfigurasjon av disse enhetene er også mulig.

Raspberry PI er koblet til internett via ruteren i huset. Alternativt kan den også kobles til en LTE-ruter. Det er 2 modbus-adaptere på Raspberry, som 2 separate modbusser kan realiseres med. På grunn av kabellengdene på ca. 60 m anbefales tvinnede kabler (f.eks. ledningspar av Cat5- eller Cat7-kabler) og avslutningsmotstander i bussendene. For å beskytte Raspberry drives RS-485-adapterne med USB-isolatorer. Alle målere (1x ABB B24 + 13x ABB B23) er plassert på buss 1, alle cFos Power Brain-ladestasjoner er plassert på buss 2.

Parallelt med de to Modbus RTU-tilkoblingene kan du også legge LAN til alle parkeringsplasser og deretter bruke Wallbox-ladestasjoner som drives med OCPP eller Modbus TCP, for eksempel ABB Terra AC 22, ABL eMH2, Innogy eBox Professional, Keba KeContact P30 c- eller x-series, Webasto Live, Mennekes Amtron, Wallbe Eco. Med ekstra WLAN-dekning ved hjelp av WLAN-tilgangspunkter kan cFos Power Brain-ladestasjonene også kobles til i Modbus TCP-modus, og andre ladestasjoner med WLAN kan integreres, for eksempel go-e lader. Her ble det installert et ekstra WLAN-tilgangspunkt i garasjen for å forenkle programvareoppdateringer av cFos Power Brain-ladestasjonene.

For ladeautorisasjon er det installert en ekstra Raspberry PI med USB RFID-leser for 13,56 MHz Mifare-kort ved inngangen til parkeringskjelleren. Dette gjør det mulig å betjene ladestasjoner som ikke har en RFID-leser. 13,56 Mhz er praktisk fordi mange "sjekkkort" som du uansett har med deg, støtter denne standarden (unntatt EC- og kredittkort). Men du kan også bruke en RFID-leser med 125 kHz (dette brukes ofte i forbindelse med alarmsystemer). CFos Charging Manager tar hensyn til RFID som overføres av Wallbox-ladestasjonen, så en sentral leser er ikke absolutt nødvendig.

Ved svikt i laststyringen aktiveres en 3-minutters failsafe-timer på alle cFos Power Brain-ladestasjoner, dvs. at ladestasjonene bytter til minimum ladestrøm etter 3 minutter med kommunikasjonssvikt, slik at ingen sikringer utløses ved svikt.

Konfigurasjon av cFos Charging Manager

Maks. Total effekt (W): 55000 Effektreserve (W): 5000 Dette trekkes fra de 55 kW som en kontrollreserve Maks. Total Wallbox-effekt (W): 125000 Dette tilsvarer styrken på linjen fra samleskinnen til garasjen. Det er ønskelig å bruke toppeffekten til solcelleanlegget til lading i tillegg til husets tilkoblingseffekt, og derfor ble linjen dimensjonert på denne måten. CFos Charging Manager sørger derfor for at verken hustilkoblingen eller denne forsyningslinjen overbookes.

USB1 på Raspberry PI har Modbus RTU-kablingen til ladestasjonene. Dette betyr at COM1 er angitt her som adresse. Siden cFos Power Brain-ladestasjonene er satt til 9600 baud, 8 databiter, ingen paritet og 1 stoppbit, er adressen for alle COM1 9600, 8, n, 1. Det må tildeles en egen Modbus-ID for hver ladestasjon. For enkelhets skyld er Modbus-ID-en lik parkeringsplassnummeret: 1,2,3,... De samme COM-parametrene og Modbus-ID-ene legges inn i de respektive Wallbox-ladestasjonene. Ladestyringen til Wallbox-ladestasjonen er deaktivert, da den overtas av Raspberry her. I cFos Charging Manager på Raspberry legger du inn de samme Modbus-ID-ene og "cFos Power Brain" som enhetstype.

USB2 på Raspberry PI har ledningene til ABB B23-målerne og ABB B24-transformatormåleren. Her er 9600,8,n,1 også satt i displayet på målerne, og parkeringsplassnummeret er tilordnet som Modbus-ID. Det kan ikke være noen kollisjon av Modbus-ID-er med Wallbox-ladestasjonene, da disse er plassert på den andre bussen. ABB B24 er også satt til 9600,8,n,1 og Modbus ID er 100. Dette må stilles inn både i målerne og i cFos Charging Manager, dvs. adressen er COM2,9600,8,n,1 og Modbus ID er 1,2,3,... og 100. velg "ABB B23/24" som enhetstype. Alle ABB B23-målere tildeles rollen "E-car consumption" og ABB B24 rollen "Mains supply", siden den er installert på nettoverføringspunktet.

Nå må alle ABB B23-målere festes til veggboksen i konfigurasjonsgrensesnittet til den matchende veggboksen, slik at cFos Charging Manager vet hvilken måler som tilhører hvilken veggboks.

CFos Charging Manager kan spørre begge bussene parallelt, men kan bare spørre alle enhetene per buss etter hverandre. Det er derfor bedre å begrense seg til 15-20 enheter per buss og om nødvendig koble flere busser til Raspberry ved hjelp av en USB RS-485-adapter.

Siden individuelle biler kan lade i enfase- eller tofasemodus, bør alle Wallbox-ladestasjonene installeres med en faserotasjon på 120 grader i forhold til hverandre. Denne faserotasjonen kan kommuniseres til cFos Charging Manager i den respektive Wallbox-innstillingen. Dette gjør det mulig for Charging Manager å oppdage faseubalanser og begrense ladestrømmen. Den kan også ta hensyn til, til fordel for ladebilene, hvis flere enfasede biler lader på forskjellige faser (i forhold til hustilkoblingen).

Siden det brukes målere for alle Wallbox-ladestasjoner som sender ut strømmen til de enkelte fasene separat, kan faseutnyttelsen til Wallbox-ladestasjonene stilles inn på "Bestem", noe som gir optimal utnyttelse av den tilgjengelige strømmen.

For å kunne se spesifikk strøm i nettgrensesnittet på et øyeblikk, ble følgende "programvaretellere" konfigurert i cFos Charging Manager med rollen "Display": En virtuell teller for tilgjengelig ladeeffekt "Power avail. for EVSEs" en virtuell teller for faktisk brukt ladeeffekt "Consumed EVSE Power"

I tillegg er solsystemet integrert, noe som faktisk ikke er nødvendig, da det er en nettreferansemåler: vekselretterne til solsystemet som en måler (her SMA Sunny Tripower) en virtuell måler for summen av solenergi "Produsert kraft"

Her er en oversikt over de ulike typene målere.

Kostnader for ladepunkt: Siden det ble brukt cFos Power Brain-ladestasjoner, er alle ladepunkter gratis. For ladepunkter med andre ladestasjoner trenger du en lisens per ladepunkt. Her er prislisten. Det er ingen ytterligere "abonnementsavgifter".

Merk: En enkelt cFos Power Brain Wallbox kan betjene opptil 25 enheter som cFos Charging Manager. I slike tilfeller er det ikke nødvendig med en Raspberry Pi.