Dokumentasjon

Lading med kWh-budsjetter

Du kan tildele kWh-budsjetter til hver bruker. Ladingen av elbilen bruker deretter energien som er tildelt på budsjettet i kWh og stoppes så snart budsjettet er brukt opp. I tillegg kan du også administrere budsjetter på RFID-kort. Når et RFID-kort med et budsjett settes inn, bytter cFos Charging Manager til budsjettet til RFID-kortet. Dette er nyttig for bedriftsparkeringsplasser eller hoteller. Her kan du utstede kort til kunder eller gjester der en viss mengde energi er lagret.

Budsjettene kan være engangsbudsjetter eller automatisk "lades opp" (dvs. at den brukte energien tilbakestilles til 0) daglig, ukentlig, månedlig eller på en fast dag i året. I tillegg kan du definere RFID-kort som kan angi budsjettet til brukeren eller et annet RFID-kort som er i bruk. KWh som er lagret på kortet, kan overføres eller bare kopieres. Du kan få kortet slettet automatisk etterpå. Du kan også opprette et RFID-kort som tilbakestiller den brukte energien i et budsjett til 0. Disse tilleggsfunksjonene gjør det mulig å endre budsjetter uten å måtte gå inn i Charging Manager-brukergrensesnittet. For eksempel kan en vaktmester bruke et spesielt kort til å nullstille et budsjett eller legge til ekstra kWh til et eksisterende budsjett.